Výber krajiny alebo oblasti fakturácie:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
SharePoint

SharePoint Online

So SharePointom Online cloud pracuje pre váš podnik.
Plán 1
{SPOP1Buy|price}
mesačne za používateľa
Plán 2
{SPOP2Buy|price}
mesačne za používateľa
Plán 1 + eDiscovery, Business Intelligence
SharePoint Online
SharePoint

SharePoint Online

So SharePointom Online cloud pracuje pre váš podnik.
Plán 1
{SPOP1Buy|price}
mesačne za používateľa
Plán 2
{SPOP2Buy|price}
mesačne za používateľa
Plán 1 + eDiscovery, Business Intelligence
SharePoint Online
SharePoint

SharePoint Online

So SharePointom Online cloud pracuje pre váš podnik.
Plán 1
{SPOP1Buy|price}
mesačne za používateľa
Plán 2
{SPOP2Buy|price}
mesačne za používateľa
Plán 1 + eDiscovery, Business Intelligence

OneDrive for Business so službou Office Online

Všetky vaše pracovné súbory na jednom bezpečnom mieste. Zakúpenie služby OneDrive for Business môže byť vaším prvým krokom v cloude, pričom ďalšie funkcie SharePointu Online alebo služieb Office 365 môžete pridať neskôr.

{OneDrive4BizMonth|price}

mesačne za používateľa

Office 365

SharePoint Online využijete naplno v rámci plánu služieb Office 365, ktorý zahŕňa Skype for Business Online a Exchange Online.

SharePoint Server 2013

Získajte lokálne nasadenie najnovšej verzie SharePointu.

{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: red; text-align: left;"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"},

{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},

{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}]}