Project Server 2016

Flexibilné riešenie na správu projektového portfólia a každodennú prácu.
Project Server 2016

Project Server 2013

Flexibilné riešenie na správu projektového portfólia a každodennú prácu.
Project Server 2013

Project Server 2016

Flexibilné riešenie na správu projektového portfólia a každodennú prácu.
Project
Počuli ste o službe Project Online? Project Online je Project Server 2016 v cloude.
Project
Počuli ste o službe Project Online? Project Online je Project Server 2016 v cloude.

Výhody

Výhody

Microsoft Project Server 2016 je flexibilné lokálne riešenie na správu projektového portfólia a každodennú prácu. Project Server 2016 je súčasťou SharePointu 2016 (licencuje sa samostatne), vďaka čomu umožňuje členom tímov, účastníkom projektu a vedúcim pracovníkom rýchlo spúšťať projekty, stanovovať priority investícií v rámci projektového portfólia a prinášať očakávanú podnikovú hodnotu prakticky odvšadiaľ.
Začíname

Inteligentnejšie riešenie na správu projektového portfólia

Začnite rýchlo so známymi funkciami, ktorými zlepšíte účasť a produktivitu tímov
 • Začnite rýchlo využívať alebo dosahovať flexibilitu možností správy projektového portfólia pomocou nových vizuálnych dlaždíc v aplikácii Project Web App, ktorá slúži na prístup k Project Serveru.
 • Pri zobrazovaní a úprave projektov či portfólia, ich odosielaní a spolupráci na nich, ako aj pri každodennej práci, si môžete vybrať medzi rôznymi zariadeniami a prehliadačmi (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome a mnohými inými).
Dajte sa do toho

Dajte sa do toho

Dajte sa do toho a majte neustále k dispozícii najaktuálnejšie informácie, a to na viacerých miestach a vo viacerých zariadeniach než predtým.
 • Zobrazujte svoje úlohy (pracovné aj súkromné) a pracujte na nich na jednom mieste.
 • Efektívne plánujte a spracúvajte úlohy v aplikácii Project Web App pomocou nových funkcií plánovania.
 • Udržujte organizačnú štruktúru svojich tímov na jednej lokalite, ktorá je ich projektovou lokalitou a kde si môžu zobraziť súhrny projektov, dokumenty, úlohy, informačné kanály s aktualizáciami a kalendáre.
Dajte sa do toho
Zosúladenie predstáv

Flexibilná správa projektového portfólia

Zosúlaďte predstavy a úsilie pri prideľovaní priorít iniciatívam, výbere optimálnych projektových portfólií a realizovaní podnikovej stratégie.
 • Efektívne vyhodnocujte nápady a určujte mieru strategického prínosu protichodných návrhov, zosúlaďte tak projekt a zjednodušte jeho spustenie.
 • Jednoducho vytvárajte pracovné postupy vo Visiu a SharePoint Designeri na štandardizáciu postupu alebo zamietnutia projektu a zlepšenie riadenia a kontroly.
 • V aplikácii PWA môžete zoznam úloh zo SharePointu rýchlo zmeniť na podnikový projekt.
Efektívna správa zdrojov

Efektívna správa zdrojov

Zjednodušte správu zdrojov a získajte prehľad o aktivitách jednotlivých tímov, a to dokonca aj v prípade správy každodennej práce či ad hoc projektov v SharePointe.
 • Pomocou zaznamenávania nápadov tímu do zoznamu úlohu v SharePointe a ich vyhodnocovaním v aplikácii PWA lepšie spravujte projektové kanály a prácu ľudí.
 • Merajte presné využitie zdrojov a zlepšite správu ich prideľovania, aby bola v súlade s vašou stratégiou.
 • V Project Serveri 2016 môžete mať bez problémov k dispozícii informácie z kalendárov služby Exchange jednotlivých členov tímu. Zjednoduší sa tým plánovanie projektov a aktualizácia stavu úloh a zároveň sa zlepší zdieľanie úloh.
Efektívna správa zdrojov
Posilnenie každodennej spolupráce

Nové spôsoby spolupráce a rýchleho vykonávania úloh

Posilnite každodennú spoluprácu so sociálnymi kontaktmi v SharePointe, čím zjednodušíte diskusie, zefektívnite zdieľanie informácií a zlepšíte možnosti tímu na dokončenie práce.
 • Pomocou sledovania ľudí, lokalít, značiek a dokumentov v rámci informačných kanálov s aktualizáciami jednoducho zdieľajte a realizujte nápady a prácu tímu.
 • Efektívnejšie využívajte možnosti vyhľadávania SharePointu v každodennej práci a projektoch a nachádzajte tie správne informácie.
 • Na zdieľanie informácií a spoluprácu s dôveryhodnými obchodnými partnermi v rámci projektov, ako aj každodennej práce, využívajte výhody výkonných funkcií zabezpečenia.
 • Zvýšte úroveň viditeľnosti pomocou nástrojov spolupráce a zabezpečte bezproblémový tok informácií z kalendárov, o prítomnosti a kapacite v celej organizácii.
Bezproblémová komunikácia

Bezproblémová komunikácia

Bezproblémová komunikácia s novými možnosťami zdieľania konverzácií v čase a priestore zlepšuje celkový výkon tímu.
 • Zistite, či je určitý člen tímu k dispozícii na konverzáciu alebo komunikáciu cez okamžité správy cez Skype for Business Online, pomocou ukázania na príslušné meno v pláne projektu.
 • Presuňte členov tímu myšou na schôdzu v Skype for Business a budete s nimi môcť rýchlo spolupracovať prostredníctvom skupinovej konferencie, výmeny okamžitých správ, zdieľania obrazovky a zdieľaného pracovného priestoru.
Bezproblémová komunikácia
Prijímanie rozhodnutí na základe údajov

Zlepšenie flexibility a kontroly

Prijímajte rozhodnutia na základe údajov od členov tímu a účastníkov projektu, ktorým poskytnete všetko potrebné na to, aby boli neustále informovaní a dosahovali efektívnosť.
 • Prostredníctvom strediska zdrojov v aplikácii Project Web App optimalizujte využívanie a plánovanie vyhradenia prostriedkov pre potreby organizácie v oblasti zdrojov.
 • Pomocou súhrnnej tabule (dashboard) získajte prehľady a prijímajte lepšie rozhodnutia.
 • Dolujte a zhromažďujte údaje rýchlo a na rôznych úrovniach pomocou samoobslužného prístupu služieb Excel Services.
Zjednodušenie IT

Zjednodušenie IT

Zjednodušte IT pomocou funkcie správcu integrovanej v SharePointe.
 • Využívajte synchronizáciu služby Active Directory v aplikácii Project Web App na výber skupiny služby Active Directory obsahujúcej tímy, ktoré chcete priradiť k projektom.
 • Prostredníctvom nového modelu zabezpečenia integrovaného so SharePointom v aplikácii Project Web App svojim tímom a dôveryhodným obchodným partnerom jednoducho priraďujte správnu úroveň prístupu.
 • Využite štandardy odvetvia, napríklad ODATA (protokol Open Data), na dolovanie údajov, ako aj analytické nástroje.
Zjednodušenie IT
Rýchle inovácie

Rýchle inovácie

Rýchlo inovujte pomocou flexibilnej platformy správy projektového portfólia.
 • Na plnenie podnikových potrieb využívajte aplikácie z nového SharePoint Obchodu.
 • Rýchlo vyvíjajte a vytvárajte aplikácie, ktoré vám ušetria čas pri diskrétnych procesoch alebo vám pomôžu pripojiť sa k patentovaným softvérovým systémom.
 • Využívajte výhody integrovaných funkcií v Project Serveri, SharePointe, službe Exchange, Lyncu a Office, ktoré vám umožnia rýchlo konať a reagovať na príležitosti.
 • Prostredníctvom pripojenej a škálovateľnej platformy správy projektového portfólia spájajte rôzne disciplíny, ako napríklad ALM, NPD a IPM.

Kľúčové funkcie

Začíname

Organizácia môže vďaka Projectu rýchlo spúšťať projekty, stanovovať priority investícií v rámci projektového portfólia a poskytovať výsledky očakávanej podnikovej hodnoty.

Prístup z ľubovoľného miesta

Buďte produktívni takmer odkiaľkoľvek a z ľubovoľného zariadenia.

Správa pracovných úloh

Jednoducho vykonávajte správu a spolupracujte pri práci ako tím bez štruktúry projektu, ale s neustálym prehľadom o práci, ktorý slúži na účely plánovania a vytvárania zostáv.

Správa dopytu

Zabezpečte viditeľnosť v rámci projektov, prevádzkových činností aj každodennej práce. Zjednodušte spustenie a priebeh projektu pomocou vhodného riadenia a kontroly.

Analýza a výber portfólia

Účinne určujte, vyberajte a poskytujte projektové portfóliá, ktoré najviac vyhovujú obchodnej stratégii organizácie a maximalizujú vašu návratnosť investícií.

Správa zdrojov

Dnes dosahujte výsledky s pracovnou silou a zároveň plánujte správu prebytkov a deficitov v budúcnosti v rámci horizontu plánovania.

Správa plánovania

Pomocou mapy pre rámec realizácie a poskytovania na sledovanie postupu a správu zmien dodávajte projekty načas.

Finančná správa

Prijmite postupy správy financií a účinne sledujte výkon nákladov s cieľom zabezpečiť dodržanie rozpočtu a realizáciu predpokladaných výhod v rámci portfólia.

Správa času a úloh

Využívajte centralizovaný a spoločný prístup k vykazovaniu času a správe úloh.

Spolupráca

Pomocou podnikových sociálnych funkcií, jednoduchej komunikácie v podobe okamžitých správ, tímových lokalít a ďalších jednoduchých možností spolupráce zlepšite spoluprácu tímu a zvýšte šance na úspech projektu.

Správa problémov a rizík

Predchádzajte možným obchodným alebo projektovým rizikám a problémom, určujte a zmierňujte ich.

Vytváranie zostáv a analytické nástroje

Zhromažďujte, kategorizujte a analyzujte údaje projektu a rozhodujte sa podľa nich. Pomocou analytických nástrojov si môžete udržať prehľad a využívať ich pri rozhodovaní, čo patrí k aktívnej správe projektov, programov a portfólií.

Správa programu

Poskytujte predpokladané výhody celkového programu, spájajte prebiehajúce projekty a poskytujte dodatočnú výhodu zavedenia a používania postupov, ktorými sa zabezpečí rámec spustenia a výberu programu.

Riadenie

Jednoducho a bez kódovania vytvárajte pracovné postupy vo Visiu a SharePoint Designeri na štandardizáciu postupu alebo zamietnutia projektu a zlepšenie riadenia a kontroly.

Možnosť rozširovania

Inštalujte aplikácie zo SharePoint Obchodu, ktoré vyhovujú potrebám vášho podniku, jednoducho programujte vlastné aplikácie a integrujte ich s podnikovými systémami.

Integrácia služby Active Directory

Slúži na spravovanie poverení a povolení používateľa.

Správa

Jednoduché používanie a kontrola – používateľov môžete pridávať a odstraňovať v priebehu niekoľkých minút. Pomocou prostredia PowerShell môžete vytvárať vlastné skripty a automatizovať jednotlivé procesy.

Technická podpora

Ide o plány s nepretržitou telefonickou podporou náročných problémov z oblasti IT. Technická podpory od komunity spoločnosti Microsoft poskytuje online odpovede, zdroje s informáciami o postupoch, ako aj spojenie s inými zákazníkmi Projectu.

Okruh partnerov na riadenie projektov a portfólia

Riešenie spoločnosti Microsoft na správu projektového portfólia podporujú stovky partnerov spoločnosti Microsoft, ktorí získali kompetenciu správy projektových portfólií, prešli príslušnými skúškami a riadili veľké množstvo nasadení vo vyše 80 krajinách sveta. Ak teda potrebujete pomoc pri vyhodnocovaní, vytváraní návrhu, nasadzovaní či školení, máte k dispozícii organizácie, ktoré poskytujú profesionálne služby. Obráťte sa na niektorého z partnerov správy projektových portfólií vo svojej oblasti.
Poznámka: Podrobný obsah môže byť k dispozícii len v angličtine.
{"pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#224798d2-dd49-b3f2-24a5-16991d8a522d|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame3|.pmgJS-target3"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#row1|pmgJS-frame3|680"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#row2|pmgJS-target3|680"}]}