Výber krajiny alebo oblasti fakturácie:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Project Professional 2016

Jednoducho spolupracujte s ostatnými a budete môcť rýchlo spustiť a poskytovať úspšené projekty. Vylepšená synchronizácia so SharePointom vám pomôže efektívne sledovať stav prakticky odkiaľkoľvek.

{PP2016Buy|price}

Prípadne ho vyskúšajte bezplatne
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Project Professional 2016

Project Professional 2016

Jednoducho spolupracujte s ostatnými a budete môcť rýchlo spustiť a poskytovať úspšené projekty. Vylepšená synchronizácia so SharePointom vám pomôže efektívne sledovať stav prakticky odkiaľkoľvek.

{PP2016Buy|price}

Prípadne ho vyskúšajte bezplatne
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Project Professional 2016

Project Professional 2016

Jednoducho spolupracujte s ostatnými a budete môcť rýchlo spustiť a poskytovať úspšené projekty. Vylepšená synchronizácia so SharePointom vám pomôže efektívne sledovať stav prakticky odkiaľkoľvek.

{PP2016Buy|price}

Prípadne ho vyskúšajte bezplatne
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Project
Počuli ste o Projecte for Office 365? Získajte všetky možnosti Projectu Professional 2016 prakticky odkiaľkoľvek vo forme vždy aktuálneho predplatného pre počítače v rámci služieb Office 365.
Project
Počuli ste o Projecte for Office 365? Získajte všetky možnosti Projectu Professional 2016 prakticky odkiaľkoľvek vo forme vždy aktuálneho predplatného pre počítače v rámci služieb Office 365.

Výhody

Microsoft Project Professional 2016 poskytuje nové výkonné spôsoby na efektívnu správu dôležitých projektov. Odomknite jednoduché možnosti spolupráce a začnite rýchlo pracovať a dodávať úspešné projekty. Pomocou služieb Office 365 alebo SharePointu môžete pracovať prakticky odkiaľkoľvek. Vďaka bezproblémovej integrácii Skype for Business na uskutočňovanie hovorov alebo odosielanie okamžitých správ členom tímu z Projectu Professional dosiahnite okamžitú komunikáciu. Rozšírte funkcie Projectu pomocou aplikácií pre balík Office, ktorými zabezpečíte plnenie konkrétnych podnikových potrieb.
Zachovanie organizovanosti

Zachovanie organizovanosti

Jednoducho plánujte a spravujte projekty pomocou intuitívnych ovládacích prvkov a flexibilných tímových nástrojov, ktoré organizácii pomáhajú dosahovať plánovanú podnikovú hodnotu.
 • Rýchlo sa sústreďte na to, čo je dôležité, jednoducho vyberajte, aké činnosti podniknete, a bez problémov prehľadávajte funkcie pomocou rozšírených vizuálnych možností.
 • Preniknite do najnovších šablón Projectu na lokalite Office.com, aby ste mohli rýchlo začať.
 • Rýchlym prístupom k naposledy použitým súborom a umiestneniam zo zobrazenia Backstage si zachováte poriadok.
Buďte efektívni a určujte priority

Buďte efektívni a určujte priority

Buďte efektívni a určujte priority zlúčením každodennej práce, projektových úloh, dôležitých podrobností a viacerých časových osí vo vizuálne bohatom a kontextovom rozhraní.
 • Nestraťte kontrolu nad žiadnymi plánmi projektov, nech sú akokoľvek veľké.
 • Výkonné nástroje vykazovania, dostupné ihneď po inštalácii, ktoré sú súčasťou známeho prostredia Office, vám pomôžu rýchlo a jednoducho zistiť priebeh a priradenie zdrojov.
 • Zvýraznenie cesty s úlohami v Ganttovom grafe vám vždy prezradí, ako úlohy navzájom súvisia a ktoré z nich sú pre úspech projektu najdôležitejšie.
 • Pomocou kontextového používateľského rozhrania sa zamerajte na to, čo je najdôležitejšie, a organizujte úlohy, prepájajte úlohy a vytvárajte časové osi.
Buďte efektívni a určujte priority
Správa odkiaľkoľvek

Správa odkiaľkoľvek

Spravujte odkiaľkoľvek pomocou nástrojov, ktoré zabezpečujú pripojenie k tímu a prehľad o projektoch, keď ste na cestách.
 • Zdieľajte najnovší stav, konverzácie a časovú os projektu prostredníctvom vyhradenej projektovej lokality s vylepšenou integráciou medzi Projectom a službami Office 365 (alebo SharePointom).
 • Na vytvorenie projektovej lokality stačí niekoľko jednoduchých kliknutí. Potom už môžete so svojím tímom rýchlo zdieľať podrobnosti o projekte a môžete mať istotu, že každý zostane v obraze.
Úspešné prezentovanie projektov

Úspešné prezentovanie projektov

Prezentujte efektívne prezentácie, ktoré ponúkajú okamžitý prehľad o plánovaní úloh, priradení zdrojov, nákladoch a množstvo dôležitých podrobností o projektoch.
 • Zobrazenie viacerých časových osí v Projecte vám umožňuje prezentovať na základe vizualizácie projektu úžasné prezentácie tímu, vedúcim pracovníkom a účastníkom projektu.
 • Jednoducho zdieľajte prehľady, ktoré vám pomôžu lepšie komunikovať o priebehu a dosahovať výsledky.
 • Na rýchle posudzovanie priebehu a efektívnu komunikáciu s tímom, vedúcimi pracovníkmi a účastníkmi projektu používajte zostavy, ktoré sú k dispozícii ihneď po nainštalovaní, ako napríklad zostavy s informáciami o postupe prác alebo prehľade zdrojov, prípadne si pomocou možností podobných Excelu môžete vytvoriť vlastné zostavy.
 • Jednoducho a bez straty presnosti zobrazenia či možnosti vykonávania zmien označení a štýlov kopírujte a prilepujte z Projectu do známych aplikácií balíka Office, ako napríklad Word a PowerPoint.
Úspešné prezentovanie projektov
Predvídanie zmien

Predvídanie zmien

Pomocou výhľadových zobrazení predvídajte zmeny v každodennej práci na projektoch a zdrojoch potrebných na vykonávanie tejto práce.
 • Vylepšené nástroje, ako je napríklad Plánovač tímov a Rezervovanie zdrojov, umožňujú odhaliť a opraviť potenciálne problémy ešte skôr než ovplyvnia plán.
 • S Projectom môžete nastaviť úlohy ako „neaktívne“ a rýchlo analyzovať hypotetické scenáre bez toho, aby ste museli opäť vytvárať celý plán projektu.
 • Prostredníctvom novej analýzy cesty s úlohami objavte potenciálne problémy ešte predtým, než sa skutočne vyskytnú.
 • Úspešne prezentujte projekty na základe efektívneho spravovania podrobností o plánovaní a vykonávaní projektov.
Preskúmanie Office Obchodu

Preskúmanie Office Obchodu

Preskúmajte Office Obchod a rýchlo inovujte na flexibilné možnosti, pomocou ktorých prispôsobíte a rozšírite možnosti, ktoré sú k dispozícii ihneď po inštalácii.
 • Nový Office Obchod poskytuje doplnky pre Office, ktoré možno využiť na rozšírenie funkcií Projectu a vyriešiť tak jedinečné problémy s cieľom zabezpečiť presne to, čo vy a váš podnik potrebujete.
 • Vyhľadajte doplnky na lokalite Office.com a vyberte možnosti distribúcie alebo poskytnite prístup cez podnikový katalóg aplikácií.
 • Preniknite do výkonnej architektúry aplikácie s jednoducho použiteľnou súpravou SDK a získajte vlastné možnosti programovania.
Preskúmanie Office Obchodu
Zlepšenie každodennej spolupráce

Zlepšenie každodennej spolupráce

Bez problémov pracujte s nástrojmi, ktoré každému v tíme umožnia spolupracovať na základe informácií potrebných na dosiahnutie úspechu.
 • Project dobre funguje s balíkom Office, službami Office 365, SharePointom a Skype for Business a zabezpečuje vám tak úplný systém riadenia projektu na základe vzájomnej spolupráce.
 • Jednoducho kopírujte informácie o projekte do aplikácií balíka Office, ako je napríklad PowerPoint, alebo do e-mailu, prípadne ukladajte dôležité plány a podrobnosti do služieb Office 365 a SharePointu.
 • Vylepšená synchronizácia zoznamu úloh medzi Projectom a službami Office 365 alebo SharePointom umožňuje rýchlo poskytnúť tímu informácie o projekte a jednoducho získavať ich zmeny prakticky odvšadiaľ.
Komunikácia v reálnom čase

Komunikácia v reálnom čase

Komunikujte v reálnom čase s členmi tímu na chodbe alebo po celom svete pomocou nástrojov, ktoré sú určené na rýchly a bezpečný prenos dôležitých konverzácií.
 • Rýchlym pohľadom na stav prítomnosti členov tímu v pláne projektu zistite, či môže člen tímu hovoriť alebo odosielať okamžité správy cez Skype for Business.
 • Pomocou integrácie Projectu so službami Office 365 uskutočňovanej zo Skype for Business online môžete priamo z projektu odosielať okamžité správy, na základe ktorých možno začať konverzácie v reálnom čase a zdieľať priestor na spoluprácu.
 • Vylepšená synchronizácia zoznamov medzi SharePointom a Projectom umožňuje poskytnúť informácie o projekte, efektívne sledovať stav a získavať zmeny prakticky odkiaľkoľvek.
Komunikácia v reálnom čase

Ďalšie informácie

Využívajte výhody nových zostáv Projectu s návrhmi od nášho technického tímu
Organizujte a určujte priority pomocou tipov pre cesty s úlohami na blogu Project Blog.
Naveďte svoj tím na správnu cestu pomocou návodu k Projectu.
Poznámka: Podrobný obsah môže byť k dispozícii len v angličtine.
Zavrieť
3fc672a6-e5e4-4bb7-9ae9-727bb2301f60
3fc672a6-e5e4-4bb7-9ae9-727bb2301f60
3fc672a6-e5e4-4bb7-9ae9-727bb2301f60
{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattrView3|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame3|.pmgJS-target3"},{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"},{ "functionName":"VideoPopup","params":"#a9594880-8bd5-86f8-c14e-6d18a9124e62|#pmgPopupID1"},{ "functionName":"VideoPopup","params":"#7575d586-2ddb-b4d5-60f8-8a2f62595c9d|#pmgPopupID2"},{ "functionName":"VideoPopup","params":"#5e065da0-180c-138a-97a8-3994a3b7c67e|#pmgPopupID3"}]}