Výber krajiny alebo oblasti fakturácie:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Visio

Visio Pro for Office 365

Predplaťte si Visio a vytvárajte so svojím tímom pokročilé všestranné diagramy.
{VP365Buy|price}
{VP365MMBuy|price}
Prípadne ho vyskúšajte bezplatne
Visio

Visio Pro for Office 365

Predplaťte si Visio a vytvárajte so svojím tímom pokročilé všestranné diagramy.
{VP365Buy|price}
{VP365MMBuy|price}
Prípadne ho vyskúšajte bezplatne
Visio

Visio Pro for Office 365

Predplaťte si Visio a vytvárajte so svojím tímom pokročilé všestranné diagramy.
{VP365Buy|price}
{VP365MMBuy|price}
Prípadne ho vyskúšajte bezplatne
Prenosný počítač, v ktorom je spustený program Visio Pro for Office 365.
Prenosný počítač, v ktorom je spustený program Visio Pro for Office 365.
Microsoft Visio Pro for Office 365 je dostupný vo forme predplatného prostredníctvom služieb Microsoft Office 365 a zahŕňa rovnaké funkcie, vzorkovnice a tvary ako Visio Professional 2013. Všetkým používateľom navyše umožňuje nainštalovať Visio až v piatich počítačoch s Windowsom 7 alebo Windowsom 8. Počas celého trvania predplatného sa automaticky inštalujú najnovšie aktualizácie (pre funkcie aj pre zabezpečenie).
Snímka obrazovky s diagramom zobrazujúca tvary a efekty, z ktorých si môžete vybrať.
Snímka obrazovky s diagramom zobrazujúca tvary a efekty, z ktorých si môžete vybrať.

Jednoduchšia práca s diagramami

Využite viac ako 60 vstavaných šablón, z ktorých mnohé majú aktualizované tvary. Visio Pro for Office 365 zahŕňa rovnaké vzorkovnice ako Visio Professional, medzi ktorými sú:
 • podnikové diagramy, ako je ITIL (Information Technology Infrastructure Library), kontingenčný diagram, Six Sigma či mapa prúdu hodnôt,
 • inžinierske diagramy, ako sú elektrické schémy, obvody a systémy,
 • vývojové diagramy, ako je IDEF0 (Integration Definition for Process Modeling) a pracovné postupy Microsoft SharePointu,
 • diagramy procesov, ako sú BPMN (Business Process Model and Notation) 1.2 a BPMN 2.0,
 • mapy a pôdorysy, ako je plán kúrenia, ventilácie a klimatizácie, plán inštalácií a potrubí a plán priestoru,
 • sieťové diagramy, ako je Active Directory, podrobný sieťový diagram a diagram regálu,
 • softvérové a databázové diagramy, ako je databázový zápis, mapa webovej lokality a UML (Unified Modeling Language).
Snímka obrazovky so stránkou Visia v službách Office 365.
Snímka obrazovky so stránkou Visia v službách Office 365.

Výhody služieb Office 365 so známou aplikáciou Visio a jej rozhraním

 • Umožnite používateľom rýchlo sa pustiť do práce vďaka technológii vysielania aplikácie vo forme prúdu údajov.
 • Zjednodušte nasadzovanie vďaka automatickej inštalácii najnovších opráv a aktualizácií (s možnosťou odložiť inštalácie a v prípade potreby otestovať kompatibilitu pomocou centralizovanej politiky).
 • Vďaka možnosti inštalovať Visio do viacerých počítačov, a dokonca ho na cestách dočasne nainštalovať do kiosku, umožníte používateľom pracovať v ľubovoľnom počítači.
 • Využívajte výhody integrácie s ďalšími službami Office 365, ako je integrácia informácií o prítomnosti a výmeny okamžitých správ cez Microsoft Skype for Business, Microsoft Lync alebo Skype for Business Online a zároveň využite možnosť ukladať a zdieľať diagramy v SharePointe Online.
Snímka obrazovky so stránkou Visia v službách Office 365.
Snímka obrazovky s diagramom Visia zobrazujúca možnosti na prispôsobenie návrhu.
Snímka obrazovky s diagramom Visia zobrazujúca možnosti na prispôsobenie návrhu.

Jednoduché vytváranie a prispôsobovanie diagramov

 • Vytvárajte a prispôsobujte diagramy profesionálneho vzhľadu pomocou širokej škály rozšírených a vylepšených efektov a motívov, ktoré jedným či dvoma kliknutiami dodajú vášmu návrhu úplne odlišnú podobu.
 • Jednoducho nájdite potrebnú vzorkovnicu priamo na domovskej obrazovke pomocou vstavaného vyhľadávania.
 • Vytvárajte, revidujte a upravujte diagramy v tabletoch s Windowsom 8 pomocou ovládania dotykom s vylepšenou podporou bežných činností (ako sú pridávanie či odstraňovanie tvarov) a gest (napríklad priblíženie stiahnutím prstov).
 • Prostredníctvom novej ukážky pred tlačou získajte lepšiu predstavu o tom, ako bude vytlačený diagram vyzerať.
Detail pásu s nástrojmi v diagrame Visia umožňujúci jednoduchý prístup k úlohám.
Detail pásu s nástrojmi v diagrame Visia umožňujúci jednoduchý prístup k úlohám.

Rýchle vykonávanie bežných úloh

 • Zabezpečte si rýchly priamy prístup k často používaným nástrojom prostredníctvom významne vylepšeného plávajúceho panela s nástrojmi.
 • Ľahko nahrádzajte tvary alebo ich kombinácie v diagramoch a zároveň zachovávajte príslušné prepojenia, metaúdaje aj rozloženie.
 • Upravujte vzhľad svojich diagramov jednoducho vďaka vylepšeným vodiacim čiaram zarovnávania, rozstupov a zmeny veľkosti, ako aj novým spôsobom, ako prispôsobovať tvary (napríklad pomocou manipulátora).
 • Duplikujte strany diagramu alebo zmeňte ich poradie bez toho, aby ste ovplyvnili príslušné rozloženie a metaúdaje.
Detail pásu s nástrojmi v diagrame Visia umožňujúci jednoduchý prístup k úlohám.
Snímka obrazovky s organizačnou schémou vytvorenou a prispôsobenou vo Visiu.
Snímka obrazovky s organizačnou schémou vytvorenou a prispôsobenou vo Visiu.

Ľahké prispôsobenie organizačných schém pomocou vylepšených šablón a sprievodcu

 • Vytvárajte organizačnú schému a importujte údaje z Microsoft Excelu, zo služby Microsoft Exchange alebo zo služieb Microsoft Office 365 pomocou jednoduchého sprievodcu.
 • Rýchlo zmeňte vzhľad svojej organizačnej schémy použitím niektorého z početných štýlov, či už profesionálneho alebo hravého, jediným kliknutím.
 • Dolaďte výzor svojej organizačnej schémy pomocou vylepšených možností rozloženia a novej karty na páse s nástrojmi, ktorá poskytuje jednoduché, no výkonné ovládacie prvky.
 • Dodajte svojim organizačným štruktúram osobný nádych hromadným importom obrázkov (z adresára Exchange alebo zo samostatných súborov). Fotografie sa automaticky orežú, aby vyhovovali danému tvaru.
Tímová spolupráca na diagrame
Tímová spolupráca na diagrame

Tímová spolupráca na diagrame

 • Zjednodušte tímovú spoluprácu a znížte riziko výskytu chýb tým, že umožníte viacerým ľuďom pracovať na tom istom diagrame naraz v rámci jedného súboru. Používatelia budú môcť pridávať tvary a meniť ich usporiadanie, písať komentáre a používať efekty. Ak budete používať iba jeden pracovný súbor, vyhnete sa výmene súborov cez e-mail, zistíte, aké zmeny vykonali v pôvodnom diagrame ďalší používatelia, a budete môcť manuálne zlúčiť viacero verzií.
 • Zistite pomocou vizuálnych indikátorov, na ktorých tvaroch pracujú iní používatelia, a jednoducho synchronizujte diagramy pri ukladaní.
Tímová spolupráca na diagrame
Detail diagramu Visia znázorňujúci komentáre recenzentov.
Detail diagramu Visia znázorňujúci komentáre recenzentov.

Vylepšené komentáre na poskytovanie odozvy a adekvátny ďalší postup

 • Umožnite ďalším používateľom pridávať komentáre k diagramom prakticky z ľubovoľného zariadenia cez Visio alebo cez prehliadač pomocou služieb Visio Services (vyžaduje sa SharePoint Server alebo SharePoint Online).
 • Prepájajte pridávané komentáre s určitými tvarmi, aby bolo na prvý pohľad jasné, na ktorú časť diagramu sa daný komentár vzťahuje. Takýto komentár sa bude presúvať s príslušným tvarom (nielen v rámci jednej strany).
 • Zjednodušte správu odoziev – môžete odpovedať priamo na požadovaný komentár, zbytočné komentáre odstraňovať a filtrovať komentáre podľa kritérií, ktoré sami zadáte, napríklad podľa autora či strany.
 • Získajte priamo od recenzentov informácie týkajúce sa odozvy prostredníctvom konverzácie cez okamžité správy alebo zvukového hovoru či videohovoru v rámci Visia. (Vyžaduje sa kompatibilná aplikácia na výmenu okamžitých správ, napríklad Microsoft Skype for Business alebo Microsoft Lync.)
Snímka obrazovky s diagramom Visia zobrazujúca tvary dynamicky prepojené so zdrojmi údajov.
Snímka obrazovky s diagramom Visia zobrazujúca tvary dynamicky prepojené so zdrojmi údajov.

Prepojenie diagramov s reálnymi údajmi

 • Prepojte diagramy s údajmi z viacerých obľúbených štruktúrovaných údajových zdrojov, ako sú Microsoft Excel, Microsoft Excel Services, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Azure, ako aj zoznamy Microsoft SharePointu a Business Connectivity Services.
 • Pochopte význam údajov a súvislosti medzi nimi pomocou údajovej grafiky, napríklad pôsobivých ikon, symbolov, farieb či pruhových grafov.
 • Získajte neustále aktuálne zobrazenie údajov prepojením diagramu so zdrojom údajov. Formát jednotlivých tvarov sa automaticky aktualizuje na základe zmien v príslušných údajoch.
Snímka obrazovky s diagramom Visia zobrazujúca tvary dynamicky prepojené so zdrojmi údajov.
Detail diagramu Visia s komentármi zdieľanými prostredníctvom prehliadača.
Detail diagramu Visia s komentármi zdieľanými prostredníctvom prehliadača.

Zdieľanie a komentovanie statických diagramov a diagramov prepojených s údajmi prostredníctvom webového prehliadača

 • Ak chcete diagramy iba zdieľať s ostatnými, už ich nemusíte ukladať vo formáte PDF či XPS, ani ich priliepať do prezentácie Microsoft PowerPointu.
 • Zdieľajte diagramy s kolegami, partnermi alebo zákazníkmi, či už pracujú v počítači s Windowsom alebo v akomkoľvek inom zariadení, dokonca aj takom, kde nie je nainštalované Visio.
 • Prostredníctvom prehliadača môžete poskytovať prístup k pôvodným diagramom so všetkými podrobnosťami, obnoviteľnými údajmi (v prípade diagramov prepojených s údajmi), možnosťou zobrazovať a pridávať komentáre, ako aj vylepšenou podporou ovládania dotykom. Vďaka tomu môžete zobrazovať diagramy a pracovať s nimi prakticky v ľubovoľnom zariadení.
 • Vytvárajte dynamické tabule (dashboard) pomocou diagramov prepojených s údajmi.
Snímka obrazovky s diagramom Visia zobrazujúca overovacie pravidlá modelu BPMN 2.0.
Snímka obrazovky s diagramom Visia zobrazujúca overovacie pravidlá modelu BPMN 2.0.

Vylepšenie správy procesov pomocou rozšírených funkcií a podpory modelu BPMN 2.0

 • Vytvárajte diagramy na základe normy BPMN 2.0 – súčasného štandardu modelovania podnikových procesov. Súlad s danou normou zabezpečíte pomocou vstavaných overovacích pravidiel. Diagramy, ktoré využívajú normu BPMN 1.2, môžete otvárať a aktualizovať aj naďalej.
 • Rozšírte overovací mechanizmus o pravidlá podniku, aby ste autorom diagramov uľahčili kontrolu súladu diagramov s príslušnými podnikovými požiadavkami.
Snímka obrazovky s diagramom Visia zobrazujúca overovacie pravidlá modelu BPMN 2.0.
Snímka obrazovky s pracovným postupom SharePointu vytvorenom pomocou Visia.
Snímka obrazovky s pracovným postupom SharePointu vytvorenom pomocou Visia.

Vytváranie vizuálnych pracovných postupov SharePointu 2010 a SharePointu 2013

 • Vytvárajte a publikujte vizuálne pracovné postupy SharePointu vďaka aktualizovanej podpore programovacieho modelu Windows Workflow Foundation 4.0 (vrátane podpory etáp a slučiek, ako aj vylepšenej integrácie s Microsoft SharePoint Designerom).
 • Vytvárajte pomocou Visia vizuálne pracovné postupy Microsoft Projectu na správu dopytu, ktoré spolupracujú aj s Microsoft Project Serverom 2013 a Microsoft Projectom Online.

„Zákazníci môžu prostredníctvom Visia 2013 komentovať tvary diagramov a poskytovať komplexnú odozvu, čím nám umožnia zlepšiť poradenstvo. Ak lepšie porozumieme tomu, čo od nás zákazníci očakávajú, máme šancu zlepšiť poskytované služby.“

– Maria Sourla
projektová manažérka, Malik Management Zentrum AGT

„Pomocou možností spoluautorstva vo Visiu Professional 2013 môžeme vyvíjať a nasadzovať diagramy procesov zodpovedajúce potrebám našich zákazníkov dvakrát rýchlejšie ako pomocou iných nástrojov, ktoré trh ponúka.“

– John Santhosh
zakladateľ a generálny riaditeľ, GIEOM

Ďalšie informácie

Informácie o novinkách vo Visiu nájdete v stručnom
úvodnom videu
.
Vyhľadanie informácií pre:
{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#3bc0a9ac-c9c4-2bdd-98bc-e564fb8d3fdd|pmg-float-right|680"}]}