SharePoint Online

Zdieľajte a spravujte obsah, vedomosti a aplikácie. Podporíte tak tímovú prácu, rýchlo nájdete potrebné informácie a bez problémov môžete spolupracovať v rámci celej organizácie.

{SPOP1Buy|price}

mesačne za používateľa

(SharePoint Online (plán 1))

Cena nezahŕňa DPH.
SharePoint Online môžete získať aj v rámci služieb Office 365.

Ďalšie informácie

Popis všetkých zahrnutých funkcií nájdete v podrobnom popise služby.

iTunes, iPhone a iPad sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v iných krajinách. Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.