Two people standing outside at night looking at a laptop. There is a blurred city skyline in the background.

Ovo je vaš 365

Svaki dan je prilika da ostvarite više uz Office 365.

Close up of a PowerPoint presentation open on a tablet screen

Šta je to Office 365

Office 365 je usluga na bazi pretplate zasnovana na tehnologiji oblaka koja objedinjuje najbolje alatke za današnji način rada. Kombinovanjem najboljih aplikacija u klasi kao što su Excel i Outlook sa moćnim uslugama u oblaku kao što su OneDrive i Microsoft Teams, Office 365 omogućava da svako kreira i deli bilo gde na bilo kom uređaju.

Saznajte više o usluzi Office 365

Icon representing a small business

Malo preduzeće

Icon representing large office buildings or Enterprises

Velika preduzeća

Icon representing an academic building

Obrazovanje