Porovnanie riešení na riadenie projektov

Cloudové riešenia Lokálne riešenia
Porovnávací graf
  Project (plán 1) Project (plán 3) Project (plán 5)

Hľadáte ďalšie informácie?

8,40 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.
25,30 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.
46,40 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.

  

  

  

Rýchlo začnite a spravujte projekty jednoducho cez webový prehliadač.

Bez námahy zvládnite projekty pomocou známych nástrojov na plánovanie či už cez webový prehliadač alebo počítačového klienta.

Optimalizácia portfólia projektov vám pomôže určiť priority v rámci iniciatív a dosiahnuť požadované výsledky vo webovom prehliadači alebo počítačovom klientovi.

Súčasti produktu      

Domovská stránka Projectu

Je súčasťou
Je súčasťou

Je súčasťou

Zobrazenie mriežky

Plánujte a spravujte projekty pomocou zoradeného zoznamu úloh.

Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou

Zobrazenie panela

Vizuálne sledujte úlohy projektu pomocou predpripravených alebo vlastných panelov úloh, aby ste dosiahli lepší pracovný postup a stav projektu.

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Zobrazenie časovej osi (Ganttovho grafu)

Sledujte dátumy, priradené úlohy a vzťahy medzi úlohami projektu a pochopte ich vo vizuálnom zobrazení časovej osi.

Je súčasťou

Je súčasťou
Je súčasťou

Spolupráca a komunikácia

Spolupracujte na projektoch pomocou služby Microsoft Teams.

Je súčasťou

Je súčasťou
Je súčasťou

Spolutvorba

Spolupracujte s účastníkmi projektu a členmi tímu, aby ste mohli naraz upravovať a aktualizovať zoznamy úloh, plánovať projekt a vykonávať ďalšie činnosti.

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Plánovanie a rozvrhnutie projektu

Zahŕňa známe nástroje plánovania ako Ganttove grafy a vstavané upraviteľné šablóny, ktoré vám pomôžu začať.

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Tvorba zostáv

Pomocou vstavaných zostáv môžete sledovať priebeh projektov, zdrojov, programov a portfólií.

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Odosielanie časových výkazov

Zaznamenávajte čas práce na projekte a mimo neho na jednoduchšie fakturovanie, platby a ostatné obchodné účely.

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Spravovanie zdrojov projektu

Priraďte k úlohám projektu zdroje a rezervujte zdroje, aby boli pripravené do budúcnosti.

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Plán

Vytvorte vizuálne interaktívne plány prostredníctvom zoskupovania rôznych typov projektov v rámci organizácie a získajte o nich lepší prehľad.

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Počítačový klient

Použite úplnú nainštalovanú aktuálnu počítačovú aplikácia Project. Jedna licencia pokrýva až 5 PC na osobu.

Nie je súčasťou

Included

Až 5 PC

Included

Až 5 PC

Výber portfólia a optimalizácia

Vytvorte rôzne scenáre portfólia, určte strategicky najvýhodnejšiu cestu a porovnajte návrhy projektov so strategickými cieľmi podniku.

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Spravovanie dopytu

Pomocou štandardizovaného procesu môžete zachytiť a vyhodnotiť nápady projektov odkiaľkoľvek v organizácii.

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Plánovanie a spravovanie podnikových zdrojov

Zobrazte a porovnajte využívanie zdrojov v projektoch a optimalizujte zadania.

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

Je súčasťou

8,40 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.
25,30 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.
46,40 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.

  

  

  

Hľadáte ďalšie informácie?

Sledujte Project

Sledujte Project na LinkedIne

Sledujte Project na Twitteri

Sledujte Project na Facebooku

Blog o Projecte