Project Online Professional

Zabezpečte usporiadanie a prehľadnosť projektov, zdrojov a tímov. Toto riešenie pomáha jednoducho a efektívne plánovať projekty, sledovať stav a spolupracovať s inými používateľmi prakticky odkiaľkoľvek.

{PP365Buy|price}

mesačne za používateľa

Prípadne vyskúšajte bezplatne

Cena nezahŕňa DPH.

Zabezpečenie usporiadania a prehľadnosti projektov, zdrojov a tímov

Tablet Microsoft Surface zobrazujúci súhrnnú zostavu pre pracovný prostriedok v Projecte Online Professional.

Efektívne plánovanie

Dobre známe nástroje na automatické plánovanie odstraňujú nedostatky a skracujú čas potrebný na zaškolenie. Viac časových osí uľahčuje vizualizáciu komplexných plánov.

Robte lepšie rozhodnutia

Vstavané nástroje na tvorbu zostáv pomáhajú účastníkom projektu vizualizovať údaje, čím im umožňujú lepšie sa zorientovať v jednotlivých projektoch a získať viac informácií na rozhodovanie.

Zdokonaľte spoluprácu

Bezproblémová integrácia s nástrojmi na spoluprácu, ako sú Skype for Business či Yammer, podnecuje tímovú spoluprácu a v konečnom dôsledku umožňuje dosiahnuť lepšie výsledky projektov.

Jednoduchá správa zdrojov

Nástroje na správu zdrojov umožňujú vytvárať projektové tímy, požiadať o potrebné zdroje a vytvárať efektívnejšie plány.

Funkcie

Rýchle spustenie

Obrazovka Začíname vás prevedie základnými funkciami, ako sú prepájanie úloh a vytváranie časovej osi, ktoré vám pomôžu rýchlo sa zorientovať.

Prvotriedne šablóny

Použite jednu z mnohých vstavaných šablón v klientskej verzii Projectu a na lokalite Office.com a získajte prístup k prvotriednym projektovým plánom.

Intuitívne vyhľadávanie

Použite panel vyhľadávania Chcem zistiť – štandardne ho obsahuje väčšina produktov balíka Office – ktorý vám umožní rýchlo vyhľadať užitočné funkcie v Projecte a zefektívni tak vašu prácu.

Známe grafy

Klientska verzia Projectu vytvorená pre potreby profesionálnych projektových manažérov ponúka známe nástroje, napríklad Ganttove grafy, ktoré vám pomôžu jednoducho vytvárať plány a skrátiť čas potrebný na zaškolenie.

Inteligentná automatizácia

Eliminujte neefektívne postupy pomocou automatizovaných funkcií. Automaticky vyplňte dátum začatia a ukončenia na základe závislostí a pomocou Kontroly úloh zistite, ktorá úloha a rozdelenie zdrojov sú efektívnejšie.

Viac časových osí

Viac vstavaných časových osí vám pomôže vizuálne stvárniť komplexné plány a porozumieť všetkým aspektom projektu. Časové osi možno jednoducho zdieľať pomocou známych nástrojov balíka Office, ako je napríklad PowerPoint.

Intuitívne pôvodné plány

Pomocou pôvodných plánov môžete pomôcť vedúcim pracovníkom sledovať a porovnávať skutočný priebeh s pôvodným plánom projektu.

Vizualizované vzťahy

Zvýrazňovanie cesty s úlohami v Ganttových grafoch vám pomôže porozumieť vzťahu medzi úlohami a určiť, ktoré z nich sú pre úspech projektu najdôležitejšie.

Hypotetické plánovanie

Nastavte úlohy na „neaktívne“ a spustite hypotetické scenáre, ktoré vám pomôžu určiť najvhodnejšie úlohy bez toho, aby ste znovu museli vytvárať celý plán projektu.

Synchronizované zoznamy úloh

Synchronizácia zoznamu úloh umožňuje členom tímu aktualizovať ich úlohy v SharePointe a údaje sa zobrazia v klientskej verzii Projectu.

Optimalizované zdroje

Funkcia Rezervovanie zdrojov Popis s požiadavkami funkcie Rezervovanie zdrojov umožňuje projektovým manažérom oficiálne požiadať o konkrétne zdroje. Plánovač tímov vám pomôže zistiť a opraviť potenciálne problémy so zabezpečením zdrojov, ktoré by mohli ovplyvniť plán.

Skype for Business

Integrované komunikačné nástroje, ako napríklad Skype for Business, umožňujú spoluprácu prostredníctvom hlasovej, obrazovej či písomnej komunikácie priamo v rámci Projectu, čím eliminujú potrebu prepínať medzi aplikáciami.

Pripojené aplikácie

Jednoducho skopírujte informácie z Projectu a prilepte ich do známych aplikácií balíka Office, ako sú PowerPoint a Word. OneDrive for Business zas ponúka praktický ukladací priestor pre súčasti projektu.

Pracovné priestory na spoluprácu

Vytvorte pre projekt lokalitu na zdieľanie informácií – aktualizácií stavu, konverzácií a časových osí projektu – vďaka ktorej budú členovia tímu v obraze.

Zostavy Projectu

Výkonné vstavané zostavy, ako sú Informácie o postupe prác a Prehľad zdrojov, vám môžu pomôcť získať prehľad, poskytovať informácie účastníkom projektu a dosahovať lepšie výsledky.

Doplnky pre Office

Navštívte nový Office obchod a získajte doplnky balíka Office umožňujúce rozšírenie funkcií Projectu na riešenie osobitých problémov podnikov či projektov.

Klikni a spusti

Streamovacia technológia umožňuje rýchlo nainštalovať klientsku verziu Projectu cez Internet, v interných sieťach, cez lokálne systémy súborov alebo z offline médií.

Vždy aktuálne informácie

Podobne ako iné riešenia pre Office 365 aj klientska verzia Projectu poskytuje automatické aktualizácie. To znamená, že budete mať vždy najnovšie nástroje a funkcie, a tým znížite zaťaženie IT.

Viacnásobné inštalácie

Členovia tímu môžu klientsku verziu Projectu nainštalovať až do piatich počítačov a získať tak prístup k plánom projektov z počítača, na ktorom pracujú.

Technická podpora pre architektúru s viacerými klientmi

Využívajte izolované inštancie služby nezávisle od seba. Samostatné nastavenia IT a PMO umožňujú každej zo strán spravovať vlastné nastavenia.

Spoľahlivá prevádzka

Na Microsoft Riadenie portfólia projektov (PPM) sa poskytuje záruka 99,9 % dostupnosti spoločne s prvotriednym zálohovaním údajov, možnosťou zotavenia po havárii a redundantnými údajovými centrami po celom svete.

Špičkové zabezpečenie súladu

Microsoft Riadenie portfólia projektov (PPM) spĺňa najrôznejšie normy jednotlivých odvetví vrátane ISO 27001, EU Model Clauses, HIPAA Business Associate Agreement (BAA) a FISMA.

Synchronizácia adresárovej služby Active Directory

Dopĺňajte zdroje rýchlo a spoľahlivo pomocou rozšírenej synchronizácia adresárovej služby Active Directory a strávte tak menej času administratívnymi úkonmi.

Nepretržitá podpora

Vďaka nepretržitej IT podpore spoločnosti vám Project pomôže zabezpečiť plynulú prevádzku podniku a umožní vám využívať informačné technológie na strategickejšie iniciatívy.

Možnosť individuálneho programovania

Váš IT tím môže využiť výkonnú architektúru aplikácií a vytvoriť prispôsobené funkcie pomocou súpravy SDK, ktorú máte k dispozícii.

Máte ďalšie otázky?

Príbehy zákazníkov

Príbehy zákazníkov sú k dispozícii iba v angličtine

Logo Hilti, obrázok

Výroba, Podnik, Project Online

Hilti

Hilti Corporation so sídlom v lichtenštajnskom meste Schaan je súkromná spoločnosť, ktorá poskytuje inovačné produkty, systémy a služby profesionálnym stavbárom. Hilti má v súčasnosti výrobné podniky vo viac ako 20 krajinách na šiestich kontinentoch.

Situácia:
Spoločnosť Hilti potrebovala najmodernejšiu technológiu, ktorá by jej umožnila riadiť projekty efektívnym a prispôsobiteľným spôsobom. Chýbal jej prehľad usporiadania projektu a potrebovala centralizovaný fond zdrojov, ktorý by umožnil primerane rozdeľovať pracovnú záťaž medzi zamestnancov.

Výhody:

  • Zjednodušenie IT riešení a pomoc zamestnancom pri spustení, zadefinovaní a určovaní priorít projektov
  • Väčšia produktivita a úspora nákladov
  • Väčšia flexibilita, lepšia spolupráca a prispôsobivosť

Ďalšie informácie
Traja ľudia na schôdzi pri konferenčnom stole, obrázok

Poradenstvo, Podnik, Project Online

ARUP

Arup je kreatívnou silou stojacou za mnohými z najpoprednejších svetových projektov v oblasti stavebníctva. Prostredníctvom viac než 90 kancelárií v najrôznejších krajinách zabezpečujú projektanti, návrhári, konštruktéri a konzultanti spoločnosti Arup novátorské projekty po celom svete.

Situácia:
Spoločnosť Arup má svoju globálnu technologickú kanceláriu na správu portfólií (PMO), no táto kancelária bola nútená manuálne vytvárať správy o stave projektov na základe tabuľkových hárkov a e-mailov z regionálnych kancelárií.

Výhody:

  • Rýchly a jednoduchý prehľad o stave projektu
  • Jednoduchá, ale účinná platforma na prácu s nápadmi
  • Prístup k údajom projektov z ľubovolného miesta
  • Platforma na neustále zdokonaľovanie

Ďalšie informácie
Graf v štúdii TEI, obrázok

Technologické produkty a služby

Štúdia TEI

Celkový hospodársky vplyv Microsoft Riadenia portfólia projektov (PPM)

Sledujte, ako rôzne spoločnosti využili Microsoft Riadenie portfólia projektov (PPM) na dosiahnutie jednotnejších postupov riadenia projektov a získanie lepšieho prehľadu o tom, ako sa ich projektovým portfóliám darí.

Ďalšie informácie
Tablet Microsoft Surface s otvoreným oknom Nový projekt v Projecte Online Professional.

Project Online Professional

Jednoduché plánovanie, sledovanie stavu a možnosť spolupráce s inými používateľmi prakticky z ľubovoľného miesta. Project Online Professional umožňuje zabezpečiť usporiadanie a prehľadnosť projektov, zdrojov a tímov. Začnite už dnes.

Zobraziť produkty a ceny