Visio

Najdôležitejšie funkcie Visia

Zjednodušte zložité informácie pomocou profesionálnych diagramov, ktoré vytvoríte niekoľkými kliknutiami. Vytváranie diagramov vo Visiu je jednoduché, či už potrebujete rýchlo zaznamenať na tabuli vývojový diagram vytvorený počas diskusie, znázorniť IT sieť, vytvoriť organizačnú schému, zdokumentovať obchodný proces alebo nakresliť pôdorys miestnosti.
Diagram vo Visiu zobrazujúci aktualizované tvary a jednoduchý prístup k nástrojom.
Diagram vo Visiu zobrazujúci aktualizované tvary a jednoduchý prístup k nástrojom.

Rýchle vytváranie profesionálnych diagramov

  • Rýchlejší prístup k často používaným nástrojom, nové a aktualizované tvary a vzorkovnice, vylepšené a rozšírené motívy a efekty – to všetko umožňuje jednoduchšie vytváranie profesionálnych diagramov.
  • Podpora aktualizovaných štandardov vytvárania diagramov vrátane noriem Unified Modeling Language (UML) 2.4 a Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 a k dispozícii je aj možnosť publikovania pracovných postupov SharePointu 2010 a SharePointu 2013.
  • Práca podľa vlastných predstáv vďaka vylepšenej podpore ovládania dotykom aj vo Windowse 8 a službách Visio Services v novom Microsoft SharePointe, či už v službách Microsoft Office 365 alebo na serveroch v spoločnosti.
Diagram Visia zobrazujúci tvary prepojené na dynamické údaje.
Diagram Visia zobrazujúci tvary prepojené na dynamické údaje.

Prepojenie diagramov na dynamické údaje

  • Zložité údaje pochopiteľné na prvý pohľad. Vytváranie dynamickejších diagramov prepojením tvarov s údajmi v reálnom čase pomocou rozšírenej množiny podporovaných zdrojov.
Diagram Visia zobrazujúci tvary prepojené na dynamické údaje.
Diagram Visia zdieľaný cez prehliadač na umožnenie tímovej spolupráce na diagrame.
Diagram Visia zdieľaný cez prehliadač na umožnenie tímovej spolupráce na diagrame.

Jednoduchá tímová spolupráca na diagramoch

  • Nové nástroje zjednodušujú tímovú prácu. Môžete tak súčasne spolupracovať na jednom diagrame a jednoducho zobraziť komentáre recenzenta, či už vo Visiu, alebo v službách Visio Services.
  • Zdieľanie diagramov s ostatnými pomocou prehliadača, dokonca aj bez potreby inštalácie Visia – prostredníctvom služieb Office 365 alebo SharePointu.

Zdroje

Informácie o novinkách vo Visiu nájdete v stručnom videu
Pozrite si rýchly kurz o tom, ako začať pracovať s Visiom
Zistite, ako v diagramoch využiť spolutvorbu a spoluprácu
Vytvorenie organizačnej schémy zo zdroja údajov, ako je napríklad excelový zošit alebo služba Active Directory
Vyhľadanie informácií pre: