Licenciranje strežnika Exchange – pogosta vprašanja

V razdelku s pogostimi vprašanji lahko poiščete odgovore na pogosta vprašanja o licenciranju strežnika Exchange.
Prehod med različicami strežnika Exchange Server
Ne. Od strežnika Exchange Server 2003 dalje licenca za Outlookovega odjemalca ni več vključena v licenco CAL za Exchange (licenca za dostop do odjemalcev). Kupiti jo morate posebej za Exchange Server 2013. Z licenco Exchange Server 2013 Standard CAL pridobite pravice za dostop do e-pošte, koledarja, stikov in opravil prek programa Outlook Web App ali prenosne naprave s protokolom Exchange ActiveSync.
V strežniku Exchange Server 2013 smo te funkcije poimenovali »Pravilniki o hranjenju« in vključujejo dodatno prilagodljivost pri uporabi pravilnikov za posamezno e-pošto (poleg uporabe za mape). Opis razvoja teh funkcij v različnih različicah lahko preberete spodaj:
 • Exchange Server 2003: licenca Standard CAL – vključuje upravitelja nabiralnikov.
 • Exchange Server 2007: licenca Standard CAL – vključuje funkcijo upravljanja privzetih map; licenca Enterprise CAL – vključuje funkcijo upravljanja map po meri.
 • Exchange Server 2010: licenca Standard CAL – vključuje izboljšane funkcije za upravljanje privzetih map; licenca Enterprise CAL – vključuje izboljšane funkcije za upravljanje map po meri.
 • Exchange Server 2013: licenci Standard CAL in Enterprise CAL zdaj vključujeta pravilnike o hranjenju.
 • Exchange Online: licenca Standard CAL vključuje privzete pravilnike o hranjenju, licenca Enterprise CAL pa pravilnike o hranjenju po meri.
Exchange Server 2013 še naprej izkorišča skupine razpoložljivosti zbirk – zbirke strežnikov z nabiralniki, ki uporabljajo neprekinjeno podvajanje, da posodobijo kopije zbirk podatkov, s komunikacijo upravljajo napake in omogočijo samodejno nadomestno delovanje ter se tako obnovijo pred težavami, ki lahko vplivajo na posamezne komponente, zbirke podatkov, strežnike in podatkovna središča. Exchange Server 2013 omogoča tudi upravljano razpoložljivost – vgrajene funkcije notranjega nadzora in obnovitve, s katerimi prepreči napake, proaktivno obnovi storitve, samodejno inicializira napake strežnika ali opozori skrbnike, naj ukrepajo. Poudarek je na nadzoru in upravljanju izkušnje končnega uporabnika in ne na času aktivnosti strežnika in komponent, saj je storitev tako neprekinjeno na voljo. Če želite več informacij, glejte Zahteve za strežnik Exchange Server 2013 .
Cenik in licenciranje strežnikov
Ne. Licenco Standard kot tudi Enterprise CAL lahko uporabite s poljubno različico strežnika.
Licenco strežnika potrebujete za vsak primerek strežnika Exchange Server 2013 – ne glede na to, ali imate strežnik nameščen v fizičnem ali navideznem računalniku. Več informacij o podpori za virtualizacijo .
Ne. Zunanji uporabniki za dostop do strežnika Exchange Server 2013 ne bodo potrebovali licenc CAL. Standardna funkcionalnost Exchangea za zunanje uporabnike je vključena v licenco za Exchange Server 2013.
Stranke lahko še naprej licencirajo Exchange Server 2013 z licencami CAL glede na uporabnika ali napravo. Če ima namizje v skupni rabi več uporabnikov in posamično ne dostopajo do strežnika Exchange z drugih mest, denimo s svojega domačega računalnika, potem zadostuje licenca CAL za eno napravo.
Stranke pridobijo funkciji arhiviranja na mestu in zadržanja na mestu prek arhiviranja Exchange Online za Exchange Server in lahko pridobijo dodatno varnost prek storitve Exchange Online Protection. Vse ostale premium funkcije so na voljo le z licenco Enterprise CAL ali E-CAL Suite.
Da. Stranke morajo plačati letno naročnino za storitev Exchange Online Protection, da zaščitijo uporabnike pred virusi in neželeno pošto ter preprečijo izgubo podatkov v storitvi Exchange Online (s skupnim imenom »storitve«). Stranke lahko izberejo tudi, ali želijo kupiti licenco Exchange Enterprise CAL brez storitev – če npr. ne potrebujejo zaščite pred izgubo podatkov in protivirusne zaščite ter zaščite pred neželeno pošto.
Če ste licenco kupili v načinu »Odprto«, je Exchange Enterprise CAL na voljo z ali brez storitev. Če ste licenco kupili v načinu »Izberi«, imate na voljo dve možnosti. Lahko se odločite le za licenco (L-only) in pridobite licenco CAL brez programa Software Assurance ali storitev. Če pa želite program Software Assurance (L&SA), morate kupiti tudi storitve.
Cenik in licenciranje za Exchange Online
Exchange Online se licencira prek naročniškega modela, za katerega vsak uporabnik potrebuje licenco naročnine za uporabnika. Izbirate lahko med tremi različnimi vrstami naročnin: Kiosk Exchange Online, Exchange Online (paket 1) in Exchange Online (paket 2). Te naročnine lahko kupite ločeno ali kot del paketa Office 365, ki vključuje SharePoint Online, Lync Online in Office ProPlus.
Ne. Nabiralniki virov, vključno z nabiralniki sobe in nabiralniki opreme, so posebna vrsta nabiralnikov, ki jih dobite brezplačno kot del storitve Exchange Online. Število naročnin za konferenčne sobe ni omejeno.
Ne. Nabiralniki v skupni rabi nimajo poverilnic za vpis, tako da do njih lahko dostopajo le licencirani uporabniki z dodeljenim dostopom (popoln dostop do nabiralnika, pošlji kot ali pošlji v imenu). Uporabniki paketa Kiosk Exchange Online nimajo dodeljenega dostopa, tako da ne morejo dostopati do nabiralnikov v skupni rabi.

Nabiralniki v skupni rabi imajo manjšo količinsko omejitev od običajnih nabiralnikov (10 GB) in ne omogočajo funkcije osebnega arhiva ali pravnega zadržanja. Če želite omogočiti ti dve funkciji, sklenite naročnino za Exchange Online (paket 1) ali Exchange Online (paket 2) in jo dodelite nabiralniku v skupni rabi.

Število nabiralnikov v skupni rabi ni omejeno.
Če želite omogočiti arhiv na mestu uporabe, morate nabiralnik v skupni rabi dodeliti bodisi naročnini Exchange Online (paket 1) s funkcijo arhiviranja Exchange Online bodisi naročnini Exchange Online (paket 2). Nabiralnika v skupni rabi ni mogoče uporabiti za arhiviranje e-pošte v podjetju, razen za sporočila, ki so bila poslana iz ali prejeta v nabiralnik v skupni rabi.

Arhiv na mestu uporabe lahko uporabljate le za arhiviranje pošte za enega uporabnika ali entiteto, za katero je uporabljena licenca. Arhiva na mestu uporabe ni dovoljeno uporabljati za shranjevanje e-pošte več uporabnikov ali entitet. Skrbniki za IT na primer ne morejo ustvarjati nabiralnikov v skupni rabi, nakar bi uporabniki nabiralnik v skupni rabi kopirali (prek možnosti »Kp« ali prenosnega pravila) za namen arhiviranja.
Če želite omogočiti funkcijo zadržanja na mestu, morate nabiralnik v skupni rabi dodeliti k naročnini za Exchange Online (paket 2).
Da, za te nabiralnike potrebujete naročnino. Izbirate lahko med različnimi vrstami naročnine, in sicer: Kiosk Exchange Online, Exchange Online (paket 1) ali Exchange Online (paket 2).
Nabiralnike z javnimi mapami dobite z naročnino na Exchange Online (paket 1) ali Exchange Online (paket 2). Za uporabnike paketa Kiosk Exchange Online pa nabiralniki z javnimi mapami niso na voljo.
Ne. Vodenje dnevnika dogodkov in uporaba prenosnih pravil ali pravil samodejnega posredovanja za kopiranje sporočil v nabiralnik storitve Exchange Online za potrebe dvojne dostave nista dovoljena. Če želite obdržati sporočila, dajte vsebino uporabnikov na čakanje na mestu ali pa sporočila shranite v zunanji ciljni dnevnik.
Pravilnik hranjenja nima nobenih omejitev glede trajanja – odvisno od poslovnih zahtev lahko sami nastavite, koliko časa želite obdržati sporočila.
Funkcija arhiviranja na mestu za Exchange Online (paket 2) omogoča neomejeno količino prostora za shranjevanje podatkov e-pošte za enega uporabnika. Za arhiviranje na mestu velja privzeta količinska omejitev, ki zadošča potrebam zmerne uporabe, vključno z uvozom pretekle e-pošte uporabnika. Če se morda zgodi, da uporabnik doseže to omejitev, je treba poklicati podporo za Office 365. Več informacij o arhiviranju najdete v razdelku Opis storitve Exchange Online .
Microsoft ponuja orodje PST Capture za samopostrežno množično nalaganje preteklih podatkov v funkcijo arhiva na mestu. Končni uporabniki ali skrbniki lahko uvozijo elemente iz datotek PST v funkcijo arhiva na mestu tudi z Outlookom. Če načrtujete selitev v Office 365, boste morda vsebino datotek PST uvozili v nabiralnike na mestu uporabe že pred selitvijo nabiralnikov v storitev Exchange Online. Vsi načini nalaganja preteklih podatkov so brezplačni.
Na voljo imate več možnosti:
 • Podatke tega uporabnika lahko izvozite v datoteko PST in jo shranite na mestu uporabe. Več informacij .
 • Podatke v nabiralniku tega uporabnika lahko ohranite tako, da uporabnika zadržite na mestu uporabe, nabiralnik pa označite kot neaktiven, kot je opisano tukaj . Za neaktiven nabiralnik ne potrebujete uporabnikove licence za naročnino.
 • Če ste strežnik Exchange Server ali storitev Exchange Online uvedli hibridno, lahko nabiralnik preselite nazaj na mesto uporabe. Kliknite tukaj , če želite izvedeti več o hibridnem uvajanju.
Kiosk Exchange Online je namenjen za uporabnike, ki ne potrebujejo številnih funkcij, saj nimajo dodeljenih računalnikov. Z naročnino dobite 2 GB prostora za shranjevanje v nabiralniku na uporabnika in spletni dostop prek programa Outlook Web App. Določne funkcije so za uporabnike paketa Kiosk onemogočene, vključno s pravili nabiralnika, javnimi mapami nabiralnika, nabiralniki mest, nabiralniki v skupni rabi in z dodeljenim dostopom do drugih nabiralnikov. Če želite več informacij, glejte Opis storitve Exchange Online .
Da, vse naročnine na Exchange Online, vključno s paketom Kiosk Exchange Online, v podjetju omogočajo zmogljivosti, kot so e-odkrivanje na mestu, vodenje dnevnika dogodkov, pravilniki o hranjenju po meri in vodilno filtriranje neželene pošte in zlonamerne programske opreme prek storitve Exchange Online Protection.
Zaščita za čas aktivnosti za pogodbe o ravneh storitev in geografske redundantnosti je za vse nabiralnike storitve Exchange Online (vključno z nabiralniki paketa Kiosk) enaka.
Če želite nabiralnik paketa Kiosk dati na zadržanje na mestu, morate nadgraditi na storitev Exchange Online (paket 2) ali kupiti dodatek arhiviranje Exchange Online za Exchange Online
Ne. Ko je naročnina za Kiosk dodeljena uporabniku, se neposredna sporočila in integracija podatkov o prisotnosti v programu Outlook Web App dezaktivira, tudi če ima uporabnik sklenjeno naročnino za Lync Online. Ker je dostop spletnih storitev strežnika Exchange do nabiralnikov paketa Kiosk blokiran, posodobitve podatkov o prisotnosti v Lyncovem koledarju in sporočila OOF ne bodo prikazani za uporabnike paketa Kiosk. Uporabnikom, ki potrebujejo takšno funkcionalnost, omogočite naročnino na Exchange Online (paket 1).
Da. V portalu za storitve Microsoft Online Services uporabniku lahko dodelite novo naročnino in odstranite staro. Tako boste samodejno posodobili zmogljivosti uporabnika v storitvi Exchange Online. Postopek nakupa novih in preklic starih naročnin se razlikuje – podrobnosti so zapisane v licenčnih pogodbah.
Da. V portalu za storitve Microsoft Online Services uporabniku lahko dodelite novo naročnino in odstranite staro. Tako boste samodejno posodobili zmogljivosti uporabnika v storitvi Exchange Online. Če želite kar se da enostaven prehod, iz nabiralnika uporabnika odstranite vsa zadržanja na mestu, preden mu dodelite novo naročnino. Postopek prehoda je sledeč:
 • Podatki nabiralnika: ohranijo se vsi podatki v nabiralniku uporabnika in arhivu. Če ima uporabnik v primarnem nabiralniku in arhivu več kot 50 GB podatkov, bo pretvorba uspela, toda nabiralnika ne bo mogoče licencirati, dokler uporabnik ne bo izbrisal presežene količine podatkov.
 • Zadržanje na mestu: zadržanje na mestu ostane omogočeno. Nabiralnika ne bo mogoče licencirati, dokler zadržanja na mestu ne boste počistili. Če uporabljate orodje za sinhronizacijo imenika Active Directory, lahko počistite zadržanje na mestu tako, da posodobite predmet imenika Active Directory.
 • Gostovana glasovna pošta: ta funkcija se za uporabnika samodejno onemogoči kot del prehoda.
Postopek nakupa novih in preklic starih naročnin se razlikuje – podrobnosti so zapisane v licenčnih pogodbah.
Da. V portalu za storitve Microsoft Online Services uporabniku lahko dodelite novo naročnino in odstranite staro. Tako boste samodejno posodobili zmogljivosti uporabnika v storitvi Exchange Online. Če želite kar se da enostaven prehod, izbrišite pravila nabiralnika uporabnika in obvestila SMS, preden mu dodelite novo naročnino. Postopek prehoda je tak:
 • Velikost nabiralnika: če presega 2 GB, dejanja ne bo mogoče izvesti.
 • Pravila nabiralnika: obstoječa pravila nabiralnika bodo še naprej veljala, toda ne bo jih mogoče urejati. Pokličite podporo za Office 365, naj za vas izbrišejo pravila uporabnika ter tako omogočijo, da bo nabiralnik ustrezal pogojem licenciranja.
 • Obvestila SMS: obstoječa obvestila SMS ne bodo izbrisana, ustvarjanje novih pa ni mogoče. Pokličite podporo za Office 365, naj izbrišejo obstoječa obvestila SMS in tako omogočijo, da bo nabiralnik ustrezal pogojem licenciranja.
Postopek nakupa novih in preklic starih naročnin se razlikuje – podrobnosti so zapisane v licenčnih pogodbah.
Če Exchange Server 2010 želite uporabljati le kot most med podedovanim okoljem na mestu uporabe za Exchange Server 2003/2007 in storitvijo Exchange Online, lahko zaprosite za »hibridno različico« ključa strežnika, s katerim boste licencirali strežnik.
Da. Hibridni ključ strežnika lahko uporabite za licenciranje več strežnikov, če se hibridni strežnik uporablja kot most (opisano zgoraj).
Ne. Exchange Sever 2013 vključuje izvorne hibridne zmogljivosti, tako da za vzpostavitev povezave med strežnikom Exchange Server 2013 v podjetju in storitvijo Exchange Online ne potrebujete hibridnega strežnika. Hibridna različica je namenjena le podjetjem, ki imajo nameščen Exchange Server 2007 ali Exchange Server 2010. Če imajo uporabniki strežnika Exchange Server 2010 nameščen zadnji servisni paket, lahko še naprej neposredno vzpostavljajo povezavo med podjetji in storitvijo Exchange Online in za to ne potrebujejo dodatnega hibridnega strežnika. Seveda lahko namestijo tudi hibridni strežnik za Exchange Server 2013. Uporabniki strežnika Exchange 2003 z nameščenim zadnjim servisnim paketom lahko še naprej uporabljajo hibridne strežnike za Exchange 2010, da vzpostavijo povezavo s storitvijo Exchange Online.
Zapis MX lahko v hibridnem okolju preusmerite v storitev Exchange Online. V tem primeru storitev Exchange Online Protection za uporabnike na mestu uporabe omogoči filtriranje neželene pošte in zlonamerne programske opreme za dohodno pošto, tako da potrebujejo naročnino na to storitev.
Preden namestite strežnike na mestu uporabe za Exchange Server 2013, je treba najemnika storitve Exchange Online (in po potrebi tudi nabiralnike arhiviranja Exchange Online) najprej v celoti posodobiti na novo izdajo storitve Exchange Online glede na Exchange Server 2013. Namestitev strežnika Exchange Server 2013 ne vključuje možnosti, s katero bi organizaciji preprečili, da preide v nepodprto stanje. Ko ste posodobili najemnika storitve Exchange Online ali če prvič vzpostavljate povezavo z novim okoljem storitve Exchange Online, lahko Exchange Server 2013 namestite šele, ko ste zadostili zahtevanim pogojem.
Če Exchange Server 2010 želite uporabljati le kot most med podedovanim okoljem na mestu uporabe za Exchange Server 2003/2007 in storitvijo Exchange Online, lahko zaprosite za »hibridno različico« ključa strežnika, s katerim boste licencirali strežnik. Če Exchange Server 2013 želite uporabljati le kot vezni člen med podedovanim okoljem na mestu uporabe za Exchange 2007/2010 in storitvijo Exchange Online, lahko zaprosite tudi za »hibridno različico« ključa strežnika, s katerim boste licencirali strežnik.
{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"}]}