Office 365

Zabeležite ideje perom

Pomoću digitalnog pera u dokumentima, prezentacijama, unakrsnim tabelama i beleškama uradite više nego što ste ikada mogli pomoću olovke i papira. Opis alatke o tome da je neophodna pretplata na Office 365 da bi se koristili digitalni lenjir, pomoćnik za zapise jednačina, reprodukovanje zapisa perom i redigovanje perom

lenjir i digitalno mastilo na arhitektonskom crtežu na Surface tabletu

Nije neophodno štampanje

Unapredite uređivanje dokumenata pomoću pisanja digitalnom perom. Koristite prst, pero ili naliv-pero da biste komentarisali i isticali tekst, kao i ugrađeni digitalni lenjir da biste postavili stvari na pravo mesto. Opis alatke o tome da je za korišćenje pisanja digitalnim perom neophodna pretplata na Office 365


Uređujte prirodno

Uz redigovanje perom možete intuitivno da koristite zapis perom kako biste direktno uređivali dokumente. Precrtajte reči da biste ih izbrisali, zaokružite tekst da biste ga izabrali i automatski zakačite zapis perom markera za tekst. Opis alatke o tome da je za korišćenje redigovanja perom neophodna pretplata na Office 365

Reprodukuj gif animacijuPauziraj gif animaciju
Animacija korišćenja redigovanja perom u Word dokumentu na Surface tabletuAnimacija korišćenja redigovanja perom u Word dokumentu na Surface tabletu
Nekoliko rukom pisanih jednačina u programu OneNote na Surface tabletu

Problem je rešen

Pišite rukom jednačine u programu OneNote, a pomoćnik za zapise jednačina može ne samo da ih konvertuje u tekst, već i da vas nauči koracima za njihovo rešavanje i pruži interaktivni grafikon sa promenljivama kojima možete da rukujete. Opis alatke o tome da je za korišćenje pomoćnika za zapise jednačina neophodna pretplata na Office 365


 

Gledajte kako se ideja razvija

Koristite reprodukovanje zapisa perom da biste premotali unazad i ponovo reprodukovali sekvencu naznaka koje su drugi napravili kako biste bolje razumeli tok njihovih misli. Opis alatke o tome da je za korišćenje reprodukovanja zapisa perom neophodna pretplata na Office 365

 

Još danas preuzmite Office – odaberite opciju koja vam odgovara

Od kuće do posla, od računara do veba i drugih uređaja, Office pruža alatke za obavljanje posla.

POGLEDAJTE PLANOVE I CENE USLUGE OFFICE 365
5cb386f9-55f1-4b1e-8721-1bb8dd2c28b5