SharePoint – príbehy zákazníkov

Zamestnanci globálnej maloobchodnej siete Marks & Spencer (M&S) využívajú Office 365 ako nový, digitálny spôsob myslenia a mobilné pracovné prostredie na zvýšenie efektivity a produktivity.

Poznámka: Články a videá o príbehoch zákazníkov môžu byť v angličtine.

Podnikový rozmer

Priemysel

Prípadové štúdie spoločnosti Microsoft

Organizácie vďaka službe SharePoint umožňujú svojim používateľom dosahovať podnikové ciele.