Kako uspešni vodje s sodobnimi poslovnimi komunikacijskimi orodji angažirajo zaposlene


Splošno je znano, da številni delavci niso popolnoma predani svojemu delu.

Aon Hewitt je to dokazal leta 2017 z globalno analizo več kot petih milijonov zaposlenih, s katero je ugotovil, da je le 24 % zaposlenih popolnoma predanih svojemu delu. Rezultati analize podjetja Gallup so še bolj zaskrbljujoči: zgolj 15 % zaposlenih na svetu (in le 33 % zaposlenih v ZDA) Je popolnoma predanih svojemu delu.

Rešitve za zapolnitev vrzeli angažiranosti zaposlenih so jasne. Bolj se je treba potruditi, da so zaposlenim dodeljene prave vloge, v katerih lahko opravljajo zares smiselno delo, potrebne pa so tudi naložbe v razvoj vodij in nadrejenih, da bodo lahko svoje ekipe spodbudili k večji učinkovitosti.

Vendar pa je ena rešitev za težavo angažiranosti pogosto spregledana: dvosmerna komunikacija med vodji in zaposlenimi na vseh ravnem organizacije. Zmogljivost odprte in pogoste komunikacije lahko znatno preoblikuje vaše podjetje.

Usklajevanje nalog zaposlenih s poslanstvom podjetja in motiviranje zaposlenih za izpolnjevanje tega poslanstva

Uspešni vodje svojim zaposlenim pogosto predstavijo poslanstvo in vrednote podjetja. Pričakujejo tudi iskrene povratne informacije in odgovarjajo na vprašanja. Ta svobodna in odprta izmenjava uskladi naloge zaposlenih s poslanstvom in jih motivira, poleg tega pa se vsi začnejo zavedati tega poslanstva in spoznajo, kako lahko prispevajo k njegovi izpolnitvi.

Revija Chief Executive je anketirala številne visoke vodje, ki so izjemno predani komunikaciji z zaposlenimi in opredelitvi nalog, ki naj bi jih opravljali. Bob Leduc, predsednik podjetja Pratt & Whitney, je za revijo dejal: »Trdno sem prepričan, da je moja naloga opredeliti, oblikovati in negovati želeno kulturo.« Generalni izvršni direktor podjetja 7-Eleven Joe DePinto je dejal: »Morate biti prisotni. Ljudje vas morajo videti – to je pomembno v vseh podjetjih, še posebej pa v naših franšizah. Zaposleni v franšizah morajo imeti občutek, da je vodstvo na voljo. Zato smo zelo odprti ter vedno na voljo in dosegljivi.«

Vključevanje zaposlenih v strateške pobude

Učinkoviti vodje tudi jasno in preprosto predstavijo strateške pobude celotni organizaciji. Tako so vsi seznanjeni s ciljem podjetja ter s tem, zakaj in kako lahko prispevajo k izpolnitvi tega cilja. Poleg tega se lahko zaposleni lažje pripravijo na spremembe cilja podjetja in morda njihovih nalog. Ko bodo razumeli smisel pobud, se spremembam ne bodo upirali, ampak jih bodo sprejeli.

Najboljši vodnik za orodja za klepete

Odkrijte štiri najpomembnejše zahteve orodij za klepet

PRIDOBITE BREZPLAČNO INTERAKTIVNO E-KNJIGO (v angleščini)

Globalno telekomunikacijsko podjetje Telefónica je še dodatno izboljšalo ta pristop tako, da je odprlo razprave o strategiji za celotno podjetje. »Če zaposleni sodelujejo v razpravi, ponotranjijo in prevzamejo strategije ter jih poskušajo uresničiti s popolno predanostjo,« je dejal Luz Rodrigo, strateg za družabna omrežja za podjetja v podjetju Telefónica.

Poslušanje in začetek primernih pogovorov

Organizacije (zlasti večje) se v zvezi s pravo dvosmerno komunikacijo pogosto soočajo z izzivom, kako prisluhniti zaposlenim. Po drugi strani pa številna od teh podjetij odlično prisluhnejo svojim strankam. Ta podjetja bi lahko uporabila številna orodja, sisteme in pripomočke za povratne informacije, ki jih že uporabljajo, in z njimi pozorneje prisluhnila svojim zaposlenim. Zaposleni so nepogrešljiv vir vpogledov v delovno okolje podjetja, ovir za produktivnost, zamisli za inovativne nove izdelke in storitve ter še veliko več.

Sodobna tehnologija omogoča vodjem tudi pogovore, v katerih sodeluje še več zaposlenih. Rešitve za družabna omrežja za podjetja, kot je Yammer, omogočajo vodjem osebno in pogostejšo komunikacijo z zelo velikim številom zaposlenih, in sicer z malo dodatnega truda in stroški. Poleg tega so te rešitve zasnovane za dvosmerno komunikacijo, ki je tradicionalni komunikacijski kanali ne podpirajo.

Če bodo vodje izboljšali standard glede komunikacije z zaposlenimi in poslušanja zaposlenih, se ne bo izboljšala samo angažiranost, ampak bodo tudi vsi zaposleni v organizaciji bolje opravljali svoje delo.

Sorodni izdelki

prenosni računalnik surface z wordom

Začnite uporabljati Microsoft 365

To je Office, ki ga poznate, skupaj z orodji, ki omogočajo boljše sodelovanje, tako da lahko naredite več – kadar koli in kjer koli.

Kupite zdaj