Odaberite zemlju/region za naplatu:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Exchange Online arhiviranje

Rešite probleme sa arhiviranjem, usaglašenošću, propisima i e-otkrivanjem.
{EOAServerbuy|price}
korisnik/mesec
Ili sada isprobajte besplatno
Poslovna žena ustaje i koristi Exchange Online arhiviranje na svom telefonu.

Exchange Online arhiviranje

Rešite probleme sa arhiviranjem, usaglašenošću, propisima i e-otkrivanjem.
{EOAServerbuy|price}
korisnik/mesec

Ili sada isprobajte besplatno
Poslovna žena ustaje i koristi Exchange Online arhiviranje na svom telefonu.

Exchange Online arhiviranje

Rešite probleme sa arhiviranjem, usaglašenošću, propisima i e-otkrivanjem.
{EOAServerbuy|price}
korisnik/mesec
Ili sada isprobajte besplatno
Nabavite rešenje za arhiviranje zasnovano na oblaku, za velika preduzeća, koje će pomoći da rešite probleme u vezi sa arhiviranjem, usaglašenošću, propisima i e-otkrivanjem. Exchange Online arhiviranje se hostuje na globalno redundantnim serverima korporacije Microsoft, sa telefonskom podrškom na IT nivou 24 časa dnevno, sedam dana u sedmici i kompatibilno je sa sistemima Exchange Server 2016, 2013 i 2010. Dostupno je i kao dodatna usluga za poštanske sandučiće koji se hostuju na mreži.
Krupan plan stranice e-otkrivanja i zadržavanja na licu mesta u Exchange centru administracije.
Krupan plan stranice e-otkrivanja i zadržavanja na licu mesta u Exchange centru administracije.

Bezbednost i pouzdanost

Budite sigurni da su vam informacije zaštićene fizičkim i digitalnim bezbednosnim merama koje su napredne i pouzdane.
 • Čuvajte sve važne podatke na jednom mestu tako što ćete korisnicima pružiti dodatnu arhivu pomoću osnovnog i dobro integrisanog korisničkog iskustva.
 • Neprekidno čuvajte i zadržavajte korisničke informacije za kasnije otkrivanje pomoću čuvanja originala.
 • Zaštitite podatke tako što ćete ih hostovati u centrima globalno distribuiranih podataka, sa neprekidnim pravljenjem rezervnih kopija podataka i mogućnostima prvorazrednog oporavka posle katastrofe.
 • Obezbedite pouzdanost, dostupnost i performanse pomoću garantovanih 99,9% operativnog rada finansijski podržanog ugovora o nivou usluga.
Krupan plan liste preliminarnih rezultata Exchange Online arhiviranja.

Zadržavanje kontrole

Hostujte arhive na pouzdanim Microsoft serverima zadržavajući kontrolu nad okruženjem.
 • Integrisani interfejs za upravljanje vam omogućava da upravljate arhivama zasnovanim na oblaku iz Exchange centra administracije.
 • Neograničeno skladište je standard za arhivu svakog korisnika koji pruža pristup svim istorijskim informacijama i smanjuje zahteve prostora za skladištenje.
 • Funkcije е-otkrivanja vam pomažu da pronađete i proizvedete podatke širom organizacije, kao i da upravljate njima, u veb interfejsu jednostavnom za korišćenje.
 • Telefonska podrška na nivou IT-a vam je dostupna 24 časa dnevno, sedam dana u sedmici.
Krupan plan liste preliminarnih rezultata Exchange Online arhiviranja.
Krupan plan stranice upravljanja usaglašenošću u Exchange centru administracije.
Krupan plan stranice upravljanja usaglašenošću u Exchange centru administracije.

Lako za korišćenje i održavanje

Obezbedite korisnicima arhivu poslovne e-pošte koja im je potrebna da bi ostali produktivni.
 • Korisnici mogu pristupati arhiviranoj e-pošti iz programa Outlook i aplikacije Outlook Web App bez potrebe da uče nove alatke ili korisnički sistem, zadovoljavajući pritom potrebe usaglašenosti organizacije.
 • Automatsko krpljenje smanjuje vreme i napor koji su potrebni za održavanje i usluživanje sistema arhive e-pošte.
 • Dosledan pristup informacijama sa svakog mesta putem programa Outlook i aplikacije Outlook Web App.
 • Poboljšane performanse za krajnjeg korisnika putem pružanja pomoći korisnicima pri upravljanju arhiviranom e-poštom u okviru njihovog poštanskog sandučeta, čime se uklanja potreba za lokalno sačuvanim .pst datotekama.
 • Smernice za zadržavanje pomažu korisnicima da organizuju informacije tako što im omogućavaju da po želji arhiviraju ili brišu stavke.

Resursi

Pratite blogove
Budite u toku sa najnovijim vestima.
Iskustva klijenata
Saznajte na koji način druge organizacije koriste Exchange.

{"pmgControls":

[{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}