Office 365 Enterprise K1

Omogućite radnicima na prvoj liniji da rade najbolje što mogu.

{EnterpriseK1|price}

korisnik/mesečno

godišnja obaveza

U cenu nije uracunat porez.

Više detalja

Da biste videli sve funkcije koje se dobijaju, pročitajte članak detaljni opisi usluga.

Najvažnija pitanja

Drago nam je da najavimo glavne ispravke usluge Office 365 Enterprise K1, uključujući moćne nove usluge za radnike na prvoj liniji. Ti zaposleni, koji rade u skoro svakoj delatnosti, rade na šalteru ili telefonu, grade proizvode i izvršavaju svakodnevne operacije. Oni su često lice i kičma organizacije. Počev od 1. aprila 2017. korisnicima usluge Office 365 Enterprise K1 dostupne su nove mogućnosti koje su dizajnirane tako da zadovoljavaju potrebe radnika na prvoj liniji i organizacija. Ovo ažuriranje pruža vrednost u četiri ključne oblasti: planiranje zadataka i upravljanje njima, komunikacija i zajednica, obuka i početak rada i upravljanje identitetom i pristupom. Pročitajte sledeći opis usluge Office 365 da biste dobili dodatne informacije.
Office 365 Enterprise K1 dizajniran je tako da bolje poveže i angažuje radnike na prvoj liniji sa preduzećem i jedne sa drugima. Office 365 Enterprise K1 pruža alatke i usluge lake za korišćenje kako bi pomogao tim radnicima da lako prave i ažuriraju rasporede i zadatke, kao i da upravljaju njima, da komuniciraju i rade zajedno, dobiju obuku i počnu sa radom i da brzo dobiju vesti i objave preduzeća.
Office 365 Enterprise K1 dostupan je u istim zemljama i putem istih kanala koje trenutno podržava Office 365. Mogu da važe neka buduća ograničenja po zemlji, a jezička podrška može da se razlikuje za nove usluge. Pogledajte sledeći opis usluge Office 365 da biste dobili dodatne informacije.
Da. Svi trenutni klijenti imaće pristup tim dodatnim uslugama prema trenutnim ugovorima o licenciranju.
Ne. Nove usluge i funkcije dodate su paketu za licenciranje bez promene cene.