Výber krajiny alebo oblasti fakturácie:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Visio

Visio Pro for Office 365

Predplaťte si Visio a vytvárajte so svojím tímom pokročilé všestranné diagramy.
{VP365Buy|price}
{VP365MMBuy|price}
Prípadne ho vyskúšajte bezplatne
Visio

Visio Pro for Office 365

Predplaťte si Visio a vytvárajte so svojím tímom pokročilé všestranné diagramy.
{VP365Buy|price}
{VP365MMBuy|price}
Prípadne ho vyskúšajte bezplatne
Visio

Visio Pro for Office 365

Predplaťte si Visio a vytvárajte so svojím tímom pokročilé všestranné diagramy.
{VP365Buy|price}
{VP365MMBuy|price}
Prípadne ho vyskúšajte bezplatne
Prenosný počítač, v ktorom je spustený program Visio Pro for Office 365.
Prenosný počítač, v ktorom je spustený program Visio Pro for Office 365.
Microsoft Visio Pro for Office 365 je k dispozícii formou predplatného prostredníctvom služieb Microsoft Office 365 a obsahuje tie isté možnosti ako Visio Professional 2016. Všetkým používateľom navyše umožňuje nainštalovať Visio až v piatich počítačoch s Windowsom 10, Windowsom 8 alebo Windowsom 7. Počas celého trvania predplatného sa automaticky inštalujú najnovšie aktualizácie (pre funkcie aj pre zabezpečenie).
Snímka obrazovky s diagramom zobrazujúca tvary a efekty, z ktorých si môžete vybrať.
Snímka obrazovky s diagramom zobrazujúca tvary a efekty, z ktorých si môžete vybrať.

Jednoduchý začiatok práce s diagramami

Začnite s diagramami pracovať jednoduchšie prostredníctvom predkreslených úvodných diagramov a kontextových tipov a trikov.
Snímka obrazovky stránky Visia v Office 365.
Snímka obrazovky stránky Visia v Office 365.

Rýchle vytváranie profesionálnych diagramov

Využite výhody 70-tich vstavaných šablón a tisícov tvarov, ktoré spĺňajú priemyselné normy, medzi ktoré patria aj:
 • podnikové diagramy, ako je napríklad vývojový diagram, časová os, kontingečný diagram a organizačná schéma,
 • diagramy procesov, ako je napríklad vývojový diagram krížového procesu, IDEF0 (Integration Definition for Process Modeling), zápis BPMN (Business Process Model and Notation) 2.0 a pracovné postupy Microsoft SharePointu,
 • IT diagramy, ako je napríklad ITIL (Information Technology Infrastructure Library), Active Directory, podrobný sieťový diagram a diagram regálu,
 • softvérové a databázové diagramy, ako je databázový zápis, mapa webovej lokality a UML (Unified Modeling Language) 2.4,
 • diagramy operácií, ako sú napríklad Six Sigma, plán inštalácií a potrubí a mapa prúdu hodnôt,
 • inžinierske diagramy, ako sú elektrické schémy, obvody a systémy. Obnovené šablóny zahŕňajú súlad s normou IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers),
 • mapy a pôdorysy, ako je plán kúrenia, ventilácie a klimatizácie, rozloženie kancelárie, plán lokality a plán priestoru. Obnovené šablóny obsahujú viac ako 600 moderných a 400 inteligentných tvarov, ktoré vám pomôžu zvýšiť produktivitu.
Na automatické vytváranie diagramov z údajov použite jednoduchého sprievodcu. Začnite organizačnými schémami.
Snímka obrazovky stránky Visia v Office 365.
Snímka obrazovky s diagramom Visia zobrazujúca možnosti na prispôsobenie návrhu.
Snímka obrazovky s diagramom Visia zobrazujúca možnosti na prispôsobenie návrhu.

Okamžité prispôsobenie a dokončenie diagramov

Prispôsobujte diagramy profesionálneho vzhľadu pomocou širokej škály efektov a motívov a dodajte niekoľkými kliknutiami svojmu návrhu úplne odlišnú podobu.
Vykonávajte intuitívnym ovládaním bežné aktivity súvisiace s vytváraním diagramov (zmena tvaru, automatické zarovnanie a umiestnenie alebo duplikovanie či zmena poradia strán) a zachovajte pritom metaúdaje a pripojenia tvarov.
Detail pásu s nástrojmi v diagrame Visia umožňujúci jednoduchý prístup k úlohám.
Detail pásu s nástrojmi v diagrame Visia umožňujúci jednoduchý prístup k úlohám.

Oživenie diagramov pomocou prepojenia údajov

 • Vytvárajte vizualizácie údajov v reálnom čase v kontexte organizačnej štruktúry, IT siete, výrobnej továrne alebo zložitých obchodných procesov a získajte konečný celý obraz. Tvary Visia môžete prepojiť s viacerými údajovými zdrojmi, ako sú Microsoft Excel, Microsoft Excel Services, Active Directory, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Azure, ako aj zoznamy Microsoft SharePointu a Business Connectivity Services.
 • Pochopte význam údajov a súvislosti medzi nimi pomocou údajovej grafiky, napríklad pôsobivých ikon, symbolov, farieb či pruhových grafov.
 • Získajte neustále aktuálne zobrazenie údajov prepojením diagramu so zdrojom údajov. Formát jednotlivých tvarov sa tak automaticky aktualizuje na základe zmien v príslušných údajoch.
 • Využite výhody novej možnosti pripojenia sa jedným krokom k excelovej tabuľke a prepínajte údajovú grafiku tak, ako vám to vyhovuje, prostredníctvom jediného kliknutia.
Detail pásu s nástrojmi v diagrame Visia umožňujúci jednoduchý prístup k úlohám.
Snímka obrazovky s organizačnou schémou vytvorenou a prispôsobenou vo Visiu.
Snímka obrazovky s organizačnou schémou vytvorenou a prispôsobenou vo Visiu.

Efektívne definovanie, vylepšenie a demokratizácia procesov

Umožňuje dokumentovať procesy s vami vybratým štandardným zápisom. Program Visio ponúka prostredníctvom 20 šablón procesu univerzálne riešenie typov procesov, zápisu BPMN 2.0, pracovného postupu SharePointu, mapy prúdu hodnôt a reťazca spracovania riadeného udalosťami (EPC).
Využite výhody intuitívneho vytvárania podprocesov a oboznámte sa s možnosťou tímovej spolupráce.
Diagramy môžete skontrolovať pomocou vstavaných alebo prispôsobiteľných overovacích pravidiel a zabezpečiť, aby sa diagramy vytvárali v súlade s najvhodnejšími postupmi určenými na vytváranie všeobecných diagramov, v súlade s priemyselnými normami a s požiadavkami na dodržiavanie súladu.
Použite služby Visio Services v Office 365 na zdieľanie a vizuálnu prezentáciu procesov v celom podniku alebo na sledovanie aktivít procesu prostredníctvom pripojenia dynamických údajov.
Pracujte na tom istom diagrame v rovnakom čase ako váš tím
Pracujte na tom istom diagrame v rovnakom čase ako váš tím

Jednoduchá tímová spolupráca na diagramoch

 • Umožnite ďalším používateľom pridávať komentáre alebo tvary k diagramom prakticky z ľubovoľného zariadenia cez Visio alebo cez prehliadač pomocou služieb Visio Services (vyžaduje sa SharePoint alebo Office 365). Zistite pomocou vizuálnych indikátorov, na ktorých tvaroch pracujú alebo ktoré tvary komentujú iní používatelia, a jednoducho synchronizujte diagramy pri ukladaní.
 • Zjednodušte tímovú spoluprácu a znížte riziko výskytu chýb tým, že umožníte viacerým ľuďom pracovať na tom istom diagrame naraz v rámci jedného súboru.
 • Získajte priamo od recenzentov informácie týkajúce sa pripomienok prostredníctvom konverzácie cez okamžité správy alebo zvukového hovoru či videohovoru v rámci Visia. (Vyžaduje sa kompatibilná aplikácia na výmenu okamžitých správ, napríklad Microsoft Skype for Business alebo Microsoft Lync.)
Pracujte na tom istom diagrame v rovnakom čase ako váš tím
Detail diagramu Visia znázorňujúci komentáre recenzentov.
Detail diagramu Visia znázorňujúci komentáre recenzentov.

Vizuálna prezentácia jedinej pravej verzie – prostredníctvom prehliadača

 • Zdieľajte pomocou prehliadača svoje diagramy, aby ich mohli používať aj ostatní. Zdieľanie môžete uskutočniť aj s ľuďmi, ktorí Visio nainštalované nemajú, a to prostredníctvom služieb Visio Services v Office 365.
 • Pri obnovení základných údajov sa obnovia aj diagramy v prehliadači.
Snímka obrazovky s diagramom Visia zobrazujúca tvary dynamicky prepojené so zdrojmi údajov.
Snímka obrazovky s diagramom Visia zobrazujúca tvary dynamicky prepojené so zdrojmi údajov.

Zabezpečenie diagramov pomocou technológií na ochranu súborov od spoločnosti Microsoft

Zabráňte úniku informácií pomocou ochrany správy prístupových práv k informáciám, ktorá poskytuje trvalú ochranu e-mailových správ a príloh, dokumentov a diagramov.
Snímka obrazovky s diagramom Visia zobrazujúca tvary dynamicky prepojené so zdrojmi údajov.
Detail diagramu Visia s komentármi zdieľanými prostredníctvom prehliadača.
Detail diagramu Visia s komentármi zdieľanými prostredníctvom prehliadača.

Využitie prostredia balíka Office

Využite výhody využívania inovácií balíka Office, ako sú napríklad tmavé motívy, Delve, pole Chcem zistiť a podpora vysokého rozlíšenia a prispôsobte vytváranie rôznych diagramov a potreby spolupráce.
Snímka obrazovky s diagramom Visia zobrazujúca overovacie pravidlá modelu BPMN 2.0.
Snímka obrazovky s diagramom Visia zobrazujúca overovacie pravidlá modelu BPMN 2.0.

Získanie výhod služieb Office 365

 • Umožnite používateľom rýchlo sa pustiť do práce vďaka technológii vysielania aplikácie vo forme prúdu údajov.
 • Zjednodušte nasadzovanie vďaka automatickej inštalácii najnovších opráv a aktualizácií. Inštalácie môžete aj odložiť a v prípade potreby otestovať kompatibilitu pomocou centralizovanej politiky.
 • Umožnite používateľom pracovať s počítačom, ktorý si sami vybrali. Používatelia môžu inštalovať Visio do viacerých počítačov a dokonca ho na cestách dočasne nainštalovať do počítačov v kiosku.
 • Využívajte výhody integrácie s ďalšími službami Office 365, ako je integrácia informácií o prítomnosti a výmeny okamžitých správ cez Microsoft Skype for Business, Microsoft Lync alebo Skype for Business online.
Snímka obrazovky s diagramom Visia zobrazujúca overovacie pravidlá modelu BPMN 2.0.
Vyhľadanie informácií pre:
{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#3bc0a9ac-c9c4-2bdd-98bc-e564fb8d3fdd|pmg-float-right|680"}]}