Pogosta vprašanja glede licenciranja Exchangea

V razdelku s pogostimi vprašanji lahko poiščete odgovore na pogosta vprašanja o licenciranju Exchangea.

Preizkusite ali kupite

Prehod med različicami strežnika Exchange Server

Pokaži vse

Ne. Od strežnika Exchange Server 2003 naprej licenca za Outlookovega odjemalca ni več vključena v nobeno licenco CAL za Exchange (licenca za dostop do odjemalcev). Kupiti jo morate posebej za Exchange Server 2016. Z licenco Exchange Server 2016 Standard CAL pridobite pravice za dostop do e-pošte, koledarja, stikov in opravil prek programa Outlook v spletu ali prenosne naprave s protokolom Exchange ActiveSync.

Cenik in licenciranje strežnikov

Pokaži vse

Ne. Tako licenco Standard kot tudi Enterprise CAL lahko uporabite s poljubno izdajo strežnika.

Licenco strežnika potrebujete za vsak primerek strežnika Exchange Server 2016 – ne glede na to, ali imate strežnik nameščen v fizičnem ali navideznem računalniku. Več informacij o podpori za virtualizacijo.

Ne. Zunanji uporabniki za dostop do strežnika Exchange Server 2016 ne potrebujejo licenc CAL. Standardna funkcionalnost Exchangea za zunanje uporabnike je vključena v licenco za Exchange Server 2016.

Stranke lahko še naprej licencirajo Exchange Server 2016 z licencami CAL glede na uporabnika ali napravo. Če ima namizje v skupni rabi več uporabnikov, ki ne dostopajo posamično do strežnika Exchange z drugih mest, denimo s svojega domačega računalnika, potem zadostuje licenca CAL za eno napravo.

Da. Več informacij o tem najdete v razdelku Zahteve za strežnik Exchange Server 2016.

Stranke pridobijo funkciji arhiva na mestu uporabe in zadržanja na mestu prek storitve Exchange Online Archiving za Exchange Server in lahko pridobijo dodatno varnost prek storitve Exchange Online Protection. Vse ostale funkcije premium so na voljo le z licenco Enterprise CAL ali E-CAL Suite.

Da. Stranke plačajo letno naročnino za storitev Exchange Online Protection, da zaščitijo uporabnike pred virusi in neželeno pošto, ter preprečitev izgube podatkov v storitvi Exchange Online (s skupnim imenom »storitve«). Stranke lahko izberejo tudi, ali želijo kupiti licenco Exchange Enterprise CAL brez storitev – če npr. ne potrebujejo preprečitve izgube podatkov ali protivirusne zaščite in zaščite pred neželeno pošto.

Če ste licenco kupili v načinu »Odprto«, je licenca Exchange Enterprise CAL na voljo s storitvami ali brez storitev. Če ste licenco kupili v načinu »Izberi«, imate na voljo dve možnosti. Lahko se odločite le za licenco (L-only) in pridobite licenco CAL brez programa Software Assurance ali storitev. Če pa želite program Software Assurance (L&SA), morate kupiti tudi storitve.

Cenik in licenciranje za Exchange Online

Pokaži vse

Exchange Online se licencira prek naročniškega modela, za katerega vsak uporabnik potrebuje licenco naročnine za uporabnika. Na voljo so tri vrste naročnin: Kiosk Exchange Online, Exchange Online (paket 1) in Exchange Online (paket 2). Te naročnine lahko kupite ločeno ali kot del paketa Office 365, ki vključuje SharePoint Online, Skype za podjetja Online in Office ProPlus.

Če želite primerjati različne pakete, si oglejte Primerjava paketov za Exchange Online. Če pa želite več podrobnosti, si oglejte Opis storitve Exchange Online.

Ne. Nabiralniki sredstev, vključno z nabiralniki sob in nabiralniki opreme, so posebna vrsta nabiralnikov, ki jih prejmete brezplačno kot del storitve Exchange Online. Število naročnin za konferenčne sobe ni omejeno.

Ne. Nabiralniki v skupni rabi nimajo poverilnic za vpis, tako da do njih lahko dostopajo le licencirani uporabniki z dodeljenim dostopom (»poln dostop do nabiralnika«, »pošlji kot« ali »pošlji v imenu«). Uporabniki paketa Kiosk Exchange Online nimajo pooblaščenega dostopa, tako da ne morejo dostopati do nabiralnikov v skupni rabi.

Nabiralniki v skupni rabi ne omogočajo funkcije osebnega arhiva ali zmogljivosti pravnega zadržanja. Če potrebujete ti dve funkciji, kupite naročnino na Exchange Online (paket 1 ali paket 2) in jo dodelite nabiralniku v skupni rabi.

Število nabiralnikov v skupni rabi ni omejeno.

Če želite omogočiti arhiv na mestu uporabe, morate nabiralnik v skupni rabi dodeliti bodisi naročnini Exchange Online (paket 1) s funkcijo Arhiviranje Exchange Online bodisi naročnini Exchange Online (paket 2). Nabiralnika v skupni rabi ni mogoče uporabiti za arhiviranje e-pošte v podjetju, razen za sporočila, ki so bila poslana iz nabiralnika v skupni rabi ali prejeta v nabiralnik v skupni rabi.

Arhiv na mestu uporabe lahko uporabljate le za arhiviranje pošte za enega uporabnika ali entiteto, za katero je uporabljena licenca. Arhiva na mestu uporabe ni dovoljeno uporabljati za shranjevanje e-pošte več uporabnikov ali entitet. Skrbniki za IT na primer ne morejo ustvarjati nabiralnikov v skupni rabi, nakar bi uporabniki nabiralnik v skupni rabi kopirali (prek možnosti »Kp« ali prenosnega pravila) izrecno za namen arhiviranja.

Če želite omogočiti funkcijo zadržanja na mestu, morate nabiralniku v skupni rabi dodeliti naročnino za Exchange Online (paket 2).

Da. Za te nabiralnike potrebujete naročnino. Izbirate lahko med različnimi vrstami naročnine, in sicer: Kiosk Exchange Online, Exchange Online (paket 1 ali paket 2).

Ne. Več informacij o nabiralnikih s funkcijo iskanja z odkrivanjem najdete v razdelku Ustvarjanje nabiralnika z odkrivanjem za shranjevanje rezultatov iskanja.

Nabiralniki z javnimi mapami so na voljo za uporabnike z naročninami na Exchange Online (paket 1 ali paket 2). Za uporabnike paketa Kiosk Exchange Online pa nabiralniki z javnimi mapami niso na voljo.

Ne. Vodenje dnevnika dogodkov in uporaba prenosnih pravil ali pravil samodejnega posredovanja za kopiranje sporočil v nabiralnik storitve Exchange Online za potrebe dvojne dostave nista dovoljena. Če želite obdržati sporočila, za vsebino uporabnikov izberite zadržanje na mestu ali pa sporočila shranite v zunanji ciljni dnevnik dogodkov.

Pravilnik o hranjenju nima nobenih omejitev glede trajanja. Glede na poslovne potrebe lahko sami nastavite trajanje hranjenja.

Funkcija arhiva na mestu uporabe za Exchange Online (paket 2) omogoča neomejeno količino prostora za shranjevanje podatkov e-pošte za enega uporabnika. Za arhiv na mestu uporabe velja privzeta količinska omejitev, ki zadošča potrebam zmerne uporabe, vključno z uvozom pretekle e-pošte uporabnika. Če se morda zgodi, da uporabnik doseže to omejitev, je treba poklicati podporo za Office 365. Če želite več informacij o arhiviranju, si oglejte podrobnosti v članku Opis storitve Exchange Online.

Na voljo je več možnosti:

  • Podatke tega uporabnika lahko izvozite v datoteko PST in jo shranite na mestu uporabe.
  • Podatke v nabiralniku tega uporabnika lahko ohranite tako, da za uporabnika uporabite zadržanje na mestu, nabiralnik pa označite kot neaktiven, kot je opisano tukaj. Za neaktiven nabiralnik ne potrebujete uporabniške licence za naročnino.
  • Če ste strežnik Exchange Server in storitev Exchange Online uvedli hibridno, lahko nabiralnik preselite nazaj na mesto uporabe. Več informacij o hibridnih uvajanjih najdete tukaj.

Kiosk Exchange Online je namenjen za uporabnike, ki ne potrebujejo številnih funkcij, ker nimajo dodeljenih računalnikov. Z naročnino prejmete 2 GB prostora za shranjevanje v nabiralniku na uporabnika in spletni dostop prek programa Outlook Web App. Določne funkcije so za uporabnike paketa Kiosk onemogočene, vključno s pravili nabiralnika, javnimi mapami nabiralnika, nabiralniki mest, nabiralniki v skupni rabi in z dodeljenim dostopom do drugih nabiralnikov. Če želite več informacij, si oglejte Opis storitve Exchange Online.

Da, vse naročnine na Exchange Online, vključno s paketom Kiosk Exchange Online, v podjetju omogočajo zmogljivosti, kot so e-odkrivanje na mestu, vodenje dnevnika dogodkov, pravilniki o hranjenju po meri in vodilno filtriranje neželene pošte in zlonamerne programske opreme prek storitve Exchange Online Protection.

Zaščita za čas aktivnosti za pogodbe o ravneh storitev in geografske redundantnosti je za vse nabiralnike storitve Exchange Online (vključno z nabiralniki paketa Kiosk) enaka.

Če želite nabiralnik paketa Kiosk dati na zadržanje na mestu, morate nadgraditi na storitev Exchange Online (paket 2) ali kupiti dodatek Exchange Online Archiving za Exchange Online.

Ne. Ko je naročnina na Kiosk dodeljena uporabniku, so neposredna sporočila in integracija podatkov o prisotnosti v programu Outlook v spletu deaktivirani, tudi če ima uporabnik naročnino za Skype za podjetja Online. Ker je dostop spletnih storitev programa Exchange do nabiralnikov paketa Kiosk blokiran, posodobitve podatkov o prisotnosti v koledarju storitve Skype za podjetja in e-poštna sporočila OOF ne bodo prikazani za uporabnike paketa Kiosk. Uporabnikom, ki potrebujejo takšne funkcije, omogočite naročnino na Exchange Online (paket 1).

V portalu za storitve Microsoft Online Services uporabniku lahko dodelite novo naročnino in odstranite staro. Tako boste samodejno posodobili zmogljivosti uporabnika v storitvi Exchange Online. Postopek nakupa novih in preklic starih naročnin se razlikuje – podrobnosti so zapisane v licenčnih pogodbah.

Da. V portalu za storitve Microsoft Online Services uporabniku lahko dodelite novo naročnino in odstranite staro. Tako boste samodejno posodobili zmogljivosti uporabnika v storitvi Exchange Online. Če želite kar se da nemoten prehod, iz nabiralnika uporabnika odstranite vsa zadržanja na mestu, preden mu dodelite novo naročnino. Postopek prehoda je sledeč:

  • Podatki nabiralnika: ohranijo se vsi podatki v nabiralniku uporabnika in arhivu. Če ima uporabnik v primarnem nabiralniku in arhivu več kot 50 GB podatkov, bo pretvorba uspešna, toda nabiralnika ne bo mogoče licencirati, dokler uporabnik ne bo izbrisal presežene količine podatkov.
  • Zadržanje na mestu: če je za nabiralnik omogočeno zadržanje na mestu, ostane zadržanje na mestu omogočeno. Nabiralnika ne bo mogoče licencirati, dokler zadržanja na mestu ne boste počistili. Če uporabljate orodje za sinhronizacijo imenika Active Directory, lahko počistite zadržanje na mestu tako, da posodobite predmet imenika Active Directory, sicer morate klicati podporo, da ga počisti.
  • Gostovan telefonski predal: ta funkcija je za uporabnika samodejno onemogočena kot del prehoda.

Postopek nakupa novih in preklica starih naročnin se razlikuje. Podrobnosti so zapisane v licenčnih pogodbah.

Da. V portalu za storitve Microsoft Online Services uporabniku lahko dodelite novo naročnino in odstranite staro. Tako boste samodejno posodobili zmogljivosti uporabnika v storitvi Exchange Online. Če želite kar se da nemoten prehod, izbrišite uporabnikova pravila nabiralnika in obvestila SMS, preden mu dodelite novo naročnino. Postopek prehoda je sledeč:

  • Velikost nabiralnika: če velikost presega 2 GB, dejanja ne bo mogoče izvesti.
  • Pravila nabiralnika: obstoječa pravila nabiralnika bodo še naprej veljala, toda ne bo jih mogoče urejati. Pokličite podporo za Office 365, naj izbrišejo pravila uporabnika ter tako omogočijo, da bo nabiralnik ustrezal pogojem licenciranja.
  • Obvestila SMS: obstoječa obvestila SMS ne bodo izbrisana, ustvarjanje novih pa ni mogoče. Pokličite podporo za Office 365, naj izbriše uporabnikova obstoječa obvestila SMS in tako omogoči, da bo nabiralnik ustrezal pogojem licenciranja.

Postopek nakupa novih in preklica starih naročnin se razlikuje. Podrobnosti so zapisane v licenčnih pogodbah.

Če želite Exchange Server 2010 uporabljati le kot most med podedovanim okoljem na mestu uporabe za Exchange Server 2003/2007 in storitvijo Exchange Online, lahko zaprosite za »hibridno različico« ključa strežnika, s katerim boste licencirali strežnik.

Da. Hibridno različico ključa strežnika lahko uporabite za licenciranje več strežnikov, če se hibridni strežnik uporablja tako, kot je opisano v zgornjih priporočilih.

Ne. Exchange Server 2016 vključuje izvorne hibridne zmogljivosti, tako da za vzpostavitev povezave med strežnikom Exchange Server 2016 v podjetju in storitvijo Exchange Online ne potrebujete hibridnega strežnika. Hibridna različica je namenjena le podjetjem, ki imajo nameščen Exchange Server 2007 ali Exchange Server 2010. Če imajo uporabniki strežnika Exchange Server 2010 nameščen zadnji servisni paket, lahko še naprej neposredno vzpostavljajo povezavo med podjetji in storitvijo Exchange Online in za to ne potrebujejo dodatnega hibridnega strežnika. Lahko pa namestijo tudi hibridni strežnik za Exchange Server 2016. Uporabniki strežnika Exchange 2003 z nameščenim zadnjim servisnim paketom lahko še naprej uporabljajo hibridne strežnike za Exchange 2010, da vzpostavijo povezavo s storitvijo Exchange Online.

Novi ključ izdelka lahko vnesete s tehnologijo PowerShell.

Zapis MX lahko s hibridnim uvajanjem preusmerite v storitev Exchange Online. V tem primeru storitev Exchange Online Protection za uporabnike na mestu uporabe omogoči filtriranje neželene pošte in zlonamerne programske opreme za dohodno pošto, tako da ti uporabniki potrebujejo naročnino na to storitev.

Preden namestite strežnike na mestu uporabe za Exchange Server 2016, je treba najemnika storitve Exchange Online (in po potrebi tudi nabiralnike arhiviranja Exchange Online) najprej v celoti posodobiti na novo izdajo storitve Exchange Online glede na Exchange Server 2016. Namestitev strežnika Exchange Server 2016 vključuje možnost, s katero organizaciji preprečite, da preide v nepodprto stanje. Ko posodobite najemnika storitve Exchange Online ali če prvič vzpostavljate povezavo z novim okoljem storitve Exchange Online, lahko Exchange Server 2016 namestite šele, ko izpolnite zahtevane pogoje.

Če želite Exchange Server 2010 uporabljati le kot most med podedovanim okoljem na mestu uporabe za Exchange Server 2003/2007 in storitvijo Exchange Online, lahko zaprosite za »hibridno različico« ključa strežnika, s katerim boste licencirali strežnik. Če želite Exchange Server 2016 uporabljati le kot most med podedovanim okoljem na mestu uporabe za Exchange 2007/2010 in storitvijo Exchange Online, lahko zaprosite tudi za »hibridno različico« ključa strežnika, s katerim boste licencirali strežnik.