Logo Project

Project Online Premium

Spravujte svoje portfóliá, programy a zdroje a dosahujte optimálne výsledky.

Spojte sa s partnerom a získajte prispôsobenú skúšobnú verziu alebo koncepčné prostredie Popis s podrobnosťami a vyhlásením o skúšobnej verzii Projectu Online Premium riadenej partnerom

{POBuy|price}

mesačne za používateľa

s ročným predplatným

Cena nezahŕňa DPH.

Spravujte svoje portfóliá, programy a zdroje a dosahujte optimálne výsledky

Notebook zobrazujúci na monitore zoznam úloh v Projecte v Office 365.

Zvyšujte hodnotu svojho portfólia

Inteligentné online nástroje vám pomôžu strategicky posudzovať a optimalizovať portfólio produktov tak, aby ste mohli zvyšovať jeho hodnotu a plniť svoje obchodné ciele.

Dosiahnite lepšie výsledky projektov

Rozsiahle nástroje na plánovanie a správu časov aj úloh vám spoločne s priraďovaním zdrojov pomôžu optimalizovať projektové plány v záujme dosiahnutia lepších výsledkov.

Zdokonaľte spoluprácu

Bezproblémová integrácia s nástrojmi na spoluprácu, ako je Skype for Business či Yammer, podnecuje tímovú spoluprácu a v konečnom dôsledku umožňuje dosiahnuť lepšie výsledky naprieč všetkými projektmi.

Robte lepšie rozhodnutia

Vstavané nástroje na tvorbu zostáv a nástroje BI sprostredkujú vizualizáciu údajov umožňujúcu sa lepšie zorientovať v jednotlivých projektoch, programoch a portfóliách, aby ste mali viac informácií na rozhodovanie.

Funkcie

Rozsiahla správa portfólií

+

Zjednodušenie práce s nápadmi

Umožňuje tímom odosielať nápady na projekty pomocou aplikácií balíka Office, ako sú Outlook či SharePoint, aby ste tak mohli prijímať návrhy do portfólia zo všetkých organizačných úrovní.

Strategická koordinácia

Porovnávajte nápady na projekty s cieľmi projektov v záujme posúdenia konkurenčných požiadaviek, eliminácie nesúvisiacich iniciatív a zefektívnenia zavádzania projektov.

Optimalizácia portfólií

Simulujte rôzne situácie zamerané na optimalizáciu konkrétnych faktorov, ako je rozpočet či náročnosť na zdroje, a vyberte portfólio produktov umožňujúce vyprodukovať najvyššiu hodnotu.

Účinné vytváranie zostáv

Získajte okamžitý prístup k informáciám o vybratých portfóliách pomocou možnosti tvorby zostáv a využívania panelov s prehľadom jediným kliknutím.

Správa podnikových zdrojov

+

Zlúčené zobrazenie

Zlúčte všetky potenciálne zdroje projektu do jediného zobrazenia, ktoré správcom zdrojov umožní porovnávať zdroje naprieč štandardizovanými údajmi a vytvárať najoptimálnejšie tímy.

Optimalizované zdroje

Funkcia rezervovania zdrojov umožňuje správcovi zdrojov reagovať na požiadavky na zdroje v závislosti od ich dostupnosti naprieč portfóliom.

Inteligentný dizajn

+

Intuitívna domovská obrazovka

Vizuálne dlaždice uľahčujú navigáciu v riešeniach PPM a určovanie dôležitých krokov pri správe vášho projektového portfólia.

Známe rozhranie

Vďaka využitiu rozhrania systému Office 365 ponúka Microsoft PPM známe funkcie balíka Office, v ktorých sa tímy rýchlo zorientujú, čím sa skráti čas potrebný na ich školenie.

Prístup kdekoľvek a kedykoľvek

Tímy môžu využívať svoje obľúbené zariadenia a webové prehliadače na zobrazovanie, upravovanie, odosielanie a spoluprácu na projektoch, portfóliách aj pri každodennej práci.

Integrované pracovné postupy

Projektové tímy môžu jednoducho importovať pracovné postupy do PPM, čo uľahčuje ich riadenie a kontrolu.

Efektívne riadenie projektov

+

Mobilné zadávanie času a údajov

Zdokonalené zadávanie času a údajov umožňuje používateľom odosielať úpravy prostredníctvom väčšiny prehliadačov. Tie sa projektovým manažérom ihneď zobrazujú, aby tak mohli rýchlejšie robiť informované rozhodnutia.

Optimálne využívanie zdrojov

Vstavané funkcie na správu zdrojov umožňujú systematicky spracovávať požiadavky na zdroje. Intuitívne mapy aktivity pomáhajú predpovedať a spravovať využívanie zdrojov.

Viac časových osí

Vstavaných viacero časových osí umožňuje efektívnejšie znázorňovať komplexné plány a lepšie porozumieť všetkým alebo len vybratým aspektom projektu.

Integrovaná spolupráca

+

Komunikácia v reálnom čase

Integrované komunikačné nástroje, ako napríklad Skype for Business, umožňujú členom projektových tímov spolupracovať prostredníctvom hlasovej, obrazovej či písomnej komunikácie priamo v rámci Projectu.

Lepšia viditeľnosť

Pomocou lokality SharePoint môžete zdieľať projektové kalendáre a zmeny v úlohách. Tímy taktiež môžu odosielať upozornenia na úlohy prostredníctvom e-mailu alebo uchovávať projektové súbory v službe OneDrive for Business.

Sociálne informačné kanály uľahčujúce spoluprácu

Špeciálne informačné kanály Yammeru v rámci služby SharePoint umožňujú praktickú komunikáciu o detailoch projektu s kolegami v reálnom čase prostredníctvom sociálnych funkcií pre podniky.

Lepšie rozhodovanie

+

Zostavy Projectu

Vyžite niektorú zo vstavaných upraviteľných zostáv, ako sú Informácie o postupe prác a Prehľad zdrojov, na získanie prehľadu, poskytovanie informácií akcionárom a dosahovanie lepších výsledkov.

Účinné BI

Získajte cenný prehľad o projektoch, programoch a portfóliách pomocou flexibilných samoobslužných analytických nástrojov prostredníctvom služieb Excel Services a Power BI.

Integrácia LOB

Natívny protokol OData umožňuje rýchlo zhromažďovať údaje o projekte z ostatných podnikových systémov (LOB) v záujme tvorby komplexnejších zostáv.

Office Obchod

+

Doplnky pre Office

Navštívte nový Office obchod a získajte doplnky balíka Office umožňujúce rozšírenie funkcií Projectu na riešenie osobitých problémov podnikov či projektov.

Zjednodušenie IT

+

Vždy aktuálne informácie

Keďže služby Microsoft PPM fungujú online, máte vždy k dispozícii tie najnovšie nástroje, funkcie a aktualizácie, preto sa oddelenie IT nemusí obávať nákladných inovácií.

Spoľahlivá prevádzka

Na Microsoft PPM sa poskytuje záruka 99,9 % dostupnosti spoločne s nepretržitým zálohovaním údajov a najlepším riešením na zotavenie po havárii vo svojej triede, ako aj podporou dátových centier po celom svete.

Nepretržitá podpora

Vďaka nepretržitej IT podpore spoločnosti Microsoft vám PPM pomôže zabezpečiť plynulú prevádzku podniku a umožní oddeleniu informačných technológií sa zamerať na dôležitejšie veci.

Riešenie za nízku cenu

Microsoft PPM nevyžaduje žiadne predchádzajúce náklady na infraštruktúru a ponúka flexibilné plány predplatného, ktoré vám pomôžu zachovať nízke náklady na technológie.

Technická podpora pre architektúru s viacerými klientmi

Využívajte izolované inštancie PPM nezávisle na sebe. Samostatné nastavenia IT a PMO umožňujú každej zo strán spravovať svoje vlastné nastavenia.

Možnosť individuálneho programovania

Váš IT tím môže využiť výkonnú architektúru aplikácií a vytvoriť prispôsobené funkcie pomocou súpravy SDK, ktorú máte k dispozícii.

Špičkové zabezpečenie súladu

Microsoft PPM spĺňa najrôznejšie normy jednotlivých odvetví vrátane ISO 27001, EU Model Clauses, HIPAA Business Associate Agreement (BAA) a FISMA.

Synchronizácia adresárovej služby Active Directory

Dopĺňajte zdroje rýchlo a spoľahlivo pomocou rozšírenej synchronizácia adresárovej služby Active Directory a strávte tak menej času administratívnymi úkonmi.

Máte ďalšie otázky?

Zdroje pre Project Online

Obsah nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch

Traja ľudia s notebookmi na schôdzi pri konferenčnom stole, zistite, ako spoločnosť Arup používa Project Online na sledovanie IT projektov

Výroba, Podnik, Project Online

ARUP

Arup je kreatívnou silou stojacou za mnohými z najpoprednejších svetových projektov v oblasti stavebníctva. Prostredníctvom viac než 90 kancelárií v najrôznejších krajinách zabezpečujú projektanti, návrhári, konštruktéri a konzultanti spoločnosti Arup novátorské projekty po celom svete.

Situácia:
Spoločnosť Arup má svoju globálnu technologickú kanceláriu na správu portfólií (PMO), no táto kancelária bola nútená manuálne vytvárať správy o stave projektov na základe tabuľkových hárkov a e-mailov z regionálnych kancelárií.

Výhody:

  • Rýchly a jednoduchý prehľad o stave projektu
  • Jednoduchá, ale účinná platforma na prácu s nápadmi
  • Prístup k údajom projektov z ľubovolného miesta
  • Platforma na neustále zdokonaľovanie

Ďalšie informácie
Logo blogu o Projecte, ďalšie informácie o Microsoft Projecte na blogu o Projecte

 

Blog o Projecte

Získajte najnovšie informácie od tímu Projectu na našom blogu o Projecte. Pozrite si naše materiály, videá, nástroje, tipy a ďalší obsah.

Ďalšie informácie
Graf v štúdii TEI, prečítajte si o celkovom ekonomickom vplyve služieb Microsoft PPM

Technologické produkty a služby

Štúdia TEI

Celkový ekonomický vplyv služieb Microsoft PPM

Sledujte, ako rôzne spoločnosti využili riadenie portfólia projektov (PPM) od spoločnosti Microsoft na dosiahnutie jednotnejších postupov riadenia projektov a získanie lepšieho prehľadu o tom, ako sa ich projektovým portfóliám darí.

Ďalšie informácie
Tablet Microsoft Surface zobrazujúci obrazovku Nový projekt v Projecte Online Professional.

Partneri Microsoft PPM

Partneri PPM preukázali svoju odbornosť pri zavádzaní a rozširovaní Projectu. Spojte sa s niektorým z našich partnerov, ktorí vám pomôžu s určením požiadaviek a zavádzaním riešenia zodpovedajúceho vašim obchodným potrebám.

Vyskúšať prostredníctvom partnera