Delve

Dobro došli u Delve

Budite u toku – otkrivajte nove relevantne informacije i ljude na osnovu toga sa kim sarađujete i na čemu radite.

Uporedite planove i cene
Reprodukujte video na mreži o usluzi Delve u usluzi Office 365

Informacije vam stižu

Žena stoji i koristi Delve na Surface uređaju.

Prikaz sadržaja koji vam je relevantan

Office Delve prikazuje personalizovani sadržaj iz usluge Office 365 – iz usluga OneDrive for Business, SharePoint, Exchange, Yammer i drugih. Delve koji koristi tehnologiju Office Graph pruža vam informacije na osnovu toga na čemu radite, sa kim radite; uvek uz održavanje uspostavljenih dozvola.

Saznajte više
Dve žene rade za stolom i koriste tablet sa uslugom Office Delve.

Raščlanjivanje silosa i fokusiranje

Brzo se vratite na nedavni sadržaj, bez pamćenja naslova ili gde je sadržaj uskladišten. Lako se vratite na sav svoj rad, rad kolega i srodan sadržaj pomoću intuitivnih prikaza.

Prvi koraci uz Delve

Uporedite planove i cene

Pogledajte kako funkcioniše Office Delve

Budite bolje informisani brže nego ikad.
e0cc0773-3412-4a19-bd44-cb2cef26cd4f
Napomena: Video je na engleskom jeziku.