Partneri Projectu

Partneri Microsoft PPM preukázali svoju odbornosť pri plánovaní, zavádzaní a rozširovaní Projectu. Pomôžu vám s určením požiadaviek a zavádzaním riešenia zodpovedajúceho vašim obchodným potrebám.

Vyskúšať prostredníctvom partnera
Dva tablety Microsoft Surface s rôznymi schémami a grafmi zobrazujúcimi sa na obrazovkách

Hľadáte partnera PPM?

Na lokalite Microsoft Pinpoint môžete vyhľadať partnera riadenie portfólia projektov (PPM) vo svojej blízkosti.

Ďalšie informácie

Chcete sa stať partnerom PPM?

Ako partner PPM získate výhody, ktoré vám pomôžu vo vylepšení a raste vášho podnikania. Ďalšie informácie nájdete na stránkach kompetencií PPM v sieti Microsoft Partner Network.

Ďalšie informácie (v angličtine)