Project Standard

Pomocou moderných zostáv zabezpečte organizovanosť projektov, jednoduché posudzovanie a oznamovanie priebehu.
{PSBuy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}

Project Standard

Pomocou moderných zostáv zabezpečte organizovanosť projektov, jednoduché posudzovanie a oznamovanie priebehu.
{PSBuy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}

Project Standard

Pomocou moderných zostáv zabezpečte organizovanosť projektov, jednoduché posudzovanie a oznamovanie priebehu.
{PSBuy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Project Standard 2013
Project Standard 2013
Project
Hľadáte možnosť inovácie? Vyskúšajte Project Pro for Office 365. Získajte všetky možnosti Projectu Professional 2013 prakticky odkiaľkoľvek vo forme vždy aktuálneho predplatného pre počítače v rámci služieb Office 365.
Project
Hľadáte možnosť inovácie? Vyskúšajte Project Pro for Office 365. Získajte všetky možnosti Projectu Professional 2013 prakticky odkiaľkoľvek vo forme vždy aktuálneho predplatného pre počítače v rámci služieb Office 365.

Výhody

Microsoft Project Standard 2013 poskytuje nové a jednoduchšie spôsoby na zabezpečenie organizovanosti a dobrého priebehu projektov. Využite flexibilné funkcie, ktoré vám pomôžu začať pracovať a zabezpečia vašu efektivitu a produktívnosť. Jednoducho vytvárajte moderné zostavy na efektívne posudzovanie priebehu a oznamovanie podrobností o projekte tímu a účastníkom projektu.
Jednoduché plánovanie a spravovanie projektov.

Zachovanie organizovanosti

Jednoducho plánujte a spravujte projekty pomocou intuitívnych funkcií na pomoc pri dosahovaní očakávanej podnikovej hodnoty.
 • Rýchlo sa sústreďte na to, čo je dôležité, jednoducho vyberajte, aké činnosti podniknete, a bez problémov prehľadávajte funkcie pomocou rozšírených vizuálnych možností.
 • Preniknite do najnovších šablón Projectu na lokalite Office.com, aby ste mohli rýchlo začať.
 • Rýchlym prístupom k naposledy použitým súborom a umiestneniam zo zobrazenia Backstage si zachováte poriadok.
Buďte efektívni a určujte priority

Buďte efektívni a určujte priority

Buďte efektívni a určujte priority vo vizuálne bohatom a kontextovom rozhraní na každodennú prácu, projektové úlohy, dôležité podrobnosti a časové osi.
 • Nestraťte kontrolu nad žiadnymi plánmi projektov, nech sú akokoľvek veľké.
 • Výkonné nástroje vykazovania, dostupné ihneď po inštalácii, ktoré sú súčasťou známeho prostredia Office, vám pomôžu rýchlo a jednoducho zistiť priebeh a priradenie zdrojov.
 • Zvýraznenie cesty s úlohami v Ganttovom grafe vám vždy prezradí, ako úlohy navzájom súvisia a ktoré z nich sú pre úspech projektu najdôležitejšie.
 • Rýchlym organizovaním a prepájaním úloh pri vytváraní plánov projektov a časových osí sa zamerajte na to, čo je najdôležitejšie.
Buďte efektívni a určujte priority
Úspešné prezentovanie projektov.

Úspešné prezentovanie projektov

Prezentujte efektívne prezentácie, ktoré ponúkajú okamžitý prehľad o plánovaní úloh, priradení zdrojov, nákladoch a množstvo dôležitých podrobností o projektoch.
 • Zobrazenie časovej osi v Projecte vám umožňuje prezentovať na základe vizualizácie projektu prezentácie tímu, vedúcim pracovníkom a účastníkom projektu.
 • Jednoducho zdieľajte prehľady, ktoré vám pomôžu lepšie komunikovať o priebehu a dosahovať výsledky.
 • Na rýchle posudzovanie priebehu a efektívnu komunikáciu s tímom, vedúcimi pracovníkmi a účastníkmi projektu používajte zostavy, ktoré sú k dispozícii ihneď po nainštalovaní, ako napríklad zostavy s informáciami o postupe prác alebo prehľade zdrojov.
 • Jednoducho a bez straty presnosti zobrazenia či možnosti vykonávania zmien označení a štýlov kopírujte a prilepujte z Projectu do známych aplikácií balíka Office, ako napríklad Word a PowerPoint.
Preskúmanie Office Obchodu

Preskúmanie Office Obchodu

Preskúmajte Office Obchod a rýchlo inovujte na flexibilné možnosti, pomocou ktorých prispôsobíte a rozšírite možnosti, ktoré sú k dispozícii ihneď po inštalácii.
 • Nový Office Obchod poskytuje aplikácie pre Office, ktoré možno využiť na rozšírenie funkcií Projectu na riešenie jedinečných problémov s cieľom zabezpečiť presne to, čo vy a váš podnik potrebujete.
 • Vyhľadajte aplikácie na lokalite Office.com a vyberte možnosti distribúcie alebo poskytnite prístup cez podnikový katalóg aplikácií.
 • Preniknite do výkonnej architektúry aplikácie s jednoducho použiteľnou súpravou SDK a získajte vlastné možnosti programovania.
Preskúmanie Office Obchodu

Ďalšie informácie

Objavte nové možnosti spravovania projektov a vykonávania každodennej práce v našom videu Čo je nové v Projecte 2013.
Využívajte výhody nových zostáv Projectu s návrhmi od nášho technického tímu.
Organizujte a určujte priority pomocou tipov pre cesty s úlohami na blogu Project Blog.
Poznámka: Podrobný obsah môže byť k dispozícii len v angličtine.
{"pmgControls": [{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame3|.pmgJS-target3"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#224798d2-dd49-b3f2-24a5-16991d8a522d|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}
Výber krajiny alebo oblasti fakturácie:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}