LICENČNA POGODBA ZA MICROSOFTOVO PROGRAMSKO OPREMO

PROGRAMSKA OPREMA ZA NAMIZNE PROGRAME SISTEMA MICROSOFT OFFICE 2013

Kateri od naslednjih dveh ločenih sklopov licenčnih pogojev velja za vas, ugotovite tako, da preverite oznako licence. Le-ta je natisnjena na ključu izdelka ali pa je navedena na potrdilu o pristnosti oziroma na strani za prenos, če ste programsko opremo pridobili prek spleta. Če je vaša oznaka »FPP«, »Retail« ali »PIPC«, potem za vas veljajo maloprodajni licenčni pogoji. Če je vaša oznaka »OEM«, potem za vas veljajo licenčni pogoji OEM. Če potrebujete pomoč, obiščite microsoft.com/office/eula , kjer boste lahko ugotovili, katero licenco imate.

MALOPRODAJNI LICENČNI POGOJI

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali Microsoft Office 2013. To je licenčna pogodba med vami in družbo Microsoft Corporation (ali enim od njenih lastniško povezanih podjetij – odvisno od tega, kje živite), v kateri so opisane vaše pravice za uporabo programske opreme Office 2013. Za lažje razumevanje smo pogodbo razdelili na dva dela. V prvem delu so opisani uvodni pogoji, sledijo pa Dodatni pogoji in Omejeno jamstvo, ki vključujejo več podrobnosti. Pregledati morate celotno pogodbo, vključno z morebitnimi pogoji, do katerih vodijo povezave, saj so vsi pogoji pomembni in skupaj sestavljajo to pogodbo, ki velja za vas. Pogoje, do katerih vodijo povezave, lahko pogledate tako, da prilepite povezavo naprej v okno brskalnika. V DODATNE POGOJE JE VKLJUČENA ZAVEZUJOČA ARBITRAŽNA KLAVZULA IN ODPOVED SKUPINSKE TOŽBE. ČE ŽIVITE V ZDA, TO VPLIVA NA VAŠE PRAVICE PRI REŠEVANJU SPOROV Z MICROSOFTOM, ZATO JIH MORATE NATANČNO PREBRATI.
S SPREJEMOM TE POGODBE ALI Z UPORABO PROGRAMSKE OPREME SE STRINJATE Z VSEMI TEMI POGOJI IN DAJETE SOGLASJE ZA PRENOS DOLOČENIH PODATKOV MED AKTIVIRANJEM IN ZA SPLETNE FUNKCIJE PROGRAMSKE OPREME. ČE TEH POGOJEV NE SPREJMETE IN NE RAVNATE SKLADNO Z NJIMI, PROGRAMSKE OPREME ALI FUNKCIJ NE SMETE UPORABLJATI. V tem primeru jo morate vrniti prodajalcu ali tja, kjer ste kupili licenco za programsko opremo, da vam vrnejo kupnino ali odobrijo dobroimetje.
Kako lahko uporabljam programsko opremo? Programske opreme ali vašega izvoda programske opreme ne prodajamo, ampak ju samo licenciramo. V okviru naše licence vam podeljujemo pravico, da namestite in izvajate ta en izvod v enem računalniku (licencirani računalnik), kjer ga lahko uporablja ena oseba naenkrat, vendar samo če ravnate v skladu s pogoji te pogodbe. Naša licenca za programsko opremo je trajno dodeljena licenciranemu računalniku. Glejte Dodatne pogoje za licence in pogoje, ki veljajo za določene države, različice z omejenimi pravicami in posebne izdaje programske opreme. Komponente programske opreme so licencirane kot ena sama enota. Ne smete jih ločevati ali virtualizirati in jih nameščati v različne računalnike. Programska oprema lahko vključuje več kot eno različico (kot sta 32-bitna in 64-bitna), hkrati pa lahko namestite in uporabljate samo eno različico. Razen dovoljene uporabe, ki je opisana v razdelku »Oddaljeni dostop« v nadaljevanju, ta licenca velja za neposredno uporabo programske opreme samo prek vhodnih mehanizmov licenciranega računalnika, kot je tipkovnica, miška ali zaslon, občutljiv na dotik. Ne daje dovoljenja za namestitev programske opreme v strežnik ali za uporabo s strani ali prek drugih računalnikov ali naprav, ki so povezane s strežnikom prek notranjega ali zunanjega omrežja. Programska oprema prav tako ni licencirana za komercialno gostovanje. Več informacij o scenarijih z več uporabniki in virtualizaciji poiščite v Dodatnih pogojih.
Kako pridobim varnostno kopijo? Varnostno kopijo programske opreme lahko naročite ali prenesete prek microsoft.com/office/backup . Ustvarite lahko eno varnostno kopijo nosilca podatkov s programsko opremo. Uporabite jo lahko samo za vnovično namestitev programske opreme v licencirani računalnik.
Ali lahko programsko opremo prenesem v drug računalnik ali jo dodelim drugemu računalniku? Programske opreme ne smete prenesti v drug računalnik ali drugemu uporabniku. Programsko opremo lahko prenesete neposredno tretji osebi samo tako, kot je nameščena v licenciranem računalniku, z nalepko s potrdilom o pristnosti in s to pogodbo. Pred prenosom se mora pridobitelj strinjati, da za prenos in uporabo programske opreme velja ta pogodba. Obdržati ne smete nobenega izvoda.
ČE ŽIVITE V NEMČIJI, ZGORNJE DOLOČILO (Ali lahko programsko opremo prenesem v drug računalnik ali jo dodelim drugemu računalniku?) ZA VAS NE VELJA. Zamenja ga naslednje besedilo: Morebitni prenos programske opreme in pravice za uporabo programske opreme tretji osebi mora biti skladen z zakonskimi določili.
Kako deluje internetno aktiviranje? Aktiviranje poveže uporabo programske opreme z določenim računalnikom ali napravo. Med aktiviranjem se bo programska oprema samodejno povezala z Microsoftom ali njegovim lastniško povezanim podjetjem, da bo preverila, ali je licenca povezana z licenciranim računalnikom. Ta postopek se imenuje »aktiviranje«. Ker je aktiviranje namenjeno prepoznavanju nepooblaščenih sprememb funkcij licenciranja ali aktiviranja programske opreme ter drugemu preprečevanju nepooblaščene uporabe programske opreme, ko poteče čas, ko je treba aktivirati programsko opremo, nimate več pravice do njene uporabe in aktiviranja ne smete obiti ali se mu drugače izogniti. Če v času, ko je treba aktivirati programsko opremo, niste vnesli ključa izdelka, bo večina funkcij programske opreme prenehala delovati.
Ali programska oprema zbira moje osebne podatke? Če svoj računalnik povežete s spletom, se lahko nekatere funkcije programske opreme povežejo z Microsoftovimi računalniškimi sistemi ali računalniškimi sistemi ponudnikov storitev in tako pošljejo ali prejmejo informacije. Obvestila morda ne boste prejeli vsakič, ko se povežejo. Če se odločite za uporabo katere koli od teh funkcij, se strinjate s pošiljanjem ali prejemanjem teh informacij, kadar uporabljate to funkcijo. Številne od teh funkcij lahko izklopite ali pa se odločite, da jih ne boste uporabljali.
Kako uporabljamo vaše podatke? Pri Microsoftu podatke, ki jih zberemo prek funkcij programske opreme, uporabljamo za nadgradnjo ali popravke programske opreme ter izboljšanje izdelkov in storitev na druge načine. V nekaterih primerih jih posredujemo tudi drugim. Ustreznim prodajalcem strojne in programske opreme na primer posredujemo poročila o napakah, da lahko na podlagi teh informacij izboljšajo delovanje svojih izdelkov z Microsoftovimi izdelki. Strinjate se, da lahko informacije uporabljamo in razkrivamo, kot je opisano v naši Izjavi o zasebnosti na .
Za kaj velja ta pogodba? Ta pogodba se nanaša na programsko opremo, nosilce podatkov, na katerih ste prejeli programsko opremo, ter tudi na vse Microsoftove posodobitve, dodatke in storitve za programsko opremo, razen če zanje veljajo drugi pogoji.
Ali so stvari, ki jih s programsko opremo ne smem narediti? Da. Ker je programska oprema licencirana in se ne prodaja, si Microsoft pridržuje vse pravice (kot so pravice, za katere veljajo zakoni o intelektualni lastnini), ki niso izrecno podeljene v tej pogodbi. Predvsem pa vam ta licenca ne daje nobenih pravic do sledečega, zato ne smete: ločeno uporabljati ali virtualizirati funkcij programske opreme, objavljati, kopirati (razen dovoljene varnostne kopije), dajati v najem, zakup ali posojati programske opreme; prenašati programske opreme (razen kot to dovoljuje ta pogodba), poskušati obiti ukrepe tehnične zaščite v programski opremi, izvajati obratnega inženirstva, povratnega prevajanja ali obratnega zbiranja programske opreme, razen če je to dovoljeno z zakoni države, kjer živite, kljub temu da to z našo pogodbo ni dovoljeno. V tem primeru lahko naredite samo to, kar dovoljujejo vaši zakoni. Kadar uporabljate internetne funkcije, teh funkcij ne smete uporabljati na noben način, ki bi lahko oviral njihovo uporabo s strani katerekoli druge osebe, ali na nepooblaščen način poskušati pridobiti dostopa do katerekoli storitve, podatkov, računa ali omrežja.
Kaj pa nadgradnja ali pretvarjanje programske opreme? Če programsko opremo, ki je zajeta v tej pogodbi, namestite kot nadgradnjo ali pretvorbo svoje obstoječe programske opreme, potem nadgradnja ali pretvorba zamenja izvirno programsko opremo, ki jo nadgrajujete ali pretvarjate. Po nadgradnji ne obdržite nobenih pravic do izvirne programske opreme in je ne smete več uporabljati ali prenašati na kakršen koli način. Ta pogodba ureja vaše pravice za uporabo programske opreme za nadgradnjo in nadomešča pogodbo za programsko opremo, ki ste jo nadgradili.

DODATNI POGOJI

 • 1. LICENČNE PRAVICE IN SCENARIJI Z VEČ UPORABNIKI
  • 1. Računalnik. V tej pogodbi izraz »računalnik« pomeni sistem strojne opreme (fizični ali navidezni) z napravo za shranjevanje, v kateri je mogoče izvajati programsko opremo. Particija ali rezina strojne opreme se šteje kot računalnik.
  • 2. Več povezav ali združene povezave. Strojne ali programske opreme ne smete uporabljati za multipleksiranje ali združevanje povezav in več uporabnikom ali več računalnikom ali napravam ne smete dovoliti dostopa ali uporabe programske opreme neposredno prek licenciranega računalnika.
  • 3. Uporaba v navideznem okolju. Če uporabite programsko opremo za virtualizacijo, vključno s tehnologijo Hyper-V za odjemalca, s katero ustvarite enega ali več navideznih računalnikov v enem sistemu računalniške strojne opreme, se za namene te pogodbe vsak navidezen računalnik in fizičen računalnik šteje kot ločen računalnik. Ta licenca vam omogoča namestitev enega samega izvoda programske opreme za uporabo v enem računalniku, ne glede na to, ali je računalnik fizičen ali navidezen. Če želite programsko opremo uporabljati v več kot enem računalniku, morate pridobiti ločene izvode programske opreme in ločeno licenco za vsak izvod. Vsebina, zaščitena s tehnologijo za upravljanje digitalnih pravic ali drugo tehnologijo za šifriranje celotnega diskovnega pogona, je lahko v navideznem okolju manj varna.
  • 4. Oddaljeni dostop. Uporabnik, ki primarno uporablja licencirani računalnik, je »primarni uporabnik«. Primarni uporabnik lahko dostopa do programske opreme, ki je nameščena v licencirani napravi, in jo uporablja oddaljeno prek katere koli druge naprave, v kolikor programske opreme, ki je nameščena v licencirani napravi, hkrati ne-oddaljeno ne uporablja drug uporabnik. Izjemoma lahko istočasen dostop do programske opreme dovolite drugim samo, da vam zagotovijo tehnično podporo.
 • 2. ZAVEZUJOČA ARBITRAŽA IN ODPOVED PRAVICI DO SKUPINSKE TOŽBE
  • 1. Uporaba. Ta razdelek B velja za vse spore, RAZEN ZA SPORE, KI SO POVEZANI Z UVELJAVLJANJEM ALI VELJAVNOSTJO VAŠIH ALI MICROSOFTOVIH PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE ALI PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE NAŠIH DAJALCEV LICENCE. Spor pomeni kakršen koli spor, dejanje ali drugo nesoglasje med vami in Microsoftom glede programske opreme (vključno z njeno ceno) ali te pogodbe, ki izvira iz pogodbe, jamstva, nepogodbene odškodninske odgovornosti, statuta, predpisa, odloka ali kakršne koli druge pravne ali pravične osnove. »Spor« bo imel najširši možni pomen, ki je zakonsko dovoljen.
  • 2. Obvestilo o sporu. V primeru spora morata vi ali Microsoft drug drugemu posredovati obvestilo o sporu, ki je pisna izjava z imenom, naslovom in podatki za stik o pogodbeni stranki, ki ga daje, dejstvi, iz katerih spor izhaja, in zahtevano odškodnino. Obvestilo o sporu morate poslati po pošti na naslov Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Obrazec je na voljo na naslovu . Microsoft bo morebitno obvestilo o sporu poslal po pošti na vaš naslov, če ga imamo, v nasprotnem primeru pa na vaš e-poštni naslov. Vi in Microsoft boste morebitne spore poskušali rešiti z neformalnim pogajanjem v roku 60 dni od dneva, ko je bilo obvestilo o sporu poslano. Po 60 dneh lahko vi ali Microsoft začneta arbitražo.
  • 3. Sodišče za majhne spore. Spore lahko rešujete tudi na sodišču za majhne spore v svoji državi stalnega prebivališča ali v okraju King v zvezni državi Washington, če spor ustreza vsem zahtevam za obravnavo na sodišču za majhne spore. Tožbe na sodišču za majhne spore so mogoče ne glede na to, ali ste se najprej pogajali neformalno.
  • 4. ZAVEZUJOČA ARBITRAŽA. ČE VI IN MICROSOFT KATEREGA KOLI SPORA NE BOSTE REŠILI Z NEFORMALNIM POGAJANJEM ALI NA SODIŠČU ZA MAJHNE SPORE, BODO VSI DRUGI POSKUSI REŠEVANJA SPORA POTEKALI IZKLJUČNO Z ZAVEZUJOČO ARBITRAŽO. ODPOVEDUJETE SE PRAVICI ZA SPROŽITEV (ALI SODELOVANJE KOT POGODBENA STRANKA ALI ČLAN SKUPINSKE TOŽBE) VSEH SPOROV NA SODIŠČU PRED SODNIKOM ALI POROTO. Namesto tega se bodo vsi spori reševali pred nevtralnim arbitrom, katerega odločitev bo dokončna, razen omejene pravice do pritožbe po ameriškem zakonu Federal Arbitration Act (Zvezni zakon o arbitraži). Katero koli sodišče, ki je pristojno za pogodbeni stranki, lahko uveljavi razsodnikovo odločbo.
  • 5. ODPOVED SKUPINSKE TOŽBE. VSI POSTOPKI ZA REŠEVANJE ALI SPROŽITEV SPOROV V KAKRŠNI KOLI OBLIKI BODO POTEKALI IZKLJUČNO INDIVIDUALNO. NITI VI NITI MICROSOFT NE BOSTA POSKUŠALA REŠEVATI SPOROV S SKUPINSKO TOŽBO, SPLOŠNO TOŽBO Z ZASEBNIM ODVETNIKOM ALI KAKRŠNIM KOLI DRUGIM POSTOPKOM, V KATEREM ENA OD POGODBENIH STRANK NASTOPA ALI PREDLAGA, DA BI NASTOPALA KOT ZASTOPNICA. NOBENA ARBITRAŽA ALI POSTOPEK NE BOSTA ZDRUŽENA Z DRUGIM BREZ PREDHODNE PISNE PRIVOLITVE VSEH POGODBENIH STRANK V VSE ZADEVNE ARBITRAŽE ALI POSTOPKE.
  • 6. Arbitražni postopek, stroški, pristojbine in pobude. Za arbitražo bo pristojno Ameriško arbitražno združenje (American Arbitration Association – AAA), potekala pa bo v skladu z njegovimi pravili za trgovinsko arbitražo (Commercial Arbitration Rules) in v številnih primerih v skladu z dodatnimi postopki za spore, ki so povezani s potrošniki (Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes). Če želite več informacij, obiščite spletno mesto adr.org ali pokličite 1-800-778-7879. V primeru spora, ki vključuje 75.000 USD ali manj, vam bo Microsoft nemudoma povrnil stroške za vložitev ter plačal pristojbine za AAA in arbitra. Vi in Microsoft se strinjate s pogoji, ki veljajo za postopke, pristojbine in pobude, ki jih najdete na naslovu . Če želite spor predložiti arbitraži, združenju AAA posredujte obrazec . Strinjate se, da boste spor predložili arbitraži samo v svoji državi stalnega prebivališča ali v okraju King v zvezni državi Washington. Microsoft se strinja, da bo spor predložili arbitraži samo v vaši državi stalnega prebivališča.
  • 7. Zahtevke ali spore je treba vložiti v roku enega leta. Do mere, ki jo dovoljuje zakonodaja, je treba vse zahtevke ali spore po tej pogodbi, za katere velja razdelek B, pred sodišče za majhne spore (razdelek B.3) ali pred arbitražo (razdelek B.4) vložiti v roku enega leta. Rok enega leta prične teči z dnem, ko bi bilo zahtevek ali spor mogoče vložiti prvič. Če takšnega zahtevka ali spora ne vložite v roku enega leta, uveljavljanje trajno preneha.
  • 8. Ločljivost. Če se ugotovi, da je odpoved skupinske tožbe v razdelku B.5 nezakonita ali neuveljavljiva, kar zadeva celotni spor ali nekatere njegove dele, potem razdelek B (arbitraža) za te dele ne bo veljal. V tem primeru bodo ti deli ločeni in obravnavani pred sodiščem, ostali deli pa se bodo predložili arbitraži. Če se ugotovi, da je katero koli drugo določilo razdelka B nezakonito ali neuveljavljivo, bo to določilo ločeno, ostali del razdelka B pa bo ostal v polni veljavi in izvršljiv.
 • 3. UPORABA ZAKONA
  • Za vse zahtevke in spore po tej pogodbi, vključno z zahtevki zaradi kršitve pogodbe in zahtevki po zakonih zveznih držav o varstvu potrošnikov, o nelojalni konkurenci in o naznačenem jamstvu, za neupravičeno obogatitev in nepogodbeno odškodninsko odgovornost velja zakonodaja zvezne države ali države, v kateri živite. Če ste programsko opremo pridobili v katerikoli drugi državi, veljajo zakoni te države. Ta pogodba opisuje nekatere zakonske pravice. Po zakonodaji, ki velja v vaši zvezni državi ali državi, pa imate lahko tudi druge pravice, vključno s pravicami potrošnikov. Pravice imate lahko tudi glede na osebo, od katere ste pridobili programsko opremo. Ta pogodba ne spreminja teh drugih pravic, če tega ne dovoljuje zakonodaja, ki velja v vaši zvezni državi ali državi.
 • 4. AKTIVIRANJE
  • 1. Več o tem, kako deluje aktiviranje. Med aktiviranjem bo programska oprema Microsoftu poslala podatke o programski opremi in vašem računalniku. Med te podatke spadajo različica, različica licence, jezik in ključ jezika programske opreme, naslov internetnega protokola računalnika in podatki, pridobljeni iz konfiguracije strojne opreme računalnika. Če želite več informacij o aktiviranju, glejte microsoft.com/piracy/activation.mspx . Če ima licencirani računalnik vzpostavljeno povezavo z internetom, bo programska oprema za aktiviranje samodejno vzpostavila povezavo z Microsoftom. Programsko opremo lahko prek interneta ali telefona aktivirate tudi ročno. V vsakem primeru boste morda morali plačati stroške internetnih ali telefonskih storitev.
  • 2. Ponovno aktiviranje. Če spremenite komponente ali programsko opremo v računalniku, boste morda morali programsko opremo ponovno aktivirati.
  • 3. Napaka pri aktiviranju. Če se med spletnim aktiviranjem ugotovi, da so funkcije za licenciranje ali aktiviranje programske opreme ponarejene ali niso ustrezno licencirane, aktiviranje ne bo uspelo. Programska oprema vas bo obvestila, če nameščeni izvod programske opreme ni ustrezno licenciran. Poleg tega boste prejeli opozorila o tem, da morate pridobiti ustrezno licenciran izvod programske opreme.
  • 4. Posodobitve in nadgradnje. Posodobitve ali nadgradnje programske opreme lahko pridobite le pri Microsoftu ali pooblaščenih virih. Nekatere nadgradnje, podpora in druge storitve so lahko na voljo le uporabnikom originalne Microsoftove programske opreme. Dodatne informacije o ugotavljanju, ali uporabljate originalno Microsoftovo programsko opremo, so na voljo na spletnem mestu howtotell.com .
 • 5. SPLETNE FUNKCIJE; ZASEBNOST
  • Spodaj navedene funkcije programske opreme uporabljajo internetne protokole, ki Microsoftu (ali njegovim dobaviteljem ali ponudnikom storitev) pošiljajo podatke o računalniku, na primer naslov internetnega protokola, vrsto operacijskega sistema, brskalnik, ime in različico programske opreme, ki jo uporabljate, ter jezikovno kodo računalnika, v katerega ste namestili programsko opremo. Microsoft vam s pomočjo teh podatkov zagotavlja spletne storitve v skladu z Izjavo o zasebnosti za Office 2013, ki je na voljo na . Nekatere spletne funkcije so lahko na voljo pozneje prek Microsoftove storitve Update.
  • 1. Privolitev za internetne storitve. Funkcije programske opreme, opisane spodaj in v izjavi o zasebnosti za Office 2013, prek interneta vzpostavljajo povezavo z Microsoftovimi računalniškimi sistemi ali računalniškimi sistemi ponudnikov storitev. V nekaterih primerih ob vzpostavitvi povezave ne boste prejeli posebnega obvestila. V nekaterih primerih lahko te funkcije izklopite ali jih ne uporabljate. Dodatne informacije o teh funkcijah najdete v Izjavi o zasebnosti za Office 2013 na . ČE UPORABLJATE TE FUNKCIJE, SE STRINJATE S PRENOSOM TEH PODATKOV. Microsoft teh podatkov ne uporablja za vašo identifikacijo ali vzpostavljanje stika z vami.
  • 2. Program za izboljšanje uporabniške izkušnje (Customer Experience Improvement Program – CEIP). Ta programska oprema uporablja CEIP. CEIP Microsoftu samodejno pošlje informacije o vaši strojni opremi in o načinu uporabe te programske opreme. Teh podatkov ne uporabljamo za vašo identifikacijo ali vzpostavljanje stika z vami. CEIP bo v vaš računalnik občasno prenesel tudi manjšo datoteko. Ta datoteka nam omogoča, da zberemo informacije o določenih težavah, do katerih je prišlo med uporabo programske opreme. Morda bodo samodejno prenesene tudi nove informacije pomoči o napakah, kadar so na voljo. Več informacij o programu CEIP najdete na microsoft.com/products/ceip/SL-SI/privacypolicy.mspx .
  • 3. Spletne funkcije in vsebina. Funkcije v programski opremi lahko pridobijo Microsoftovo spletno vsebino in vam jo ponudijo. Nekatere funkcije vam lahko omogočajo tudi iskanje informacij in dostop do njih prek spleta. Primeri teh funkcij so med drugim slikovni izrezki, predloge, spletno izobraževanje, spletna podpora in pomoč ter funkcija Outlook Weather v Koledarju. Če shranite predlogo, ki je na voljo prek Office.com, bodo informacije prek spleta poslane Microsoftu (npr. informacije, ki identificirajo predlogo), ne bo pa poslan noben določen dokument, ki ste ga ustvarili s predlogo. Te informacije uporabljamo za zagotavljanje vsebine, ki jo zahtevate, ter za izboljšanje naših storitev. Lahko se odločite, da teh spletnih funkcij in vsebine ne boste uporabljali. Če želite več informacij, glejte Izjavo o zasebnosti za Office 2013, do katere vodi povezava, ki jo najdete na koncu te pogodbe.
  • 4. Piškotki. Če se odločite za uporabo spletnih funkcij v programski opremi, kot so spletna podpora in pomoč ter predloge, se lahko nastavijo piškotki. Če želite izvedeti, kako lahko piškotke blokirate, nadzorujete in izbrišete, preberite razdelek o piškotkih v Izjavi o zasebnosti za Office 2013, do katere vodi povezava na koncu te pogodbe.
  • 5. Office 2013 v sistemu Windows 8. Če programsko opremo izvajate v računalniku s sistemom Windows 8 ter ste omogočili spletne funkcije in vsebino programske opreme, se boste ob prijavi v sistem Windows 8 z Microsoftovim računom samodejno prijavili v programsko opremo z istim Microsoftovim računom. Tako lahko shranjujete spletne datoteke in dostopate do njih v storitvi OneDrive ter uživate v Officeovi storitvi gostovanja, ne da bi za to morali ponovno vnesti uporabniško ime in geslo za Microsoftov račun. Če želite več informacij o vpisu v programsko opremo z Microsoftovim računom in Officeovi storitvi gostovanja, glejte Izjavo o zasebnosti za Office 2013, do katere vodi povezava, ki jo najdete na koncu te pogodbe.
  • 6. Digitalna potrdila. Programska oprema uporablja digitalna potrdila. Ta digitalna potrdila potrdijo identiteto internetnih uporabnikov, ki pošiljajo šifrirane informacije po standardu x.509. Uporabljate jih lahko tudi za digitalno podpisovanje datotek in makrov za preverjanje celovitosti in izvora vsebin datotek. Programska oprema prek interneta, ko je ta na voljo, pobere potrdila in posodobi sezname preklicanih potrdil.
  • 7. Samodejne posodobitve. Programska oprema s tehnologijo Click-to-Run lahko občasno preveri, ali so pri Microsoftu na voljo posodobitve in dodatki za programsko opremo. Če jih najde, bo te posodobitve in dodatke morda samodejno prenesla ter jih namestila v vaš licencirani računalnik.
  • 8. Uporaba podatkov. Microsoft lahko informacije o računalniku, poročila o napakah in poročila o zlonamerni programski opremi uporabi za izboljšanje svoje programske opreme in storitev. Prav tako jih lahko posreduje drugim, na primer prodajalcem strojne in programske opreme. Ti smejo informacije uporabljati za izboljšanje delovanja svojih izdelkov z Microsoftovo programsko opremo.
  • 9. Zloraba internetnih storitev. Teh storitev ne smete uporabljati na noben način, ki bi jim škodoval ali druge uporabnike oviral pri njihovi uporabi. Storitev ne smete uporabljati za pridobitev nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve, podatkov, računa ali omrežja na kakršen koli način.
  • 10. Upravljanje pravic do informacij. Programska oprema vsebuje funkcijo, ki omogoča ustvarjanje vsebine, ki je brez vašega dovoljenja ni mogoče natisniti, kopirati ali pošiljati drugim. Ob prvi uporabi te funkcije boste morda morali najprej vzpostaviti povezavo z Microsoftom, nato pa boste morda morali redno ponovno vzpostavljati povezavo z Microsoftom, če boste to funkcijo želeli posodabljati. Če želite več informacij, obiščite . Funkcije ni treba uporabljati.
  • 11. Officeova storitev gostovanja. Če se odločite za vpis v programsko opremo z Microsoftovim računom, boste vključili Officeovo storitev gostovanja. Ob vklopu Officeove storitve gostovanja se določene nastavitve (vključno z vašim seznamom zadnjih uporabljenih dokumentov, osebnim slovarjem in vizualnimi temami) prek spleta pošljejo v Microsoftove strežnike, kjer so shranjene in se prenesejo na računalnik, ko se naslednjič vpišete v storitev s svojim Microsoftovim računom. Če želite več informacij o Officeovi storitvi gostovanja, glejte Izjavo o zasebnosti za Office 2013, do katere vodi povezava, ki jo najdete na koncu te pogodbe.
 • 6. DOKAZILO O LICENCI
  • 1. Originalno dokazilo o licenci. Če ste programsko opremo pridobili v fizičnem paketu, je vaše dokazilo o licenci originalna Microsoftova nalepka s potrdilom o pristnosti, na kateri je naveden tudi originalni ključ izdelka, in dokazilo o nakupu. Če ste programsko opremo kupili in prenesli prek spleta, je vaše dokazilo o licenci originalni Microsoftov ključ izdelka ali PIN za programsko opremo, ki ste ga prejeli ob nakupu, in dokazilo o nakupu, ki ste ga dobili pri pooblaščenem elektronskem dobavitelju originalne Microsoftove programske opreme. Dokazilo o nakupu se lahko preveri v evidenci prodajalca.
  • 2. Nadgradnja ali sprememba licence. Če programsko opremo nadgradite ali spremenite licenco zanjo, je vaše dokazilo o licenci:
   • originalno dokazilo o licenci za starejšo različico programske opreme, ki ste jo nadgradili ali zanjo spremenili licenco; in
   • originalno dokazilo o licenci za novejšo različico programske opreme, ki ste jo nadgradili ali zanjo spremenili licenco.
  • Dodatne informacije o ugotavljanju, ali uporabljate originalno Microsoftovo programsko opremo, so na voljo na spletnem mestu howtotell.com .
 • 7. RAZLIČICE Z OMEJENIMI PRAVICAMI
  • Nekatere različice programske opreme, kot je programska oprema z oznako »Not for Resale«, »Academic Edition« ali »University«, so distribuirane za omejene namene. Programske opreme, ki je označena z »NFR« ali »Not for Resale«, ne smete prodajati, za uporabo programske opreme z oznako »University«, »Academic Edition« ali »AE« pa morate biti upravičeni uporabnik v izobraževanju. Če želite izvedeti več o programski opremi za izobraževalne ustanove ali pa želite izvedeti, ali ste upravičeni uporabnik v izobraževanju, obiščite microsoft.com/education ali pa se obrnite na Microsoftovo lastniško povezano podjetje, ki je zadolženo za vašo državo. Programska oprema z oznako »Academic« ali »University« se ne sme uporabljati v komercialne namene niti za nedobičkonosne ali pridobitniške poslovne dejavnosti.
 • 8. ‬PROGRAMSKA OPREMA ZA DOMAČO UPORABO IN ŠTUDENTE‭
  • Programska oprema‭ »‬Home and Student‭«‬ se ne sme uporabljati v komercialne namene niti za nedobičkonosne ali pridobitniške poslovne dejavnosti.
 • 9. JAPONSKA
  • Če živite na Japonskem ali pa ste programsko opremo pridobili, medtem ko ste živeli na Japonskem, vam v okviru naših licenc podeljujemo naslednje pravice:
   • 1. »PIPC«. Za programsko opremo z oznako »PIPC« velja, da lahko namestite in izvajate en izvod programske opreme v enem licenciranem računalniku, vendar samo če ravnate v skladu z vsemi pogoji te pogodbe. Naša licenca za programsko opremo je trajno dodeljena licenciranemu računalniku.
   • 2. Izdaje, ki niso »PIPC«. Namestite in izvajate lahko en izvod programske opreme v enem licenciranem računalniku (prvi licencirani računalnik), vendar samo če ravnate v skladu z vsemi pogoji te pogodbe. Če ravnate v skladu z vsemi pogoji te pogodbe, lahko namestite še en izvod programske opreme v drugem licenciranem računalniku, kjer ga lahko uporablja primarni uporabnik prvega licenciranega računalnika. Lahko naredite eno kopijo programske opreme za namene varnostnega kopiranja, to varnostno kopijo pa lahko uporabljate, kot je opisano v nadaljevanju. Programsko opremo lahko prenesete v drug računalnik, ki pripada vam. Programsko opremo (skupaj z licenco) lahko prenesete tudi v računalnik, ki pripada nekomu drugemu, če a) ste prvi licencirani uporabnik programske opreme in če b) se novi uporabnik strinja s pogoji te pogodbe. Za takšen prenos morate prenesti izvirni nosilec podatkov, potrdilo o pristnosti, ključ izdelka in dokazilo o nakupu neposredno na to drugo osebo, pri čemer ne smete obdržati nobenega izvoda programske opreme. Za prenos programske opreme lahko uporabite varnostno kopijo, ki jo lahko naredite z našim dovoljenjem, ali nosilec, na katerem ste dobili programsko opremo. Pri vsakem prenosu programske opreme v novi računalnik morate programsko opremo odstraniti iz prejšnjega računalnika. Programske opreme ne smete prenesti zato, da bi licence hkrati uporabljali na več računalnikih.
 • 10. VOJAŠKA PROGRAMSKA OPREMA
  • Če želite licencirati programsko opremo z oznako izdaje »Military Appreciation«, morate biti »upravičeni vojaški uporabnik«. Če želite biti »upravičeni vojaški uporabnik« v Združenih državah Amerike, morate biti upravičena stranka programa izmenjave oboroženih sil v skladu z veljavnimi zveznimi zakoni in predpisi v ZDA. Programska oprema »Military Appreciation« ni licencirana za uporabo v komercialne namene niti za nedobičkonosne ali pridobitniške dejavnosti.
 • 11. PROGRAMSKA OPREMA ZA KANADSKE OBOROŽENE SILE
  • Če želite licencirati programsko opremo z oznako izdaje »Canadian Forces«, morate biti »upravičena stranka trgovine CANEX«. Če želite biti upravičena stranka trgovine CANEX, morate biti
  • pripadnik kanadskih oboroženih sil ali njihov zakonski partner;
  • član rezervnih enot kanadskih oboroženih sil;
  • upokojeni član kanadskih oboroženih sil ali civilni uslužbenec Ministrstva za državno obrambo Kanade, ki prejema pokojnino Ministrstva za državno obrambo;
  • uslužbenec nejavnega sklada ali Ministrstva za državno obrambo s stalno zaposlitvijo s polnim ali skrajšanim delovnim časom ali/in njihov zakonski partner;
  • zastopnik trgovine CANEX (le vodilni delavci);
  • kvalificirani član tujega vojaškega osebja;
  • upokojeni uslužbenec nejavnega sklada, ki prejema pokojnino nejavnega sklada;
  • uslužbenec s polnim delovnim časom pogodbenikov, ki izvajajo civilno služenje vojaškega roka;
  • vdova člana osebja kanadskih oboroženih sil, ki prejema dajatev po Zakonu o skrbi za družine in otroke, Zakonu o prispevkih za pokojninsko zavarovanje pripadnikov obrambnih sil ali Zakonu o pokojninah ali Zakonu o dodatku za veterane;
  • član kanadskega zbora varnostnikov (Canadian Corps of Commissionaires) v času prebivanja ali zaposlitve v bazi ali krilu; ali
  • član kraljeve kanadske konjeniške policije;
  • Programska oprema »Canadian Forces« ni licencirana za uporabo v komercialne namene niti za nedobičkonosne ali pridobitniške dejavnosti.
 • 12. ‬PROGRAMSKA OPREMA PROGRAMA DOMAČE UPORABE‭
  • Če želite uporabljati programsko opremo,‭ ‬označeno kot‭ »‬Home Use Program‭«‬,‭ ‬morate biti‭ »‬uporabnik programa domače uporabe‭«‬.‭ ‬Uporabnik programa domače uporabe ste lahko,‭ ‬če ste oboje:
  • zaposleni v organizaciji, ki ima Microsoftovo količinsko licenco s pogodbo Software Assurance in
  • uporabnik licencirane kopije programske opreme ali izdelka, ki vključuje programsko opremo z aktivno pogodbo Software Assurance.
 • 13. DODATNE ZAHTEVE ZA LICENCIRANJE IN/ALI PRAVICE ZA UPORABO
  • Programska oprema drugih proizvajalcev. Programska oprema lahko vključuje programe tretjih oseb, ki vam jih v okviru te pogodbe licencira Microsoft in ne tretja oseba. Morebitna obvestila glede programa tretjih oseb so vključena le v vašo vednost.
  • Komponente pisav. Med izvajanjem programske opreme lahko njene pisave uporabljate za prikazovanje in tiskanje vsebine. Pisave lahko začasno prenesete v tiskalnik ali drugo izhodno napravo za tiskanje vsebine in jih vdelate v vsebino samo v skladu z omejitvami vdelave, ki so določene v pisavah.
  • Predstavnostni elementi. Microsoft vam podeljuje licenco za kopiranje, distribuiranje, izvajanje in prikazovanje predstavnostnih elementov (slike, izrezki, animacije, zvoki, glasba, videoposnetki, predloge in druge oblike vsebine), ki so vključeni v programsko opremo v projektih in dokumentih, vendar pa ne smete: (i) prodajati, licencirati ali distribuirati kopij nobenih predstavnostnih elementov, in sicer kot samostojnih elementov ali kot izdelka, če so predstavnostni elementi primarna vrednost izdelka; (ii) svojim strankam podeliti pravic za nadaljnje licenciranje ali distribucijo predstavnostnih elementov; (iii) licencirati ali distribuirati predstavnostnih elementov, ki vključujejo predstavitev posameznikov, vlad, logotipov, blagovnih/storitvenih znamk ali emblemov, ki jih je mogoče prepoznati, za komercialne namene oziroma uporabljati teh vrst slik na načine, ki bi lahko izražali odobravanje vašega izdelka, posameznika ali storitve oziroma povezavo z njimi, ali (iv) s predstavnostnimi elementi ustvarjati opolzkih ali pohujšljivih del. Za druge predstavnostne elemente, ki so dostopni na Office.com ali na drugih spletnih mestih prek funkcij programske opreme, veljajo pogoji na teh spletnih mestih.
  • Jezikovni paketi in orodja za preverjanje. Če dobite jezikovni paket, paket z večjezičnim uporabniškim vmesnikom ali orodje za preverjanje, ki omogoča podporo za dodatne jezikovne različice programske opreme, lahko uporabljajte dodatne jezike, ki so vključeni v ta paket ali orodje. Jezikovni paketi, paketi z večjezičnim uporabniškim vmesnikom in orodja za preverjanje so del programske opreme in jih ne smete uporabljati ločeno.
  • Preskusno obdobje in sprememba licence. Nekatera ali vsa programska oprema je morda licencirana za namene preizkusa. Vaše pravice do uporabe preizkusne programske opreme so omejene na preizkusno obdobje. Preizkusna programska oprema in trajanje preizkusnega obdobja se določita med postopkom aktiviranja. Pravice do uporabe preskusne različice lahko morda spremenite v naročniške ali trajne pravice. Možnosti sprememb bodo na voljo po poteku preskusnega obdobja. Če po poteku katerega koli preskusnega obdobja ne boste spremenili licence, bo večina funkcij preskusne programske opreme prenehala delovati. PRESKUSNA PROGRAMSKA OPREMA JE LICENCIRANA V TAKI OBLIKI, »KOT JE«, IN TVEGANJE V ZVEZI Z NJENO UPORABO NOSITE SAMI. MICROSOFT NA DAJE NOBENIH IZRECNIH JAMSTEV, GARANCIJ ALI POGOJEV. V OKVIRU LOKALNE ZAKONODAJE IMATE LAHKO DODATNE PRAVICE POTROŠNIKOV, KI JIH TA POGODBA NE MORE SPREMENITI. DO MERE, KI JO DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA, MICROSOFT IZKLJUČUJE NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITVE PRAVIC. .
  • Naročniška programska oprema. Če je programska oprema licencirana na osnovi naročnine, so vaše pravice za njeno uporabo omejene na čas trajanja naročnine. Naročnino boste morda lahko podaljšali ali pa licenco spremenili v trajno. Če naročnino podaljšate, lahko programsko opremo uporabljate do konca podaljšanega obdobja naročnine. Podrobnejše informacije o naročnini najdete na zaslonih za aktiviranje programske opreme ali v drugih priloženih gradivih. Po poteku naročnine bo večina funkcij programske opreme prenehala delovati.
 • 14. GEOGRAFSKE OMEJITVE IN OMEJITVE IZVOZA
  • Če je na embalaži programske opreme navedena geografska regija, lahko programsko opremo aktivirate samo v tej regiji. Ravnati morate tudi v skladu z vso domačo ter mednarodno izvozno zakonodajo in predpisi, ki veljajo za programsko opremo, kar vključuje omejitve glede ciljnih držav, končnih uporabnikov in končne uporabe. Če želite več informacij o geografskih omejitvah in omejitvah izvoza, obiščite to stran spletni mesti in microsoft.com/exporting .
 • 15. PODPORA IN POSTOPKI VRAČILA
 • 16. CELOTNA POGODBA
  • Ta pogodba (vključno s pogoji, ki so priloženi dodatkom, posodobitvam in storitvam za programsko opremo, ki jih ponuja Microsoft in jih uporabljate) in pogoji na spletnih povezavah, ki so navedene v tej pogodbi, sestavljajo celotno pogodbo za programsko opremo ter vse take dodatke, posodobitve in storitve (razen če Microsoft za te dodatke, posodobitve ali storitve zagotavlja druge pogoje). To pogodbo lahko pregledate, potem ko se programska oprema že izvaja, tako da greste na zaslon za pomoč v programski opremi in kliknete povezavo Licenčni pogoji za Microsoftovo programsko opremo ali pa obiščete microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . Pogoje na povezavah v tej pogodbi prav tako lahko pogledate, tako da v naslovno vrstico brskalnika vnesete naslove URL, in strinjate se, da boste to storili. Strinjate se, da boste pred uporabo storitve za vsako storitev, ki jo ureja ta pogodba in tudi specifični pogoji na povezavah v tej pogodbi, prebrali pogoje za to storitev. Razumete, da z uporabo storitve sprejemate to pogodbo in pogoje, do katerih vodijo povezave. V tej pogodbi so tudi informativne povezave. Povezave, ki vključujejo pogoje, ki zavezujejo vas in nas, so:

MALOPRODAJNO OMEJENO JAMSTVO

Ali Microsoft zagotavlja OMEJENO JAMSTVO za programsko opremo? Da, razen za preskusno programsko opremo, ki je licencirana taka, »kot je«, in brez izrecnih jamstev, garancij in pogojev. Microsoft jamči, da bo ustrezno licencirana programska oprema v znatni meri delovala skladno z opisi v Microsoftovem gradivu, ki je priloženo programski opremi. To omejeno jamstvo ne velja za težave, ki jih povzročite s svojimi dejanji ali do katerih pride zato, ker ne upoštevate naših navodil, ali ki jih povzročijo dogodki, ki jih Microsoft ne more razumno nadzorovati. Omejeno jamstvo začne veljati, ko prvi uporabnik vašega izvoda programske opreme pridobi ta izvod in velja eno leto. Jamstvo velja tudi za kakršne koli dodatke, posodobitve ali nadomestno programsko opremo, ki jih v tem letu dobite od Microsofta, vendar samo za preostanek obdobja tega enega leta ali za 30 dni, odvisno od tega, katero obdobje je daljše. S prenosom programske opreme se ne podaljša obdobje veljavnosti omejenega jamstva. Microsoft ne daje nobenih drugih izrecnih jamstev, garancij ali pogojev. MICROSOFT IZKLJUČUJE VSA NAZNAČENA JAMSTVA, VKLJUČNO S TISTIMI GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITVE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE. ČE LOKALNA ZAKONODAJA NE DOVOLJUJE MICROSOFTOVE IZKLJUČITVE NAZNAČENIH JAMSTEV, POTEM VSA NAZNAČENA JAMSTVA, GARANCIJE ALI POGOJI VELJAJO SAMO V OBDOBJU OMEJENEGA JAMSTVA IN SO OMEJENI V OBSEGU, KOT GA DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA. ČE VAŠA LOKALNA ZAKONODAJA ZAHTEVA DALJŠE OBDOBJE OMEJENEGA JAMSTVA, KLJUB TEJ POGODBI, POTEM SE BO UPOŠTEVALO TO DALJŠE OBDOBJE, VENDAR PA LAHKO PRIDOBITE SAMO TISTA PRAVNA SREDSTVA, KI SO OPISANA V TEJ POGODBI . V razdelku na koncu te pogodbe je opisano, kako lahko uveljavite zahtevek v okviru omejenega jamstva.
Samo za Avstralijo: Za naše blago velja jamstvo, ki ga ni mogoče izključiti na podlagi avstralske potrošniške zakonodaje. Upravičeni ste do zamenjave ali povračila za večje napake in nadomestila za kakršno koli drugo razumno predvidljivo izgubo ali škodo. Prav tako ste upravičeni do popravila ali zamenjave blaga, če blago ni sprejemljive kakovosti in napaka ne spada med večje napake.
Kaj pa če Microsoft krši svoje jamstvo? Če Microsoft krši svoje omejeno jamstvo, je vaše edino pravno sredstvo popravilo ali zamenjava programske opreme. Na voljo imamo tudi možnost, da vam namesto popravila ali zamenjave vrnemo kupnino za programsko opremo. Pred vračilom morate odstraniti programsko opremo in jo vrniti Microsoftu skupaj z dokazilom o nakupu.
Kaj pa če Microsoft krši del te pogodbe? ČE IMATE OSNOVO ZA POVRNITEV ŠKODE S STRANI MICROSOFTA, LAHKO DOBITE POVRNJENO SAMO NEPOSREDNO ŠKODO V VIŠINI, KI NE PRESEGA ZNESKA PLAČILA ZA PROGRAMSKO OPREMO. POVRNJENE NE MORETE DOBITI NOBENE DRUGE ŠKODE, VKLJUČNO S POSLEDIČNO ŠKODO, IZGUBO DOBIČKA, POSEBNO, POSREDNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO. Izključitve in omejitve odgovornosti za škodo v tej pogodbi veljajo tudi, če s popravilom, zamenjavo ali vračilom programske opreme niste v celoti prejeli nadomestila za kakršne koli izgube ali če je Microsoft vedel oziroma bi moral vedeti za možnost škode. KER NEKATERE ZVEZNE DRŽAVE IN DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NAKLJUČNE, POSLEDIČNE ALI DRUGE ŠKODE, ZA VAS TE OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE MORDA NE VELJAJO. ČE LOKALNA ZAKONODAJA DOVOLJUJE POVRNITEV DRUGE ŠKODE S STRANI MICROSOFTA, ČEPRAV MI TEGA NE DOVOLJUJEMO, POVRAČILO NE MORE PRESEGATI ZNESKA, KI STE GA PLAČALI ZA PROGRAMSKO OPREMO. .

POSTOPKI ZA UVELJAVLJANJE JAMSTVA

Za storitve v okviru omejenega jamstva potrebujete dokazilo o nakupu.
 • 1. Združene države Amerike in Kanada. Če potrebujete storitev v okviru omejenega jamstva ali informacije o tem, kako lahko dobite vračilo za programsko opremo, ki ste jo pridobili v Združenih državah in Kanadi, pokličite Microsoft na (800) MICROSOFT, pišite na Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 ali pa obiščite microsoft.com/info/nareturns.htm .
 • 2. Evropa, Bližnji vzhod in Afrika. Če ste programsko opremo pridobili v Evropi, Afriki ali na Bližnjem vzhodu, vam omejeno jamstvo podeljuje družba Microsoft Ireland Operations Limited. Če želite uveljaviti zahtevek v okviru omejenega jamstva, se morate obrniti na družbo Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland ali Microsoftovo lastniško povezano podjetje v svoji državi (glejte microsoft.com/worldwide ).
 • 3. Avstralija. Če ste programsko opremo pridobili v Avstraliji, se za uveljavitev zahtevka obrnite na Microsoft prek telefona na 13 20 58 ali pišite na Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia.
 • 4. Druge države. Če ste programsko opremo pridobili v drugi državi, se obrnite na Microsoftovo lastniško povezano podjetje v svoji državi (glejte microsoft.com/worldwide ).

LICENČNI POGOJI OEM

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali računalnik, v katerem je vnaprej nameščen Microsoft Office 2013. To je licenčna pogodba med vami in izdelovalcem računalnikov oziroma osebo, ki namešča programsko opremo, ki distribuira programsko opremo Microsoft Office 2013 z računalnikom. V tej pogodbi so opisane vaše pravice za uporabo programske opreme Office 2013. Za lažje razumevanje smo pogodbo razdelili na dva dela. V prvem delu so opisani uvodni pogoji, sledijo pa Dodatni pogoji in Omejeno jamstvo, ki vključujejo več podrobnosti. Pregledati morate celotno pogodbo, vključno z morebitnimi pogoji, do katerih vodijo povezave, saj so vsi pogoji pomembni in skupaj sestavljajo to pogodbo, ki velja za vas. Pogoje, do katerih vodijo povezave, lahko pogledate tako, da prilepite povezavo naprej v okno brskalnika. V DODATNE POGOJE JE VKLJUČENA ZAVEZUJOČA ARBITRAŽNA KLAVZULA IN ODPOVED SKUPINSKE TOŽBE. ČE ŽIVITE V ZDA, TO VPLIVA NA VAŠE PRAVICE PRI REŠEVANJU SPOROV Z IZDELOVALCEM RAČUNALNIKOV OZIROMA OSEBO, KI NAMEŠČA PROGRAMSKO OPREMO, ALI MICROSOFTOM, ZATO JIH MORATE NATANČNO PREBRATI.
S SPREJEMOM TE POGODBE ALI Z UPORABO PROGRAMSKE OPREME SE STRINJATE Z VSEMI TEMI POGOJI IN DAJETE SOGLASJE ZA PRENOS DOLOČENIH PODATKOV MED AKTIVIRANJEM IN ZA SPLETNE FUNKCIJE PROGRAMSKE OPREME. ČE TEH POGOJEV NE SPREJMETE IN NE RAVNATE SKLADNO Z NJIMI, PROGRAMSKE OPREME ALI FUNKCIJ NE SMETE UPORABLJATI. V tem primeru se lahko obrnete na izdelovalca računalnikov oziroma osebo, ki namešča programsko opremo, da ugotovite, kakšen je pravilnik za vračilo izdelka, in programsko opremo ali računalnik vrnete proti vračilu kupnine ali dobropisu v skladu s tem pravilnikom. Ravnati morate skladno s tem pravilnikom, ki od vas morda zahteva vračilo programske opreme skupaj s celotnim računalnikom, v katerem je nameščena programska oprema, proti vračilu kupnine ali odobritvi dobroimetja.
Kako lahko uporabljam programsko opremo? Programska oprema se licencira in ne prodaja. V okviru te pogodbe vam podeljujemo pravico, da izvajate en izvod samo v računalniku, s katerim ste pridobili programsko opremo (licencirani računalnik), kjer ga lahko uporablja ena oseba naenkrat, vendar samo, če ravnate v skladu s pogoji te pogodbe. Naša licenca za programsko opremo je trajno dodeljena licenciranemu računalniku. Glejte Dodatne pogoje za licence in pogoje, ki veljajo za določene države, različice z omejenimi pravicami in posebne izdaje programske opreme. Komponente programske opreme so licencirane kot ena sama enota. Ne smete jih ločevati ali virtualizirati in jih nameščati v različne računalnike. Programska oprema lahko vključuje več kot eno različico (kot sta 32-bitna in 64-bitna), hkrati pa lahko uporabljate samo eno različico. Razen dovoljene uporabe, ki je opisana v razdelku »Oddaljeni dostop« v nadaljevanju, ta licenca velja za neposredno uporabo programske opreme samo prek vhodnih mehanizmov licenciranega računalnika, kot je tipkovnica, miška ali zaslon, občutljiv na dotik. Ne daje dovoljenja za namestitev programske opreme v strežnik ali za uporabo s strani ali prek drugih računalnikov ali naprav, ki so povezane s strežnikom prek notranjega ali zunanjega omrežja. Programska oprema prav tako ni licencirana za komercialno gostovanje. Več informacij o scenarijih z več uporabniki in virtualizaciji poiščite v Dodatnih pogojih.
Kako pridobim varnostno kopijo? Varnostno kopijo programske opreme lahko naročite ali prenesete prek microsoft.com/office/backup . Ustvarite lahko eno varnostno kopijo nosilca podatkov s programsko opremo. Uporabite jo lahko samo za vnovično namestitev programske opreme v licencirani računalnik.
Ali lahko programsko opremo prenesem v drug računalnik ali jo dodelim drugemu računalniku? Programske opreme ne smete prenesti v drug računalnik ali drugemu uporabniku. Programsko opremo lahko prenesete neposredno tretji osebi samo tako, kot je nameščena v licenciranem računalniku, z nalepko s potrdilom o pristnosti in s to pogodbo. Pred prenosom se mora pridobitelj strinjati, da za prenos in uporabo programske opreme velja ta pogodba. Obdržati ne smete nobenega izvoda.
ČE ŽIVITE V NEMČIJI, ZGORNJE DOLOČILO (Ali lahko programsko opremo prenesem v drug računalnik ali drugemu uporabniku?) ZA VAS NE VELJA. Zamenja ga naslednje besedilo: Morebitni prenos programske opreme in pravice za uporabo programske opreme tretji osebi mora biti skladen z zakonskimi določili.
Kako deluje internetno aktiviranje? Aktiviranje poveže uporabo programske opreme z določenim računalnikom ali napravo. Med aktiviranjem se bo programska oprema samodejno povezala z Microsoftom ali njegovim lastniško povezanim podjetjem, da bo preverila, ali je licenca povezana z licenciranim računalnikom. Ta postopek se imenuje »aktiviranje«. Ker je aktiviranje namenjeno prepoznavanju nepooblaščenih sprememb funkcij licenciranja ali aktiviranja programske opreme ter drugemu preprečevanju nepooblaščene uporabe programske opreme, ko poteče čas, ko je treba aktivirati programsko opremo, nimate več pravice do njune uporabe in aktiviranja ne smete obiti ali se mu drugače izogniti . Če v času, ko je treba aktivirati programsko opremo, niste vnesli ključa izdelka, bo večina funkcij programske opreme prenehala delovati.
Ali programska oprema zbira moje osebne podatke? Če svoj računalnik povežete s spletom, se lahko nekatere funkcije programske opreme povežejo z Microsoftovimi računalniškimi sistemi ali računalniškimi sistemi ponudnikov storitev in tako pošljejo ali prejmejo informacije. Obvestila morda ne boste prejeli vsakič, ko se povežejo. Če se odločite za uporabo katere koli od teh funkcij, se strinjate s pošiljanjem ali prejemanjem teh informacij, kadar uporabljate to funkcijo. Številne od teh funkcij lahko izklopite ali pa se odločite, da jih ne boste uporabljali.
Kako Microsoft uporablja vaše podatke? V Microsoftu podatke, ki jih zberejo prek funkcij programske opreme, uporabljajo za nadgradnjo ali popravke programske opreme ter izboljšanje izdelkov in storitev na druge načine. V nekaterih primerih jih Microsoft posreduje tudi drugim. Microsoft na primer ustreznim prodajalcem strojne in programske opreme posreduje poročila o napakah, da lahko na podlagi teh informacij izboljšajo delovanje svojih izdelkov z Microsoftovimi izdelki. Strinjate se, da lahko Microsoft informacije uporablja in razkriva, kot je opisano v Microsoftovi Izjavi o zasebnosti na .
Za kaj velja ta pogodba? Ta pogodba (vključno s kakršnimi koli natisnjenimi licenčnimi pogoji, ki so priloženi programski opremi) se nanaša na programsko opremo, nosilce podatkov, na katerih ste prejeli programsko opremo (če so priloženi), ter na vse Microsoftove posodobitve, dodatke in storitve za programsko opremo, razen če so jim priloženi drugačni pogoji.
Ali so stvari, ki jih s programsko opremo ne smem narediti? Da. Ker se programska oprema licencira in ne prodaja, si izdelovalec računalnikov oziroma oseba, ki namešča programsko opremo, in Microsoft pridržujeta vse pravice (kot so pravice, za katere veljajo zakoni o intelektualni lastnini), ki niso izrecno podeljene v tej pogodbi. Predvsem pa vam ta licenca ne daje nobenih pravic do sledečega, zato ne smete: objavljati, kopirati (razen dovoljene varnostne kopije), dajati v najem, zakup ali posojati programske opreme; prenašati programske opreme (razen kot to dovoljuje ta pogodba), poskušati obiti ukrepe tehnične zaščite v programski opremi, izvajati obratnega inženirstva, povratnega prevajanja ali obratnega zbiranja programske opreme, razen če je to dovoljeno z zakoni države, kjer živite, kljub temu da to z našo pogodbo ni dovoljeno. V tem primeru lahko naredite samo to, kar dovoljujejo vaši zakoni. Kadar uporabljate internetne funkcije, teh funkcij ne smete uporabljati na noben način, ki bi lahko oviral njihovo uporabo s strani katerekoli druge osebe, ali na nepooblaščen način poskušati pridobiti dostopa do katerekoli storitve, podatkov, računa ali omrežja.
Kaj pa nadgradnja ali pretvarjanje programske opreme? Če programsko opremo, ki je zajeta v tej pogodbi, namestite kot nadgradnjo ali pretvorbo obstoječe programske opreme, ki ste jo dobili z licenciranim računalnikom, potem nadgradnja ali pretvorba zamenja izvirno programsko opremo, ki jo nadgrajujete ali pretvarjate. Po nadgradnji ne obdržite nobenih pravic do izvirne programske opreme in je ne smete več uporabljati ali prenašati na kakršen koli način. Ta pogodba ureja vaše pravice za uporabo programske opreme za nadgradnjo in nadomešča pogodbo za programsko opremo, ki ste jo nadgradili.

DODATNI POGOJI

 • 1. LICENČNE PRAVICE IN SCENARIJI Z VEČ UPORABNIKI
  • 1. Računalnik. V tej pogodbi izraz »računalnik« pomeni sistem strojne opreme (fizični ali navidezni) z napravo za shranjevanje, v kateri je mogoče izvajati programsko opremo. Particija ali rezina strojne opreme se šteje kot računalnik.
  • 2. Več povezav ali združene povezave. Strojne ali programske opreme ne smete uporabljati za multipleksiranje ali združevanje povezav in več uporabnikom ali več računalnikom ali napravam ne smete dovoliti dostopa ali uporabe programske opreme neposredno prek licenciranega računalnika.
  • 3. Uporaba v navideznem okolju. Če uporabite programsko opremo za virtualizacijo, vključno s tehnologijo Hyper-V za odjemalca, s katero ustvarite enega ali več navideznih računalnikov v enem sistemu računalniške strojne opreme, se za namene te pogodbe vsak navidezen računalnik in fizičen računalnik šteje kot ločen računalnik. Ta licenca vam omogoča uporabo enega samega izvoda programske opreme za uporabo v enem računalniku, ne glede na to, ali je računalnik fizičen ali navidezen. Če želite programsko opremo uporabljati v več kot enem računalniku, morate pridobiti ločene izvode programske opreme in ločeno licenco za vsak izvod. Vsebina, zaščitena s tehnologijo za upravljanje digitalnih pravic ali drugo tehnologijo za šifriranje celotnega diskovnega pogona, je lahko v navideznem okolju manj varna.
  • 4. Oddaljeni dostop. Uporabnik, ki primarno uporablja licencirani računalnik, je »primarni uporabnik«. Primarni uporabnik lahko dostopa do programske opreme, ki je nameščena v licencirani napravi, in jo uporablja oddaljeno prek katere koli druge naprave, v kolikor programske opreme, ki je nameščena v licencirani napravi, hkrati ne-oddaljeno ne uporablja drug uporabnik. Izjemoma lahko istočasen dostop do programske opreme dovolite drugim samo, da vam zagotovijo tehnično podporo.
 • 2. ZAVEZUJOČA ARBITRAŽA IN ODPOVED PRAVICI DO SKUPINSKE TOŽBE
  • 1. Uporaba. Ta razdelek B velja za vse spore, RAZEN ZA SPORE, KI SO POVEZANI Z UVELJAVLJANJEM ALI VELJAVNOSTJO VAŠIH PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE, PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE IZDELOVALCA RAČUNALNIKOV OZIROMA OSEBE, KI NAMEŠČA PROGRAMSKO OPREMO, ALI NAŠIH DAJALCEV LICENCE. Spor pomeni kakršen koli spor, dejanje ali drugo nesoglasje med vami in izdelovalcem računalnikov oziroma osebo, ki namešča programsko opremo, ali med vami in Microsoftom glede programske opreme (vključno z njeno ceno) ali te pogodbe, ki izvira iz pogodbe, jamstva, nepogodbene odškodninske odgovornosti, statuta, predpisa, odloka ali kakršne koli druge pravne ali pravične osnove. »Spor« bo imel najširši možni pomen, ki je zakonsko dovoljen.
  • 2. Obvestilo o sporu. V primeru spora morata vi ali izdelovalec računalnikov oziroma oseba, ki namešča programsko opremo, drug drugemu posredovati obvestilo o sporu, ki je pisna izjava z imenom, naslovom in podatki za stik o pogodbeni stranki, ki ga daje, dejstvi, iz katerih spor izhaja, in zahtevano odškodnino. Obvestilo izdelovalcu računalnikov oziroma osebi, ki namešča programsko opremo, pošljite po pošti s pripisom ATTN: LEGAL DEPARTMENT. Izdelovalec računalnikov oziroma oseba, ki namešča programsko opremo, vam bo morebitno obvestilo o sporu poslala po pošti na vaš naslov, če je na voljo, v nasprotnem primeru pa na vaš e-poštni naslov. Vi in izdelovalec računalnikov oziroma oseba, ki namešča programsko opremo, bosta morebitne spore poskušala rešiti z neformalnim pogajanjem v roku 60 dni od dneva, ko je bilo obvestilo o sporu poslano. Po 60 dneh lahko vi ali izdelovalec računalnikov oziroma oseba, ki namešča programsko opremo, začneta arbitražo.
  • 3. Sodišče za majhne spore. Spore lahko rešujete tudi na sodišču za majhne spore v svoji državi stalnega prebivališča ali v glavnem kraju poslovanja izdelovalca računalnikov oziroma osebe, ki namešča programsko opremo, če spor ustreza vsem zahtevam za obravnavo na sodišču za majhne spore. Tožbe na sodišču za majhne spore so mogoče ne glede na to, ali ste se najprej pogajali neformalno.
  • 4. ZAVEZUJOČA ARBITRAŽA. ČE VI IN IZDELOVALEC RAČUNALNIKOV OZIROMA OSEBA, KI NAMEŠČA PROGRAMSKO OPREMO, ALI MICROSOFT KATEREGA KOLI SPORA NE BOSTA REŠILA Z NEFORMALNIM POGAJANJEM ALI NA SODIŠČU ZA MAJHNE SPORE, BODO VSI DRUGI POSKUSI REŠEVANJA SPORA POTEKALI IZKLJUČNO Z ZAVEZUJOČO ARBITRAŽO. ODPOVEDUJETE SE PRAVICI ZA SPROŽITEV (ALI SODELOVANJE KOT POGODBENA STRANKA ALI ČLAN SKUPINSKE TOŽBE) VSEH SPOROV NA SODIŠČU PRED SODNIKOM ALI POROTO. . Namesto tega se bodo vsi spori reševali pred nevtralnim arbitrom, katerega odločitev bo dokončna, razen omejene pravice do pritožbe po ameriškem zakonu Federal Arbitration Act (Zvezni zakon o arbitraži). Katero koli sodišče, ki je pristojno za pogodbeni stranki, lahko uveljavi razsodnikovo odločbo.
  • 5. ODPOVED PRAVICI DO SKUPINSKE TOŽBE. VSI POSTOPKI ZA REŠEVANJE ALI SPROŽITEV SPOROV V KAKRŠNI KOLI OBLIKI BODO POTEKALI IZKLJUČNO INDIVIDUALNO. NITI VI, IZDELOVALEC RAČUNALNIKOV OZIROMA OSEBA, KI NAMEŠČA PROGRAMSKO OPREMO, NITI MICROSOFT NE BOSTE POSKUŠALI REŠEVATI SPOROV S SKUPINSKO TOŽBO, SPLOŠNO TOŽBO Z ZASEBNIM ODVETNIKOM ALI KAKRŠNIM KOLI DRUGIM POSTOPKOM, V KATEREM ENA OD POGODBENIH STRANK NASTOPA ALI PREDLAGA, DA BI NASTOPALA KOT ZASTOPNICA. NOBENA ARBITRAŽA ALI POSTOPEK NE BOSTA ZDRUŽENA Z DRUGIM BREZ PREDHODNE PISNE PRIVOLITVE VSEH POGODBENIH STRANK V VSE ZADEVNE ARBITRAŽE ALI POSTOPKE.
  • 6. Arbitražni postopek. Za arbitražo bo pristojno Ameriško arbitražno združenje (American Arbitration Association, AAA), potekala pa bo v skladu z njegovimi pravili za trgovinsko arbitražo (Commercial Arbitration Rules). Če ste posameznik in programsko opremo uporabljate za osebne namene ali za uporabo v gospodinjstvu ali če gre za spor v vrednosti 75.000 USD ali manj, ne glede na to, ali ste posameznik oziroma kako uporabljate programsko opremo, bodo veljali tudi dodatni postopki za spore, ki so povezani s potrošniki (Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes) združenja AAA. Če želite spor predložiti arbitraži, združenju AAA posredujte obrazec z zahtevo za arbitražo v skladu s pravili za trgovinsko arbitražo (Commercial Arbitration Rules Demand for Arbitration). Skladno s pravili združenja AAA lahko zahtevate telefonsko ali osebno zaslišanje. V primeru spora, ki vključuje 10.000 USD ali manj, bodo vsa zaslišanja potekala telefonsko, razen če arbiter najde dober razlog za osebno zaslišanje. Če želite več informacij, obiščite adr.org ali pokličite 1-800-778-7879. Strinjate se, da boste spor predložili arbitraži samo v svoji državi stalnega prebivališča ali v kraju, kjer ima izdelovalec računalnikov oziroma oseba, ki namešča programsko opremo, sedež. Izdelovalec računalnikov oziroma oseba, ki namešča programsko opremo, se strinja, da bo spor predložila arbitraži samo v vaši državi stalnega prebivališča. Arbiter lahko vam osebno dodeli enako odškodnino, kot bi jo lahko sodišče. Arbiter lahko izda ugotovitveno odločbo ali sodno prepoved samo vam osebno in samo v takšnem obsegu, ki je potreben za zadovoljitev vašega osebnega zahtevka.
  • 7. ‬Arbitražne pristojbine in pobude.
    • 1. Spori, ki vključujejo 75.000 USD ali manj. Izdelovalec računalnikov oziroma oseba, ki namešča programsko opremo, vam bo nemudoma povrnila stroške za vložitev in plačala pristojbine ter stroške za AAA in arbitra. Če zavrnete zadnjo pisno ponudbo za poravnavo, ki jo prejmete od izdelovalca računalnikov oziroma osebe, ki namešča programsko opremo, pred imenovanjem arbitra (»zadnja pisna ponudba«), se vaš spor nadaljuje vse do odločitve arbitra (imenovane »odločba«) in vam arbiter dodeli več od zadnje pisne ponudbe, vam bo izdelovalec računalnikov oziroma oseba, ki namešča programsko opremo, dala tri pobude: (1) da plača višjo od odločb ali 1.000 USD; (2) da dvakratno plača vaše morebitne razumne odvetniške pristojbine in (3) povrne vse razumne stroške (vključno s honorarji in stroški sodnih izvedencev), ki jih je imel vaš odvetnik z raziskovanjem, pripravljanjem in uveljavljanjem vašega zahtevka pred arbitražo. Višine zneskov bo določil arbiter.
    • 2. Spori, ki vključujejo več kot 75.000 USD. Pravila združenja AAA bodo urejala plačilo stroškov za vložitev in pristojbin ter stroškov za AAA in arbitra.
    • 3. Spori, ki vključujejo kakršen koli znesek. V kakršni koli arbitraži, ki jo začnete vi, bo izdelovalec računalnikov oziroma oseba, ki namešča programsko opremo, zahtevala svoje pristojbine in stroške za AAA ter arbitra ali vaše stroške za vložitev, ki vam jih je povrnila, samo če arbiter ugotovi, da je arbitraža neutemeljena ali da je spor vložen pred arbitražo z neprimernim namenom. V kakršni koli arbitraži, ki jo začne izdelovalec računalnikov oziroma oseba, ki namešča programsko opremo, bo plačala vse stroške in pristojbine za vložitev, AAA in arbitra. V nobeni arbitraži od vas ne bo zahtevala pristojbin ali stroškov za svojega odvetnika. Pristojbine in stroški niso vključeni v ugotovitev o tem, koliko vključuje spor.
  • 8. Zahtevke ali spore je treba vložiti v roku enega leta. Do mere, ki jo dovoljuje zakonodaja, je treba vse zahtevke ali spore po tej pogodbi, za katere velja razdelek B, pred sodišče za majhne spore (razdelek B.3) ali pred arbitražo (razdelek B.4) vložiti v roku enega leta. Rok enega leta prične teči z dnem, ko bi bilo zahtevek ali spor mogoče vložiti prvič. Če takšnega zahtevka ali spora ne vložite v roku enega leta, uveljavljanje trajno preneha.
  • 9. Ločljivost. Če se ugotovi, da je odpoved skupinske tožbe v razdelku B.5 nezakonita ali neuveljavljiva, kar zadeva celotni spor ali nekatere njegove dele, potem razdelek B (arbitraža) za te dele ne bo veljal. V tem primeru bodo ti deli ločeni in obravnavani pred sodiščem, ostali deli pa se bodo predložili arbitraži. Če se ugotovi, da je katero koli drugo določilo razdelka B nezakonito ali neuveljavljivo, bo to določilo ločeno, ostali del razdelka B pa bo ostal v polni veljavi in izvršljiv.
  • 10. Zunajpogodbeni upravičenec. Družba Microsoft Corporation ni pogodbena stranka te pogodbe ampak zunajpogodbena upravičenka pogodbe med vami in izdelovalcem računalnikov oziroma osebo, ki namešča programsko opremo, za reševanje sporov z neformalnim pogajanjem in arbitražo. Če gre za spor med vami in Microsoftom, se Microsoft strinja, da bo storil vse, s čimer se strinja, da bo storil izdelovalec računalnikov oziroma oseba, ki namešča programsko opremo, v skladu z razdelkom B, vi pa se strinjate, da boste storili vse v povezavi z Microsoftom, kar od vas zahteva ta razdelek B v povezavi z izdelovalcem računalnikov oziroma osebo, ki namešča programsko opremo. Družbi Microsoft Corporation pošljite obvestilo o sporu z Microsoftom s pripisom ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Primer proti Microsoftu lahko predložite arbitraži ali sodišču za majhne spore v svoji državi stalnega prebivališča ali v okraju King v zvezni državi Washington.
 • 3. UPORABA ZAKONA
  • Za vse zahtevke in spore po tej pogodbi, vključno z zahtevki zaradi kršitve pogodbe in zahtevki po zakonih zveznih držav o varstvu potrošnikov, o nelojalni konkurenci in o naznačenem jamstvu, za neupravičeno obogatitev in nepogodbeno odškodninsko odgovornost velja zakonodaja zvezne države ali države, v kateri živite. Če ste programsko opremo pridobili v katerikoli drugi državi, veljajo zakoni te države. Ta pogodba opisuje nekatere zakonske pravice. Po zakonodaji, ki velja v vaši zvezni državi ali državi, pa imate lahko tudi druge pravice, vključno s pravicami potrošnikov. Pravice imate lahko tudi glede na osebo, od katere ste pridobili programsko opremo. Ta pogodba ne spreminja teh drugih pravic, če tega ne dovoljuje zakonodaja, ki velja v vaši zvezni državi ali državi.
 • 4. AKTIVIRANJE
  • 1. Več o tem, kako deluje aktiviranje. Med aktiviranjem bo programska oprema Microsoftu poslala podatke o programski opremi in vašem računalniku. Med te podatke spadajo različica, različica licence, jezik in ključ jezika programske opreme, naslov internetnega protokola računalnika in podatki, pridobljeni iz konfiguracije strojne opreme računalnika. Če želite več informacij o aktiviranju, glejte microsoft.com/piracy/activation.mspx . Če ima licencirani računalnik vzpostavljeno povezavo z internetom, bo programska oprema za aktiviranje samodejno vzpostavila povezavo z Microsoftom. Programsko opremo lahko prek interneta ali telefona aktivirate tudi ročno. V vsakem primeru boste morda morali plačati stroške internetnih ali telefonskih storitev.
  • 2. Ponovno aktiviranje . Če spremenite komponente ali programsko opremo v računalniku, boste morda morali programsko opremo ponovno aktivirati.
  • 3. Napaka pri aktiviranju. Če se med spletnim aktiviranjem ugotovi, da so funkcije za licenciranje ali aktiviranje programske opreme ponarejene ali niso ustrezno licencirane, aktiviranje ne bo uspelo. Programska oprema vas bo obvestila, če nameščeni izvod programske opreme ni ustrezno licenciran. Poleg tega boste prejeli opozorila o tem, da morate pridobiti ustrezno licenciran izvod programske opreme.
  • 4. Posodobitve in nadgradnje. Posodobitve ali nadgradnje programske opreme lahko pridobite le pri Microsoftu ali pooblaščenih virih. Nekatere nadgradnje, podpora in druge storitve so lahko na voljo le uporabnikom originalne Microsoftove programske opreme. Dodatne informacije o ugotavljanju, ali uporabljate originalno Microsoftovo programsko opremo, so na voljo na spletnem mestu howtotell.com .
 • 5. SPLETNE FUNKCIJE; ZASEBNOST
  • Spodaj navedene funkcije programske opreme uporabljajo spletne protokole, ki Microsoftu (ali njegovim dobaviteljem ali ponudnikom storitev) pošiljajo podatke o računalniku, na primer naslov spletnega protokola, vrsto operacijskega sistema, brskalnik, ime in različico programske opreme, ki jo uporabljate, ter jezikovno kodo računalnika, v katerem je nameščena programska oprema. Microsoft vam s pomočjo teh podatkov zagotavlja spletne storitve v skladu z Izjavo o zasebnosti za Office 2013, ki je na voljo na . Nekatere spletne funkcije so lahko na voljo pozneje prek Microsoftove storitve Update.
  • 1. Privolitev za internetne storitve. Funkcije programske opreme, opisane spodaj in v izjavi o zasebnosti za Office 2013, prek interneta vzpostavljajo povezavo z Microsoftovimi računalniškimi sistemi ali računalniškimi sistemi ponudnikov storitev. V nekaterih primerih ob vzpostavitvi povezave ne boste prejeli posebnega obvestila. V nekaterih primerih lahko te funkcije izklopite ali jih ne uporabljate. Dodatne informacije o teh funkcijah najdete v Izjavi o zasebnosti za Office 2013 na . ČE UPORABLJATE TE FUNKCIJE, SE STRINJATE S PRENOSOM TEH PODATKOV. Microsoft teh podatkov ne uporablja za vašo identifikacijo ali vzpostavljanje stika z vami.
  • 2. Program za izboljšanje uporabniške izkušnje (Customer Experience Improvement Program – CEIP). Ta programska oprema uporablja CEIP. CEIP Microsoftu samodejno pošlje informacije o vaši strojni opremi in o načinu uporabe te programske opreme. Teh podatkov ne uporabljamo za vašo identifikacijo ali vzpostavljanje stika z vami. CEIP bo v vaš računalnik občasno prenesel tudi manjšo datoteko. Ta datoteka nam omogoča, da zberemo informacije o določenih težavah, do katerih je prišlo med uporabo programske opreme. Morda bodo samodejno prenesene tudi nove informacije pomoči o napakah, kadar so na voljo. Več informacij o programu CEIP najdete na microsoft.com/products/ceip/SL-SI/privacypolicy.mspx .
  • 3. Spletne funkcije in vsebina. Funkcije v programski opremi lahko pridobijo Microsoftovo spletno vsebino in vam jo ponudijo. Nekatere funkcije vam lahko omogočajo tudi iskanje informacij in dostop do njih prek spleta. Primeri teh funkcij so med drugim slikovni izrezki, predloge, spletno izobraževanje, spletna podpora in pomoč ter funkcija Outlook Weather v Koledarju. Če shranite predlogo, ki je na voljo prek Office.com, bodo informacije prek spleta poslane Microsoftu (npr. informacije, ki identificirajo predlogo), ne bo pa poslan noben določen dokument, ki ste ga ustvarili s predlogo. Te informacije uporabljamo za zagotavljanje vsebine, ki jo zahtevate, ter za izboljšanje naših storitev. Lahko se odločite, da teh spletnih funkcij in vsebine ne boste uporabljali. Če želite več informacij, glejte Izjavo o zasebnosti za Office 2013, do katere vodi povezava, ki jo najdete na koncu te pogodbe.
  • 4. Piškotki. Če se odločite za uporabo spletnih funkcij v programski opremi, kot so spletna podpora in pomoč ter predloge, se lahko nastavijo piškotki. Če želite izvedeti, kako lahko piškotke blokirate, nadzorujete in izbrišete, preberite razdelek o piškotkih v Izjavi o zasebnosti za Office 2013, do katere vodi povezava na koncu te pogodbe.
  • 5. Office 2013 v sistemu Windows 8. Če programsko opremo izvajate v računalniku s sistemom Windows 8 ter ste omogočili spletne funkcije in vsebino programske opreme, se boste ob prijavi v sistem Windows 8 z Microsoftovim računom samodejno prijavili v programsko opremo z istim Microsoftovim računom. Tako lahko shranjujete spletne datoteke in dostopate do njih v storitvi OneDrive ter uživate v Officeovi storitvi gostovanja, ne da bi za to morali ponovno vnesti uporabniško ime in geslo za Microsoftov račun. Če želite več informacij o vpisu v programsko opremo z Microsoftovim računom in Officeovi storitvi gostovanja, glejte Izjavo o zasebnosti za Office 2013, do katere vodi povezava, ki jo najdete na koncu te pogodbe.
  • 6. Digitalna potrdila. Programska oprema uporablja digitalna potrdila. Ta digitalna potrdila potrdijo identiteto internetnih uporabnikov, ki pošiljajo šifrirane informacije po standardu x.509. Uporabljate jih lahko tudi za digitalno podpisovanje datotek in makrov za preverjanje celovitosti in izvora vsebin datotek. Programska oprema prek interneta, ko je ta na voljo, pobere potrdila in posodobi sezname preklicanih potrdil.
  • 7. Samodejne posodobitve. Programska oprema s tehnologijo Click-to-Run lahko občasno preveri, ali so pri Microsoftu na voljo posodobitve in dodatki za programsko opremo. Če jih najde, bo te posodobitve in dodatke morda samodejno prenesla ter jih namestila v vaš licencirani računalnik.
  • 8. Uporaba podatkov. Microsoft lahko informacije o računalniku, poročila o napakah in poročila o zlonamerni programski opremi uporabi za izboljšanje svoje programske opreme in storitev. Prav tako jih lahko posreduje drugim, na primer prodajalcem strojne in programske opreme. Ti smejo informacije uporabljati za izboljšanje delovanja svojih izdelkov z Microsoftovo programsko opremo.
  • 9. Zloraba internetnih storitev. Teh storitev ne smete uporabljati na noben način, ki bi jim škodoval ali druge uporabnike oviral pri njihovi uporabi. Storitev ne smete uporabljati za pridobitev nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve, podatkov, računa ali omrežja na kakršen koli način.
  • 10. Upravljanje pravic do informacij. Programska oprema vsebuje funkcijo, ki omogoča ustvarjanje vsebine, ki je brez vašega dovoljenja ni mogoče natisniti, kopirati ali pošiljati drugim. Ob prvi uporabi te funkcije boste morda morali najprej vzpostaviti povezavo z Microsoftom, nato pa boste morda morali redno ponovno vzpostavljati povezavo z Microsoftom, če boste to funkcijo želeli posodabljati. Če želite več informacij, obiščite . Funkcije ni treba uporabljati.
  • 11. Officeova storitev gostovanja. Če se odločite za vpis v programsko opremo z Microsoftovim računom, boste vključili Officeovo storitev gostovanja. Ob vklopu Officeove storitve gostovanja se določene nastavitve (vključno z vašim seznamom zadnjih uporabljenih dokumentov, osebnim slovarjem in vizualnimi temami) prek spleta pošljejo v Microsoftove strežnike, kjer so shranjene in se prenesejo na računalnik, ko se naslednjič vpišete v storitev s svojim Microsoftovim računom. Če želite več informacij o Officeovi storitvi gostovanja, glejte Izjavo o zasebnosti za Office 2013, do katere vodi povezava, ki jo najdete na koncu te pogodbe.
 • 6. DOKAZILO O LICENCI
  • Veljavno licenco sestavljajo originalni ključ izdelka, uspešno aktiviranje programske opreme, originalna nalepka s potrdilom o pristnosti (Certificate of Authenticity, COA) in dokazilo o nakupu pri dobavitelju originalne Microsoftove programske opreme. Veljavna licenca vključuje tudi datoteko za aktiviranje zbirke Office, ki jo v vaš računalnik namesti izdelovalec računalnikov. Če je priložena nalepka COA ali druga nalepka za Office, mora biti ob nakupu pritrjena na računalnik oziroma proizvajalčevo embalažo, embalažo osebe, ki je namestila programsko opremo, ali embalažo zunanjih naprav. Če nalepko s potrdilom o pristnosti prejmete ločeno od računalnika, ta ne predstavlja dokazila o licenci.
  • Dodatne informacije o ugotavljanju, ali uporabljate originalno Microsoftovo programsko opremo, so na voljo na spletnem mestu howtotell.com .
 • 7. ‬PROGRAMSKA OPREMA ZA DOMAČO UPORABO IN ŠTUDENTE‭
  • Programska oprema‭ »‬Home and Student‭«‬ se ne sme uporabljati v komercialne namene niti za nedobičkonosne ali pridobitniške poslovne dejavnosti.
 • 8. JAPONSKA
  • Če živite na Japonskem ali pa ste programsko opremo pridobili, medtem ko ste živeli na Japonskem, omejitve glede nekomercialne uporabe za programsko opremo »Home and Student« za vas ne veljajo.
 • 9. DODATNE ZAHTEVE ZA LICENCIRANJE IN/ALI PRAVICE ZA UPORABO
  • 1. Programska oprema drugih proizvajalcev. Programska oprema lahko vključuje programe tretjih oseb, ki vam jih v okviru te pogodbe licencira Microsoft in ne tretja oseba. Morebitna obvestila glede programa tretjih oseb so vključena le v vašo vednost.
  • 2. Komponente pisav. Med izvajanjem programske opreme lahko njene pisave uporabljate za prikazovanje in tiskanje vsebine. Pisave lahko začasno prenesete v tiskalnik ali drugo izhodno napravo za tiskanje vsebine in jih vdelate v vsebino samo v skladu z omejitvami vdelave, ki so določene v pisavah.
  • 3. Predstavnostni elementi. Microsoft vam podeljuje licenco za kopiranje, distribuiranje, izvajanje in prikazovanje predstavnostnih elementov (slike, izrezki, animacije, zvoki, glasba, videoposnetki, predloge in druge oblike vsebine), ki so vključeni v programsko opremo v projektih in dokumentih, vendar pa ne smete: (i) prodajati, licencirati ali distribuirati kopij nobenih predstavnostnih elementov, in sicer kot samostojnih elementov ali kot izdelka, če so predstavnostni elementi primarna vrednost izdelka; (ii) svojim strankam podeliti pravic za nadaljnje licenciranje ali distribucijo predstavnostnih elementov; (iii) licencirati ali distribuirati predstavnostnih elementov, ki vključujejo predstavitev posameznikov, vlad, logotipov, blagovnih/storitvenih znamk ali emblemov, ki jih je mogoče prepoznati, za komercialne namene oziroma uporabljati teh vrst slik na načine, ki bi lahko izražali odobravanje vašega izdelka, posameznika ali storitve oziroma povezavo z njimi, ali (iv) s predstavnostnimi elementi ustvarjati opolzkih ali pohujšljivih del. Za druge predstavnostne elemente, ki so dostopni na Office.com ali na drugih spletnih mestih prek funkcij programske opreme, veljajo pogoji na teh spletnih mestih.
  • 4. Jezikovni paketi in orodja za preverjanje. Če dobite jezikovni paket, paket z večjezičnim uporabniškim vmesnikom ali orodje za preverjanje, ki omogoča podporo za dodatne jezikovne različice programske opreme, lahko uporabljajte dodatne jezike, ki so vključeni v ta paket ali orodje. Jezikovni paketi, paketi z večjezičnim uporabniškim vmesnikom in orodja za preverjanje so del programske opreme in jih ne smete uporabljati ločeno.
  • 5. Preskusno obdobje in sprememba licence. Nekatera ali vsa programska oprema je morda licencirana za namene preizkusa. Vaše pravice do uporabe preizkusne programske opreme so omejene na preizkusno obdobje. Preizkusna programska oprema in trajanje preizkusnega obdobja se določita med postopkom aktiviranja. Pravice do uporabe preskusne različice lahko morda spremenite v naročniške ali trajne pravice. Možnosti sprememb bodo na voljo po poteku preskusnega obdobja. Če po poteku katerega koli preskusnega obdobja ne boste spremenili licence, bo večina funkcij preskusne programske opreme prenehala delovati. PRESKUSNA PROGRAMSKA OPREMA JE LICENCIRANA V TAKI OBLIKI, »KOT JE«, IN TVEGANJE V ZVEZI Z NJENO UPORABO NOSITE SAMI. NITI IZDELOVALEC RAČUNALNIKOV OZIROMA OSEBA, KI NAMEŠČA PROGRAMSKO OPREMO, NITI MICROSOFT NE DAJETA NOBENIH IZRECNIH JAMSTEV, GARANCIJ ALI POGOJEV. V OKVIRU LOKALNE ZAKONODAJE IMATE LAHKO DODATNE PRAVICE POTROŠNIKOV, KI JIH TA POGODBA NE MORE SPREMENITI. DO MERE, KI JO DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA, IZDELOVALEC OZIROMA OSEBA, KI NAMEŠČA PROGRAMSKO OPREMO, IN MICROSOFT IZKLJUČUJETA NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITVE PRAVIC.
  • 6. Naročniška programska oprema. Če je programska oprema licencirana na osnovi naročnine, so vaše pravice za njeno uporabo omejene na čas trajanja naročnine. Naročnino boste morda lahko podaljšali ali pa licenco spremenili v trajno. Če naročnino podaljšate, lahko programsko opremo uporabljate do konca podaljšanega obdobja naročnine. Podrobnejše informacije o naročnini najdete na zaslonih za aktiviranje programske opreme ali v drugih priloženih gradivih. Po poteku naročnine bo večina funkcij programske opreme prenehala delovati.
 • 10. GEOGRAFSKE OMEJITVE IN OMEJITVE IZVOZA
  • Če je uporaba programske opreme omejena na določeno geografsko območje, lahko programsko opremo aktivirate samo na tem območju. Ravnati morate tudi v skladu z vso domačo ter mednarodno izvozno zakonodajo in predpisi, ki veljajo za programsko opremo, kar vključuje omejitve glede ciljnih držav, končnih uporabnikov in končne uporabe. Če želite več informacij o geografskih omejitvah in omejitvah izvoza, obiščite spletni mesti microsoft.com/exporting .
 • 11. PODPORA IN POSTOPKI VRAČILA
  • Za možnosti podpore za programsko opremo na splošno se obrnite na izdelovalca računalnikov ali osebo, ki namešča programsko opremo. Pokličite številko za podporo, ki je priložena programski opremi. Za posodobitve in dodatke, pridobljene neposredno pri Microsoftu, Microsoft lahko zagotavlja omejene podporne storitve, kot je opisano na support.microsoft.com/common/international.aspx . Če uporabljate programsko opremo, ki ni ustrezno licencirana, ne boste upravičeni do podpornih storitev.
  • Če želite vračilo, se obrnite na izdelovalca računalnikov oziroma osebo, ki namešča programsko opremo, da ugotovite, kakšen pravilnik uporablja za vračilo kupnine ali odobritev dobroimetja. Ravnati morate skladno s tem pravilnikom, ki od vas morda zahteva vračilo programske opreme skupaj s celotnim računalnikom, v katerem je nameščena programska oprema, proti vračilu kupnine.
 • 12. CELOTNA POGODBA
  • Ta pogodba (vključno z natisnjenimi licenčnimi pogoji ali drugimi pogoji, ki so priloženi dodatkom, posodobitvam in storitvam za programsko opremo, ki jih ponuja izdelovalec računalnikov oziroma oseba, ki namešča programsko opremo, ali Microsoft in jih uporabljate) in pogoji na spletnih povezavah, ki so navedene v tej pogodbi, sestavljajo celotno pogodbo za programsko opremo ter vse take dodatke, posodobitve in storitve (razen če izdelovalec računalnikov oziroma oseba, ki namešča programsko opremo, ali Microsoft za te dodatke, posodobitve ali storitve zagotavlja druge pogoje). To pogodbo lahko pregledate na microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . Pogoje na povezavah v tej pogodbi prav tako lahko pogledate, tako da v naslovno vrstico brskalnika vnesete naslove URL, in strinjate se, da boste to storili. Strinjate se, da boste pred uporabo storitve za vsako storitev, ki jo ureja ta pogodba in specifični pogoji na povezavah v tej pogodbi, prebrali pogoje za to storitev. Razumete, da z uporabo storitve sprejemate to pogodbo in pogoje, do katerih vodijo povezave. V tej pogodbi so tudi informativne povezave. Povezave, ki vključujejo pogoje, ki vas zavezujejo, so:

OMEJENO JAMSTVO OEM

Ali obstaja OMEJENO JAMSTVO za programsko opremo? Da, razen za preskusno programsko opremo, ki je licencirana taka, »kot je«, in brez izrecnih jamstev, garancij in pogojev. Izdelovalec računalnikov oziroma oseba, ki namešča programsko opremo, jamči, da bo ustrezno licencirana programska oprema v znatni meri delovala skladno z opisi v Microsoftovem gradivu, ki je priloženo programski opremi. Če posodobitve ali dodatke pridobite neposredno pri Microsoftu v času 90-dnevnega obdobja tega omejenega jamstva, vam to omejeno jamstvo zanje daje Microsoft in ne izdelovalec računalnikov oziroma oseba, ki namešča programsko opremo. To omejeno jamstvo ne velja za težave, ki jih povzročite sami ali do katerih pride zato, ker ne upoštevate navodil, ali ki jih povzročijo dogodki, ki jih izdelovalec računalnikov oziroma oseba, ki namešča programsko opremo, ali Microsoft ne more razumno nadzorovati. To omejeno jamstvo začne veljati, ko prvi uporabnik vašega izvoda programske opreme prejme ta izvod, in velja 90 dni. Jamstvo velja tudi za kakršne koli dodatke, posodobitve ali nadomestno programsko opremo, ki jih v tem 90-dnevnem obdobju lahko dobite od izdelovalca računalnikov oziroma osebe, ki namešča programsko opremo, ali Microsofta, vendar samo za preostanek obdobja tega obdobja ali za 30 dni, odvisno od tega, katero obdobje je daljše. S prenosom programske opreme se ne podaljša obdobje veljavnosti tega omejenega jamstva. Izdelovalec računalnikov oziroma oseba, ki namešča programsko opremo, in Microsoft ne podeljujeta nobenih drugih izrecnih jamstev, garancij ali pogojev. IZDELOVALEC RAČUNALNIKOV OZIROMA OSEBA, KI NAMEŠČA PROGRAMSKO OPREMO, IN MICROSOFT IZKLJUČUJETA VSA NAZNAČENA JAMSTVA, VKLJUČNO S TISTIMI GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITVE PRAVIC. ČE LOKALNA ZAKONODAJA NE DOVOLJUJE IZKLJUČITVE NAZNAČENIH JAMSTEV, POTEM VSA NAZNAČENA JAMSTVA, GARANCIJE ALI POGOJI VELJAJO SAMO V OBDOBJU TEGA OMEJENEGA JAMSTVA IN SO OMEJENI V OBSEGU, KOT GA DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA. Če lokalna zakonodaja zahteva daljše obdobje omejenega jamstva, kljub tej pogodbi, potem se bo upoštevalo daljše obdobje, vendar pa lahko pridobite samo tista pravna sredstva, ki so opisana v tej pogodbi.
Samo za Avstralijo: Izraz »omejeno jamstvo« se uporablja za jamstvo, ki ga zagotavlja izdelovalec računalnikov oziroma oseba, ki namešča programsko opremo. To jamstvo vam dajemo poleg drugih pravic in pravnih sredstev, ki jih lahko imate skladno z zakonodajo, vključno s pravicami in pravnimi sredstvi v skladu z zakonskimi jamstvi v avstralski potrošniški zakonodaji. Za naše blago velja jamstvo, ki ga ni mogoče izključiti na podlagi avstralske potrošniške zakonodaje. Upravičeni ste do zamenjave ali povračila za večje napake in nadomestila za kakršno koli drugo razumno predvidljivo izgubo ali škodo. Prav tako ste upravičeni do popravila ali zamenjave blaga, če blago ni sprejemljive kakovosti in napaka ne spada med večje napake. Blago, ki ga predložite v popravilo, se namesto zamenjave raje lahko zamenja z obnovljenih blagom iste vrste. Za popravilo blaga se lahko uporabijo obnovljeni deli. Če želite več informacij o tem jamstvu in če želite zahtevati povračilo v povezavi z jamstvom (če je mogoče), se obrnite na izdelovalca računalnikov oziroma osebo, ki namešča programsko opremo. Glejte podatke za stik, ki so priloženi v embalaži sistema.
Kaj pa če izdelovalec računalnikov oziroma oseba, ki namešča programsko opremo, ali Microsoft krši svoje jamstvo? ČE IZDELOVALEC RAČUNALNIKOV OZIROMA OSEBA, KI NAMEŠČA PROGRAMSKO OPREMO, KRŠI SVOJE OMEJENO JAMSTVO, BO IZDELOVALEC RAČUNALNIKOV OZIROMA OSEBA, KI NAMEŠČA PROGRAMSKO OPREMO, PO LASTNI IZBIRI (I) BREZPLAČNO POPRAVILA ALI ZAMENJALA PROGRAMSKO OPREMO ALI (II) SPREJELA VRAČILO IZDELKA OZIROMA IZDELKOV IN POVRNILA MOREBITNO KUPNINO. IZDELOVALEC RAČUNALNIKOV OZIROMA OSEBA, KI NAMEŠČA PROGRAMSKO OPREMO, (ALI MICROSOFT, ČE STE JIH PRIDOBILI NEPOSREDNO PRI MICROSOFTU) LAHKO POPRAVI ALI ZAMENJA TUDI DODATKE, POSODOBITVE IN NADOMESTNO PROGRAMSKO OPREMO ALI VAM POVRNE MOREBITNO KUPNINO. TO SO VAŠA EDINA PRAVNA SREDSTVA V PRIMERU KRŠITVE TEGA OMEJENEGA JAMSTVA. Če želite več informacij o uveljavljanju jamstva za programsko opremo, se obrnite na izdelovalca računalnikov oziroma osebo, ki namešča programsko opremo. Če želite prejeti vračilo denarja, morate posredovati kopijo dokazila o nakupu in ravnati v skladu s pravilnikom za vračilo izdelka izdelovalca računalnikov oziroma osebe, ki namešča programsko opremo. Če je na računalniku originalna nalepka s potrdilom o pristnosti, vključno s ključem izdelka, mora ostati pritrjena na računalnik.
Kaj pa če izdelovalec računalnikov oziroma oseba, ki namešča programsko opremo, ali Microsoft krši del te pogodbe? RAZEN POVRAČILA, KI GA LAHKO ZAGOTOVI IZDELOVALEC RAČUNALNIKOV OZIROMA OSEBA, KI NAMEŠČA PROGRAMSKO OPREMO, ALI MICROSOFT, NE MORETE DOBITI POVRNJENE NOBENE DRUGE ŠKODE, VKLJUČNO Z NEPOSREDNO, POSLEDIČNO, POSEBNO, POSREDNO IN NAKLJUČNO ŠKODO ALI ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA. Izključitve in omejitve odgovornosti za škodo v tej pogodbi veljajo tudi, če s popravilom, zamenjavo ali vračilom programske opreme niste v celoti prejeli nadomestila za kakršne koli izgube ali če je izdelovalec računalnikov oziroma oseba, ki namešča programsko opremo, ali Microsoft vedel oziroma bi moral vedeti za možnost škode. KER NEKATERE ZVEZNE DRŽAVE IN DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NAKLJUČNE, POSLEDIČNE ALI DRUGE ŠKODE, ZA VAS TE OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE MORDA NE VELJAJO. ČE LOKALNA ZAKONODAJA DOVOLJUJE POVRNITEV DRUGE ŠKODE S STRANI IZDELOVALCA RAČUNALNIKOV OZIROMA OSEBE, KI NAMEŠČA PROGRAMSKO OPREMO, ALI MICROSOFTA, ČEPRAV TA POGODBA TEGA NE DOVOLJUJE, POVRAČILO NE MORE PRESEGATI ZNESKA, KI STE GA PLAČALI ZA PROGRAMSKO OPREMO.