Microsoft StaffHub

Namenska aplikacija za Firstline Workforce u usluzi Office 365

The StaffHub app showing tasks on a smart phone and a tablet computer
StaffHub mogućnosti su sada u usluzi Microsoft Teams.
SAZNAJTE VIŠE

a desktop showing a schedule and a mobile phone showing the task screen with tasks assigned and completed

Upravljanje rasporedom i zadacima

Lako napravite rasporede u pokretu, upravljajte njima i pratite kada se izvrše promene. Brzo dodelite i dovršite zadatke da biste odmah ispunili zahteve klijenata i preduzeća.

Komunikacija i zajednica

Napravite prostore za korisne razgovore gde radnici mogu da dele ideje, međusobno uče i imaju uvide u veće, organizacione inicijative.
a mobile phone that shows a StaffHub chat next to a mobile phone that shows a corporate announcement in StaffHub
a desktop and a mobile phone that both show the same employee handbook

Obuka i početak korišćenja

Obezbedite resurse za zaposlene i sadržaj obuke koji radnicima treba da steknu veštine i pouzdanost kako bi radili na najbolji način.

Upravljanje identitetom i pristupom

Brzo napravite i dodelite digitalni identitet samo pomoću broja telefona. Lako dodajte i uklanjajte članove tima u aplikaciji i održavajte kontrolu za poslovnu bezbednost i IT upravljanje koje očekujete uz Office 365.
a desktop screen that shows how to add a team member with just a phone number
"Potpuno je promenio odnose između uprave i zaposlenih, a to nam pomaže da se koncentrišemo na ono što je važno."

– Dominique Grandjonc, generalni menadžer, Novotel, Pariz