Visio

Visio verzije – sve funkcije

Kreirajte profesionalne i zanimljive dijagrame lakše nego ikada.

Brzo kreiranje profesionalnih dijagrama

2010

2013

2016

Prilagodljivi predlošci i na hiljade oblika
Uključeno
Poboljšano
Poboljšano
Razvijeno iskustvo u crtanju – iskačući oblici, umetanje i brisanje oblika sa oporavkom veze i promena oblika tokom čuvanja rasporeda dijagrama i metapodataka oblika
Uključeno
Poboljšano
Poboljšano
Osveženi predlošci za mape i plan sprata
Uključeno
Uključeno
Poboljšano
Automatska veličina podloge za crtanje, automatsko poravnavanje i prostor za oblike
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Mogućnost uvoza DWG datoteka u Visio
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Lako prilagođavanje oblika
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Poboljšani kontejner za klasifikovanje oblika
Uključeno
Uključeno
Potprocesi za razbijanje složenih procesa u delove kojima se može upravljati
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Opcija za proveru valjanosti dijagrama pomoću ugrađenih i proširivih poslovnih pravila
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Podrška za različite standarde procesa uključujući Business Process Modeling and Notation (BPMN) 2.0
Uključeno
Uključeno
Podrška za SharePoint tok posla
Uključeno
Uključeno
Opcije efekta oblika – senka, kosina, sjaj i ostalo
Uključeno
Uključeno
Unapređeni pregled pre štampanja koji prikazuje prelome stranica dijagrama i mogućnost pomeranja/zumiranja
Uključeno
Uključeno
Novo električno rešenje uz Electrical and Electronics Engineers (IEEE) usaglašenost
Novo
Novi početni dijagrami i kontekstualni saveti i trikovi
Novo
Integracija „Pokaži mi...“ za kretanje kroz komande
Novo
Uključuje/isključuje automatsku veličinu stranice za datoteke iz programa Visio 2007 ili starije verzije
Novo
Taster za uključivanje ili isključivanje uvoza slike visokog kvaliteta
Novo
Komprimovanje je omogućeno ako je veličina slike veća od 30 megapiksela. Promenite vrednost da biste povećali ili smanjili maksimalnu dozvoljenu količinu
Novo
Uključeno:
Uključeno
Poboljšano:
Poboljšano
Novo:
Novo

Bolji rad u sklopu tima

2010

2013

2016

Obogaćeno komentarisanje
Uključeno
Poboljšano
Poboljšano
Jednostavno deljenje dijagrama putem veb pregledača i komentarisanje kroz Visio usluge
Uključeno
Uključeno
Korišćenje obaveštenosti o prisustvu i vidljivost za razmenu trenutnih poruka ili pozivanje drugih osoba
Uključeno
Uključeno
Koautorstvo – dve osobe ili više njih radi na jednom dijagramu u isto vreme
Uključeno
Uključeno
Delve podrška za otkrivanje dokumenta tima
Novo
Obezbeđivanje dijagrama pomoću Microsoft tehnologija za zaštitu datoteka
Novo
Uključeno:
Uključeno
Poboljšano:
Poboljšano
Novo:
Novo

Oživljavanje dijagrama pomoću povezivanja podataka

2010

2013

2016

Povezivanje oblika dijagrama sa podacima iz više izvora, uključujući Excel, Excel Services, SharePoint liste, SharePoint usluge poslovnog povezivanja i SQL Server
Uključeno
Poboljšano
Poboljšano
Mogućnost automatskog osvežavanja podataka, po definisanom rasporedu ili ručno
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Automatsko kreiranje legende podataka, uz obezbeđivanje ključa za grafiku primenjenih podataka
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Mogućnost za primenu bogatog skupa grafike i boja podataka za vizuelizaciju podataka
Uključeno
Poboljšano
Poboljšano
Mogućnost čuvanja u sistemu SharePoint i prikazivanja dijagrama u Visio uslugama sa osvežavanjem podataka
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Automatsko generisanje organizacionog grafikona iz izvora podataka kao što su Excel, Exchange ili direktorijum
Uključeno
Uključeno
Brzo povezivanje podataka sa Excel tabelama i mogućnost prebacivanja grafika podataka jednim klikom
Novo
Novi skup grafika podataka
Novo
Uključeno:
Uključeno
Poboljšano:
Poboljšano
Novo:
Novo

Pakovanje

2010

2013

2016

Dostupnost kao stalna licenca
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Kompatibilnost sa prethodnim verzijama za otvaranje Visio 2013, Visio 2010, Visio 2007, Visio 2003 i Visio 2000 datoteka
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Podrška za dodir na Windows 10, Windows 8 ili Windows 7 računarima
Uključeno
Poboljšano
Poboljšano
Novi format datoteke zasnovane na XML-u
Uključeno
Uključeno
Podrška za dodir na bilo kom uređaju putem Visio usluga
Uključeno
Uključeno
Dostupnost kroz uslugu Office 365 kao pretplatu
Uključeno
Uključeno
Prenosiva aplikacija – mogućnost za privremeno instaliranje programa Visio na Windows 10, Windows 8 ili Windows 7 računaru
Uključeno
Uključeno
Podrška za upravljanje zahtevima u programima Project Server i Project Online
Uključeno
Uključeno
Kompatibilnost sa operativnim sistemom Windows 10
Novo
Korišćenje iskustva koje liči na Office, uključujući podršku za visoku vrednost TPI i tamne teme
Novo
Uključeno:
Uključeno
Poboljšano:
Poboljšano
Novo:
Novo
PrikažiSakrij
2010

Brzo kreiranje profesionalnih dijagrama

Prilagodljivi predlošci i na hiljade oblika
Uključeno
Razvijeno iskustvo u crtanju – iskačući oblici, umetanje i brisanje oblika sa oporavkom veze i promena oblika tokom čuvanja rasporeda dijagrama i metapodataka oblika
Uključeno
Osveženi predlošci za mape i plan sprata
Uključeno
Automatska veličina podloge za crtanje, automatsko poravnavanje i prostor za oblike
Uključeno
Mogućnost uvoza DWG datoteka u Visio
Uključeno
Lako prilagođavanje oblika
Uključeno
Poboljšani kontejner za klasifikovanje oblika
Potprocesi za razbijanje složenih procesa u delove kojima se može upravljati
Uključeno
Opcija za proveru valjanosti dijagrama pomoću ugrađenih i proširivih poslovnih pravila
Uključeno
Podrška za različite standarde procesa uključujući Business Process Modeling and Notation (BPMN) 2.0
Podrška za SharePoint tok posla
Opcije efekta oblika – senka, kosina, sjaj i ostalo
Unapređeni pregled pre štampanja koji prikazuje prelome stranica dijagrama i mogućnost pomeranja/zumiranja
Novo električno rešenje uz Electrical and Electronics Engineers (IEEE) usaglašenost
Novi početni dijagrami i kontekstualni saveti i trikovi
Integracija „Pokaži mi...“ za kretanje kroz komande
Uključuje/isključuje automatsku veličinu stranice za datoteke iz programa Visio 2007 ili starije verzije
Taster za uključivanje ili isključivanje uvoza slike visokog kvaliteta
Komprimovanje je omogućeno ako je veličina slike veća od 30 megapiksela. Promenite vrednost da biste povećali ili smanjili maksimalnu dozvoljenu količinu

Bolji rad u sklopu tima

Obogaćeno komentarisanje
Uključeno
Jednostavno deljenje dijagrama putem veb pregledača i komentarisanje kroz Visio usluge
Korišćenje obaveštenosti o prisustvu i vidljivost za razmenu trenutnih poruka ili pozivanje drugih osoba
Koautorstvo – dve osobe ili više njih radi na jednom dijagramu u isto vreme
Delve podrška za otkrivanje dokumenta tima
Obezbeđivanje dijagrama pomoću Microsoft tehnologija za zaštitu datoteka

Oživljavanje dijagrama pomoću povezivanja podataka

Povezivanje oblika dijagrama sa podacima iz više izvora, uključujući Excel, Excel Services, SharePoint liste, SharePoint usluge poslovnog povezivanja i SQL Server
Uključeno
Mogućnost automatskog osvežavanja podataka, po definisanom rasporedu ili ručno
Uključeno
Automatsko kreiranje legende podataka, uz obezbeđivanje ključa za grafiku primenjenih podataka
Uključeno
Mogućnost za primenu bogatog skupa grafike i boja podataka za vizuelizaciju podataka
Uključeno
Mogućnost čuvanja u sistemu SharePoint i prikazivanja dijagrama u Visio uslugama sa osvežavanjem podataka
Uključeno
Automatsko generisanje organizacionog grafikona iz izvora podataka kao što su Excel, Exchange ili direktorijum
Brzo povezivanje podataka sa Excel tabelama i mogućnost prebacivanja grafika podataka jednim klikom
Novi skup grafika podataka

Pakovanje

Dostupnost kao stalna licenca
Uključeno
Kompatibilnost sa prethodnim verzijama za otvaranje Visio 2013, Visio 2010, Visio 2007, Visio 2003 i Visio 2000 datoteka
Uključeno
Podrška za dodir na Windows 10, Windows 8 ili Windows 7 računarima
Uključeno
Novi format datoteke zasnovane na XML-u
Podrška za dodir na bilo kom uređaju putem Visio usluga
Dostupnost kroz uslugu Office 365 kao pretplatu
Prenosiva aplikacija – mogućnost za privremeno instaliranje programa Visio na Windows 10, Windows 8 ili Windows 7 računaru
Podrška za upravljanje zahtevima u programima Project Server i Project Online
Kompatibilnost sa operativnim sistemom Windows 10
Korišćenje iskustva koje liči na Office, uključujući podršku za visoku vrednost TPI i tamne teme
Uključeno:
Uključeno
Poboljšano:
Poboljšano
Novo:
Novo
PrikažiSakrij
2013

Brzo kreiranje profesionalnih dijagrama

Prilagodljivi predlošci i na hiljade oblika
Poboljšano
Razvijeno iskustvo u crtanju – iskačući oblici, umetanje i brisanje oblika sa oporavkom veze i promena oblika tokom čuvanja rasporeda dijagrama i metapodataka oblika
Poboljšano
Osveženi predlošci za mape i plan sprata
Uključeno
Automatska veličina podloge za crtanje, automatsko poravnavanje i prostor za oblike
Uključeno
Mogućnost uvoza DWG datoteka u Visio
Uključeno
Lako prilagođavanje oblika
Uključeno
Poboljšani kontejner za klasifikovanje oblika
Uključeno
Potprocesi za razbijanje složenih procesa u delove kojima se može upravljati
Uključeno
Opcija za proveru valjanosti dijagrama pomoću ugrađenih i proširivih poslovnih pravila
Uključeno
Podrška za različite standarde procesa uključujući Business Process Modeling and Notation (BPMN) 2.0
Uključeno
Podrška za SharePoint tok posla
Uključeno
Opcije efekta oblika – senka, kosina, sjaj i ostalo
Uključeno
Unapređeni pregled pre štampanja koji prikazuje prelome stranica dijagrama i mogućnost pomeranja/zumiranja
Uključeno
Novo električno rešenje uz Electrical and Electronics Engineers (IEEE) usaglašenost
Novi početni dijagrami i kontekstualni saveti i trikovi
Integracija „Pokaži mi...“ za kretanje kroz komande
Uključuje/isključuje automatsku veličinu stranice za datoteke iz programa Visio 2007 ili starije verzije
Taster za uključivanje ili isključivanje uvoza slike visokog kvaliteta
Komprimovanje je omogućeno ako je veličina slike veća od 30 megapiksela. Promenite vrednost da biste povećali ili smanjili maksimalnu dozvoljenu količinu

Bolji rad u sklopu tima

Obogaćeno komentarisanje
Poboljšano
Jednostavno deljenje dijagrama putem veb pregledača i komentarisanje kroz Visio usluge
Uključeno
Korišćenje obaveštenosti o prisustvu i vidljivost za razmenu trenutnih poruka ili pozivanje drugih osoba
Uključeno
Koautorstvo – dve osobe ili više njih radi na jednom dijagramu u isto vreme
Uključeno
Delve podrška za otkrivanje dokumenta tima
Obezbeđivanje dijagrama pomoću Microsoft tehnologija za zaštitu datoteka

Oživljavanje dijagrama pomoću povezivanja podataka

Povezivanje oblika dijagrama sa podacima iz više izvora, uključujući Excel, Excel Services, SharePoint liste, SharePoint usluge poslovnog povezivanja i SQL Server
Poboljšano
Mogućnost automatskog osvežavanja podataka, po definisanom rasporedu ili ručno
Uključeno
Automatsko kreiranje legende podataka, uz obezbeđivanje ključa za grafiku primenjenih podataka
Uključeno
Mogućnost za primenu bogatog skupa grafike i boja podataka za vizuelizaciju podataka
Poboljšano
Mogućnost čuvanja u sistemu SharePoint i prikazivanja dijagrama u Visio uslugama sa osvežavanjem podataka
Uključeno
Automatsko generisanje organizacionog grafikona iz izvora podataka kao što su Excel, Exchange ili direktorijum
Uključeno
Brzo povezivanje podataka sa Excel tabelama i mogućnost prebacivanja grafika podataka jednim klikom
Novi skup grafika podataka

Pakovanje

Dostupnost kao stalna licenca
Uključeno
Kompatibilnost sa prethodnim verzijama za otvaranje Visio 2013, Visio 2010, Visio 2007, Visio 2003 i Visio 2000 datoteka
Uključeno
Podrška za dodir na Windows 10, Windows 8 ili Windows 7 računarima
Poboljšano
Novi format datoteke zasnovane na XML-u
Uključeno
Podrška za dodir na bilo kom uređaju putem Visio usluga
Uključeno
Dostupnost kroz uslugu Office 365 kao pretplatu
Uključeno
Prenosiva aplikacija – mogućnost za privremeno instaliranje programa Visio na Windows 10, Windows 8 ili Windows 7 računaru
Uključeno
Podrška za upravljanje zahtevima u programima Project Server i Project Online
Uključeno
Kompatibilnost sa operativnim sistemom Windows 10
Korišćenje iskustva koje liči na Office, uključujući podršku za visoku vrednost TPI i tamne teme
Uključeno:
Uključeno
Poboljšano:
Poboljšano
Novo:
Novo
PrikažiSakrij
2016

Brzo kreiranje profesionalnih dijagrama

Prilagodljivi predlošci i na hiljade oblika
Poboljšano
Razvijeno iskustvo u crtanju – iskačući oblici, umetanje i brisanje oblika sa oporavkom veze i promena oblika tokom čuvanja rasporeda dijagrama i metapodataka oblika
Poboljšano
Osveženi predlošci za mape i plan sprata
Poboljšano
Automatska veličina podloge za crtanje, automatsko poravnavanje i prostor za oblike
Uključeno
Mogućnost uvoza DWG datoteka u Visio
Uključeno
Lako prilagođavanje oblika
Uključeno
Poboljšani kontejner za klasifikovanje oblika
Uključeno
Potprocesi za razbijanje složenih procesa u delove kojima se može upravljati
Uključeno
Opcija za proveru valjanosti dijagrama pomoću ugrađenih i proširivih poslovnih pravila
Uključeno
Podrška za različite standarde procesa uključujući Business Process Modeling and Notation (BPMN) 2.0
Uključeno
Podrška za SharePoint tok posla
Uključeno
Opcije efekta oblika – senka, kosina, sjaj i ostalo
Uključeno
Unapređeni pregled pre štampanja koji prikazuje prelome stranica dijagrama i mogućnost pomeranja/zumiranja
Uključeno
Novo električno rešenje uz Electrical and Electronics Engineers (IEEE) usaglašenost
Novo
Novi početni dijagrami i kontekstualni saveti i trikovi
Novo
Integracija „Pokaži mi...“ za kretanje kroz komande
Novo
Uključuje/isključuje automatsku veličinu stranice za datoteke iz programa Visio 2007 ili starije verzije
Novo
Taster za uključivanje ili isključivanje uvoza slike visokog kvaliteta
Novo
Komprimovanje je omogućeno ako je veličina slike veća od 30 megapiksela. Promenite vrednost da biste povećali ili smanjili maksimalnu dozvoljenu količinu
Novo

Bolji rad u sklopu tima

Obogaćeno komentarisanje
Poboljšano
Jednostavno deljenje dijagrama putem veb pregledača i komentarisanje kroz Visio usluge
Uključeno
Korišćenje obaveštenosti o prisustvu i vidljivost za razmenu trenutnih poruka ili pozivanje drugih osoba
Uključeno
Koautorstvo – dve osobe ili više njih radi na jednom dijagramu u isto vreme
Uključeno
Delve podrška za otkrivanje dokumenta tima
Novo
Obezbeđivanje dijagrama pomoću Microsoft tehnologija za zaštitu datoteka
Novo

Oživljavanje dijagrama pomoću povezivanja podataka

Povezivanje oblika dijagrama sa podacima iz više izvora, uključujući Excel, Excel Services, SharePoint liste, SharePoint usluge poslovnog povezivanja i SQL Server
Poboljšano
Mogućnost automatskog osvežavanja podataka, po definisanom rasporedu ili ručno
Uključeno
Automatsko kreiranje legende podataka, uz obezbeđivanje ključa za grafiku primenjenih podataka
Uključeno
Mogućnost za primenu bogatog skupa grafike i boja podataka za vizuelizaciju podataka
Poboljšano
Mogućnost čuvanja u sistemu SharePoint i prikazivanja dijagrama u Visio uslugama sa osvežavanjem podataka
Uključeno
Automatsko generisanje organizacionog grafikona iz izvora podataka kao što su Excel, Exchange ili direktorijum
Uključeno
Brzo povezivanje podataka sa Excel tabelama i mogućnost prebacivanja grafika podataka jednim klikom
Novo
Novi skup grafika podataka
Novo

Pakovanje

Dostupnost kao stalna licenca
Uključeno
Kompatibilnost sa prethodnim verzijama za otvaranje Visio 2013, Visio 2010, Visio 2007, Visio 2003 i Visio 2000 datoteka
Uključeno
Podrška za dodir na Windows 10, Windows 8 ili Windows 7 računarima
Poboljšano
Novi format datoteke zasnovane na XML-u
Uključeno
Podrška za dodir na bilo kom uređaju putem Visio usluga
Uključeno
Dostupnost kroz uslugu Office 365 kao pretplatu
Uključeno
Prenosiva aplikacija – mogućnost za privremeno instaliranje programa Visio na Windows 10, Windows 8 ili Windows 7 računaru
Uključeno
Podrška za upravljanje zahtevima u programima Project Server i Project Online
Uključeno
Kompatibilnost sa operativnim sistemom Windows 10
Novo
Korišćenje iskustva koje liči na Office, uključujući podršku za visoku vrednost TPI i tamne teme
Novo
Uključeno:
Uključeno
Poboljšano:
Poboljšano
Novo:
Novo
Pronađite informacije za:

{"pmgControls":[ {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}