Exchange Online arhiviranje

Rešite probleme sa arhiviranjem, usaglašenošću, propisima i e-otkrivanjem.

{EOAServerbuy|price}po korisniku mesečno

Ili isprobajte odmah besplatno

U cenu nije uracunat porez.

Preuzmite rešenje za arhiviranje zasnovano na tehnologiji oblaka, za velika preduzeća, koje pomaže da rešite probleme u vezi sa arhiviranjem, usaglašenošću, propisima i e-otkrivanjem. Exchange Online arhiviranje hostuje se na globalno redundantnim serverima korporacije Microsoft, sa telefonskom podrškom na IT nivou 24 časa dnevno, sedam dana u sedmici i kompatibilno je sa sistemima Exchange Server 2019, 2016, 2013 i 2010. Dostupno je i kao dodatna usluga za poštanske sandučiće koji se hostuju na mreži.

Krupan plan stranice „E-otkrivanje i čuvanje originala“ u Exchange centru administracije.

Bezbednost i pouzdanost

Budite sigurni da su vam informacije zaštićene fizičkim i digitalnim bezbednosnim merama koje su napredne i pouzdane.

 • Čuvajte sve važne podatke na jednom mestu tako što ćete korisnicima pružiti dodatnu arhivu pomoću osnovnog i dobro integrisanog korisničkog iskustva.
 • Bez prekida čuvajte i zadržavajte korisničke informacije za kasnije otkrivanje putem čuvanja originala.
 • Zaštitite podatke tako što ćete ih hostovati u centrima globalno distribuiranih podataka, sa neprekidnim pravljenjem rezervnih kopija podataka i mogućnostima prvorazrednog oporavka posle katastrofe.
 • Obezbedite pouzdanost, dostupnost i performanse pomoću garantovanih 99,9% operativnog rada putem finansijski podržanog ugovora o nivou usluga.
Krupan plan liste preliminarnih rezultata Exchange Online arhiviranja.

Zadržavanje kontrole

Hostujte arhive na pouzdanim Microsoft serverima zadržavajući kontrolu nad okruženjem.

 • Integrisani interfejs za upravljanje omogućava da upravljate arhivama zasnovanim na tehnologiji oblaka iz Exchange centra administracije.
 • Skladišni prostor svakom pretplatniku pruža 50 GB u arhivskom poštanskom sandučetu, uz pristup istorijskim informacijama. Automatsko dodavanje skladišta dostupno je za izabrane planove pretplata. Opis alatke sa dodatnim informacijama o kapacitetu skladišta poštanskog sandučeta u okviru usluge Exchange Online arhiviranje
 • Funkcije е-otkrivanja pomažu da pronađete i proizvedete podatke širom organizacije, kao i da upravljate njima, u veb interfejsu jednostavnom za korišćenje.
 • Telefonska podrška na IT nivou dostupna vam je 24 časa dnevno, sedam dana u sedmici.
Krupan plan stranice upravljanja usaglašenošću u Exchange centru administracije.

Lako za korišćenje i održavanje

Obezbedite korisnicima arhivu poslovne e-pošte koja im je potrebna da bi ostali produktivni.

 • Korisnici mogu pristupati arhiviranoj e-pošti iz programa Outlook i aplikacije Outlook na vebu bez potrebe da uče o novim alatkama ili korisničkom interfejsu, zadovoljavajući pritom potrebe usaglašenosti organizacije.
 • Automatsko krpljenje smanjuje vreme i napor koji su potrebni za održavanje i servisiranje sistema arhive e-pošte.
 • Dosledan pristup informacijama sa svakog mesta putem programa Outlook i aplikacije Outlook na vebu.
 • Poboljšane performanse za krajnjeg korisnika putem pružanja pomoći korisnicima pri upravljanju arhiviranom e-poštom u okviru njihovog poštanskog sandučeta, čime se uklanja potreba za lokalno sačuvanim .pst datotekama.
 • Smernice za zadržavanje pomažu korisnicima da organizuju informacije tako što im omogućavaju da po želji arhiviraju ili brišu stavke.