Logo Visia

Verzie Visia – všetky funkcie

Vytvárajte profesionálne a pútavé diagramy jednoduchšie než kedykoľvek predtým.

Vyskúšať alebo kúpiť

Zoznam kľúčových funkcií vo Visiu

Rýchle vytváranie profesionálnych diagramov

Podrobnosti o funkciách a ďalšie informácie o Visiu 2010Podrobnosti o funkciách a ďalšie informácie o Visiu 2013Podrobnosti o funkciách a ďalšie informácie o Visiu 2016
Funkcia
Univerzálne šablóny a tisícky tvarov
Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je vylepšenáTáto funkcia je vylepšená
Funkcia
Možnosti plynulého kreslenia – rozbaľovacie tvary, vkladanie a odstraňovanie tvarov s opravou pripojenia, zmena tvaru pri zachovaní rozloženia diagramu a metaúdajov tvaru
Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je vylepšenáTáto funkcia je vylepšená
Funkcia
Obnovené šablóny máp a pôdorysov
Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je vylepšená
Funkcia
Automatická veľkosť kresliaceho plátna, automatické zarovnanie a rozstup tvarov
Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia
Možnosť importovania DWG súborov do Visia
Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
FunkciaJednoduché prispôsobenie tvarovTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
FunkciaVylepšený kontajner na klasifikáciu tvarovTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia
Podprocesy na rozdeľovanie zložitých procesov na prehľadnejšie časti
Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia
Možnosť overenia diagramov pomocou vstavaných a rozšíriteľných obchodných pravidiel
Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia
Podpora pre rôzne štandardy procesu vrátane zápisu BPMN (Business Process Modeling and Notation) 2.0
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia
Podpora pre pracovný postup SharePointu
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia
Možnosti efektu tvaru – tieň, skosenie, žiara a ďalšie
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia
Prehľadná ukážka pred tlačou zobrazujúca zlomy strán diagramu s možnosťou posúvania a priblíženia
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia
Nové elektrické riešenie v súlade s normou IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je nová
Funkcia
Nové úvodné diagramy a kontextové tipy a triky
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je nová
Funkcia
Integrácia funkcie Chcem zistiť na navigáciu v príkazoch
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je nová
Funkcia
Zapnutie/vypnutie automatickej veľkosti strany pre súbory vo Visiu 2007 alebo v staršej verzii
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je nová
Funkcia
Kláves na zapnutie alebo vypnutie importovania obrázka s vysokým rozlíšením
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je nová
Funkcia
Komprimovanie je zapnuté, ak je veľkosť obrázka väčšia než 30 megapixelov. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť na maximálnu možnú mieru, zmeňte hodnotu.
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je nová

Je súčasťou:Táto funkcia je súčasťouVylepšené:Táto funkcia je vylepšenáNové:Táto funkcia je nová

V tíme sa pracuje lepšie

Podrobnosti o funkciách a ďalšie informácie o Visiu 2010Podrobnosti o funkciách a ďalšie informácie o Visiu 2013Podrobnosti o funkciách a ďalšie informácie o Visiu 2016
Funkcia
Pridávanie komentárov vo veľkom
Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je vylepšenáTáto funkcia je vylepšená
Funkcia
Jednoduché zdieľanie diagramov cez webový prehliadač a pridávanie komentárov prostredníctvom služieb Visio Services Popis s požiadavkami na zdieľanie diagramov
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia
Používanie rozpoznávania prítomnosti a viditeľnosti na odosielanie okamžitých správ alebo volanie iným ľuďom Popis s požiadavkami na zisťovanie prítomnosti a viditeľnosti
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia
Spolutvorba – práca viacerých ľudí na jednom diagrame naraz Popis s požiadavkami na spolutvorbu
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia
Podpora služby Delve pri vyhľadaní tímového dokumentu Popis s dostupnosťou služby Delve
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je nová
Funkcia
Zabezpečenie diagramov pomocou technológií na ochranu súborov od spoločnosti Microsoft
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je nová

Je súčasťou:Táto funkcia je súčasťouVylepšené:Táto funkcia je vylepšenáNové:Táto funkcia je nová

Oživenie diagramov pomocou prepojenia údajov

Podrobnosti o funkciách a ďalšie informácie o Visiu 2010Podrobnosti o funkciách a ďalšie informácie o Visiu 2013Podrobnosti o funkciách a ďalšie informácie o Visiu 2016
Funkcia
Prepojenie tvarov diagramu s údajmi z rôznych zdrojov, ktoré zahŕňajú Excel, Excel Services, zoznamy SharePointu, SharePoint Business Connectivity Services a SQL Server
Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je vylepšenáTáto funkcia je vylepšená
Funkcia
Možnosť automatického obnovovania údajov podľa definovaného plánu alebo manuálne
Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia
Automatické vytvorenie legendy údajov, ktorá poskytuje kľúč pre použitú údajovú grafiku
Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia
Možnosť použitia širokej množiny údajovej grafiky a farieb na vizualizáciu údajov
Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je vylepšenáTáto funkcia je vylepšená
Funkcia
Možnosť uloženia do SharePointu a zobrazenia diagramov v službách Visio Services s obnovovaním údajov Popis s požiadavkami na ukladanie do SharePointu a na používanie služieb Visio Services>
Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia
Automatické generovanie organizačnej schémy zo zdrojov údajov, ako je napríklad Excel, Exchange alebo adresár
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia
Rýchle pripojenie údajov prostredníctvom excelových tabuliek a možnosť výmeny údajovej grafiky jediným kliknutím
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je nová
Funkcia
Nová množina údajovej grafiky
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je nová

Je súčasťou:Táto funkcia je súčasťouVylepšené:Táto funkcia je vylepšenáNové:Táto funkcia je nová

Balenie

Podrobnosti o funkciách a ďalšie informácie o Visiu 2010Podrobnosti o funkciách a ďalšie informácie o Visiu 2013Podrobnosti o funkciách a ďalšie informácie o Visiu 2016
Funkcia
Dostupnosť v rámci trvalej licencie
Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia
Spätná kompatibilita umožňujúca otváranie súborov Visia 2013, Visia 2010, Visia 2007, Visia 2003 a Visia 2000
Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia
Podpora ovládania dotykom v počítačoch s Windowsom 10, Windowsom 8 alebo Windowsom 7
Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je vylepšenáTáto funkcia je vylepšená
Funkcia
Nový formát súborov založený na jazyku XML
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia
Podpora ovládania dotykom prakticky v ľubovoľnom zariadení prostredníctvom služieb Visio Services Popis s požiadavkami na podporu dotykového ovládania prostredníctvom služieb Visio Services
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia
Dostupnosť cez Office 365 vo forme predplatného
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia
Roamingová aplikácia – možnosť dočasnej inštalácie Visia do počítača s Windowsom 10, Windowsom 8 alebo Windowsom 7Popis s dostupnosťou roamingovej aplikácie
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia
Podpora správy dopytu v Project Serveri a Projecte Online Popis s požiadavkami na správu dopytu
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia
Kompatibilita s Windowsom 10
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je nováTáto funkcia je nová
Funkcia
Využitie prostredia balíka Office vrátane podpory vysokého rozlíšenia a tmavého motívu
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je nová

Je súčasťou:Táto funkcia je súčasťouVylepšené:Táto funkcia je vylepšenáNové:Táto funkcia je nová

{r2:c1}
{r1:c1}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r17:c1}
{r17:c2}
{r18:c1}
{r18:c2}
{r19:c1}
{r19:c2}
{r20:c1}
{r20:c2}
{r21:c1}
{r21:c2}
{r23:c1}
{r25:c1}
{r25:c2}
{r26:c1}
{r26:c2}
{r27:c1}
{r27:c2}
{r28:c1}
{r28:c2}
{r29:c1}
{r29:c2}
{r30:c1}
{r30:c2}
{r32:c1}
{r34:c1}
{r34:c2}
{r35:c1}
{r35:c2}
{r36:c1}
{r36:c2}
{r37:c1}
{r37:c2}
{r38:c1}
{r38:c2}
{r39:c1}
{r39:c2}
{r40:c1}
{r40:c2}
{r41:c1}
{r41:c2}
{r43:c1}
{r45:c1}
{r45:c2}
{r46:c1}
{r46:c2}
{r47:c1}
{r47:c2}
{r48:c1}
{r48:c2}
{r49:c1}
{r49:c2}
{r50:c1}
{r50:c2}
{r51:c1}
{r51:c2}
{r52:c1}
{r52:c2}
{r53:c1}
{r53:c2}
{r54:c1}
{r54:c2}
{r55:c1}
{r1:c1}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r17:c1}
{r17:c3}
{r18:c1}
{r18:c3}
{r19:c1}
{r19:c3}
{r20:c1}
{r20:c3}
{r21:c1}
{r21:c3}
{r23:c1}
{r25:c1}
{r25:c3}
{r26:c1}
{r26:c3}
{r27:c1}
{r27:c3}
{r28:c1}
{r28:c3}
{r29:c1}
{r29:c3}
{r30:c1}
{r30:c3}
{r32:c1}
{r34:c1}
{r34:c3}
{r35:c1}
{r35:c3}
{r36:c1}
{r36:c3}
{r37:c1}
{r37:c3}
{r38:c1}
{r38:c3}
{r39:c1}
{r39:c3}
{r40:c1}
{r40:c3}
{r41:c1}
{r41:c3}
{r43:c1}
{r44:c1}
{r44:c3}
{r45:c1}
{r45:c3}
{r46:c1}
{r46:c3}
{r47:c1}
{r47:c3}
{r48:c1}
{r48:c3}
{r49:c1}
{r49:c3}
{r50:c1}
{r50:c3}
{r51:c1}
{r51:c3}
{r52:c1}
{r52:c3}
{r53:c1}
{r53:c3}
{r54:c1}
{r54:c3}
{r55:c1}
{r1:c1}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
{r16:c1}
{r16:c4}
{r17:c1}
{r17:c4}
{r18:c1}
{r18:c4}
{r19:c1}
{r19:c4}
{r20:c1}
{r20:c4}
{r21:c1}
{r21:c4}
{r23:c1}
{r25:c1}
{r25:c4}
{r26:c1}
{r26:c4}
{r27:c1}
{r27:c4}
{r28:c1}
{r28:c4}
{r29:c1}
{r29:c4}
{r30:c1}
{r30:c4}
{r32:c1}
{r34:c1}
{r34:c4}
{r35:c1}
{r35:c4}
{r36:c1}
{r36:c4}
{r37:c1}
{r37:c4}
{r38:c1}
{r38:c4}
{r39:c1}
{r39:c4}
{r40:c1}
{r40:c4}
{r41:c1}
{r41:c4}
{r43:c1}
{r45:c1}
{r45:c4}
{r46:c1}
{r46:c4}
{r47:c1}
{r47:c4}
{r48:c1}
{r48:c4}
{r49:c1}
{r49:c4}
{r50:c1}
{r50:c4}
{r51:c1}
{r51:c4}
{r52:c1}
{r52:c4}
{r53:c1}
{r53:c4}
{r54:c1}
{r54:c4}
{r55:c1}

Vyhľadajte informácie pre: