Project Professional

Zabezpečte usporiadanie a prehľadnosť projektov, zdrojov a tímov. S Projectom Professional 2016 môžete jednoducho plánovať projekty a spolupracovať s inými používateľmi prakticky odkiaľkoľvek.

{PP2016Buy|price}

Prípadne ho vyskúšajte bezplatne

Zabezpečenie usporiadania a prehľadnosti projektov, zdrojov a tímov

Notebook zobrazujúci okno doplnkov balíka Office v Projecte Professional.

Rýchly úvod

Na obrazovke Začíname nájdete rýchly prehľad informácií o nových funkciách. Pomocou vopred vytvorených šablón sa vydáte na začiatku svojho projektu tým správnym smerom.

Efektívne plánovanie

Dobre známe nástroje na automatické plánovanie odstraňujú nedostatky a skracujú čas potrebný na zaškolenie. Viac časových osí uľahčuje vizualizáciu komplexných plánov.

Jednoduchá správa zdrojov

Nástroje na správu zdrojov umožňujú vytvárať projektové tímy, požiadať o potrebné zdroje a vytvárať efektívnejšie plány.

Robte lepšie rozhodnutia

Vstavané nástroje na tvorbu zostáv pomáhajú účastníkom projektu vizualizovať údaje, čím im umožňujú lepšie sa zorientovať v jednotlivých projektoch a získať viac informácií na rozhodovanie.

Funkcie

Inteligentné nastavenie

+

Rýchle spustenie

Obrazovka Začíname vás prevedie základnými funkciami, ako sú prepájanie úloh a vytváranie časovej osi, ktoré vám pomôžu rýchlo sa zorientovať.

Prvotriedne šablóny

Použite jednu z mnohých vstavaných šablón v Projecte Professional a na lokalite Office.com a získajte prístup k prvotriednym projektovým plánom.

Intuitívne vyhľadávanie

Použite panel vyhľadávania Chcem zistiť – štandardne ho obsahuje väčšina produktov balíka Office – ktorý vám umožní rýchlo vyhľadať užitočné funkcie v Projecte a zefektívni tak vašu prácu.

Výkonné plánovanie

+

Známe grafy

Project Professional vytvorený pre potreby profesionálnych projektových manažérov ponúka známe nástroje, napríklad Ganttove grafy, ktoré vám pomôžu jednoducho vytvárať plány a skrátiť čas potrebný na zaškolenie.

Inteligentná automatizácia

Eliminujte neefektívne postupy pomocou automatizovaných funkcií. Automaticky vyplňte dátum začatia a ukončenia na základe závislostí a pomocou Kontroly úloh zistite, ktorá úloha a rozdelenie zdrojov sú efektívnejšie.

Viac časových osí

Viac vstavaných časových osí vám pomôže vizuálne stvárniť komplexné plány a porozumieť všetkým aspektom projektu. Časové osi možno jednoducho zdieľať pomocou známych nástrojov balíka Office, ako je napríklad PowerPoint.

Intuitívne pôvodné plány

Pomocou pôvodných plánov môžete pomôcť vedúcim pracovníkom sledovať a porovnávať skutočný priebeh s pôvodným plánom projektu.

Optimalizovaná správa úloh

+

Vizualizované vzťahy

Zvýrazňovanie cesty s úlohami v Ganttových grafoch vám pomôže porozumieť vzťahu medzi úlohami a určiť, ktoré z nich sú pre úspech projektu najdôležitejšie.

Hypotetické plánovanie

Nastavte úlohy na „neaktívne“ a spustite hypotetické scenáre, ktoré vám pomôžu určiť najvhodnejšie úlohy bez toho, aby ste znovu museli vytvárať celý plán projektu.

Synchronizované zoznamy úloh

Synchronizácia zoznamu úloh umožňuje členom tímu aktualizovať úlohy v SharePointe a údaje sa zobrazia v Projecte Professional.

Správa zdrojov

+

Zlúčené zobrazenie

Zlúčte všetky potenciálne zdroje projektu do jediného zobrazenia, ktoré správcom zdrojov umožní porovnávať zdroje naprieč štandardizovanými údajmi a vytvárať najoptimálnejšie tímy.

Optimalizované zdroje

Funkcia Rezervovanie zdrojov Popis s požiadavkami funkcie Rezervovanie zdrojov vám umožňuje oficiálne požiadať o konkrétne zdroje. Plánovač tímov vám pomôže zistiť a opraviť potenciálne problémy so zabezpečením zdrojov, ktoré by mohli ovplyvniť plán.

Integrovaná spolupráca

+

Skype for Business

Integrované komunikačné nástroje, ako napríklad Skype for Business, umožňujú spoluprácu prostredníctvom hlasovej, obrazovej či písomnej komunikácie priamo v rámci Projectu, čím eliminujú potrebu prepínať medzi aplikáciami.

Pripojené aplikácie

Jednoducho skopírujte informácie z Projectu a prilepte ich do známych aplikácií balíka Office, ako sú PowerPoint a Word. OneDrive for Business zas ponúka praktický ukladací priestor pre súčasti projektu.

Pracovné priestory na spoluprácu

Vytvorte pre projekt lokalitu na zdieľanie informácií – aktualizácií stavu, konverzácií a časových osí projektu – vďaka ktorej budú členovia tímu v obraze.

Synchronizácia Projectu Online Premium a Project Servera

Synchronizujte plány Projectu Professional 2016 s Projectom Online Premium a Project Serverom 2016.

Lepšie rozhodovanie

+

Zostavy Projectu

Výkonné vstavané zostavy, ako sú Informácie o postupe prác a Prehľad zdrojov, vám môžu pomôcť získať prehľad, poskytovať informácie účastníkom projektu a dosahovať lepšie výsledky.

Office Obchod

+

Doplnky pre Office

Navštívte nový Office obchod a získajte doplnky balíka Office umožňujúce rozšírenie funkcií Projectu na riešenie osobitých problémov podnikov či projektov.

Príbehy zákazníkov

Príbehy zákazníkov sú k dispozícii iba v angličtine

Logo Xerox, obrázok

Profesionálne služby, podnik

Xerox

Xerox Services Healthcare Payer Group je globálna organizácia poskytovateľov služieb tvorená viac než 860 odborníkmi na informačné technológie vrátane 410 softvérových vývojárov. Jej rodičovská spoločnosť Xerox je jedným z popredných svetových poskytovateľov služieb v oblasti obchodných procesov a spravovania dokumentov.

Situácia:
Spoločnosť potrebovala zlepšiť spoluprácu, produktivitu a konkurencieschopnosť svojich tímov pracujúcich na projekte globálneho rozvoja. V dôsledku akvizícií nadobudla zmes rôznych vlastných aj cudzích nástrojov a metodík na tvorbu softvéru a riadenie projektov.

Výhody:

  • Zvýšenie produktivity až o 40 percent
  • Zníženie nákladov na IT až o 30 percent
  • Flexibilnejšie využívanie zdrojov na vývoj

Logo Core Construction, obrázok

Stavebníctvo, stredné podniky

Core Construction

Spoločnosť CORE Construction so sídlom vo Phoenixe v štáte Arizona je všeobecne uznávanou komerčnou stavebnou firmou, ktorá sa neochvejne drží svojich základných hodnôt, ako sú integrita, spravodlivosť, neustále zlepšovanie a výsledky.

Situácia:
Spoločnosť CORE Construction chcela vykonať štandardizáciu vo forme jednoduchého nástroja na spravovanie plánov stavebných projektov a výkonní pracovníci potrebovali získať lepší prehľad o portfóliu projektov spoločnosti v hodnote 700 miliónov dolárov.

Výhody:

  • Zníženie nákladov
  • Lepšia presnosť údajov vďaka tabuli, na ktorej sú publikované konzistentné a konsolidované údaje projektu
  • Zvýšenie ziskov vďaka lepšiemu rozhodovaniu na základe prístupu k údajom o harmonograme projektov

Graf v štúdii TEI, obrázok

Technologické produkty a služby

Štúdia TEI

Celkový hospodársky vplyv Microsoft Riadenia portfólia projektov (PPM)

Sledujte, ako rôzne spoločnosti využili Microsoft Riadenie portfólia projektov (PPM) na dosiahnutie jednotnejších postupov riadenia projektov a získanie lepšieho prehľadu o tom, ako sa ich projektovým portfóliám darí.

Tablet Microsoft Surface, na ktorom sa zobrazuje súbor projektu otvorený v Projecte Professional.

Vyskúšať Project bezplatne

Jednoduché plánovanie, sledovanie stavu a možnosť spolupráce s inými používateľmi prakticky z ľubovoľného miesta. Project Professional 2016 umožňuje zabezpečiť usporiadanie a prehľadnosť projektov, zdrojov a tímov. Vyskúšajte bezplatnú skúšobnú verziu ešte dnes.

Vyskúšať