Najdôležitejšie funkcie Visia

Zjednodušte a interpretujte zložité informácie pomocou diagramov prepojených s údajmi, ktoré vytvoríte niekoľkými kliknutiami. Vytváranie diagramov vo Visiu je jednoduché, či už potrebujete rýchlo zaznamenať na tabuli vývojový diagram vytvorený počas diskusie, znázorniť IT sieť, vytvoriť organizačnú schému, zdokumentovať obchodný proces alebo nakresliť pôdorys miestnosti. Visio vám umožní pracovať vizuálne.

Vyskúšať alebo kúpiťPozrieť si prehliadku (v angličtine)

Snímka obrazovky s organizačnou šablónou Visia, ktorú môžete použiť na jednoduchšiu prácu s diagramami.

Rýchle vytváranie profesionálnych diagramov

Začnite s Visiom jednoducho pracovať prostredníctvom predkreslených úvodných diagramov a kontextových tipov a trikov.

Využite výhody používania obnovených šablón a tisícok tvarov, ktoré spĺňajú priemyselné normy vrátane šablóny UML 2.4, zápisu BPMN 2.0 a normy IEEE.

Používajte inteligentné tvary na zvýšenie produktivity a využívajte nové motívy a efekty na rýchlejšie prispôsobenie a dokončenie diagramov s profesionálnym vzhľadom.

Detail diagramu Visia prepojeného s údajmi spolu s dátovým tabuľkovým hárkom a s položkou Údaje tvaru.

Oživenie diagramov pomocou prepojenia údajov

Prepojte údaje s vizualizáciou organizačnej štruktúry, s IT sieťou, výrobnou továrňou alebo zložitými obchodnými procesmi a okamžite porozumiete celkovému fungovaniu. Tvary Visia môžete prepojiť s viacerými údajovými zdrojmi, ako sú Microsoft Excel, Microsoft Excel Services, Active Directory, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Azure či zoznamy Microsoft SharePointu a Business Connectivity Services.

Použite údajovú grafiku, ako sú napríklad ikony, farby a text, a zjednodušte a vylepšite tak vizualizáciu zložitých informácií. Využite výhody novej možnosti pripojenia sa jedným krokom k excelovým tabuľkám a prepínajte údajovú grafiku tak, ako vám to vyhovuje, prostredníctvom jediného kliknutia.

Prenosný počítač a tablet, každý zobrazujúci iný diagram Visia.

Vizuálna prezentácia jedinej pravej verzie

Svoj vývojový diagram, časovú os, mapu procesu, organizačnú štruktúru, IT architektúru alebo pôdorys môžete odprezentovať a zdieľať v rámci podniku prostredníctvom prehliadača so službami Visio Services v Office 365 alebo v SharePointe. Pri obnovení základných údajov sa obnoví aj diagram v prehliadači.

Spolupracujte súčasne na jednom diagrame a jednoducho zobrazujte komentáre recenzenta, či už vo Visiu, alebo v službách Visio Services.

Zabezpečte diagramy pomocou Správy prístupových práv k informáciám (IRM), ochrany pred stratou údajov (DLP) a viacfaktorového overovania.

Vyhľadajte informácie pre: