Two people standing outside at night looking at a laptop. There is a blurred city skyline in the background.

Ovo je vaš 365

Svaki dan je prilika da ostvarite više uz Office 365.

A Word document in Office 365 displayed on Surface Book in Tablet Mode

Šta je to Office 365

Office 365 je usluga na bazi pretplate zasnovana na tehnologiji oblaka koja objedinjuje najbolje alatke za današnji način rada. Kombinovanjem najboljih aplikacija u klasi kao što su Excel i Outlook sa moćnim uslugama u oblaku kao što su OneDrive i Microsoft Teams, Office 365 omogućava da svako kreira i deli bilo gde na bilo kom uređaju.

Saznajte više o usluzi Office 365

Icon representing a small business

Malo preduzeće

Icon representing large office buildings or Enterprises

Velika preduzeća

Icon representing an academic building

Obrazovanje