Ponovno uspostavljanje prekinutih odnosa – alatke za bolju komunikaciju i saradnju


Današnja radna snaga se nalazi na više lokacija nego ikada pre: U 2015. godini 37 procenata radnika radilo je na daljinu u nekoj meri. Preduzeća zauzimaju mnoštvo lokacija, a poslovna partnerstva se šire po svetu. Pored fizičke razdvojenosti, timovi u istom preduzeću razdvojeni su po projektima i odeljenjima. Ove prepreke nažalost mogu da dovedu do prekida u komunikaciji, čime se dodatno povećava razdvojenost i ograničava timski rad i saradnja.

Prekidi mogu da imaju znatan (i štetan) uticaj na vaše poslovanje. Oni stvaraju prepreke između timova, pri čemu često ometaju komunikaciju u celoj organizaciji. Ali to nije sve. Hajde da pogledamo širi uticaj koji ovi prekidi mogu imati u celom preduzeću.

  • Ograničavanje komunikacije i ometanje poslovanja – Timovi koji nemaju komunikaciju posle nekog vremena usporavaju poslovanje preduzeća. Zaposleni žele komunikaciju, saradnju i prosperitetno radno okruženje. Oni žele da se osećaju samopouzdano i kao deo tima. Zapravo, 47 procenata radnika smatra da uspeh kolega na radnom mestu motiviše i njih same.
  • Ponovljeni rad – Ponekad može biti frustrirajuće otkriće da neko drugi u vašem preduzeću (najverovatnije u drugom timu ili u drugom sektoru) radi isti posao ili traži iste informacije. Kada timovi ne znaju ništa o projektima drugih timova, to može ozbiljno da utiče na produktivnost preduzeća
  • Blokiranje informacija od onih kojima su potrebne – Prosečan interaktivni radnik potroši skoro 20 procenata radne sedmice tražeći interne informacije ili prateći kolege koje mogu da mu pomognu sa određenim zadacima.

Evo kako možete da iskoristite alatke za komunikaciju da biste ponovo uspostavili prekinute odnose i omogućili zaposlenima da dele ideje kao nikad pre.

Unapredite upravljanje datotekama i skladištenje

Deljenje datoteka bi trebalo da bude besprekorno između timova, alatki, uređaja i sektora. Platforma ili paket dobro integrisanih alatki omogućiće jasne veze između ljudi, sadržaja i poslovnih aplikacija u celoj organizaciji. Kao deo takvog paketa, sajtovi tima mogu da pomognu zaposlenima da sarađuju na dokumentima, skladište informacije i upravljaju projektima. Ovo će omogućiti deljenje dokumenata u realnom vremenu u celom timu i uređivanje u cilju podržavanja saradnje na nekoliko nivoa, pružajući jedno mesto na kojem se sve to nalazi.

U cilju poboljšanja produktivnosti, sajtovi tima bi trebalo da budu dostupni sa bilo kog mesta, osiguravajući dostupnost informacija i omogućavajući saradnju na udaljenim lokacijama i sa mobilnih uređaja.

none

Devet mitova o prelasku u oblak

Razdvojte činjenice od fikcije i saznajte istinu o premeštanju preduzeća u oblak.

Preuzmite besplatnu e-knjigu (na engleskom)

Proširivanje korišćenja alatki za komunikaciju zasnovanih na timu ili projektu

Timovi koji nemaju redovne interakcije često ne znaju na čemu drugi timovi rade. Društvene mreže preduzeća napravljene za komunikaciju u okviru organizacije mogu da pomognu u uspostavljanju prekinutih veza i uklanjanju zidova. Zaposleni mogu da kreiraju grupe koje sačinjavaju različiti sektori u preduzeću koji dele interesovanja, uspehe i saznanja radi rešavanja problema ili pronalaženja ideja. Organizacije se takođe često suočavaju sa prekidima u upravljanju i izvršavanju koje stvaraju organizaciona hijerarhija, prakse interne komunikacije i poslovanje preduzeća. Ove hijerarhijske prepreke možete da otklonite tako što ćete napraviti grupe u okviru alatki za komunikaciju u okviru tima radi podsticanja zaposlenih da se angažuju u dvosmernim razgovorima sa direktorima.

Poboljšanje međuljudskih odnosa

Pristupačne alatke za komunikaciju kao što su razmena trenutnih poruka, glasovni pozivi i video konferencije pružaju zaposlenima više načina za komunikaciju sa kolegama. Ako je zaposlenima dozvoljeno da odaberu način komunikacije – i mogu da se povežu sa kolegama sa skoro svakog mesta – veća je verovatnoća da će bolje komunicirati i stvarati jače međuljudske odnose.

Odgovarajuće alatke za saradnju mogu da smanje prepreke u komunikaciji, obezbede bolji pristup resursima i pomognu timovima da budu produktivniji.

surface laptop na kojem je prikazan word

Prvi koraci uz Microsoft 365

To je Office koji poznajete uz dodatne alatke koje vam pomažu da unapredite saradnju kako biste mogli da obavite više posla – bilo kada, bilo gde.

Kupite odmah