Project Server 2016

Flexibilné riešenie na riadenie portfólia projektov (PPM) a každodennú prácu.

Vysokorozšíriteľné a flexibilné lokálne riešenie na riadenie portfólia projektov (PPM)

Notebook, na ktorom sú zobrazené funkcie Project Servera založené na SharePointe

Flexibilné riadenie portfólia projektov (PPM)

Microsoft Project Server 2016 je flexibilné lokálne riešenie na riadenie portfólia projektov (PPM) a každodennú prácu.

Prístup z ľubovoľného miesta

Project Server 2016 je súčasťou SharePointu 2016 (licencuje sa samostatne), vďaka čomu umožňuje členom tímov, účastníkom projektu a vedúcim pracovníkom rýchlo spúšťať projekty, stanovovať priority investícií v rámci projektového portfólia a prinášať očakávanú podnikovú hodnotu prakticky z ľubovoľného miesta.

Funkcie

Flexibilné lokálne riešenie

+

Používanie inteligentnejšieho riešenia Microsoft Riadenia portfólia projektov (PPM)

Začnite rýchlo so známymi funkciami, ktorými zlepšíte účasť a produktivitu tímov.

 • Začnite rýchlo využívať alebo dosahovať flexibilitu možností riadenia portfólia projektov (PPM) pomocou nových vizuálnych dlaždíc v aplikácii Project Web App, ktorá slúži na prístup k Project Serveru.
 • Pri zobrazovaní a úprave projektov či portfólia, ich odosielaní a spolupráci na nich, ako aj pri každodennej práci, si môžete vybrať medzi rôznymi zariadeniami a prehliadačmi (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome a mnohými inými).

Dajte sa do toho

Zosúlaďte predstavy a úsilie pri prideľovaní priorít iniciatívam, výbere optimálnych projektových portfólií a realizovaní podnikovej stratégie.

 • Efektívne vyhodnocujte nápady a určujte mieru strategického prínosu protichodných návrhov, zosúlaďte tak projekt a zjednodušte jeho spustenie.
 • Jednoducho vytvárajte pracovné postupy vo Visiu a SharePoint Designeri na štandardizáciu postupu alebo zamietnutia projektu a zlepšenie riadenia a kontroly.
 • V aplikácii Project Web App rýchlo zvýšte úroveň zoznamu úloh SharePointu na podnikový projekt.

Flexibilné riadenie portfólia projektov (PPM)

Využite možnosť práce a prístupu k aktualizáciám na väčšom počte miest a zariadení ako kedykoľvek predtým.

 • Zobrazujte a riešte úlohy (obchodné aj osobné) na jednej lokalite.
 • Efektívne plánujte a spravujte úlohy pomocou nových funkcií plánovania.
 • Udržujte organizačnú štruktúru svojich tímov na jednej lokalite, ktorá je ich projektovou lokalitou a kde si môžu zobraziť súhrn projektu, dokumenty, úlohy, informačný kanál s aktualizáciami a kalendáre.

Efektívna správa zdrojov

Zjednodušte správu zdrojov a získajte prehľad o aktivitách jednotlivých tímov, a to dokonca aj v prípade správy každodennej práce či ad hoc projektov v SharePointe.

 • Pomocou zaznamenávania nápadov tímu do zoznamu úloh v SharePointe a ich vyhodnocovaním v aplikácii PWA lepšie spravujte projektové kanály a prácu ľudí.
 • Merajte presné využitie zdrojov a zlepšite správu ich prideľovania, aby bola v súlade s vašou stratégiou.
 • V Project Serveri 2016 môžete mať bez problémov k dispozícii informácie z kalendárov služby Exchange jednotlivých členov tímu. Zjednoduší sa tým plánovanie projektov a aktualizácia stavu úloh a zároveň sa zlepší zdieľanie úloh.

Nové spôsoby spolupráce a rýchleho vykonávania úloh

Posilnite každodennú spoluprácu so sociálnymi kontaktmi v SharePointe, čím zjednodušíte diskusie, zefektívnite zdieľanie informácií a zlepšíte možnosti tímu na dokončenie práce.

 • Pomocou sledovania ľudí, lokalít, značiek a dokumentov v rámci informačných kanálov s aktualizáciami jednoducho zdieľajte a realizujte nápady a prácu tímu.
 • Efektívnejšie využívajte možnosti vyhľadávania SharePointu v každodennej práci a projektoch a nachádzajte tie správne informácie.
 • Na zdieľanie informácií a spoluprácu s dôveryhodnými obchodnými partnermi v rámci projektov, ako aj každodennej práce, využívajte výhody výkonných funkcií zabezpečenia.
 • Zvýšte úroveň viditeľnosti pomocou nástrojov spolupráce a zabezpečte bezproblémový tok informácií z kalendárov, o prítomnosti a kapacite v celej organizácii.

Bezproblémová komunikácia

Bezproblémová komunikácia s novými možnosťami zdieľania konverzácií v čase a priestore zlepšuje celkový výkon tímu.

 • Ukážte na meno v pláne projektu a zistite, či je člen tímu k dispozícii na rozhovor alebo odoslanie okamžitej správy pomocou Lyncu.
 • Presuňte členov tímu myšou na schôdzu Lyncu a budete s nimi môcť rýchlo spolupracovať prostredníctvom skupinovej konferencie, výmeny okamžitých správ, zdieľania obrazovky a zdieľaného pracovného priestoru.

Zlepšenie flexibility a kontroly

Prijímajte rozhodnutia na základe údajov od členov tímu a účastníkov projektu, ktorým poskytnete všetko potrebné na to, aby boli neustále informovaní a efektívni.

 • Prostredníctvom strediska zdrojov v aplikácii Project Web App optimalizujte využívanie a plánovanie vyhradenia prostriedkov pre potreby organizácie v oblasti zdrojov.
 • Pomocou súhrnnej tabule (dashboard) získajte prehľady a prijímajte lepšie rozhodnutia.
 • Dolujte a zhromažďujte údaje rýchlo a na rôznych úrovniach pomocou samoobslužného prístupu služieb Excel Services.

Zjednodušenie IT

Zjednodušte IT pomocou funkcie správcu integrovanej v SharePointe.

 • Využívajte synchronizáciu služby Active Directory v aplikácii Project Web App na výber skupiny služby Active Directory obsahujúcej tímy, ktoré chcete priradiť k projektom.
 • Prostredníctvom nového modelu zabezpečenia integrovaného so SharePointom v aplikácii Project Web App svojim tímom a dôveryhodným obchodným partnerom jednoducho priraďujte správnu úroveň prístupu.
 • Pri dolovaní údajov a analytických nástrojoch využívajte odvetvové normy, ako napríklad ODATA (Open Data Protocol).

Rýchle inovácie

Rýchlo inovujte pomocou flexibilnej platformy na riadenie portfólia projektov (PPM).

 • Na plnenie podnikových potrieb využívajte aplikácie z nového SharePoint Obchodu.
 • Rýchlo vyvíjajte a vytvárajte aplikácie, ktoré vám ušetria čas pri diskrétnych procesoch alebo vám pomôžu pripojiť sa k patentovaným softvérovým systémom.
 • Vzájomná integrácia programov Project Server, SharePoint, Exchange, Lync a balíka Office vám umožní pohotovo reagovať na príležitosti.
 • Prostredníctvom pripojenej a škálovateľnej platformy na riadenie portfólia projektov (PPM) spájajte rôzne disciplíny, ako napríklad ALM, NPD a IPM.

Jednoduchá správa a riadenie

+

Začíname

Organizácia môže vďaka Projectu rýchlo spúšťať projekty, stanovovať priority investícií v rámci projektového portfólia a poskytovať výsledky očakávanej podnikovej hodnoty.

Integrácia služby Active Directory

Slúži na spravovanie poverení a povolení používateľa.

Prostredie PowerShell

Jednoduché používanie a kontrola – používateľov môžete pridávať a odstraňovať v priebehu niekoľkých minút. Pomocou prostredia PowerShell môžete vytvárať vlastné skripty a automatizovať jednotlivé procesy.

Riadenie

Jednoducho a bez kódovania vytvárajte pracovné postupy vo Visiu a SharePoint Designeri na štandardizáciu postupu alebo zamietnutia projektu a zlepšenie riadenia a kontroly.

Spolupráca a komunikácia

+

Spolupráca

Pomocou podnikových sociálnych funkcií, jednoduchej komunikácie v podobe okamžitých správ, tímových lokalít a ďalších jednoduchých možností spolupráce zlepšite spoluprácu tímu a zvýšte šance na úspech projektu.

Prístup z ľubovoľného miesta

Buďte produktívni prakticky kdekoľvek a z ľubovoľného zariadenia.

Správa všetkých úloh

+

Správa pracovných úloh

Jednoducho vykonávajte správu a spolupracujte pri práci ako tím bez štruktúry projektu, ale s neustálym prehľadom o práci, ktorý slúži na účely plánovania a vytvárania zostáv.

Správa dopytu

Zabezpečte viditeľnosť v rámci projektov, prevádzkových činností aj každodennej práce. Zjednodušte spustenie a priebeh projektu pomocou vhodného riadenia a kontroly.

Správa času a úloh

Využívajte centralizovaný a spoločný prístup k vykazovaniu času a správe úloh.

Správa zdrojov

Dnes dosahujte výsledky s pracovnou silou a zároveň plánujte správu prebytkov a deficitov v budúcnosti v rámci horizontu plánovania.

Správa plánovania

Pomocou mapy pre rámec realizácie a poskytovania na sledovanie postupu a správu zmien dodávajte projekty načas.

Správa programu

Poskytujte predpokladané výhody celkového programu, spájajte prebiehajúce projekty a poskytujte dodatočnú výhodu zavedenia a používania postupov, ktorými sa zabezpečí rámec spustenia a výberu programu.

Rozšírená správa portfólií

+

Finančná správa

Prejdite na postupy správy financií a účinne sledujte výkon nákladov s cieľom zabezpečiť dodržanie rozpočtu a realizáciu predpokladaných výhod v rámci portfólia.

Analýza a výber portfólia

Efektívne určujte, vyberajte a poskytujte projektové portfóliá, ktoré najviac vyhovujú obchodnej stratégii organizácie a maximalizujú návratnosť investícií.

Rozhodnutia na základe údajov

+

Správa problémov a rizík

Predchádzajte možným obchodným alebo projektovým rizikám a problémom, určujte a zmierňujte ich.

Vytváranie zostáv a analytické nástroje

Zhromažďujte, kategorizujte a analyzujte projektové údaje a rozhodujte sa podľa nich. Pomocou analytických nástrojov si môžete udržať prehľad a využívať ich pri rozhodovaní, čo patrí k aktívnej správe projektov, programov a portfólií.

Office 365

+

Možnosť rozširovania

Inštalujte aplikácie zo SharePoint Obchodu, ktoré vyhovujú potrebám vášho podniku, jednoducho programujte vlastné aplikácie a integrujte ich s podnikovými systémami.

Podpora

Ide o plány s nepretržitou telefonickou podporou náročných problémov z oblasti I T. Technická podpora od komunity spoločnosti Microsoft poskytuje online odpovede, zdroje s informáciami o postupoch, ako aj spojenie s inými zákazníkmi Projectu.

Ekosystém partnerov Microsoft Riadenia portfólia projektov (PPM)

Riešenie Microsoft Riadenie portfólia projektov (PPM) podporujú stovky partnerov spoločnosti Microsoft, ktorí získali kompetenciu riadenia portfólia projektov (PPM), prešli príslušnými skúškami a riadili veľké množstvo nasadení vo viac ako 80 krajinách sveta. Ak potrebujete pomoc pri vyhodnocovaní, vytváraní návrhu, nasadzovaní či školení, máte k dispozícii organizácie, ktoré poskytujú profesionálne služby. Obráťte sa na niektorého z partnerov riadenia portfólia projektov (PPM) vo svojej oblasti.

Najčastejšie otázky

Zobraziť všetko

Project Online Premium je našou novou službou na online riadenie portfólia projektov (PPM) poskytovanou prostredníctvom služieb Office 365. Project Server 2016 je produktom na lokálne riadenie portfólia projektov (PPM).

Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, Internet Explorer 8, Firefox 10, Safari 5 a Google Chrome 17

Nie, Project Server 2016 neobsahuje SharePoint Server 2016. Pred inštaláciou Projectu Server 2016 si však musíte nainštalovať SharePoint 2016. Ďalšie informácie o požiadavkách na hardvér a softvér sú k dispozícii na lokalite TechNet.

Project Server 2016 nemôže existovať paralelne s predchádzajúcimi verziami Project Servera. Ďalšie informácie o inovácii a plánovaní migrácie sú k dispozícii na lokalite TechNet.

Môžete sa s nami spojiť prostredníctvom fór pre Project.

Množstvo zdrojov je k dispozícii online (nemusia byť k dispozícii vo vašom jazyku):
Všeobecné informácie
Začíname s Projectom Online Premium
IT profesionáli (TechNet)
Vývojári (MSDN)
Blog

Prístup k aplikácii PWA môžete získať prostredníctvom Projectu Online Premium alebo Projectu Online Premium s Projectom Online Professional. Ak máte Project Server 2016, môžete získať prístup k aplikácii PWA pomocou Projectu Professional 2016 po pripojení k Project Serveru 2016 alebo k licencii na klientsky prístup (CAL).

Ďalšie informácie

Obsah nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch

Príbehy zákazníkov

Prečítajte si príbehy o úspechu Project Servera u podnikových zákazníkov používajúcich naše najnovšie lokálne riešenia riadenia portfólia projektov (PPM), vďaka ktorým dosahujú podnikovú hodnotu.

Sprievodca procesom inštalácie

Spoznajte kľúčové kroky pri inštalácii a konfigurácii Project Servera 2016 pomocou tohto stručného prehľadu inštalácie a nasadenia.

Pripojenie SharePointu

Pomôžte svojim tímom v organizovaní a stanovení priorít pripojením zoznamu úloh v SharePointe k aplikácii Project Web App.

Tablet Microsoft Surface zobrazujúci centrum projektov v Microsoft Projecte.

Partneri Microsoft Riadenia portfólia projektov (PPM)

Partneri Microsoft Riadenia portfólia projektov (PPM) preukázali svoju odbornosť pri zavádzaní a rozširovaní Projectu. Spojte sa s niektorým z našich partnerov, ktorí vám pomôžu s určením požiadaviek a zavádzaním riešenia zodpovedajúceho vašim obchodným potrebám.

Vyskúšať prostredníctvom partnera