Yammer

Pripojenie a zapojenie sa v rámci celej organizácie

A smart phone showing a Yammer user commenting about a product plan in a Word document, and a tablet PC showing a new-hire onboarding conversation in Yammer

Komunikujte otvorene, vytvárajte transparentné a silnejšie komunity zdieľaním najvhodnejších postupov a podporujte nové podnety zhromažďovaním nápadov – to všetko pomocou podnikovej sociálnej siete.


SPUSTIŤ INTERAKTÍVNU PREDVÁDZACIU VERZIU YAMMERA
Yammer on a tablet PC showing an executive sharing a video of a company-wide Q&A

Otvorená a dynamická komunikácia v rámci organizácie

Yammer ako sociálna sieť vám pomôže intenzívnejšie zapojiť všetkých ľudí vo vašej organizácii. Zlepšením komunikácie môžete vytvárať transparentné prostredie, v ktorom sú všetci od vedenia až po pracovníkov prvého kontaktu (Firstline Workers) informovaní, ťahajú za jeden povraz a napredujú. Vytvárajte komunity, ktoré spájajú ľudí so spoločnými záujmami a témami či odborným zameraním. Zhromažďujte nápady a pripomienky z celej siete spolupracovníkov, rozvíjajte prácu ostatných a dosahujte lepšie výsledky.

Lepšie výsledky prostredníctvom bezproblémovej integrácie

Yammer v rámci služieb Office 365 zjednodušuje zdieľanie, vytváranie a úpravu obsahu priamo v aplikácii. Každá skupina má k dispozícii zdieľaný súbor zdrojov na správu dokumentov, prezentovanie obsahu, zdieľanie poznámok a organizáciu povinností. Analytické nástroje z programu Microsoft Graph zlepšujú vyhľadávanie ľudí, súborov, skupín a konverzácií. Jednoducho integrujte Yammer na svoje lokality a do vysielania videa, čím zabezpečíte možnosť konverzácie v rôznych rozhraniach.
A Yammer user commenting about and sharing two PowerPoint presentations, plus that user’s recent activities and suggested people
Yammer analytics on a tablet PC with a downloadable CSV file of metrics

Postavené na dôveryhodnom zabezpečení, súlade a kontrole

Yammer poskytuje funkcie zabezpečenia, dodržiavania súladu a správy na podnikovej úrovni, ktoré očakávate od služieb Office 365. Získajte pokročilú technológiu zabezpečenia na ochranu údajov v sieti. Analytické nástroje, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom Centra spravovania služieb balíka Office, a prehľady skupiny v Yammeri zjednodušujú porozumenie činnostiam prebiehajúcim vo vašej sieti.

85 % spoločností rebríčka Fortune 500 využíva spoluprácu prostredníctvom Yammera

PartnerLogo_VirginTrains
PartnerLogo_DBS
PartnerLogo_FruitOfTheLoom
PartnerLogo_Mars
PartnerLogo_ThermoFisher
PartnerLogo_BritishAirways

Logo_SanofiPasteur

"Podnikový aktivizmus používame na zlepšenie kvality na všetkých úrovniach vrátane sociálneho aspektu prostredníctvom Yammera. Dávame zamestnancom nový nástroj, aby sa mohli spolupodieľať na vytváraní riešení, ktoré pomáhajú zachraňovať životy."

Anders Vinther, riaditeľ kvality, Sanofi Pasteur

PREČÍTAŤ SI PRÍBEH

Stiahnuť počítačovú aplikáciu Yammer


Ďalšie informácie o podnikovej sociálnej sieti

Používanie nástrojov podnikovej komunikácie na zapojenie zamestnancov
4 skvelé nápady na vylepšenie podnikovej sociálnej siete

Zdroje informácií

Icon_ResourceCenter
Stredisko zdrojov

Získajte zdroje, ktoré pomôžu vašej sieti rásť

Icon_Help
Pomoc

Prístup k podporným a školiacim materiálom

Icon_Admin
Správca

Nastavenie úspešnej siete

Icon_YammerCommunity
Komunita Yammera

Staňte sa súčasťou komunity a spoznajte najvhodnejšie postupy

Icon_AdoptionSpecialist
Odborníci na prijatie

Získajte pomoc pri implementácii od dôveryhodných partnerov

Icon_Developer
Vývojár

Budovanie na platforme Yammera pomocou súboru otvorených rozhraní API a nástrojov

Máte Office 365?

Prístup k Yammeru už máte v rámci služieb Office 365.

Sledujte Yammer

LinkedIn logo
Sledujte Yammer na LinkedIne
Facebook logo
Sledujte Yammer na Facebooku
Twitter logo
Sledujte Yammer na Twitteri
YammerBlog Logo
Sledujte blog o Yammeri