Logo Visia

Visio Pro for Office 365

Predplaťte si Visio a vytvárajte pokročilé všestranné diagramy na základe tímovej spolupráce.

{VP365Buy|price}

za používateľa mesačne

s ročným predplatným

{VP365MMBuy|price}

za používateľa mesačne

Prípadne ho vyskúšajte bezplatne

Cena nezahŕňa DPH.
Obrázok noteooku s diagramom pracovného postupu procesu vo Visiu Pro for Office 365 Notebook zobrazujúci diagram pracovného postupu procesu vo Visiu Pro for Office 365

Microsoft Visio Pro for Office 365 je k dispozícii formou predplatného prostredníctvom služieb Microsoft Office 365 a obsahuje tie isté možnosti ako Visio Professional 2016. Všetkým používateľom navyše umožňuje nainštalovať Visio až v piatich počítačoch s Windowsom 10, Windowsom 8 alebo Windowsom 7. Počas celého trvania predplatného sa automaticky inštalujú najnovšie aktualizácie (pre funkcie aj pre zabezpečenie).

Diagram zobrazujúci tvary a efekty, ktoré možno vybrať vo Visiu

Jednoduchý začiatok práce s diagramami

Začnite s diagramami pracovať jednoduchšie prostredníctvom predkreslených úvodných diagramov a kontextových tipov a trikov.

Organizačný diagram vo Visiu zobrazujúci oddelenia a skupiny v spoločnosti

Rýchla tvorba profesionálnych diagramov

Využite výhody 70-tich vstavaných šablón a tisícov tvarov, ktoré spĺňajú priemyselné normy, medzi ktoré patria aj:

 • podnikové diagramy, ako je napríklad vývojový diagram, časová os, kontingečný diagram a organizačná schéma,
 • diagramy procesov, ako je napríklad vývojový diagram krížového procesu, IDEF0 (Integration Definition for Process Modeling), zápis BPMN (Business Process Model and Notation) 2.0 a pracovné postupy Microsoft SharePointu,
 • IT diagramy, ako je napríklad ITIL (Information Technology Infrastructure Library), služba Active Directory, podrobný sieťový diagram a diagram regálu,
 • softvérové a databázové diagramy, ako je databázový zápis, mapa webovej lokality a UML (Unified Modeling Language) 2.4,
 • diagramy operácií, ako sú napríklad Six Sigma, plán inštalácií a potrubí a mapa prúdu hodnôt,
 • inžinierske diagramy, ako sú elektrické schémy, obvody a systémy (obnovené šablóny zahŕňajú súlad s normou IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)),
 • mapy a pôdorysy, ako je plán kúrenia, ventilácie a klimatizácie, rozloženie kancelárie, plán lokality a plán priestoru. Obnovené šablóny obsahujú viac ako 600 moderných a 400 inteligentných tvarov, ktoré vám pomôžu zvýšiť produktivitu.

Na automatické vytváranie diagramov z údajov použite jednoduchého sprievodcu. Začnite organizačnými schémami.

Diagram Visia zobrazujúci možnosti úprav návrhu

Okamžité prispôsobenie a dokončenie diagramov

Prispôsobujte diagramy profesionálneho vzhľadu pomocou širokej škály efektov a motívov a dodajte niekoľkými kliknutiami svojmu návrhu úplne odlišnú podobu.

Vykonávajte intuitívnym ovládaním bežné aktivity súvisiace s vytváraním diagramov (zmena tvaru, automatické zarovnanie a umiestnenie alebo duplikovanie či zmena poradia strán) a zachovajte pritom metaúdaje a pripojenia tvarov.

Diagram Visia zobrazujúci tvary, ktoré sú dynamicky prepojené na zdroje údajov

Oživenie diagramov pomocou prepojenia údajov

 • Vytvárajte vizualizácie údajov v reálnom čase v kontexte organizačnej štruktúry, IT siete, výrobnej továrne alebo zložitých obchodných procesov a získajte konečný celý obraz. Tvary Visia môžete prepojiť s viacerými údajovými zdrojmi, ako sú Microsoft Excel, Microsoft Excel Services, služba Active Directory, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Azure, ako aj zoznamy Microsoft SharePointu a Business Connectivity Services.
 • Pochopte význam údajov a súvislosti medzi nimi pomocou údajovej grafiky, napríklad pôsobivých ikon, symbolov, farieb či pruhových grafov.
 • Získajte neustále aktuálne zobrazenie údajov prepojením diagramu so zdrojom údajov. Formát jednotlivých tvarov sa tak automaticky aktualizuje na základe zmien v príslušných údajoch.
 • Využite výhody novej možnosti pripojenia sa jedným krokom k excelovej tabuľke a prepínajte údajovú grafiku tak, ako vám to vyhovuje, prostredníctvom jediného kliknutia.
Model pracovného postupu procesu vo Visiu

Efektívne definovanie, vylepšenie a zrovnoprávnenie procesov

Umožňuje dokumentovať procesy s vami vybratým štandardným zápisom. Visio ponúka prostredníctvom 20 šablón procesu univerzálne riešenie typov procesov – zápisu BPMN 2.0, pracovného postupu SharePointu, priradenie prúdu hodnôt a reťazca spracovania riadeného udalosťami (EPC).

Využite výhody intuitívneho vytvárania podprocesov a oboznámte sa s možnosťou tímovej spolupráce.

Diagramy môžete skontrolovať pomocou vstavaných alebo prispôsobiteľných overovacích pravidiel a zabezpečiť, aby sa diagramy vytvárali v súlade s najvhodnejšími postupmi určenými na vytváranie všeobecných diagramov, v súlade s priemyselnými normami a s požiadavkami na dodržiavanie súladu.

Používajte služby Visio Services v Office 365 na zdieľanie a vizuálnu prezentáciu procesov v celom podniku alebo na sledovanie aktivít procesu prostredníctvom pripojenia dynamických údajov.

Diagram Visia, na ktorom pracuje niekoľko členov tímu súčasne

Jednoduchá tímová spolupráca na diagramoch

 • Umožnite ďalším používateľom pridávať komentáre alebo tvary k diagramom prakticky z ľubovoľného zariadenia cez Visio alebo cez prehliadač pomocou služieb Visio Services (vyžaduje sa SharePoint alebo Office 365). Zistite pomocou vizuálnych indikátorov, na ktorých tvaroch pracujú alebo ktoré tvary komentujú iní používatelia, a jednoducho synchronizujte diagramy pri ukladaní.
 • Zjednodušte tímovú spoluprácu a znížte riziko výskytu chýb tým, že umožníte viacerým ľuďom pracovať na tom istom diagrame naraz v rámci jedného súboru.
 • Získajte priamo od recenzentov informácie týkajúce sa pripomienok prostredníctvom konverzácie cez okamžité správy alebo zvukového hovoru či videohovoru v rámci Visia. (Vyžaduje sa kompatibilná aplikácia na výmenu okamžitých správ, napríklad Microsoft Skype for Business alebo Microsoft Lync.)
Notebook a tablet, každý zobrazujúci iný diagram Visia

Vizuálna prezentácia jedinej pravej verzie – prostredníctvom prehliadača

 • Zdieľajte pomocou prehliadača svoje diagramy, aby ich mohli používať aj ostatní. Zdieľanie môžete uskutočniť aj s ľuďmi, ktorí Visio nainštalované nemajú, a to prostredníctvom služieb Visio Services v Office 365.
 • Pri obnovení základných údajov sa obnovia aj diagramy v prehliadači.
Tablet s obrazovkou Visia, v ktorom sú použité obmedzené povolenia pre diagram Visia

Zabezpečenie diagramov pomocou technológií na ochranu súborov od spoločnosti Microsoft

Zabráňte úniku informácií pomocou ochrany správy prístupových práv k informáciám, ktorá poskytuje trvalú ochranu e-mailových správ a príloh, dokumentov a diagramov.

Obrazovka v Office 365 zobrazujúca príslušných ľudí a diagramy Visia v Delve

Využitie prostredia balíka Office

Využite výhody inovácií balíka Office, ako sú napríklad tmavé motívy, Delve, pole Chcem zistiť a podpora vysokého rozlíšenia, a prispôsobte vytváranie rôznych diagramov a potreby spolupráce.

Obrazovka Visia zobrazujúca naposledy použité súbory a šablóny Visia

Získanie výhod služieb Office 365

 • Umožnite používateľom rýchlo sa pustiť do práce vďaka technológii vysielania aplikácie vo forme prúdu údajov.
 • Zjednodušte nasadzovanie vďaka automatickej inštalácii najnovších opráv a aktualizácií. Inštalácie môžete aj odložiť a v prípade potreby otestovať kompatibilitu pomocou centralizovanej politiky.
 • Umožnite používateľom pracovať s počítačom, ktorý si sami vybrali. Používatelia môžu inštalovať Visio do viacerých počítačov a dokonca ho na cestách dočasne nainštalovať do počítačov v kiosku.
 • Využívajte výhody integrácie s ďalšími službami Office 365, ako je integrácia informácií o prítomnosti a výmeny okamžitých správ cez Microsoft Skype for Business, Microsoft Lync alebo Skype for Business online.

Vyhľadajte informácie pre: