Exchange – priče klijenata

„Exchange centar administracije nam nudi veliku fleksibilnost. Budući da smo globalni IT tim koji mora da bude non-stop dostupan, život nam je mnogo lakši jer članovi tima mogu da upravljaju ovim rešenjem sa bilo kog mesta“, rekao je Bernd Švenk, potpredsednik IT sektora u preduzeću ADVA Optical Networking SE

Veličina preduzeća

Delatnost

Napomena: Članci i video zapisi o iskustvima klijenata mogu da budu na engleskom jeziku.