Logo Project

Project Standard

Vďaka Projectu 2016 si zachováte vo všetkom poriadok pomocou jednoduchých nástrojov, ktoré uľahčujú spustenie projektov, umožňujú rýchle plánovanie a spravovanie projektov.

{PS2016Buy|price}

Zabezpečte usporiadanie a prehľadnosť projektov

Tablet Microsoft Surface zobrazujúci obrazovku Nový projekt v Microsoft Projecte.

Rýchly úvod

Na obrazovke Začíname nájdete prehľad informácií o nových funkciách v Projecte. Pomocou vopred vytvorených šablón sa vydáte na začiatku svojho projektu tým správnym smerom.

Efektívne plánovanie

Dobre známe nástroje na automatické plánovanie odstraňujú nedostatky a skracujú čas potrebný na zaškolenie. Viacero časových osí uľahčuje vizualizáciu komplexných plánov.

Optimalizácia úloh

Nástroje na vizualizáciu vám pomôžu pochopiť, ako jednotlivé úlohy navzájom súvisia. Spustením hypotetických scenárov môžete vyťažiť z priradených úloh maximum.

Funkcie

Inteligentné nastavenie

+

Rýchle spustenie

Obrazovka Začíname vás prevedie základnými funkciami, ako sú prepájanie úloh a vytváranie časovej osi, ktoré vám pomôžu rýchlo sa zorientovať.

Prvotriedne šablóny

Vydajte sa na začiatku projektu tým správnym smerom pomocou mnohých vopred vytvorených šablón, ktoré sú k dispozícii v Projecte Standard a na lokalite Office.com.

Intuitívne vyhľadávanie

Použite panel vyhľadávania Chcem zistiť – štandardne ho obsahuje väčšina produktov balíka Office – ktorý vám umožní rýchlo vyhľadať užitočné funkcie v Projecte a zefektívni tak vašu prácu.

Výkonné plánovanie

+

Známe grafy

Project Standard ponúka známe nástroje, napríklad Ganttove grafy, ktoré vám pomôžu jednoducho vytvoriť plány a skrátiť čas školenia.

Inteligentná automatizácia

Eliminujte neefektívne postupy pomocou automatizovaných funkcií. Automaticky vyplňte dátum začatia a ukončenia na základe závislostí a nájdite efektívnejšie spôsoby tvorby plánu.

Viac časových osí

Viac vstavaných časových osí vám pomôže vizuálne stvárniť komplexné plány a porozumieť všetkým aspektom projektu. Časové osi možno jednoducho zdieľať pomocou známych nástrojov balíka Office, ako je napríklad PowerPoint.

Intuitívne pôvodné plány

Pomocou pôvodných plánov môžete pomôcť vedúcim pracovníkom sledovať a porovnávať skutočný priebeh s pôvodným plánom projektu.

Optimalizovaná správa úloh

+

Vizualizované vzťahy

Zvýrazňovanie cesty s úlohami v Ganttových grafoch vám pomôže porozumieť vzťahu medzi úlohami a určiť, ktoré z nich sú pre úspech projektu najdôležitejšie.

Pripojené aplikácie

+

Zjednodušené zdieľanie

Jednoducho skopírujte informácie o projekte z Projectu a prilepte ich do známych aplikácií balíka Office, ako sú PowerPoint a Word. OneDrive zas ponúka ukladací priestor pre súčasti projektu.

Lepšie rozhodovanie

+

Informatívne zostavy

Vstavané zostavy, ako sú Informácie o postupe prác a Prehľad zdrojov, vám môžu pomôcť získať prehľad, poskytovať informácie účastníkom projektu a dosahovať lepšie výsledky.

Office Obchod

+

Doplnky pre Office

Navštívte nový Office Obchod a získajte doplnky balíka Office umožňujúce rozšírenie funkcií Projectu na riešenie osobitých problémov podnikov či projektov.

Máte ďalšie otázky?

Príbehy zákazníkov

Príbehy zákazníkov sú k dispozícii iba v angličtine

Logo Hilti, zistite, ako spoločnosť Hilti používa Microsoft Project na riadenie svojich projektov

Výroba, Podnik, Project Online Premium

Hilti

Hilti Corporation so sídlom v lichtenštajnskom meste Schaan je súkromná spoločnosť, ktorá poskytuje inovačné produkty, systémy a služby profesionálnym stavbárom. Hilti má v súčasnosti výrobné podniky vo viac ako 20 krajinách na šiestich kontinentoch.

Situácia:
Spoločnosť Hilti potrebovala najmodernejšiu technológiu, ktorá by jej umožnila riadiť projekty efektívnym a prispôsobiteľným spôsobom. Chýbal jej prehľad usporiadania projektu a potrebovala centralizovaný fond zdrojov, ktorý by umožnil primerane rozdeľovať pracovnú záťaž medzi zamestnancov.

Výhody:

  • Zjednodušenie IT riešení a pomoc zamestnancom pri spustení, zadefinovaní a určovaní priorít projektov
  • Väčšia produktivita a úspora nákladov
  • Väčšia flexibilita, lepšia spolupráca a prispôsobivosť

Ďalšie informácie
Traja ľudia na schôdzi pri konferenčnom stole, zistite, ako spoločnosť Arup používa Project Online Premium

Poradenstvo, Podnik, Project Online Premium

ARUP

Arup je kreatívnou silou stojacou za mnohými z najpoprednejších svetových projektov v oblasti stavebníctva. Prostredníctvom viac než 90 kancelárií v najrôznejších krajinách zabezpečujú projektanti, návrhári, konštruktéri a konzultanti spoločnosti Arup novátorské projekty po celom svete.

Situácia:
Spoločnosť Arup má svoju globálnu technologickú kanceláriu na správu portfólií (PMO), no táto kancelária bola nútená manuálne vytvárať správy o stave projektov na základe tabuľkových hárkov a e-mailov z regionálnych kancelárií.

Výhody:

  • Rýchly a jednoduchý prehľad o stave projektu
  • Jednoduchá, ale účinná platforma na prácu s nápadmi
  • Prístup k údajom projektov z ľubovolného miesta
  • Platforma na neustále zdokonaľovanie

Ďalšie informácie
Graf v štúdii TEI, prečítajte si o celkovom ekonomickom vplyve služieb Microsoft PPM

Technologické produkty a služby

Štúdia TEI

Celkový ekonomický vplyv služieb Microsoft PPM

Sledujte, ako rôzne spoločnosti využili riadenie portfólia projektov (PPM) od spoločnosti Microsoft na dosiahnutie jednotnejších postupov riadenia projektov a získanie lepšieho prehľadu o tom, ako sa ich projektovým portfóliám darí.

Ďalšie informácie
Tablet Microsoft Surface s otvoreným oknom Nový projekt v Projecte 2016

Získajte Project 2016

Vďaka Projectu 2016 si zachováte vo všetkom poriadok pomocou nástrojov, ktoré uľahčujú spustenie projektov, umožňujú rýchle plánovanie a spravovanie projektov.

Kúpiť