SharePoint – príbehy zákazníkov

Univerzita Western Washington jednoducho a priebežne prešla na služby Office 365 prostredníctvom hybridného riešenia. Pomocou hybridnej služby SharePoint používatelia mohli vyhľadávať obsah v lokálnom aj cloudovom prostredí bez toho, aby bolo potrebné poznať jeho umiestnenie.

Poznámka: Články a videá o príbehoch zákazníkov môžu byť v angličtine.

Podnikový rozmer

Priemysel

Prípadové štúdie spoločnosti Microsoft

Organizácie vďaka službe SharePoint umožňujú svojim používateľom dosahovať podnikové ciele.