SharePoint podporuje intranetové, extranetové a internetové aplikácie z jednej integrovanej platformy. Konkrétne potrebné licencie závisia od troch faktorov: používaných funkcií, spôsobu nasadenia SharePointu a miesta hosťovania systému. Podmienky a požiadavky používania softvéru sú definované v dokumente Podmienky používania produktov.
 
   • SharePoint Online sa licencuje pre jednotlivých používateľov. SharePoint Online si môžete kúpiť ako samostatný plán alebo ako súčasť plánov služieb Office 365. Ďalšie informácie. Podrobnosti o licenciách sú k dispozícii tu.
   • V prípade lokálneho nasadenia sa pre intranetové lokality poskytuje licencia pomocou modelu Server/CAL (licencia na klientsky prístup). Pre každú spustenú inštanciu softvéru sa vyžaduje SharePoint Server 2019 a každá osoba alebo zariadenie potrebuje na prístup k SharePoint Serveru licencie CAL. 
      • SharePoint Standard CAL: licencia Standard CAL zahŕňa základné funkcie SharePointu
         • Lokality: jednotná infraštruktúra pre všetky podnikové webové lokality
         • Komunity: integrovaná platforma na spoluprácu
         • Obsah: správa podnikového obsahu pre veľký počet používateľov
         • Vyhľadávanie: vyhľadávanie ľudí a znalostí, vizuálne ukážky, vizuálne najlepšie tipy
      • SharePoint Enterprise CAL: licencia Enterprise CAL zahŕňa všetky funkcie služby SharePointu
         • Lokality: jednotná infraštruktúra pre všetky podnikové webové lokality
         • Komunity: integrovaná platforma na spoluprácu
         • Obsah: ECM pre veľký počet používateľov
         • Vyhľadávanie: štandardné funkcie vyhľadávania a extrakcia entít, vyhľadávanie videí, odporúčania položiek
         • Podnikové riešenia (zahŕňajú Access Services a InfoPath Services)
         • Nástroje Business Intelligence pre každého (zahŕňajú Power View, služby PerformancePoint, Excel Services a Visio Services)
Zdroje informácií
Poznámky
 • Licencia SharePoint Enterprise CAL je prídavná: na prístup k funkciám vydania SharePoint Enterprise potrebuje osoba alebo zariadenie licenciu SharePoint Standard CAL aj SharePoint Enterprise CAL.
 • V SharePointe 2019 sa pre scenáre extranetových a intranetových lokalít pre externých používateľov nevyžadujú žiadne licencie CAL
   • Externí používatelia sú používatelia, ktorí nie sú zamestnancami, zmluvnými dodávateľmi na pracovisku ani agentmi na pracovisku vašej alebo partnerskej spoločnosti.
   • Používatelia služby SharePoint 2013 s programom Software Assurance (SA) môžu využiť práva na prechod na staršiu verziu, ktoré poskytujú multilicencie, a používať súčasti služby SharePoint 2013 prostredníctvom práv na používanie služby SharePoint 2019.