Access

Podignite podatke na viši nivo

S lakoćom pravite sopstvene aplikacije za baze podataka u formatima koji će vam najviše koristiti u poslovanju.

Deo ekrana računara koji prikazuje listu dobavljača u bazi podataka u programu Microsoft Access. slikaDeo ekrana računara koji prikazuje listu dobavljača u bazi podataka u programu Microsoft Access.
Ekran „Nova baza podataka“ u programu Microsoft Access

Kreiranje i deljenje aplikacija i ako niste projektant*

Mnogo više od baze podataka na radnoj površini

Access nije samo način za pravljenje baza podataka na radnoj površini. To je jednostavna alatka za pravljenje aplikacija koje će vam olakšati vođenje poslovanja. Access podaci se mogu automatski skladištiti u različitim bazama podataka u oblaku, što znači da su bezbedni kao nikada do sada, dok Access aplikacije možete bez problema da delite sa saradnicima.

Počnite brzo da radite sa predlošcima za baze podataka

Počnite brzo tako što ćete napraviti prilagođenu aplikaciju ili pronaći inspiraciju u kolekciji novih predložaka aplikacija profesionalnog dizajna. Pravljenje predložaka od aplikacija za ponovnu upotrebu ili deljenje sa drugima.

Tablet koji prikazuje Access bazu podataka

Prilagođavanje aplikacija koje rastu sa poslom*

Kreiranje lako prilagodljivih aplikacija

Napravite aplikacije koje su prilagođene načinu na koji vi i vaši klijenti posluju. Brzo i lako menjajte aplikacije u skladu sa razvojem potreba organizacije.

Napravite obrasce prilagođene korisnicima pomoću VBA automatizacije

Koristite bogate funkcije programa Visual Basic for Applications (VBA) za automatizaciju poslovnih procesa i unapređivanje dizajna i upotrebljivosti obrazaca i izveštaja.

Laptop koji prikazuje ekran „Sačuvaj kao“ u programu Access.

Integracija sa više izvora podataka*

Integracija podataka između programa Access i poslovnih aplikacija

Biblioteka konektora u programu Access nudi mnogo načina za integraciju podataka iz aplikacija i izvora podataka koji pokreću vaše preduzeće. Integrisani scenariji u izvorima modernih podataka generišu prikupljene vizuelne elemente i uvide u poznati Access interfejs.

Skladištenje podataka na SQL serveru

Skladištite podatke na SQL serveru i u Microsoft Azure SQL za dodatnu pouzdanost, prilagodljivost, jaku bezbednost i dugoročno upravljanje. Access aplikacije sada iskorišćavaju standardnu SQL sintaksu i ključne potporne podatke, bez obzira da li su primenjeni lokalno ili u oblaku.