Project Server 2013

Flexibilné riešenie na spravovanie projektového portfólia a každodennú prácu.
Project Server 2013

Project Server 2013

Flexibilné riešenie na spravovanie projektového portfólia a každodennú prácu.
Project Server 2013

Project Server 2013

Flexibilné riešenie na spravovanie projektového portfólia a každodennú prácu.
Project
Počuli ste už o Projecte Online? Project Online je Project Server 2013 v cloude.
Project
Počuli ste už o Projecte Online? Project Online je Project Server 2013 v cloude.

Výhody

Výhody

Microsoft Project Server 2013 je flexibilné lokálne riešenie správy projektového portfólia a každodennej práce. Členovia tímu, účastníci projektov a vedúci pracovníci môžu začať s potrebnými aktivitami, stanoviť si priority týkajúce sa investícií do projektového portfólia a dosiahnuť plánovanú podnikovú hodnotu. Vyžaduje SharePoint 2013, predáva sa samostatne.
Využívanie inteligentnejšieho riešenia správy projektového portfólia

Využívanie inteligentnejšieho riešenia správy projektového portfólia

Začnite rýchlo so známymi funkciami, ktorými zlepšíte účasť a produktivitu tímov
 • Začnite rýchlo využívať alebo dosahovať flexibilitu možností správy projektového portfólia pomocou nových vizuálnych dlaždíc v aplikácii Project Web App, ktorá slúži na prístup k Project Serveru.
 • Vyberte si zariadenia a prehliadače ako Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome a ďalšie, pomocou ktorých môžete zobrazovať, upravovať a odosielať projekt, portfólio a každodennú prácu, ako aj spolupracovať na nich.
Dajte sa do toho

Dajte sa do toho

Dajte sa do toho a majte neustále k dispozícii najaktuálnejšie informácie, a to na viacerých miestach a vo viacerých zariadeniach než predtým.
 • Zobrazujte svoje úlohy (pracovné aj súkromné) a pracujte na nich na jednom mieste.
 • Efektívne plánujte a spracúvajte úlohy v aplikácii Project Web App pomocou nových funkcií plánovania.
 • Organizujte tímy z jedného miesta (lokality projektu), kde môžu zobrazovať súhrny projektov, dokumenty, úlohy, informačné kanály s aktualizáciami a kalendáre.
Dajte sa do toho
Flexibilná správa projektového portfólia

Flexibilná správa projektového portfólia

Zosúlaďte predstavy a úsilie pri prideľovaní priorít iniciatívam, výbere optimálnych projektových portfólií a realizovaní podnikovej stratégie.
 • Efektívne vyhodnocujte nápady a určujte mieru strategického prínosu protichodných návrhov, zosúlaďte tak projekt a zjednodušte jeho spustenie.
 • Jednoducho vytvárajte pracovné postupy vo Visiu a SharePoint Designeri na štandardizáciu postupu alebo zamietnutia projektu a zlepšenie riadenia a kontroly.
 • V aplikácii Project Web App rýchlo zvýšte úroveň zoznamu úloh SharePointu na podnikový projekt.
Efektívne riadenie

Efektívne riadenie

Efektívne riaďte zdroje a uvidíte, na čom vaše tímy pracujú, a to aj vtedy, keď spravujú svoju každodennú prácu alebo ad hoc projekty v SharePointe.
 • Pomocou zaznamenávania nápadov tímu do zoznamu úlohu v SharePointe a ich vyhodnocovaním v aplikácii Project Web App lepšie spravujte projektové kanály a prácu ľudí.
 • Presne zmerajte využívanie zdrojov a lepšie spravujte priraďovanie zdrojov v súlade so svojou stratégiou.
 • Bezproblémovo smerujte informácie z kalendárov členov tímu v Exchangi do Project Servera 2013 a zjednodušte tak plánovanie projektov, aktualizovanie stavu úloh a zlepšite možnosti zdieľania úloh.
Efektívne riadenie
Využívanie nových spôsobov spolupráce a rýchle rozhodovanie

Využívanie nových spôsobov spolupráce a rýchle rozhodovanie

Posilnite každodennú spoluprácu so sociálnymi kontaktmi v SharePointe, čím zjednodušíte diskusie, zefektívnite zdieľanie informácií a zlepšíte možnosti tímu na dokončenie práce.
 • Pomocou sledovania ľudí, lokalít, značiek a dokumentov v rámci informačných kanálov s aktualizáciami jednoducho zdieľajte a realizujte nápady a prácu tímu.
 • Efektívnejšie využívajte možnosti vyhľadávania SharePointu v každodennej práci a projektoch a nachádzajte tie správne informácie.
 • Na zdieľanie informácií a spoluprácu s dôveryhodnými obchodnými partnermi v rámci projektov, ako aj každodennej práce, využívajte výhody výkonných funkcií zabezpečenia.
 • Zvýšte úroveň viditeľnosti pomocou nástrojov spolupráce a zabezpečte bezproblémový tok informácií z kalendárov, o prítomnosti a kapacite v celej organizácii.
Bezproblémová komunikácia

Bezproblémová komunikácia

Bezproblémová komunikácia s novými možnosťami zdieľania konverzácií v čase a priestore zlepšuje celkový výkon tímu.
 • Ukážte na meno jednotlivca v pláne projektu a zistite, či je člen tímu k dispozícii na rozhovor alebo odoslanie okamžitej správy pomocou Skypu for Business.
 • Presunutím správ myšou do schôdze cez Skype for Business zabezpečte rýchlu spoluprácu s tímom na skupinovej konferencii, výmene okamžitých správ, zdieľaní obrazoviek a zdieľaní pracovných priestorov.
Bezproblémová komunikácia
Zlepšenie flexibility a kontroly

Zlepšenie flexibility a kontroly

Prijímajte rozhodnutia na základe údajov od členov tímu a účastníkov projektu, ktorým poskytnete všetko potrebné na to, aby boli neustále informovaní a dosahovali efektívnosť.
 • Prostredníctvom strediska zdrojov v aplikácii Project Web App optimalizujte využívanie a plánovanie vyhradenia prostriedkov pre potreby organizácie v oblasti zdrojov.
 • Pomocou súhrnnej tabule (dashboard) získajte prehľady a prijímajte lepšie rozhodnutia.
 • Prostredníctvom samoobslužného prístupu v službách Excel Services rýchlo dolujte a agregujte údaje v mnohých dimenziách.
Zjednodušenie IT

Zjednodušenie IT

Zjednodušte IT pomocou funkcie správcu integrovanej v SharePointe.
 • Využívajte synchronizáciu služby Active Directory v aplikácii Project Web App na výber skupiny služby Active Directory obsahujúcej tímy, ktoré chcete priradiť k projektom.
 • Prostredníctvom nového modelu zabezpečenia integrovaného so SharePointom v aplikácii Project Web App svojim tímom a dôveryhodným obchodným partnerom jednoducho priraďujte správnu úroveň prístupu.
 • Pri dolovaní údajov a analytických nástrojoch využívajte odvetvové normy, ako napríklad ODATA (Open Data Protocol).
Zjednodušenie IT
Rýchle inovácie

Rýchle inovácie

Rýchlo inovujte pomocou flexibilnej platformy správy projektového portfólia.
 • Na plnenie podnikových potrieb využívajte aplikácie z nového SharePoint Obchodu.
 • Rýchlo vyvíjajte a vytvárajte aplikácie, ktoré vám ušetria čas pri diskrétnych procesoch alebo vám pomôžu pripojiť sa k patentovaným softvérovým systémom.
 • Využívajte výhody integrovaných funkcií v Project Serveri, SharePointe, Exchangi, Skype for Business a Office, ktoré vám umožnia rýchlo konať a reagovať na príležitosti.
 • Prostredníctvom pripojenej a škálovateľnej platformy správy projektového portfólia spájajte rôzne disciplíny, ako napríklad ALM, NPD a IPM.

Kľúčové funkcie

Začíname

Organizácia môže vďaka Projectu rýchlo spúšťať projekty, stanovovať priority investícií v rámci projektového portfólia a poskytovať výsledky očakávanej podnikovej hodnoty.

Prístup z ľubovoľného miesta

Buďte produktívni takmer odkiaľkoľvek a z ľubovoľného zariadenia.

Správa pracovných úloh

Jednoducho vykonávajte správu a spolupracujte pri práci ako tím bez štruktúry projektu, ale s neustálym prehľadom o práci, ktorý slúži na účely plánovania a vytvárania zostáv.

Správa dopytu

Zviditeľnite projekty, prevádzkové činnosti a každodennú prácu. Zjednodušte spustenie a priebeh projektu pomocou vhodného riadenia a kontroly.

Analýza a výber portfólia

Účinne určujte, vyberajte a poskytujte projektové portfóliá, ktoré najviac vyhovujú obchodnej stratégii organizácie a maximalizujú vašu návratnosť investícií.

Správa zdrojov

Dnes dosahujte výsledky s pracovnou silou a zároveň plánujte správu prebytkov a deficitov v budúcnosti v rámci horizontu plánovania.

Správa plánovania

Pomocou mapy pre rámec realizácie a poskytovania na sledovanie postupu a správu zmien dodávajte projekty načas.

Finančná správa

Prijmite postupy správy financií a účinne sledujte výkon nákladov s cieľom zabezpečiť dodržanie rozpočtu a realizáciu predpokladaných výhod v rámci portfólia.

Správa času a úloh

Využívajte centralizovaný a spoločný prístup k vykazovaniu času a správe úloh.

Spolupráca

Pomocou podnikových sociálnych funkcií, jednoduchej komunikácie v podobe okamžitých správ, tímových lokalít a ďalších jednoduchých možností spolupráce zlepšite spoluprácu tímu a zvýšte šance na úspech projektu.

Správa problémov a rizík

Predchádzajte možným obchodným alebo projektovým rizikám a problémom, určujte a zmierňujte ich.

Vytváranie zostáv a analytické nástroje

Zbierajte a kategorizujte projektové údaje, naučte sa im rozumieť a rozhodujte o nich. Používajte analytické nástroje na zviditeľnenie a rozhodovanie s cieľom proaktívne riadiť projekty, programy a portfóliá.

Správa programu

Poskytujte predpokladané výhody celkového programu, spájajte prebiehajúce projekty a poskytujte dodatočnú výhodu zavedenia a používania postupov, ktorými sa zabezpečí rámec spustenia a výberu programu.

Riadenie

Jednoducho a bez kódovania vytvárajte pracovné postupy vo Visiu a SharePoint Designeri na štandardizáciu postupu alebo zamietnutia projektu a zlepšenie riadenia a kontroly.

Možnosť rozširovania

Inštalujte aplikácie zo SharePoint Obchodu, ktoré vyhovujú potrebám vášho podniku, jednoducho programujte vlastné aplikácie a integrujte ich s podnikovými systémami.

Integrácia služby Active Directory

Slúži na spravovanie poverení a povolení používateľa.

Správa

Jednoduché používanie a spravovanie. Pridanie či odstránenie používateľov trvá len niekoľko minút. Pomocou prostredia PowerShell môžete vytvárať vlastné skripty a automatizovať jednotlivé procesy.

Podpora

Plány pre nepretržitú telefonickú podporu pre rozsiahlejšie problémy s architektúrou IT. Podpora komunity od spoločnosti Microsoft poskytuje online odpovede, prostriedky na vykonávanie požadovaných postupov a pripojenia k iným zákazníkom s Projectom.

Okruh partnerov na riadenie projektov a portfólia

Riešenie správy projektového portfólia od spoločnosti Microsoft podporujú stovky partnerov spoločnosti Microsoft, ktorí získali kompetencie v oblasti správy projektového portfólia, prešli príslušnými skúškami a realizovali množstvo nasadení vo viac než 80 krajinách sveta. Ak potrebujete pomoc s vyhodnocovaním, plánovaním, nasadzovaním alebo školeniami a ste pripravení zapojiť sa do organizácií, ktoré poskytujú profesionálne služby, obráťte sa na partnera správy projektového portfólia vo svojej oblasti.
Poznámka: Podrobný obsah môže byť dostupný len v angličtine.
{"pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#224798d2-dd49-b3f2-24a5-16991d8a522d|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame3|.pmgJS-target3"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#row1|pmgJS-frame3|680"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#row2|pmgJS-target3|680"}]}