Výber krajiny alebo oblasti fakturácie:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Project for Office 365

Získajte funkcie a možnosti Projectu Professional 2016 prakticky odkiaľkoľvek vo forme vždy aktuálneho predplatného pre počítače v rámci služieb Office 365.
{PP365Buy|price}
za používateľa mesačne
s ročným predplatným
Prípadne vyskúšajte bezplatne
Prehrať video

Project for Office 365

Získajte funkcie a možnosti Projectu Professional 2016 prakticky odkiaľkoľvek vo forme vždy aktuálneho predplatného pre počítače v rámci služieb Office 365.
{PP365Buy|price}
za používateľa mesačne*
s ročným predplatným
Prípadne vyskúšajte bezplatne
Prehrať video
Project for Office 365
Project for Office 365

Project for Office 365

Získajte funkcie a možnosti Projectu Professional 2016 prakticky odkiaľkoľvek vo forme vždy aktuálneho predplatného pre počítače v rámci služieb Office 365.
{PP365Buy|price}
za používateľa mesačne*
s ročným predplatným
Prípadne vyskúšajte bezplatne

Výhody

Microsoft Project for Office 365 poskytuje najnovšiu verziu Projectu Professional v rámci predplatného na Office 365. Softvér sa automaticky aktualizuje (a poskytuje možnosti prispôsobiteľných politík).
Zachovanie organizovanosti

Zachovanie organizovanosti

Jednoducho plánujte a spravujte projekty pomocou intuitívnych ovládacích prvkov a flexibilných tímových nástrojov, ktoré organizácii pomáhajú dosahovať plánovanú podnikovú hodnotu.
 • Rýchlo sa sústreďte na to, čo je dôležité, jednoducho vyberajte, aké činnosti podniknete, a bez problémov prehľadávajte funkcie pomocou rozšírených vizuálnych možností.
 • Využite novú domovskú obrazovku v Projecte for Office 365, ktorá vás prevedie základnými krokmi týkajúcimi sa projektov, ako napríklad organizovanie úloh, prepájanie úloh a vytváranie časovej osi.
 • Preniknite do najnovších šablón Projectu na lokalite Office.com, aby ste mohli rýchlo začať.
Buďte efektívni a určujte priority

Buďte efektívni a určujte priority

Buďte efektívni a určujte priority zlúčením každodennej práce, projektových úloh, dôležitých podrobností a viacerých časových osí vo vizuálne bohatom a kontextovom rozhraní.
 • Nestraťte kontrolu nad žiadnymi plánmi projektov, nech sú akokoľvek veľké.
 • Výkonné nástroje vykazovania, dostupné ihneď po inštalácii, ktoré sú súčasťou známeho prostredia Office, vám pomôžu rýchlo a jednoducho zistiť pokrok a priradenie zdrojov.
 • Zvýraznenie cesty s úlohami v Ganttovom grafe vám vždy prezradí, ako úlohy navzájom súvisia a ktoré z nich sú pre úspech projektu najdôležitejšie.
 • Pomocou kontextového používateľského rozhrania sa zamerajte na to, čo je najdôležitejšie, a organizujte úlohy, prepájajte úlohy a vytvárajte časové osi.
Buďte efektívni a určujte priority
Správa odkiaľkoľvek

Správa odkiaľkoľvek

Spravujte prakticky odkiaľkoľvek pomocou nástrojov, ktoré zabezpečujú pripojenie k tímu a prehľad o projektoch, keď ste na cestách.
 • Zdieľajte najnovší stav, konverzácie a časovú os Projectu prostredníctvom vyhradenej projektovej lokality s vylepšenou integráciou medzi Projectom a službami Office 365 (alebo SharePointom).
 • Na vytvorenie projektovej lokality stačí niekoľko jednoduchých kliknutí. Potom už môžete so svojím tímom rýchlo zdieľať podrobnosti o projekte a môžete mať istotu, že každý zostane v obraze.
Poskytovanie efektívnych prezentácií

Úspešné prezentovanie projektov

Prezentujte efektívne prezentácie, ktoré ponúkajú okamžitý prehľad o plánovaní úloh, priradení zdrojov, nákladoch a množstvo dôležitých podrobností o projektoch.
 • Zobrazenie viacerých časových osí v Projecte vám umožňuje prezentovať na základe vizualizácie projektu úžasné prezentácie tímu, vedúcim pracovníkom a účastníkom projektu.
 • Jednoducho zdieľajte prehľady, ktoré vám pomôžu lepšie komunikovať o priebehu a dosahovať výsledky.
 • Na rýchle posudzovanie priebehu a efektívnu komunikáciu s tímom, vedúcimi pracovníkmi a účastníkmi projektu používajte zostavy, ktoré sú k dispozícii ihneď po nainštalovaní, ako napríklad zostavy s informáciami o postupe prác alebo prehľade zdrojov, prípadne si pomocou možností podobných Excelu môžete vytvoriť vlastné zostavy.
 • Jednoducho a bez straty presnosti zobrazenia či možnosti vykonávania zmien označení a štýlov kopírujte a prilepujte z Projectu do známych aplikácií balíka Office, ako napríklad Word a PowerPoint.
Úspešné prezentovanie projektov
Predvídanie zmien

Predvídanie zmien

Pomocou výhľadových zobrazení predvídajte zmeny v každodennej práci na projektoch a zdrojoch potrebných na vykonávanie tejto práce.
 • Vylepšené nástroje, ako je napríklad Plánovač tímov a Rezervovanie zdrojov, umožňujú odhaliť a opraviť potenciálne problémy ešte skôr než ovplyvnia plán.
 • S Projectom môžete nastaviť úlohy ako „neaktívne“ a rýchlo analyzovať hypotetické scenáre bez toho, aby ste museli opäť vytvárať celý plán projektu.
 • Prostredníctvom novej analýzy cesty s úlohami objavte potenciálne problémy ešte predtým, než sa skutočne vyskytnú.
 • Úspešne prezentujte projekty na základe efektívneho spravovania podrobností o plánovaní a vykonávaní projektov.
Posilnenie každodennej spolupráce

Preskúmanie Office Obchodu

Preskúmajte Office Obchod a rýchlo inovujte na flexibilné možnosti, pomocou ktorých prispôsobíte a rozšírite možnosti, ktoré sú k dispozícii ihneď po inštalácii.
 • Nový Office Obchod poskytuje doplnky pre Office, ktoré možno využiť na rozšírenie funkcií Projectu a vyriešiť tak jedinečné problémy s cieľom zabezpečiť presne to, čo vy a váš podnik potrebujete.
 • Vyhľadajte doplnky na lokalite Office.com a vyberte možnosti distribúcie alebo poskytnite prístup cez podnikový katalóg aplikácií.
 • Preniknite do výkonnej architektúry aplikácie s jednoducho použiteľnou súpravou SDK a získajte vlastné možnosti programovania.
Posilnenie každodennej spolupráce
Bez problémov pracujte s nástrojmi

Zlepšenie každodennej spolupráce

Bez problémov pracujte s nástrojmi, ktoré každému v tíme umožnia spolupracovať na základe informácií potrebných na dosiahnutie úspechu.
 • Project dobre funguje s balíkom Office, službami Office 365, SharePointom a Skypom for Business a zabezpečuje vám tak úplný systém riadenia projektu na základe vzájomnej spolupráce.
 • Jednoducho kopírujte informácie o projekte do aplikácií balíka Office, ako je napríklad PowerPoint, alebo do e-mailu, prípadne ukladajte dôležité plány a podrobnosti do služieb Office 365 a SharePointu.
 • Vylepšená synchronizácia zoznamu úloh medzi Projectom a službami Office 365 alebo SharePointom umožňuje rýchlo poskytnúť tímu informácie o projekte a jednoducho získavať ich zmeny prakticky odvšadiaľ.
Komunikácia v reálnom čase

Komunikácia v reálnom čase

Komunikujte v reálnom čase s členmi tímu na chodbe alebo po celom svete pomocou nástrojov, ktoré sú určené na rýchly a bezpečný prenos dôležitých konverzácií.
 • Rýchlym pohľadom na stav prítomnosti členov tímu v pláne projektu zistite, či môže člen tímu hovoriť alebo odosielať okamžité správy cez Skype for Business.
 • Pomocou integrácie Projectu so službami Office 365 uskutočňovanej zo Skypu for Business online môžete priamo z projektu odosielať okamžité správy, na základe ktorých možno začať konverzácie v reálnom čase a zdieľať priestor na spoluprácu.
 • Vylepšená synchronizácia zoznamov medzi SharePointom a Projectom umožňuje poskytnúť informácie o projekte, efektívne sledovať stav a získavať zmeny prakticky odkiaľkoľvek.
Komunikácia v reálnom čase
Získajte výhody služieb Office 365

Zjednodušenie IT

Získajte výhody služieb Office 365 so známou aplikáciou Project Professional a jej rozhraním.
 • Umožnite používateľom rýchlo sa pustiť do práce vďaka technológii vysielania aplikácie vo forme prúdu údajov.
 • Zjednodušte nasadzovanie vďaka automatickej inštalácii najnovších opráv a aktualizácií (s možnosťou oneskorenia inštalácií a v prípade potreby otestovania kompatibility pomocou centralizovanej politiky).
 • Vďaka možnosti inštalovať Project do viacerých počítačov, a dokonca ho na cestách dočasne nainštalovať do kioskových počítačov, umožníte používateľom pracovať v ľubovoľnom počítači.
 • Využívajte výhody integrácie s ďalšími službami Office 365, ako je integrácia informácií o prítomnosti a výmeny okamžitých správ cez Microsoft Skype for Business a Skype for Business online a zároveň využite možnosť ukladať a zdieľať projekty v SharePointe Online a Projecte Online.

Súvisiace produkty

Project Professional

Jednoduchá spolupráca s ostatnými na rýchle spustenie a poskytovanie víťazných projektov.

Project Online s Projectom for Office 365

Pustite sa do práce okamžite vďaka flexibilnému online riešeniu správy projektového portfólia a každodennej práci, to všetko vďaka službám Office 365. Zahŕňa všetky možnosti spravovania v počítači vo forme predplatného.

Ďalšie informácie

Využívajte výhody nových zostáv Projectu s návrhmi od nášho technického tímu
Organizujte a určujte priority pomocou tipov pre cesty s úlohami na blogu Project Blog.
Získajte najnovšie informácie od projektového tímu na našom blogu Project Blog.
Poznámka: Podrobný obsah môže byť k dispozícii len v angličtine.
b4019e970a3949e0bb2efb9c035020d1
Poznámka: Video je v angličtine s preloženým titulkami. Kliknutím na tlačidlo „CC“ titulky zapnete.
b4019e970a3949e0bb2efb9c035020d1
Poznámka: Video je v angličtine s preloženým titulkami. Kliknutím na tlačidlo „CC“ titulky zapnete.
b4019e970a3949e0bb2efb9c035020d1
Poznámka: Video je v angličtine s preloženým titulkami. Kliknutím na tlačidlo „CC“ titulky zapnete.
{"pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#224798d2-dd49-b3f2-24a5-16991d8a522d|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"VideoPopup","params":"#03baaba5-0f4e-5e5a-7938-354c0361eb70|#pmgPopupID"},{"functionName":"VideoPopup","params":"#783efe5e-0db7-98c9-9e22-c22e1bb6f55e|#pmgPopupID1"},{"functionName":"VideoPopup","params":"#797aee78-2b39-ea5a-9145-6f4acee39bdb|#pmgPopupID2"}]}