Project Standard

Vďaka Projectu 2016 si zachováte vo všetkom poriadok pomocou jednoduchých nástrojov, ktoré uľahčujú spustenie projektov, umožňujú rýchle plánovanie a spravovanie projektov.

{PS2016Buy|price}
Muž sediaci za stolom a pracujúci na tablete Surface v Microsoft Projecte, obrázokMuž sediaci za stolom a pracujúci na tablete Surface v Microsoft Projecte.

Zabezpečenie usporiadania a prehľadnosti projektov

Tablet Microsoft Surface zobrazujúci obrazovku Nový projekt v Microsoft Projecte.

Rýchly úvod

Na obrazovke Začíname nájdete prehľad informácií o nových funkciách v Projecte. Pomocou vopred vytvorených šablón sa vydáte na začiatku svojho projektu tým správnym smerom.

Efektívne plánovanie

Dobre známe nástroje na automatické plánovanie odstraňujú nedostatky a skracujú čas potrebný na zaškolenie. Viacero časových osí uľahčuje vizualizáciu komplexných plánov.

Optimalizácia úloh

Nástroje na vizualizáciu vám pomôžu pochopiť, ako jednotlivé úlohy navzájom súvisia. Spustením hypotetických scenárov môžete vyťažiť z priradených úloh maximum.

Funkcie

Inteligentné nastavenie

+

Rýchle spustenie

Obrazovka Začíname vás prevedie základnými funkciami, ako sú prepájanie úloh a vytváranie časovej osi, ktoré vám pomôžu rýchlo sa zorientovať.

Prvotriedne šablóny

Vydajte sa na začiatku projektu tým správnym smerom pomocou mnohých vopred vytvorených šablón, ktoré sú k dispozícii v Projecte Standard a na lokalite Office.com.

Intuitívne vyhľadávanie

Použite panel vyhľadávania Chcem zistiť – štandardne ho obsahuje väčšina produktov balíka Office – ktorý vám umožní rýchlo vyhľadať užitočné funkcie v Projecte a zefektívni tak vašu prácu.

Výkonné plánovanie

+

Známe grafy

Project Standard ponúka známe nástroje, napríklad Ganttove grafy, ktoré vám pomôžu jednoducho vytvoriť plány a skrátiť čas školenia.

Inteligentná automatizácia

Eliminujte neefektívne postupy pomocou automatizovaných funkcií. Automaticky vyplňte dátum začatia a ukončenia na základe závislostí a nájdite efektívnejšie spôsoby tvorby plánu.

Viac časových osí

Viac vstavaných časových osí vám pomôže vizuálne stvárniť komplexné plány a porozumieť všetkým aspektom projektu. Časové osi možno jednoducho zdieľať pomocou známych nástrojov balíka Office, ako je napríklad PowerPoint.

Intuitívne pôvodné plány

Pomocou pôvodných plánov môžete pomôcť vedúcim pracovníkom sledovať a porovnávať skutočný priebeh s pôvodným plánom projektu.

Optimalizovaná správa úloh

+

Vizualizované vzťahy

Zvýrazňovanie cesty s úlohami v Ganttových grafoch vám pomôže porozumieť vzťahu medzi úlohami a určiť, ktoré z nich sú pre úspech projektu najdôležitejšie.

Pripojené aplikácie

+

Zjednodušené zdieľanie

Jednoducho skopírujte informácie o projekte z Projectu a prilepte ich do známych aplikácií balíka Office, ako sú PowerPoint a Word. OneDrive zas ponúka ukladací priestor pre súčasti projektu.

Lepšie rozhodovanie

+

Informatívne zostavy

Vstavané zostavy, ako sú Informácie o postupe prác a Prehľad zdrojov, vám môžu pomôcť získať prehľad, poskytovať informácie účastníkom projektu a dosahovať lepšie výsledky.

Office Obchod

+

Doplnky pre Office

Navštívte nový Office Obchod a získajte doplnky balíka Office umožňujúce rozšírenie funkcií Projectu na riešenie osobitých problémov podnikov či projektov.

Máte ďalšie otázky?

Príbehy zákazníkov

Príbehy zákazníkov sú k dispozícii iba v angličtine

Logo Hilti, obrázok

Výroba, Podnik, Project Online Premium

Hilti

Hilti Corporation so sídlom v lichtenštajnskom meste Schaan je súkromná spoločnosť, ktorá poskytuje inovačné produkty, systémy a služby profesionálnym stavbárom. Hilti má v súčasnosti výrobné podniky vo viac ako 20 krajinách na šiestich kontinentoch.

Situácia:
Spoločnosť Hilti potrebovala najmodernejšiu technológiu, ktorá by jej umožnila riadiť projekty efektívnym a prispôsobiteľným spôsobom. Chýbal jej prehľad usporiadania projektu a potrebovala centralizovaný fond zdrojov, ktorý by umožnil primerane rozdeľovať pracovnú záťaž medzi zamestnancov.

Výhody:

  • Zjednodušenie IT riešení a pomoc zamestnancom pri spustení, zadefinovaní a určovaní priorít projektov
  • Väčšia produktivita a úspora nákladov
  • Väčšia flexibilita, lepšia spolupráca a prispôsobivosť

Ďalšie informácie

Poradenstvo, Podnik, Project Online Premium

ARUP

Arup je kreatívnou silou stojacou za mnohými z najpoprednejších svetových projektov v oblasti stavebníctva. Prostredníctvom viac než 90 kancelárií v najrôznejších krajinách zabezpečujú projektanti, návrhári, konštruktéri a konzultanti spoločnosti Arup novátorské projekty po celom svete.

Situácia:
Spoločnosť Arup má svoju globálnu technologickú kanceláriu na správu portfólií (PMO), no táto kancelária bola nútená manuálne vytvárať správy o stave projektov na základe tabuľkových hárkov a e-mailov z regionálnych kancelárií.

Výhody:

  • Rýchly a jednoduchý prehľad o stave projektu
  • Jednoduchá, ale účinná platforma na prácu s nápadmi
  • Prístup k údajom projektov z ľubovolného miesta
  • Platforma na neustále zdokonaľovanie

Ďalšie informácie
Graf v štúdii TEI, obrázok

Technologické produkty a služby

Štúdia TEI

Celkový hospodársky vplyv Microsoft Riadenia portfólia projektov (PPM)

Sledujte, ako rôzne spoločnosti využili Microsoft Riadenie portfólia projektov (PPM) na dosiahnutie jednotnejších postupov riadenia projektov a získanie lepšieho prehľadu o tom, ako sa ich projektovým portfóliám darí.

Ďalšie informácie
Tablet Microsoft Surface s otvoreným oknom Nový projekt v Projecte 2016.

Získajte Project 2016

Vďaka Projectu 2016 si zachováte vo všetkom poriadok pomocou nástrojov, ktoré uľahčujú spustenie projektov, umožňujú rýchle plánovanie a spravovanie projektov.

Kúpiť