Výber krajiny alebo oblasti fakturácie:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Visio

Visio Standard 2013

Vytvárajte profesionálne diagramy pomocou bohatej ponuky vstavaných vzorkovníc.
{VSBuy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Visio

Visio Standard 2013

Vytvárajte profesionálne diagramy pomocou bohatej ponuky vstavaných vzorkovníc.
{VSBuy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Otvorený prenosný počítač, v ktorom je spustený program Visio Standard 2013.
Visio

Visio Standard 2013

Vytvárajte profesionálne diagramy pomocou bohatej ponuky vstavaných vzorkovníc.
{VSBuy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Otvorený prenosný počítač, v ktorom je spustený program Visio Standard 2013.
Microsoft Visio Standard 2013 je určený pre používateľov, ktorí vyžadujú účinnú platformu na vytváranie diagramov spolu s bohatou ponukou vstavaných vzorkovníc. Používateľom prostredníctvom jednoduchých a rýchlo pochopiteľných diagramov uľahčuje pochopenie zložitých informácií. Visio Standard zahŕňa vzorkovnice na podnikové a základné sieťové diagramy, organizačné schémy, základné vývojové diagramy a všeobecné viacúčelové diagramy.
Snímka obrazovky zobrazujúca nové vstavané šablóny vo Visiu Standard 2013.

Snímka obrazovky zobrazujúca nové vstavané šablóny vo Visiu Standard 2013.

Jednoduchšia práca s diagramami

Využite množstvo vstavaných šablón, z ktorých mnohé majú aktualizované tvary. Visio Standard zahŕňa vzorkovnice na:

 • všeobecné diagramy, ako je základný a blokový diagram,
 • podnikové diagramy, ako je diagram auditu či diskusie, marketingový diagram a organizačná schéma,
 • vývojové diagramy, ako je základný vývojový diagram, vývojový diagram krížového procesu a jednoduchý pracovný postup,
 • mapy a pôdorysy,
 • základné sieťové tvary,
 • diagramy plánov a časové osi.
Snímka obrazovky so stránkou Tlač vo Visiu Standard 2013, na ktorej môžete zobraziť ukážku diagramu.

Jednoduché vytváranie a prispôsobovanie diagramov

 • Vytvárajte a prispôsobujte diagramy profesionálneho vzhľadu pomocou širokej škály rozšírených a vylepšených efektov a motívov, ktoré jedným či dvoma kliknutiami dodajú vášmu návrhu úplne odlišnú podobu.
 • Jednoducho nájdite potrebnú vzorkovnicu priamo na domovskej obrazovke pomocou vstavaného vyhľadávania.
 • Vytvárajte, revidujte a upravujte diagramy v tabletoch s Windowsom 8 pomocou ovládania dotykom s vylepšenou podporou bežných činností (ako sú pridávanie či odstraňovanie tvarov) a gest (napríklad priblíženie stiahnutím prstov).
 • Prostredníctvom novej ukážky pred tlačou získajte lepšiu predstavu o tom, ako bude vytlačený diagram vyzerať.
Snímka obrazovky so stránkou Tlač vo Visiu Standard 2013, na ktorej môžete zobraziť ukážku diagramu.
Detail panela s nástrojmi Rýchly prístup a pásu s nástrojmi vo Visiu Standard 2013.
Detail panela s nástrojmi Rýchly prístup a pásu s nástrojmi vo Visiu Standard 2013.

Rýchle vykonávanie bežných úloh

 • Zabezpečte si rýchly priamy prístup k často používaným nástrojom prostredníctvom významne vylepšeného plávajúceho panela s nástrojmi.
 • Ľahko nahrádzajte tvary alebo ich kombinácie v diagramoch a zároveň zachovávajte príslušné prepojenia, metaúdaje aj rozloženie.
 • Upravujte vzhľad svojich diagramov jednoducho vďaka vylepšeným vodiacim čiaram zarovnávania, rozstupov a zmeny veľkosti, ako aj novým spôsobom, ako prispôsobovať tvary (napríklad pomocou manipulátora).
 • Duplikujte strany diagramu alebo zmeňte ich poradie bez toho, aby ste ovplyvnili príslušné rozloženie a metaúdaje.
Snímka obrazovky s organizačnou schémou spolu so zobrazenými možnosťami dostupných tvarov.

Ľahké prispôsobenie organizačných schém pomocou vylepšených šablón a sprievodcu

 • Vytvárajte organizačnú schému a importujte údaje z Microsoft Excelu, zo služby Microsoft Exchange alebo zo služieb Microsoft Office 365 pomocou jednoduchého sprievodcu.
 • Rýchlo zmeňte vzhľad svojej organizačnej schémy použitím niektorého z početných štýlov, či už profesionálneho alebo hravého, jediným kliknutím.
 • Dolaďte výzor svojej organizačnej schémy pomocou vylepšených možností rozloženia a novej karty na páse s nástrojmi, ktorá poskytuje jednoduché, no výkonné ovládacie prvky.
 • Dodajte svojim organizačným štruktúram osobný nádych hromadným importom obrázkov (z adresára Exchange alebo zo samostatných súborov). Fotografie sa automaticky orežú, aby vyhovovali danému tvaru.
Snímka obrazovky s organizačnou schémou spolu so zobrazenými možnosťami dostupných tvarov.
Detail diagramu s komentármi recenzentov.
Detail diagramu s komentármi recenzentov.

Vylepšené komentáre na poskytovanie odozvy a adekvátny ďalší postup

 • Umožnite ďalším používateľom pridávať komentáre k diagramom prakticky z ľubovoľného zariadenia cez Visio alebo cez prehliadač pomocou služieb Visio Services (vyžaduje sa SharePoint Server alebo SharePoint Online).
 • Prepájajte pridávané komentáre s určitými tvarmi, aby bolo na prvý pohľad jasné, na ktorú časť diagramu sa daný komentár vzťahuje. Takýto komentár sa bude presúvať s príslušným tvarom (nielen v rámci jednej strany).
 • Zjednodušte správu odoziev – môžete odpovedať priamo na požadovaný komentár, zbytočné komentáre odstraňovať a filtrovať komentáre podľa kritérií, ktoré sami zadáte, napríklad podľa autora či strany.
 • Získajte priamo od recenzentov informácie týkajúce sa odozvy prostredníctvom konverzácie cez okamžité správy alebo zvukového hovoru či videohovoru v rámci Visia. (Vyžaduje sa kompatibilná aplikácia na výmenu okamžitých správ, napríklad Microsoft Skype for Business alebo Microsoft Lync.)

„Zákazníci môžu prostredníctvom Visia 2013 komentovať tvary diagramov a poskytovať komplexnú odozvu, čím nám umožnia zlepšiť poradenstvo. Ak lepšie porozumieme tomu, čo od nás zákazníci očakávajú, máme šancu zlepšiť poskytované služby.“

– Maria Sourla
projektová manažérka, Malik Management Zentrum AGT

„Pomocou možností spoluautorstva vo Visiu Professional 2013 môžeme vyvíjať a nasadzovať diagramy procesov zodpovedajúce potrebám našich zákazníkov dvakrát rýchlejšie ako pomocou iných nástrojov, ktoré trh ponúka.“

– John Santhosh
zakladateľ a generálny riaditeľ, GIEOM

„Zákazníci môžu prostredníctvom Visia 2013 komentovať tvary diagramov a poskytovať komplexnú odozvu, čím nám umožnia zlepšiť poradenstvo. Ak lepšie porozumieme tomu, čo od nás zákazníci očakávajú, máme šancu zlepšiť poskytované služby.“

– Maria Sourla
projektová manažérka, Malik Management Zentrum AGT

„Pomocou možností spoluautorstva vo Visiu Professional 2013 môžeme vyvíjať a nasadzovať diagramy procesov zodpovedajúce potrebám našich zákazníkov dvakrát rýchlejšie ako pomocou iných nástrojov, ktoré trh ponúka.“

– John Santhosh
zakladateľ a generálny riaditeľ, GIEOM

Ďalšie informácie

Informácie o novinkách vo Visiu nájdete v stručnom úvodnom videu.
Vyhľadanie informácií pre:
{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{ "functionName":"ContentGallery","params":"#pmg-content-gallery-control|4|10|false|540|2"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"}]}