Usluge sadržaja

Iskoristite sadržaj na najbolji način

Kreirajte sadržaj i povećavajte njegovu vrednost u svakoj fazi njegovog životnog ciklusa.

Proizvodi za kreiranje sadržaja i upravljanje njim

Prikupljajte sadržaj radi izdvajanja vrednosti

Generišite novi ciklus sadržaja inteligentnim pronalaženjem, analizom i priređivanjem svih dokumenata. Objedinjujte i ponovo koristite sadržaj pomoću alatki koje otkrivaju relevantne dokumente, prezentacije i unakrsne tabele koje vi i vaši saradnici često koristite. Arhivirajte i povlačite zastareli sadržaj pomoću oznaka zadržavanja, smernica za brisanje i alatki za tok posla.
Delve screen harvesting content
Office Lens app on a mobile device

Kreirajte sadržaj sa više vrednosti

Kreirajte i prikupljajte dokumente koji su vam potrebni da biste završili posao na računarima, mobilnim uređajima i vebu. Brzo hvatajte nove dokumente u pokretu sa bele table, iz skeniranih dokumenata, sa vizitkarti i slika pomoću aplikacija za hvatanje dokumenata za mobilne uređaje i alatki za skladištenje i deljenje dokumenata na mreži. Kreirajte dokumente pomoću odgovarajućih metapodataka i smernica za upravljanje sadržajem koje su im dodeljene.

Koordinišite skladištenje i tok sadržaja

Delite, diskutujte i radite koautorski na dokumentima pomoću grupa, metapodataka, taksonomija i aplikacija za upravljanje sadržajem. Isporučite skladište velikog kapaciteta i intuitivna iskustva korisnika koja olakšavaju pronalaženje i uređivanje sadržaja, kao i upravljanje njim u bibliotekama dokumenata.
A SharePoint document library with filters
Office 365 data governance screen

Zaštitite sadržaj pomoću moćne bezbednosti

Smanjite rizik i upravljajte usaglašenošću pomoću najnoviji alatki za nadzor, upravljanje pravima i e-otkrivanje. Iskoristite moć sveobuhvatnih usluga bezbednosti i računarskih platformi sa svojstvenom bezbednošću koje su zasnovane na oblaku. Koristite smernice za razumno upravljanje sadržajem i inteligentnu klasifikaciju da biste automatski zadržavali značajne dokumente.

Da li ste spremni da na najbolji način iskoristite svoj sadržaj uz Office 365?


Microsoft proizvodi za usluge sadržaja

Microsoft proizvodi za usluge sadržaja

Icon_SharePoint_71x70

SharePoint

Objedinite osobe, sadržaj i aplikacije radi neometane saradnje u celoj organizaciji.

Icon_OneDrive_117x70

OneDrive

Uradite više ma gde se nalazili uz bezbedan pristup, deljenje i skladištenje datoteka – na poslu, kod kuće ili u pokretu.

Icon_Flow_94x70

Flow

Pravite automatizovane tokove posla između omiljenih aplikacija i usluga da biste dobijali obaveštenja, sinhronizovali datoteke, prikupljali podatke i još mnogo toga.


Članci o uslugama sadržaja

Unapređujte sadržaj pomoću upravljanja poslovnim sadržajima


Pogledajte još toga iz usluge Office 365

Otklanjanje prepreka za saradnju na radnom mestu

Četiri tajne u vezi sa povezanim radnim prostorom

Potpuna, integrisana rešenja dizajnirana za vaše preduzeće

Obavite više posla

Nabavite Office aplikacije sa ugrađenom veštačkom inteligencijom i skladištenjem i deljenjem datoteka na mreži.

Zajednički rad je bolji

Bolji timski rad, bolje alatke, kako biste mogli da radite sa bilo kog mesta.

Zaštita podataka

Zaštitite preduzeće od spoljašnjih pretnji i curenja pomoću ugrađenih alatki za privatnost i usaglašenost.

Pojednostavljeno za vas

Lako podesite korisnike, uređaje i podatke i upravljajte njima, što vam pruža više vremena da se usredsredite na poslovanje.