Výber krajiny alebo oblasti fakturácie:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
SharePoint

SharePoint Online

Online plány už od
{SPOP1Buy|price}
mesačne za používateľa
mesačne za používateľa
SharePoint Online môžete získať aj v rámci služieb Office 365.
SharePoint

SharePoint Online

Online plány už od
{SPOP1Buy|price}
mesačne za používateľa
mesačne za používateľa
SharePoint Online môžete získať aj v rámci služieb Office 365.
SharePoint

SharePoint Online

Online plány už od
{SPOP1Buy|price}
mesačne za používateľa
mesačne za používateľa
SharePoint Online môžete získať aj v rámci služieb Office 365.
Traja ľudia pracujú na prenosných počítačoch so SharePointom Online.
Traja ľudia pracujú na prenosných počítačoch so SharePointom Online.
SharePoint Online poskytuje výkonné funkcie SharePointu bez súvisiacich režijných nákladov na vlastnú správu infraštruktúry. Flexibilné možnosti spravovania zaručia, že budete mať aj naďalej v svojich rukách riadenie potrebné na splnenie požiadaviek súladu vo vašej organizácii. K dispozícii je možnosť zakúpiť SharePoint v cloude v rámci samostatnej ponuky alebo ako súčasť balíka služieb Office 365, ktorý vám poskytne prístup aj k službe Exchange, Skypu for Business, klientom balíka Office a webovým aplikáciám.
Tri snímky obrazovky s informačným kanálom s aktualizáciami SharePointu Online v rôznych mobilných zariadeniach.
Tri snímky obrazovky s informačným kanálom s aktualizáciami SharePointu Online v rôznych mobilných zariadeniach.

Dostupnosť v rôznych zariadeniach

Dostupnosť v rôznych zariadeniach

Mobilné aplikácie SharePoint, ktoré sú k dispozícii pre rôzne zariadenia, vám poskytujú jednoduchý prístup k informačnému kanálu s aktualizáciami SharePointu a možnosť interakcie s ním z akéhokoľvek miesta.

Jednoduché spravovanie

Nastavenie je dokončené prakticky okamžite Výkonná správcovská konzola umožní vašej organizácii jednoducho spravovať možnosti, politiky a zabezpečenie obsahu a funkcií v celom SharePointe. Automatizovaná údržba serverov znamená, že sa neustále uskutočňuje aktualizácia na najnovšie funkcie s minimálnymi výpadkami.
Snímka obrazovky so správcovskou konzolou v SharePointe Online.
Snímka obrazovky so správcovskou konzolou v SharePointe Online.

Jednoduché spravovanie

Nastavenie je dokončené prakticky okamžite Výkonná správcovská konzola umožní vašej organizácii jednoducho spravovať možnosti, politiky a zabezpečenie obsahu a funkcií v celom SharePointe. Automatizovaná údržba serverov znamená, že sa neustále uskutočňuje aktualizácia na najnovšie funkcie s minimálnymi výpadkami.
Žena v údajovom centre. SharePoint Online poskytuje spoľahlivosť na úrovni podniku.
Žena v údajovom centre. SharePoint Online poskytuje spoľahlivosť na úrovni podniku.

Spoľahlivosť a štandardy na úrovni podniku

Spoľahlivosť a štandardy na úrovni podniku

Ochranu údajov zabezpečuje ich hosťovanie v geograficky rozmiestnených údajových centrách. K dispozícii sú špičkové funkcie obnovenia po zlyhaní a tím odborníkov, ktorý neustále monitoruje servery.

Office 365 FastTrack a ponuka prijatia

FastTrack je adaptačná služba určená ako výhoda pre oprávnených používateľov služieb Office 365. Odborníci na adaptáciu zo spoločnosti Microsoft vám poskytnú prispôsobenú podporu a zabezpečia tak možnosť používania služby v rámci celej spoločnosti. Ďalšie informácie (v angličtine)
Časovo obmedzená ponuka prijatia: Okrem služby FastTrack môžu počas obmedzeného časového obdobia oprávnení zákazníci prechádzajúci na Office 365 získať ďalšiu technickú podporu pri prijímaní alebo refundáciu nákladov IT partnera na technickú podporu pri nasadzovaní. Ďalšie informácie (v angličtine)

Ďalšie informácie

Porovnať možnosti

Pozrite si porovnanie funkcií medzi samostatnými plánmi SharePointu Online a SharePoint Serverom.
{"pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#bd0aa9e6-28be-5ea9-de5d-c435dbba04e6|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}]}