Project Standard

Pomocou moderných zostáv zabezpečte organizovanosť projektov, jednoduché posudzovanie a oznamovanie priebehu.
{PS2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}

Project Standard

Pomocou moderných zostáv zabezpečte organizovanosť projektov, jednoduché posudzovanie a oznamovanie priebehu.
{PS2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}

Project Standard

Pomocou moderných zostáv zabezpečte organizovanosť projektov, jednoduché posudzovanie a oznamovanie priebehu.
{PS2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Project Standard 2016
Project Standard 2016
Project
Chcete inovovať? Vyskúšajte Project Pro for Office 365. Získajte všetky možnosti Projectu Professional 2016 prakticky odkiaľkoľvek vo forme vždy aktuálneho predplatného pre počítače v rámci služieb Office 365.
Project
Chcete inovovať? Vyskúšajte Project Pro for Office 365. Získajte všetky možnosti Projectu Professional 2016 prakticky odkiaľkoľvek vo forme vždy aktuálneho predplatného pre počítače v rámci služieb Office 365.

Výhody

Microsoft Project Standard 2016 poskytuje nové a jednoduchšie spôsoby na zabezpečenie organizovanosti a dobrého priebehu projektov. Využite flexibilné funkcie, ktoré vám pomôžu začať pracovať a zabezpečia vašu efektivitu a produktívnosť. Jednoducho vytvárajte moderné zostavy na efektívne posudzovanie priebehu a oznamovanie podrobností o projekte tímu a účastníkom projektu.
Jednoduché plánovanie a spravovanie projektov.

Zachovanie organizovanosti

Jednoducho plánujte a spravujte projekty pomocou intuitívnych funkcií na pomoc pri dosahovaní očakávanej podnikovej hodnoty.
 • Rýchlo sa sústreďte na to, čo je dôležité, jednoducho vyberajte, aké činnosti podniknete, a bez problémov prehľadávajte funkcie pomocou rozšírených vizuálnych možností.
 • Preniknite do najnovších šablón Projectu na lokalite Office.com, aby ste mohli rýchlo začať.
 • Rýchlym prístupom k naposledy použitým súborom a umiestneniam zo zobrazenia Backstage si zachováte poriadok.
Buďte efektívni a určujte priority.

Buďte efektívni a určujte priority

Buďte efektívni a určujte priority zlúčením každodennej práce, projektových úloh, dôležitých podrobností a viacerých časových osí vo vizuálne bohatom a kontextovom rozhraní.
 • Nestraťte kontrolu nad žiadnymi plánmi projektov, nech sú akokoľvek veľké.
 • Výkonné nástroje vykazovania, dostupné ihneď po inštalácii, ktoré sú súčasťou známeho prostredia Office, vám pomôžu rýchlo a jednoducho zistiť priebeh a priradenie zdrojov.
 • Zvýraznenie cesty s úlohami v Ganttovom grafe vám vždy prezradí, ako úlohy navzájom súvisia a ktoré z nich sú pre úspech projektu najdôležitejšie.
 • Rýchlym organizovaním a prepájaním úloh pri vytváraní plánov projektov a časových osí sa zamerajte na to, čo je najdôležitejšie.
Buďte efektívni a určujte priority
Úspešné prezentovanie projektov.

Úspešné prezentovanie projektov

Prezentujte efektívne prezentácie, ktoré ponúkajú okamžitý prehľad o plánovaní úloh, priradení zdrojov, nákladoch a množstvo dôležitých podrobností o projektoch.
 • Zobrazenie viacerých časových osí v Projecte vám umožňuje prezentovať na základe vizualizácie projektu úžasné prezentácie tímu, vedúcim pracovníkom a účastníkom projektu.
 • Jednoducho zdieľajte prehľady, ktoré vám pomôžu lepšie komunikovať o priebehu a dosahovať výsledky.
 • Na rýchle posudzovanie priebehu a efektívnu komunikáciu s tímom, vedúcimi pracovníkmi a účastníkmi projektu používajte zostavy, ktoré sú k dispozícii ihneď po nainštalovaní, ako napríklad zostavy s informáciami o postupe prác alebo prehľade zdrojov.
 • Jednoducho a bez straty presnosti zobrazenia či možnosti vykonávania zmien označení a štýlov kopírujte a prilepujte z Projectu do známych aplikácií balíka Office, ako napríklad Word a PowerPoint.
Preskúmanie Office Obchodu.

Preskúmanie Office Obchodu

Preskúmajte Office Obchod a rýchlo inovujte na flexibilné možnosti, pomocou ktorých prispôsobíte a rozšírite možnosti, ktoré sú k dispozícii ihneď po inštalácii.
 • Nový Office Obchod poskytuje doplnky pre Office, ktoré možno využiť na rozšírenie funkcií Projectu a vyriešiť tak jedinečné problémy s cieľom zabezpečiť presne to, čo vy a váš podnik potrebujete.
 • Vyhľadajte doplnky na lokalite Office.com a vyberte možnosti distribúcie alebo poskytnite prístup cez podnikový katalóg aplikácií.
 • Preniknite do výkonnej architektúry aplikácie s jednoducho použiteľnou súpravou SDK a získajte vlastné možnosti programovania.
Preskúmanie Office Obchodu.

Ďalšie informácie

Využívajte výhody nových zostáv Projectu s návrhmi od nášho technického tímu
Organizujte a určujte priority pomocou tipov pre cesty s úlohami na blogu Project Blog
Poznámka: Podrobný obsah môže byť k dispozícii len v angličtine.
{"pmgControls": [{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame3|.pmgJS-target3"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#224798d2-dd49-b3f2-24a5-16991d8a522d|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}
Výber krajiny alebo oblasti fakturácie:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}