Výber krajiny alebo oblasti fakturácie:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Project Online

Pustite sa do práce okamžite vďaka flexibilnému online riešeniu správy projektového portfólia a každodennej práce, ktoré je poskytované prostredníctvom služieb Office 365.
{POBuy|price}
mesačne za používateľa
v rámci ročného predplatného
Interaktívna prehliadka Projectu Online
Prehrať video
Project Online

Project Online

Pustite sa do práce okamžite vďaka flexibilnému online riešeniu správy projektového portfólia a každodennej práce, ktoré je poskytované prostredníctvom služieb Office 365.
{POBuy|price}
mesačne za používateľa
v rámci ročného predplatného
Interaktívna prehliadka Projectu Online

Project Online

Pustite sa do práce okamžite vďaka flexibilnému online riešeniu správy projektového portfólia a každodennej práce, ktoré je poskytované prostredníctvom služieb Office 365.
{POBuy|price}
mesačne za používateľa
v rámci ročného predplatného
Interaktívna prehliadka Projectu Online
Project Online
Project
Hľadáte počítačového klienta na riadenie projektov? Ak áno, pozrite si Project Pro for Office 365, Project Professional 2013 alebo Project Standard 2013.
Project
Hľadáte počítačového klienta na riadenie projektov? Ak áno, pozrite si Project Pro for Office 365, Project Professional 2013 alebo Project Standard 2013.

Výhody

Microsoft Project Online je flexibilné online riešenie správy projektového portfólia a každodennej práce. Project Online, ktorý je k dispozícii prostredníctvom služieb Office 365, umožňuje organizáciám začať s potrebnými aktivitami, stanoviť si priority týkajúce sa investícií do projektového portfólia a dosiahnuť plánovanú podnikovú hodnotu na takmer každom zariadení.
Práca prakticky kdekoľvek

Práca prakticky kdekoľvek

Prejdite online pomocou flexibilných plánov, ktoré vám pomôžu rýchlo a jednoducho sa prihlásiť do služby, ktorá najlepšie vyhovuje vašim podnikovým potrebám.
 • Rýchlo začnite pracovať vďaka spoľahlivosti na podnikovej úrovni a nulovým investíciám do infraštruktúry.
 • Prostredníctvom webového portálu v priebehu niekoľkých minút pridajte tímy a projekty.
 • Vďaka novým možnostiam vytvárania zostáv typu „ukázať a kliknúť“ okamžite získajte prehľad o svojom portfóliu.
Rýchly začiatok práce s Microsoft Projectom

Rýchly začiatok práce s Microsoft Projectom

Rýchly začiatok je možný vďaka jednoduchej adaptácii, poskytovaniu prostriedkov a zvládnutiu služby vo webovom prostredí, ktoré je navrhnuté na optimalizáciu času a pomoc tímom pri zvyšovaní produktivity.
 • Pomocou novej vizuálnej dlaždice môžete rýchlo začať pracovať a dosahovať flexibilitu možností správy projektového portfólia.
 • Umožnite svojim tímom pracovať v známom prostredí. Project Online obsahuje SharePoint Online a získate ho prostredníctvom služieb Office 365.
 • Vyberte si zariadenia a prehliadače ako Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome a ďalšie, pomocou ktorých môžete zobrazovať, upravovať a odosielať projekt, portfólio a každodennú prácu, ako aj spolupracovať na nich.
Rýchly začiatok práce s Microsoft Projectom
Dajte sa do toho

Dajte sa do toho

Dajte sa do toho a majte neustále k dispozícii najaktuálnejšie informácie, a to na viacerých miestach a vo viacerých zariadeniach než predtým.
 • Zobrazujte svoje úlohy (pracovné aj súkromné) a pracujte na nich na jednom mieste.
 • Efektívne plánujte a spracúvajte úlohy pomocou nových funkcií plánovania.
 • Organizujte tímy z jedného miesta (lokality projektu), kde môžu zobrazovať súhrny projektov, dokumenty, úlohy, informačné kanály s aktualizáciami a kalendáre.
Flexibilná správa projektového portfólia

Flexibilná správa projektového portfólia

Zosúlaďte predstavy a úsilie pri prideľovaní priorít iniciatívam, výbere optimálnych projektových portfólií a realizovaní podnikovej stratégie.
 • Efektívne vyhodnocujte nápady a určujte mieru strategického prínosu protichodných návrhov, zosúlaďte tak projekt a zjednodušte jeho spustenie.
 • Jednoducho vytvárajte pracovné postupy vo Visiu a SharePoint Designeri na štandardizáciu postupu alebo zamietnutia projektu a zlepšenie riadenia a kontroly.
 • V Projecte Online rýchlo zvýšte úroveň zoznamu úloh SharePointu Online na podnikový projekt.
Flexibilná správa projektového portfólia
Efektívne riadenie zdrojov

Efektívne riadenie zdrojov

Efektívne riaďte zdroje pomocou Projectu Online a uvidíte, na čom vaše tímy pracujú, a to aj vtedy, keď spravujú svoju každodennú prácu alebo ad hoc projekty v SharePointe Online.
 • Zoznam úloh SharePointu Online možno synchronizovať s Projectom Online a vytvoriť tak zostavy týkajúce sa aktivít tímov.
 • Pomocou zaznamenávania nápadov tímu do zoznamu úloh v SharePointe Online a ich vyhodnocovaním v Projecte Online lepšie spravujte projektové kanály a prácu ľudí.
 • Presne zmerajte využívanie zdrojov a lepšie spravujte priraďovanie zdrojov v súlade so svojou stratégiou.
Využívanie nových spôsobov spolupráce a rýchle rozhodovanie

Využívanie nových spôsobov spolupráce a rýchle rozhodovanie

Posilnite každodennú spoluprácu so sociálnymi kontaktmi v SharePointe Online, čím zjednodušíte diskusie, zefektívnite zdieľanie informácií a zlepšíte možnosti tímu na dokončenie práce.
 • Pomocou sledovania ľudí, lokalít, značiek a dokumentov v rámci informačných kanálov s aktualizáciami jednoducho zdieľajte a realizujte nápady a prácu tímu.
 • Efektívnejšie využívajte možnosti vyhľadávania SharePointu Online v každodennej práci a projektoch a nachádzajte tie správne informácie.
 • Na zdieľanie informácií a spoluprácu s dôveryhodnými obchodnými partnermi v rámci projektov, ako aj každodennej práce, využívajte výhody výkonných funkcií zabezpečenia.
 • Zvýšte úroveň viditeľnosti pomocou nástrojov spolupráce a zabezpečte bezproblémový tok informácií z kalendárov, o prítomnosti a kapacite v celej organizácii.
Využívanie nových spôsobov spolupráce a rýchle rozhodovanie
Zlepšenie flexibility a kontroly

Zlepšenie flexibility a kontroly

Bezproblémová komunikácia s novými možnosťami spolupráce a vedenia konverzácií zlepšuje celkový výkon tímu.
 • Ukážte na meno jednotlivca v pláne projektu a zistite, či je člen tímu k dispozícii na rozhovor alebo odoslanie okamžitej správy pomocou Skypu for Business Online.
 • Presunutím správ myšou do schôdze cez Skype for Business zabezpečte rýchlu spoluprácu s tímom na skupinovej konferencii, výmene okamžitých správ, zdieľaní obrazoviek a zdieľaní pracovných priestorov.
Prijímanie rozhodnutí na základe údajov

Prijímanie rozhodnutí na základe údajov

Prijímajte rozhodnutia na základe údajov od členov tímu, ktorým poskytnete všetko potrebné na to, aby boli neustále informovaní a mohli prijímať lepšie rozhodnutia.
 • Pomocou súhrnnej tabule (dashboard) získajte prehľady a prijímajte lepšie rozhodnutia.
 • Prostredníctvom strediska zdrojov optimalizujte využívanie a plánovanie vyhradenia prostriedkov pre potreby organizácie v oblasti zdrojov.
 • Prostredníctvom samoobslužného prístupu v službách Excel Services rýchlo dolujte a agregujte údaje v mnohých dimenziách.
Prijímanie rozhodnutí na základe údajov
Zjednodušenie IT

Zjednodušenie IT

Zjednodušte IT pomocou najlepších cloudových služieb, pridajte flexibilitu a zabezpečenie a zároveň zjednodušte technickú stránku IT.
 • Zaregistrujte sa priamo do Projectu Online, čo vám umožní okamžitý prístup k poskytovaniu, a vyberte si z rôznych plánov predplatného, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám vášho podniku.
 • Prostredníctvom nového modelu zabezpečenia integrovaného so SharePointom v aplikácii Project Online svojim tímom a dôveryhodným obchodným partnerom jednoducho priraďujte správnu úroveň prístupu.
 • Oddeľte IT a podnikové prostredie. Vaše PMO alebo vlastník podniku môžu spravovať prostredie správy projektového portfólia bez ďalšej podpory zo strany IT.
 • Zabezpečte vyššiu bezpečnosť podniku a nepretržitú dostupnosť IT podpory, ako aj súlad s neustále sa rozširujúcim zoznamom regulačných certifikačných noriem ako FISMA, ISO 27001 a HIPAA.
 • Využívajte synchronizáciu služby Active Directory v Projecte Online na výber skupiny služby Active Directory obsahujúcej tímy, ktoré chcete priradiť k projektom.
 • Pri dolovaní údajov a analytických nástrojoch využívajte odvetvové normy, ako napríklad ODATA (Open Data Protocol).
 • Pomocou kontinuálneho zálohovania údajov, možností zotavenia po havárii a globálnych redundantných údajových centier sa zbavíte všetkých obáv.
Rýchle inovácie

Rýchle inovácie

Rýchlo inovujte a využívajte príležitosti, ktoré vám prinášajú jednotné cloudové služby od spoločnosti Microsoft v SharePointe Online, Exchangi Online, Skype for Business Online a Office 365.
 • Na plnenie podnikových potrieb využívajte aplikácie z nového SharePoint Obchodu.
 • Rýchlo vyvíjajte a vytvárajte aplikácie, ktoré vám ušetria čas pri diskrétnych procesoch alebo vám pomôžu pripojiť sa k patentovaným softvérovým systémom.
 • Prostredníctvom pripojenej a škálovateľnej platformy správy projektového portfólia spájajte rôzne disciplíny, ako napríklad ALM, NPD a IPM.
Rýchle inovácie

Kľúčové funkcie

Zjednodušené IT

Pomocou najnovšej technológie a odvetvových noriem, vďaka ktorým oddelíte prostredie PMO od IT, zabezpečte rýchly začiatok efektívnej práce tímu.

Pomocou najnovšej technológie a odvetvových noriem, vďaka ktorým oddelíte prostredie PMO od IT, zabezpečte rýchly začiatok efektívnej práce tímu

Integrácia služby Active Directory

Slúži na spravovanie poverení a povolení používateľa.
Slúži na spravovanie poverení a povolení používateľa.

Spoľahlivosť

Stojíme za sľubom 99,9 % prevádzkyschopnosti a ponúkame bezkonkurenčnú finančnú záruku na samotnú prevádzkyschopnosť.
Stojíme za sľubom 99,9 % prevádzkyschopnosti a ponúkame bezkonkurenčnú finančnú záruku na samotnú prevádzkyschopnosť.

Zabezpečenie

Vaše údaje patria vám. Chránime ich a súčasne chránime aj vaše osobné údaje.
Vaše údaje patria vám. Chránime ich a súčasne chránime aj vaše osobné údaje.

Spravovanie

Jednoduché používanie a spravovanie. Pridanie či odstránenie používateľov trvá len niekoľko minút. Pomocou prostredia PowerShell môžete vytvárať vlastné skripty a automatizovať jednotlivé procesy.
Jednoduché používanie a spravovanie. Pridanie či odstránenie používateľov trvá len niekoľko minút. Pomocou prostredia PowerShell môžete vytvárať vlastné skripty a automatizovať jednotlivé procesy.

Aktualizácie

Služby pravidelne aktualizujeme novými funkciami a možnosťami.
Služby pravidelne aktualizujeme novými funkciami a možnosťami.

Podpora

Plány pre nepretržitú telefonickú podporu pre rozsiahlejšie problémy s architektúrou IT. Podpora komunity od spoločnosti Microsoft poskytuje online odpovede, prostriedky na vykonávanie požadovaných postupov a pripojenia k iným zákazníkom so službami Office 365.
Plány pre nepretržitú telefonickú podporu pre rozsiahlejšie problémy s architektúrou IT. Podpora komunity od spoločnosti Microsoft poskytuje online odpovede, prostriedky na vykonávanie požadovaných postupov a pripojenia k iným zákazníkom so službami Office 365.

Začíname

Organizácia môže vďaka Projectu rýchlo spúšťať projekty, stanovovať priority investícií v rámci projektového portfólia a poskytovať výsledky očakávanej podnikovej hodnoty.
Organizácia môže vďaka Projectu rýchlo spúšťať projekty, stanovovať priority investícií v rámci projektového portfólia a poskytovať výsledky očakávanej podnikovej hodnoty.

Prístup z ľubovoľného miesta

Buďte produktívni takmer odkiaľkoľvek a z ľubovoľného zariadenia.
Buďte produktívni takmer odkiaľkoľvek a z ľubovoľného zariadenia.

Správa pracovných úloh

Jednoducho vykonávajte správu a spolupracujte pri práci ako tím bez štruktúry projektu, ale s neustálym prehľadom o práci, ktorý slúži na účely plánovania a vytvárania zostáv.
Jednoducho vykonávajte správu a spolupracujte pri práci ako tím bez štruktúry projektu, ale s neustálym prehľadom o práci, ktorý slúži na účely plánovania a vytvárania zostáv.

Správa dopytu

Zviditeľnite projekty, prevádzkové činnosti a každodennú prácu. Zjednodušte spustenie a priebeh projektu pomocou vhodného riadenia a kontroly.
Zviditeľnite projekty, prevádzkové činnosti a každodennú prácu. Zjednodušte spustenie a priebeh projektu pomocou vhodného riadenia a kontroly.

Správa zdrojov

Dnes dosahujte výsledky s pracovnou silou a zároveň plánujte správu prebytkov a deficitov v budúcnosti v rámci horizontu plánovania.
Dnes dosahujte výsledky s pracovnou silou a zároveň plánujte správu prebytkov a deficitov v budúcnosti v rámci horizontu plánovania.

Správa plánovania

Pomocou mapy pre rámec realizácie a poskytovania na sledovanie postupu a správu zmien dodávajte projekty načas.
Pomocou mapy pre rámec realizácie a poskytovania na sledovanie postupu a správu zmien dodávajte projekty načas.

Finančná správa

Prijmite postupy správy financií a účinne sledujte výkon nákladov s cieľom zabezpečiť dodržanie rozpočtu a realizáciu predpokladaných výhod v rámci portfólia.
Prijmite postupy správy financií a účinne sledujte výkon nákladov s cieľom zabezpečiť dodržanie rozpočtu a realizáciu predpokladaných výhod v rámci portfólia.

Správa času a úloh

Využívajte centralizovaný a spoločný prístup k vykazovaniu času a správe úloh.
Využívajte centralizovaný a spoločný prístup k vykazovaniu času a správe úloh.

Správa problémov a rizík

Predchádzajte možným obchodným alebo projektovým rizikám a problémom, určujte a zmierňujte ich.
Predchádzajte možným obchodným alebo projektovým rizikám a problémom, určujte a zmierňujte ich.

Vytváranie zostáv a analytické nástroje

Zbierajte a kategorizujte projektové údaje, naučte sa im rozumieť a rozhodujte o nich. Používajte analytické nástroje na zviditeľnenie a rozhodovanie s cieľom proaktívne riadiť projekty, programy a portfóliá.
Zbierajte a kategorizujte projektové údaje, naučte sa im rozumieť a rozhodujte o nich. Používajte analytické nástroje na zviditeľnenie a rozhodovanie s cieľom proaktívne riadiť projekty, programy a portfóliá.

Správa programu

Poskytujte predpokladané výhody celkového programu, spájajte prebiehajúce projekty a poskytujte dodatočnú výhodu zavedenia a používania postupov, ktorými sa zabezpečí rámec spustenia a výberu programu.
Poskytujte predpokladané výhody celkového programu, spájajte prebiehajúce projekty a poskytujte dodatočnú výhodu zavedenia a používania postupov, ktorými sa zabezpečí rámec spustenia a výberu programu.

Okruh partnerov na riadenie projektov a portfólia

Riešenie správy projektového portfólia od spoločnosti Microsoft podporujú stovky partnerov spoločnosti Microsoft, ktorí získali kompetencie v oblasti správy projektového portfólia, prešli príslušnými skúškami a realizovali množstvo nasadení vo viac než 80 krajinách sveta. Ak potrebujete pomoc s vyhodnocovaním, plánovaním, nasadzovaním alebo školeniami a ste pripravení zapojiť sa do organizácií, ktoré poskytujú profesionálne služby, obráťte sa na partnera správy projektového portfólia vo svojej oblasti.
Riešenie správy projektového portfólia od spoločnosti Microsoft podporujú stovky partnerov spoločnosti Microsoft, ktorí získali kompetencie v oblasti správy projektového portfólia, prešli príslušnými skúškami a realizovali množstvo nasadení vo viac než 80 krajinách sveta. Ak potrebujete pomoc s vyhodnocovaním, plánovaním, nasadzovaním alebo školeniami a ste pripravení zapojiť sa do organizácií, ktoré poskytujú profesionálne služby, obráťte sa na partnera správy projektového portfólia vo svojej oblasti.
Poznámka: Podrobný obsah môže byť dostupný len v angličtine.
Zavrieť
b4019e970a3949e0bb2efb9c035020d1
Poznámka: Video je v angličtine s preloženými titulkami. Kliknutím na tlačidlo CC zapnete titulky.
Zavrieť
b4019e970a3949e0bb2efb9c035020d1
Poznámka: Video je v angličtine s preloženými titulkami. Kliknutím na tlačidlo CC zapnete titulky.
Zavrieť
b4019e970a3949e0bb2efb9c035020d1
Poznámka: Video je v angličtine s preloženými titulkami. Kliknutím na tlačidlo CC zapnete titulky.

{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#3bc0a9ac-c9c4-2bdd-98bc-e564fb8d3fdd|pmg-float-right|680"},

{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"},

{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame3|.pmgJS-target3"},

{"functionName":"CustomTooltip","params":"pmg-font-regular"},{ "functionName":"VideoPopup","params":"#d227fc2c-e6ae-21be-76f3-5f021efceabc|#pmgPopupID2"},{ "functionName":"VideoPopup","params":"#104277e3-16df-209b-9a7c-1b1868ec07f9|#pmgPopupID1"},{ "functionName":"VideoPopup","params":"#5a122276-235d-4e47-61cb-78ba8e39c736|#pmgPopupID3"}]}