Vizualizácia údajov

Získajte reálne prevádzkové prehľady s Visiom

Vdýchnite svojim nápadom život vytvorením pútavých diagramov prepojených s údajmi. Získajte prehľady o podnikaní s použitím Visia so službou Power BI a Excelom.

Zmena nápadov na realitu pomocou prepojenia údajov

Získajte zmysluplné prevádzkové prehľady rýchlym prepojením údajov1 týkajúcich sa IT siete, výrobnej továrne alebo zložitého procesu. Pri obnovení údajov sa automaticky aktualizujú aj vaše vizualizácie údajov.
A Surface tablet displaying a custom data visualization in Visio

Jednoduché prispôsobenie vizualizácií

Prezentujte vzory údajov podľa svojich potrieb. Vyberte predvolenú údajovú grafiku ikon, farieb a textu alebo jednoducho vytvorte svoju vlastnú vizualizáciu konfigurovaním inteligentných tvarov Visia.

Používanie jedinej pravej verzie

Jednoducho a bezpečne zdieľajte diagramy prepojené s údajmi v rámci svojej organizácie. Každý si môže tieto diagramy zobraziť vo Visiu Online, takže všetci budú v obraze.
A Surface tablet displaying an operations diagram being shared in Visio Online
A Surface tablet running a .gif of Visio Visual in Power BI

Zjednotené prehľady údajov vďaka vizuálu Visia v Power BI

Pomocou vizuálu Visia môžete vložiť diagramy Visia priamo do zostáv služby Power BI. 2Visio a Power BI vám spoločne umožňujú pozrieť sa na svoje údaje z novej perspektívy. Pokyny na získanie vizuálu Visia nájdete tu.

Konverzia excelových údajov procesu na diagramy Visia

Vizualizér údajov vám umožňuje pomocou sprievodcu jednoducho skonvertovať excelové údaje na vývojové diagramy Visia. 3Zmeny sa premietajú obojsmerne, takže aktualizácie excelových údajov sa prejavia v súvisiacom diagrame a naopak.
A representative visual of Data Visualizer

Ďalšie informácie o Visiu

Nástroje na vizuálne rozprávanie príbehov

1 Visio momentálne podporuje viaceré zdroje údajov, ako sú Microsoft Excel, Microsoft Excel Services, služba Active Directory, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Azure či zoznamy Microsoft SharePointu a Business Connectivity Services.
2 Zostavu vizuálu Visia môžu zobraziť všetci používatelia, ale upraviť vizuál môžu len predplatitelia Visia Online. Power BI sa predáva samostatne.
3 Vizualizér údajov je k dispozícii len pre predplatiteľov Visia Online (plán 2). Microsoft Excel sa predáva samostatne.

Sledujte Visio

Follow Project on Twitter

Sledujte Visio na Twitteri

Follow Project on Facebook

Sledujte Visio na Facebooku

Sledujte Visio na blogu

Follow Visio on UserVoice

Sledujte Visio na lokalite UserVoice