Project

Vytváranie úspešných projektov

Zjednodušte riadenie projektov a spolupracujte prakticky odkiaľkoľvek vďaka správnym nástrojom pre projektových manažérov, projektové tímy a vedúcich pracovníkov.
Project

Vytváranie úspešných projektov

Zjednodušte riadenie projektov a spolupracujte prakticky odkiaľkoľvek vďaka správnym nástrojom pre projektových manažérov, projektové tímy a vedúcich pracovníkov.
Project

Vytváranie úspešných projektov

Zjednodušte riadenie projektov a spolupracujte prakticky odkiaľkoľvek vďaka správnym nástrojom pre projektových manažérov, projektové tímy a vedúcich pracovníkov.
Project

Vytváranie úspešných projektov

Zjednodušte riadenie projektov a spolupracujte prakticky odkiaľkoľvek vďaka správnym nástrojom pre projektových manažérov, projektové tímy a vedúcich pracovníkov.
Vytváranie úspešných projektov
Vytváranie úspešných projektov

Pre členov tímu

Náš softvér na riadenie projektov umožňuje členom projektového tímu riadiť úlohy, spolupracovať, odosielať časové výkazy a označovať problémy a riziká.

Pre projektových manažérov

Umožnite projektovým manažérom analyzovať zdroje, rozpočty a časové osi a zjednodušte riadenie projektov a ich činnosť. Projektoví manžéri môžu tiež jednoducho zisťovať pokrok a plánovať zdroje pomocou podrobných a jednoducho prispôsobiteľných zostáv, ktoré sú použiteľné ihneď po inštalácii.

Pre vedúcich pracovníkov a PMO

Umožnite vedúcim pracovníkov definovať obchodné stimuly, merať strategický vplyv protichodných návrhov, prijímať správne finančné rozhodnutia a zobrazovať stav projektov a zdrojov v celom podniku.
b4019e970a3949e0bb2efb9c035020d1
Poznámka: Video je v angličtine s preloženými titulkami. Kliknutím na tlačidlo CC zapnete titulky.

{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{ "functionName":"ContentGallery","params":"#pmg-content-gallery-control|4|10|false|540|2"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#f98d9c77-3f20-d8d0-1cfa-658768ecaec3|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#9848f711-355f-8e3d-15ce-b455a65ac8f6|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#6a4bebf0-e4c4-0bdf-6d21-82bcb615f534|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#ed482319-1aee-5b66-5aeb-25529eb0ba5e|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#a9c9de50-0737-47c1-5a3f-b7db821097d8|#pmgPopupID"},

{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"}]}