Výber krajiny alebo oblasti fakturácie:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Project Online with Project for Office 365

Pustite sa do práce okamžite vďaka flexibilnému online riešeniu správy projektového portfólia a každodennej práce, ktoré je poskytované prostredníctvom služieb Office 365. Zahŕňa všetky možnosti spravovania v počítači vo forme predplatného.

{POPP365Buy|price}

Project Online with Project for Office 365

Pustite sa do práce okamžite vďaka flexibilnému online riešeniu správy projektového portfólia a každodennej práce, ktoré je poskytované prostredníctvom služieb Office 365. Zahŕňa všetky možnosti spravovania v počítači vo forme predplatného.

{POPP365Buy|price}

Project Online with Project for Office 365
Project Online with Project for Office 365

Project Online with Project for Office 365

Pustite sa do práce okamžite vďaka flexibilnému online riešeniu správy projektového portfólia a každodennej práce, ktoré je poskytované prostredníctvom služieb Office 365. Zahŕňa všetky možnosti spravovania v počítači vo forme predplatného.

{POPP365Buy|price}

Výhody

Microsoft Project Online with Project for Office 365 je flexibilné online riešenie správy projektového portfólia a každodennej práce. Project Online with Project for Office 365, ktorý je k dispozícii prostredníctvom služieb Office 365, je určený pre ľudí, ktorí chcú využívať všetky možnosti spravovania projektov v počítači a pracovať online prakticky odkiaľkoľvek a z ľubovoľného zariadenia. Umožňuje organizáciám začať s potrebnými aktivitami, určiť si priority týkajúce sa investícií do projektového portfólia a dosiahnuť plánovanú podnikovú hodnotu.
Práca prakticky kdekoľvek s MS Projectom

Práca prakticky kdekoľvek

Prejdite online pomocou flexibilných plánov, ktoré vám pomôžu rýchlo a jednoducho sa registrovať do služby, ktorá najlepšie vyhovuje vašim podnikovým potrebám.
 • Rýchlo začnite pracovať vďaka spoľahlivosti na podnikovej úrovni a nulovým investíciám do infraštruktúry.
 • Prostredníctvom webového portálu v priebehu niekoľkých minút pridajte tímy a projekty.
 • Vďaka novým možnostiam vytvárania zostáv typu „ukázať a kliknúť“ okamžite získajte prehľad o svojom portfóliu.
 • Streamujte Project for Office 365, vašu počítačovú aplikáciu na riadenie projektov, priamo z webu.
Rýchly začiatok práce s MS Projectom

Rýchly začiatok práce

Rýchly začiatok je možný vďaka jednoduchej adaptácii, zriadeniu a zvládnutiu služby vo webovom prostredí, ktoré je navrhnuté na optimalizáciu času a pomoc tímom pri zvyšovaní produktivity.
 • Pomocou nových vizuálnych dlaždíc rýchlo začnite pracovať alebo dosahovať flexibilitu možností správy projektového portfólia.
 • Využite novú domovskú obrazovku v Projecte for Office 365, ktorá vás prevedie základnými krokmi týkajúcimi sa projektov, ako napríklad organizovanie úloh, prepájanie úloh a vytváranie časovej osi.
 • Umožnite svojim tímom pracovať v známom prostredí. Project Online obsahuje SharePoint Online a získate ho prostredníctvom služieb Office 365.
 • Vyberte si zariadenia a prehliadače ako Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome a ďalšie, pomocou ktorých môžete zobrazovať, upravovať a odosielať projekt, portfólio či každodennú prácu, ako aj spolupracovať na nich.
Rýchly začiatok práce s MS Projectom
Dajte sa do toho

Dajte sa do toho

Dajte sa do toho a majte neustále k dispozícii najaktuálnejšie informácie, a to na viacerých miestach a vo viacerých zariadeniach než predtým.
 • Zobrazujte svoje úlohy (pracovné aj súkromné) a pracujte na nich na jednom mieste.
 • Efektívne plánujte a spravujte úlohy pomocou nových možností plánovania.
 • Organizujte tímy z jedného miesta (projektovej lokality), kde môžu zobrazovať súhrny projektov, dokumenty, úlohy, informačné kanály s aktualizáciami a kalendáre.
 • S Projectom na požiadanie získate prístup do Projectu for Office 365 prakticky odkiaľkoľvek.
Zosúladenie predstáv a úsilia

Flexibilná správa projektového portfólia

Zosúlaďte predstavy a úsilie pri určovaní priorít iniciatív, výbere optimálnych projektových portfólií a realizovaní podnikovej stratégie.
 • Efektívne vyhodnocujte nápady a určujte mieru strategického prínosu protichodných návrhov, zosúlaďte tak projekt a zjednodušte jeho spustenie.
 • Jednoducho vytvárajte pracovné postupy vo Visiu a SharePoint Designeri na štandardizáciu postupu alebo zamietnutia projektu a zlepšenie riadenia a kontroly.
 • Rýchlo zvýšte úroveň zoznamu úloh SharePointu Online v Projecte Online na podnikový projekt.
 • Úspešne prezentujte projekty na základe efektívneho spravovania podrobností o plánovaní a vykonávaní projektov prostredníctvom Projectu for Office 365.
Zosúladenie predstáv a úsilia
Efektívne riadenie zdrojov

Efektívne riadenie zdrojov

Efektívne riaďte zdroje pomocou Projectu Online a uvidíte, na čom vaše tímy pracujú, a to dokonca aj vtedy, keď spravujú svoju každodennú prácu alebo ad hoc projekty v SharePointe Online.
 • Zoznam úloh SharePointu Online môžete synchronizovať s Projectom Online a vytvoriť tak zostavy týkajúce sa aktivít tímov.
 • Pomocou zaznamenávania nápadov tímu do zoznamov úloh v SharePointe Online a ich analyzovaním v Projecte Online lepšie spravujte projektové kanály a prácu ľudí.
 • Presne zmerajte využívanie zdrojov a lepšie spravujte priraďovanie zdrojov v súlade so svojou stratégiou.
 • Prostredníctvom Projectu for Office 365 vizuálne spravujte priradenia zdrojov na úrovni projektu a okamžite tak získajte správnu kombináciu.
Posilnenie každodennej spolupráce

Využívanie nových spôsobov spolupráce a rýchle rozhodovanie

Posilnite každodennú spoluprácu so sociálnymi kontaktmi v SharePointe Online, čím zjednodušíte diskusie, zefektívnite zdieľanie informácií a zlepšíte možnosti tímu na dokončenie práce.
 • Pomocou sledovania ľudí, lokalít, značiek a dokumentov v rámci informačných kanálov s aktualizáciami jednoducho zdieľajte a realizujte nápady a prácu tímu.
 • Efektívnejšie využívajte možnosti vyhľadávania v SharePointe Online pri každodennej práci a projektoch a nachádzajte tie správne informácie.
 • Na zdieľanie informácií a spoluprácu s dôveryhodnými obchodnými partnermi v rámci projektov, ako aj každodennej práce, využívajte výhody výkonných funkcií zabezpečenia.
 • Zvýšte úroveň prehľadu pomocou nástrojov spolupráce a zabezpečte bezproblémový tok informácií z kalendárov, o prítomnosti a kapacite v celej organizácii.
Posilnenie každodennej spolupráce
Bezproblémová komunikácia

Bezproblémová komunikácia

Bezproblémová komunikácia s novými možnosťami spolupráce a vedenia konverzácií zlepšuje celkový výkon tímu.
 • Ukážte na meno jednotlivca v pláne projektu a zistite, či je člen tímu k dispozícii na rozhovor alebo odoslanie okamžitej správy cez Skype for Business Online.
 • Presunutím správ myšou do schôdze cez Skype for Business zabezpečte rýchlu spoluprácu s tímom na skupinovej konferencii, pri výmene okamžitých správ, zdieľaní obrazoviek a v rámci zdieľaných pracovných priestorov.
 • Pomocou Projectu for Office 365 synchronizujte časovú os s projektovou lokalitou, čo vám umožní vizuálne znázorňovať dátumy a výstupy a všetkých pracovníkov promptne informovať a organizovať.
 • Prostredníctvom novej analýzy cesty s úlohami, ktorá je súčasťou Projectu for Office 365, objavte potenciálne problémy ešte predtým, než sa skutočne vyskytnú.
Prijímanie rozhodnutí na základe údajov

Zlepšenie flexibility a kontroly

Prijímajte rozhodnutia na základe údajov od členov tímu, ktorým poskytnete všetko potrebné na to, aby boli neustále informovaní a mohli prijímať lepšie rozhodnutia.
 • Pomocou súhrnnej tabule (dashboard) získajte prehľady a prijímajte lepšie rozhodnutia.
 • Prostredníctvom strediska zdrojov optimalizujte využívanie a plánovanie vyhradenia prostriedkov pre potreby organizácie v oblasti zdrojov.
 • Prostredníctvom samoobslužného prístupu v službách Excel Services rýchlo dolujte a agregujte údaje v mnohých dimenziách.
 • V Projecte for Office 365 vyhľadajte užitočné zostavy, ako napríklad informácie o postupe prác a prehľade zdrojov.
Prijímanie rozhodnutí na základe údajov
Zjednodušenie IT

Zjednodušenie IT

Zjednodušte IT pomocou najlepších cloudových služieb, pridajte flexibilitu a zabezpečenie a zároveň zjednodušte technickú stránku IT.
 • Zaregistrujte sa priamo do Projectu Online, čo vám poskytne možnosť okamžitého zriadenia, a vyberte si z rôznych plánov predplatného, ktoré najlepšie vyhovujú vašim podnikovým potrebám.
 • Prostredníctvom nového modelu zabezpečenia integrovaného so SharePointom v aplikácii Project Online jednoducho priraďte svojim tímom a dôveryhodným obchodným partnerom správnu úroveň prístupu.
 • Oddeľte IT a podnikové prostredie. Vaše oddelenie PMO (Project Management Office, oddelenie riadenia projektov) alebo vlastník podniku môžu spravovať prostredie správy projektového portfólia bez ďalšej podpory zo strany IT.
 • Zabezpečte vyššiu bezpečnosť podniku a nepretržitú dostupnosť IT podpory, ako aj súlad s neustále sa predlžujúcim zoznamom regulačných certifikačných noriem ako FISMA, ISO 27001 a HIPAA.
 • Využívajte synchronizáciu služby Active Directory v Projecte Online na výber skupiny služby Active Directory obsahujúcej tímy, ktoré chcete priradiť k projektom.
 • Pri dolovaní údajov a analytických nástrojoch využívajte odvetvové normy, ako napríklad ODATA (open data protocol).
 • Pomocou kontinuálneho zálohovania údajov, možností zotavenia po havárii a globálnych redundantných údajových centier sa zbavíte všetkých obáv.
Rýchle inovácie

Rýchle inovácie

Rýchlo inovujte a využívajte príležitosti, ktoré vám prinášajú jednotné cloudové služby od spoločnosti Microsoft v aplikáciách SharePoint Online, Exchange Online, Skype for Business Online a v službách Office 365.
 • Na plnenie podnikových potrieb využívajte aplikácie z nového SharePoint Obchodu.
 • Rýchlo vyvíjajte a poskytujte aplikácie, ktoré vám ušetria čas pri diskrétnych procesoch alebo vám pomôžu pripojiť sa k patentovaným softvérovým systémom.
 • Prostredníctvom pripojenej a škálovateľnej platformy správy projektového portfólia spájajte rôzne disciplíny, ako napríklad ALM, NPD a IMP.
Rýchle inovácie

Kľúčové funkcie

Zjednodušené IT

Pomocou najnovšej technológie a odvetvových noriem, vďaka ktorým oddelíte prostredie PMO od IT, zabezpečte rýchly začiatok efektívnej práce tímu.

Integrácia služby Active Directory

Slúži na spravovanie poverení a povolení používateľa.

Spoľahlivosť

Stojíme za sľubom 99,9 % prevádzkyschopnosti a ponúkame bezkonkurenčnú finančnú záruku na samotnú prevádzkyschopnosť.

Zabezpečenie

Vaše údaje patria vám. Chránime ich a súčasne chránime aj vaše osobné údaje.

Spravovanie

Jednoduché používanie a spravovanie. Pridanie či odstránenie používateľov trvá len niekoľko minút. Pomocou prostredia PowerShell môžete vytvárať vlastné skripty a automatizovať jednotlivé procesy.

Aktualizácie

Služby pravidelne aktualizujeme novými funkciami a možnosťami

Podpora

Plány na nepretržitú telefonickú podporu pre rozsiahlejšie problémy s architektúrou IT. Podpora od komunity spoločnosti Microsoft poskytuje online odpovede, zdroje informácií o postupoch a pripojenia k iným zákazníkom služieb Office 365.

Začíname

Organizácia môže vďaka Projectu rýchlo spúšťať projekty, určovať priority investícií v rámci projektového portfólia a poskytovať výsledky očakávanej podnikovej hodnoty.

Prístup odkiaľkoľvek

Buďte produktívni prakticky odkiaľkoľvek a z ľubovoľného zariadenia.

Klikni a spusti

Vykonajte rýchlu inštaláciu cez internet, interné siete, lokálne systémy súborov alebo z offline médií, a zabezpečte tak aktuálnosť s najnovšou verziou Projectu for Office 365. Ďalšie informácie o technológii Klikni a spusti.

Projekt na požiadanie

Služby Microsoft Office 365 dokážu v reálnom čase streamovať najaktuálnejšiu verziu Projectu for Office 365 do rôznych počítačov, keď ste na cestách.

Spravovanie pracovných úloh

Jednoducho spravujte a spolupracujte pri práci ako tím bez štruktúry projektu, ale s neustálym prehľadom o práci, ktorý slúži na účely plánovania a vytvárania zostáv.

Spravovanie dopytu

Získajte prehľad o projektoch, prevádzkových činnostiach a každodennej práci. Zjednodušte spustenie a priebeh projektu pomocou vhodného riadenia a kontroly.

Analýza a výber portfólia

Účinne určujte, vyberajte a poskytujte projektové portfóliá, ktoré najviac vyhovujú obchodnej stratégii organizácie a maximalizujú vašu návratnosť investícií.

Správa zdrojov

Dnes dosahujte výsledky s pracovnou silou a zároveň plánujte správu prebytkov a deficitov v budúcnosti v rámci plánovacieho horizontu.

Správa plánovania

Pomocou mapy pre rámec realizácie a poskytovania na sledovanie priebehu a správu zmien dodávajte projekty načas.

Finančná správa

Prijmite postupy finančnej správy a účinne sledujte výkon nákladov s cieľom zabezpečiť dodržanie rozpočtu a realizáciu predpokladaných výhod v rámci portfólia.

Správa času a úloh

Využívajte centralizovaný a spoločný prístup k vykazovaniu času a správe úloh.

Spolupráca

Pomocou podnikových sociálnych funkcií, jednoduchej komunikácie cez okamžité správy, tímových lokalít a ďalších jednoducho použiteľných možností spolupráce zlepšite spoluprácu tímu a zvýšte šance na úspech projektu.

Správa problémov a rizík

Predchádzajte možným obchodným alebo projektovým rizikám a problémom, určujte a zmierňujte ich.

Vytváranie zostáv a analytické nástroje

Zhromažďujte a kategorizujte projektové údaje, naučte sa im rozumieť a rozhodujte o nich. Používajte analytické nástroje na poskytnutie prehľadu a rozhodovanie s cieľom proaktívne riadiť projekty, programy a portfóliá.

Správa programu

Poskytujte predpokladané výhody celkového programu, spájajte prebiehajúce projekty a poskytujte dodatočnú výhodu zavedenia a používania postupov, ktorými sa zabezpečí rámec spustenia a výberu programu.

Riadenie

Jednoducho a bez kódovania vytvárajte pracovné postupy vo Visiu a SharePoint Designeri na štandardizáciu postupu alebo zamietnutia projektu a zlepšenie riadenia a kontroly.

Možnosť rozširovania

Inštalujte aplikácie zo SharePoint Obchodu, ktoré vyhovujú vašim podnikovým potrebám, jednoducho programujte vlastné aplikácie a integrujte ich s podnikovými systémami.

Okruh partnerov na riadenie projektov a portfólia

Riešenie správy projektového portfólia od spoločnosti Microsoft podporujú stovky partnerov spoločnosti Microsoft, ktorí získali kompetencie v oblasti správy projektového portfólia, prešli príslušnými skúškami a realizovali množstvo nasadení vo viac než 80 krajinách sveta. Ak potrebujete pomoc s vyhodnocovaním, plánovaním, nasadzovaním alebo školeniami a ste pripravení zapojiť sa do organizácií, ktoré poskytujú profesionálne služby, obráťte sa na partnera správy projektového portfólia vo svojej oblasti.
Poznámka: Podrobný obsah môže byť k dispozícii len v angličtine.

{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},

{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#3bc0a9ac-c9c4-2bdd-98bc-e564fb8d3fdd|pmg-float-right|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":"pmg-font-regular"}]}