Publisher

Odlíšte sa

Nové návrhárske nástroje vám umožnia voľnejšie experimentovať a tvoriť s väčším citom.
Monitor počítača so zobrazením snímky Naposledy otvorené v Microsoft Publisheri 2013.
Publisher

Odlíšte sa

Nové návrhárske nástroje vám umožnia voľnejšie experimentovať a tvoriť s väčším citom.
Publisher

Odlíšte sa

Nové návrhárske nástroje vám umožnia voľnejšie experimentovať a tvoriť s väčším citom.
Monitor počítača so zobrazením snímky Naposledy otvorené v Microsoft Publisheri 2013.
Snímka publikácie v Publisheri so zobrazením nástrojov obrázka na páse s nástrojmi.
Snímka publikácie v Publisheri so zobrazením nástrojov obrázka na páse s nástrojmi.
Snímka publikácie v Publisheri so zobrazením nástrojov obrázka na páse s nástrojmi.

Jednoduché nástroje pomôžu upútať pozornosť pomocou fotografií

Výmena obrázkov
Vkladajte všetky obrázky na jedno plátno v Publisheri a vymieňajte ich vo svojom návrhu jednoduchým presúvaním. Experimentujte, kým nenájdete ten správny obrázok, a nestrácajte čas.
Efekty
Používajte profesionálne vyzerajúce efekty na text, tvary a obrázky vrátane jemných tieňov, odrazov a funkcií OpenType, napríklad ligatúry a štylizačné alternatívy. Veľmi dobre ich poznáte a viete používať, pretože fungujú ako efekty v iných aplikáciách balíka Office, ktoré ich podporujú.
Online obrázky
Používajte Publisher pri vyhľadávaní svojich online albumov na Facebooku, vo Flickri alebo v iných službách a pridávajte obrázky priamo do dokumentu bez toho, aby ste ich najprv museli ukladať do počítača, laptopu alebo tabletu.
Obrázok na pozadí
Používajte svoje fotky ako pozadie s vysokým rozlíšením. Vďaka nim bude vaša publikácia vyzerať profesionálne a úhľadne.
Efekty
Používajte profesionálne vyzerajúce efekty na text, tvary a obrázky vrátane jemných tieňov, odrazov a funkcií OpenType, napríklad ligatúry a štylizačné alternatívy. Veľmi dobre ich poznáte a viete používať, pretože fungujú ako efekty v iných aplikáciách balíka Office, ktoré ich podporujú.
Online obrázky
Používajte Publisher pri vyhľadávaní svojich online albumov na Facebooku, vo Flickri alebo v iných službách a pridávajte obrázky priamo do dokumentu bez toho, aby ste ich najprv museli ukladať do počítača, laptopu alebo tabletu.
Obrázok na pozadí
Používajte svoje fotky ako pozadie s vysokým rozlíšením. Vďaka nim bude vaša publikácia vyzerať profesionálne a úhľadne.
Počítač, na ktorom sa zobrazuje publikácia v Publisheri otvorená pomocou možností pošty na páse s nástrojmi.

Prispôsobenie publikácií pomocou známych nástrojov

Hromadná korešpondencia
Používajte fotografie a prepojenia v známych nástrojoch hromadnej korešpondencie a dodávajte svojim bulletinom, pohľadniciam a e-mailom osobnejší charakter.
Karta korešpondencie
Všetky vaše možnosti prispôsobenia sú na jednom mieste – na páse s nástrojmi.
Počítač, na ktorom sa zobrazuje publikácia v Publisheri otvorená pomocou možností pošty na páse s nástrojmi.
Prenosný počítač, na ktorom sa zobrazuje obrazovka Zdieľať v Microsoft Publisheri 2013.
Prenosný počítač, na ktorom sa zobrazuje obrazovka Zdieľať v Microsoft Publisheri 2013.
Prenosný počítač, na ktorom sa zobrazuje obrazovka Zdieľať v Microsoft Publisheri 2013.

Publikujte spôsobom, ktorý je najvhodnejší pre vaše publikum

Jednoduchšie zdieľanie
Vaše dokumenty sa predvolene ukladajú do cloudu. Môžete jednoducho zdieľať a spolupracovať odoslaním prepojenia.
Tlač fotografií
Teraz je omnoho jednoduchšie vytlačiť vaše skvelo vyzerajúce publikácie alebo albumy fotografií v ľubovoľných kopírovacích službách s možnosťou uložiť všetky strany do bežného formátu obrázka, napr. JPG.
E-mail
Zdieľajte stranu ako e-mail alebo odošlite celú publikáciu v e-mailovej správe (ako HTML) – všetky strany sa skombinujú do jednej správy.

{"pmgControls":[

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|true||680|.pmg-pinned-end-point|500"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container1|.targetBtn1|.dropDownCtn1"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container2|.targetBtn2|.dropDownCtn2"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container3|.targetBtn3|.dropDownCtn3"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container4|.targetBtn4|.dropDownCtn4"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container5|.targetBtn5|.dropDownCtn5"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container6|.targetBtn6|.dropDownCtn6"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container7|.targetBtn7|.dropDownCtn7"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container8|.targetBtn8|.dropDownCtn8"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"CustomTooltip","params":"10px"}]}