Project

Partneri Projectu

Partneri projektov a portfólií od spoločnosti Microsoft preukázali svoju odbornosť pri plánovaní, realizácii a rozširovaní Microsoft Projectu a môžu pomôcť pri stanovovaní požiadaviek a implementácii Microsoft Projectu, ako aj potrebných procesov, ktoré úzko súvisia s podnikovými potrebami zákazníkov.

Hľadáte partnera na riadenie projektu a portfólia?

Ako zákazník Projectu sa môžete s partnerom na riadenie projektu a portfólia skontaktovať prostredníctvom lokality Microsoft Pinpoint*, ktorá zobrazí všetkých partnerov PPM vo vašej blízkosti.

Hľadáte skúšobnú verziu Microsoft Projectu Online riadenú partnerom?

Spojte sa s partnerom na riadenie projektu a portfólia a získajte prispôsobenú skúšobnú verziu alebo koncepčné prostredie.*

Chcete sa stať partnerom na riadenie projektov a portfólia?

Ako partner na riadenie projektov a portfólia máte množstvo výhod, ktoré môžete využiť na zlepšenie a rast svojho podniku. Ďalšie informácie nájdete na stránke s článkom o kompetencii riadenia projektov a portfólií na lokalite Microsoft Partner Network.
Poznámka: Podrobný obsah môže byť dostupný len v angličtine.