Sodobna orodja, s katerimi povežete delavce za prvi stik s stranko in jih povabite k sodelovanju

S pravimi orodji spodbudite delavce za prvi stik s stranko k izpolnjevanju današnjih zahtev, in zahtev, ki jih prinaša prihodnost.
Ti delavci so življenjska sila proizvodnje, maloprodaje, zdravstva, vlade in številnih drugih sektorjev. Ukvarjajo se s strankami, predstavljajo blagovno znamko podjetja ter vidijo, kako se izdelki in storitve odrežejo pri strankah. Office 365 zagotavlja prava orodja in tehnologijo za maksimiziranje vpliva teh strateško pomembnih delavcev. Storitev Office 365 jim olajša komunikacijo, upravljanje poklicnega življenja, usposabljanje za izboljšanje svojega znanja ter dajanje zamisli in znanja v skupno rabo.

Maloprodaja

Posvetite več časa strankam ter porabite manj časa za ustvarjanje in upravljanje razporedov in opravil.

Delavcem za prvi stik s stranko zagotovite pametnejša in preprostejša orodja za ogled razporedov, zamenjavo izmen, zahtevanje odsotnosti, upravljanje opravil in poenostavitev delovnega dneva.

Povežite trgovine in delovno silo z informacijami, ki jih potrebujejo, da bodo lahko kar najbolje opravljali svoje naloge, kot so promocijske ponudbe, obvestila podjetja ter sprotni prodajni trendi in vpogledi.

Pomagajte novim zaposlenim in jih pripravite tako, da jim ponudite ciljno usmerjeno izobraževano gradivo in celovito razporedite njihove dejavnosti uvajanja.

Zaščitite podatke strank, spremljajte in nadzirajte dostop do podatkov ter upravljajte digitalne identitete svojih zaposlenih na enem mestu.

Gostinstvo

Izboljšajte izkušnjo gostov tako, da delavcem v gostinstvu zagotovite preprosta orodja, s katerimi lahko ostanejo povezani ter na tekočem s svojimi razporedi in dejavnostmi gostov.

Izboljšajte postopke in gospodarjenje z nepremičninami tako, da vodjem omogočite preprosto dodeljevanje opravil, razporeditev delovnih nalog in upravljanje dnevnih vzdrževalni del, ki so potrebna za prekoračitev pričakovanj gostov.

Sporočite podrobnosti in povežite svojo organizacijo, da bo delovna sila ohranila delovno vnemo tudi v času največje obremenjenosti in bo zadovoljstvo gostov ostala njihova najvišja prioriteta.

V svojih objektih omogočite uporabo orodij in zmogljivosti, s katerimi bo mogoče hitro usposobiti in pripraviti sezonske delavce in nove zaposlene.

Zagotovite digitalne identitete v celotni organizaciji ter nadzirajte in upravljajte dostop do podatkov gostov, objekta in podjetja.

Proizvodnja

Poenostavite upravljanje razporedov in uskladitev spretnosti v še tako kompleksnih proizvodnih sistemih in postopkih s preprostimi orodji za ustvarjanje ter upravljanje izmen in opravil delavcev za prvi stik s stranko.

Ustvarite preproste obrazce, sezname in navodila, da zmanjšate razlike in se s svojimi prizadevanji osredotočite na najpomembnejše podrobnosti in naloge.

Povečajte učinkovitost in redno obveščajte organizacijo z najnovejšimi informacijami prek usklajene komunikacije, opozorili oddelkov ter skupno rabo najboljših praks.

Ustvarite videoposnetke z navodili in varnostne priročnike ter dostavite nove pravilnike in delovne naloge, da bodo delavci vedno na tekočem in da bodo delali v skladu s predpisi.

Upravljajte dostop, nadzirajte razpoložljivost podatkov ter centralizirajte ustvarjanje in upravljanje digitalnih identitet delovne sile.

Marks & Spencer logo

"Najbolj navdušujoče o storitvi Office 365 je dejstvo, da se po uvedbi teh znanih orodij na delovno področje zaposleni seznanijo z njimi in jih uporabljajo."

- Carl Dawson, direktor oddelka za IT, Marks & Spencer

VEČ INFORMACIJ

Več informacij o storitvi Office 365 za delavce za prvi stik s stranko

Pet razlogov za selitev v oblak

Maksimizirajte učinkovitost svojih delavcev za prvi stik s stranko

Globalna delovna sila z 2 milijardama članov – odklenite njihov potencial.
VEČ INFORMACIJ