Riadenie portfólia projektov

Využite možnosti riadenia portfólia projektov (PPM) na efektívne plánovanie, určovanie priorít a správu investícií do projektov a portfólií.

Optimalizujte a získajte požadované výsledky.


Podpora optimalizácie portfólia

Jednoducho modelujte rôzne scenáre portfólia a určite strategicky najvhodnejšiu cestu. Porovnajte návrhy projektov z hľadiska strategických faktorov podnikania a vezmite do úvahy obmedzenia nákladov a zdrojov.

Device with Project file open showing reports and graphs
Device showing Project Roadmap timelines

Prehľad o programoch a projektoch

Agregujte portfóliá, programy a projekty z celej organizácie do interaktívneho vizuálneho plánu a získajte lepší prehľad.1

Transformácia údajov projektu na praktické prehľady

Zdieľajte vstavané zostavy, ako napríklad informácie o postupe prác, na tabuliach služby Power BI, aby mali všetci používatelia aktuálne informácie. Natívny protokol OData vám umožňuje rýchlo agregovať údaje portfólia na pokročilú tvorbu zostáv.2

Transform project data to actionable insights
Device showing Project report including project list and graph

Systematické hodnotenie návrhov

Zaznamenajte a vyhodnoťte nápady na projekty z ľubovoľného miesta v organizácii. Použite štandardizovaný proces, ktorý manažérom na kontrolu odovzdá podrobné obchodné prípady a výberové projekty.

Riadenie podnikania vlastným spôsobom

Prispôsobte si potreby riadenia portfólia tak, aby čo najlepšie vyhovovali potrebám vašej organizácie a pomohli vám skrátiť čas potrebný na uvedenie na trh.

Two people look at the screen of a Surface Book in Studio Mode. The seated person is holding a stylus, and the person standing is pointing at the screen while holding a closed Surface.

Sledujte Project

Sledujte Project na LinkedIne

Sledujte Project na Twitteri

Sledujte Project na Facebooku

Blog o Projecte

1 Plán je k dispozícii len pre Project (plán 3) a Project (plán 5).
2 Pre niektoré scenáre sa môže vyžadovať získanie samostatnej licencie na Power BI. Ďalšie informácie nájdete v popise služby Project Online. Predáva sa samostatne.